MOE KLOP EN DE MULTIFITTERS 12 Collegiaal Geen pijn meer Jong en oud Bedrijfsfitness kwam een aantal jaar geleden overgewaaid uit Japan, waar fanatiek van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om lijf en leden soepel te houden. Bedrijfsfitness is niet alleen voor grote bedrijven, maar het vindt ook op kleinere schaal plaats. Lees het verhaal van AHOLD FLITSEN MEI 1992 als werkgever toch iets toe te voegen aan het werk. Een ge zellige ontspanning. In Hilva- renbeek hebben we net een nieuw fitnesscentrum, Multifit. Ik ben toen eens gaan vragen onder het personeel wie het leuk zou vinden om daar een fitness-programma te volgen. De animo was overweldigend. Meer dan de helft wilde mee doen.' 'Het is niet alleen een leuk idee, maar ook nog eens een heel aantrekkelijk aanbod', zegt Tonny Jacobs, de enige verte genwoordiger van Gall Gall. 'Normaal is fitness erg duur. Nu betalen we slechts een tien tje per maand.' Riet Koppen berg: 'Dat tientje heb ik inge steld om het vrijblijvende ka rakter toch wat in te dammen.' Het is maandagmorgen. Terwijl in de winkel de middagdrukte wordt voorbereid, werken even verderop in Hilvarenbeek een aantal medewerkers van Riet Koppenberg zich in het zweet. Op muziek van een Belgische radiopiraat worden de spieren getest op hometrainers, lifecy- cles en roei toestellen. Het ziet er allemaal vriendelijk en onge dwongen uit. Maar over het programma is weldegelijk nage dacht. 'Elk beroep heeft zo z'n eigen klachten', zegt Riet Kop penberg, die zelf trouwens de toestellen nog niet heeft be klommen. 'Typische super marktklachten zijn natuurlijk rugpijn en pijn in de schouders. Er wordt extra aandacht be steed aan tillen en het belasten van die spieren. Gonnie van Eijken is cassière Helma Michielse en Esther van Loes Koster den Berk Mevrouw Riet Kop penberg, bijge naamd Moe Kop ('ze is een soort tweede moeder Greet de Laat Judith Spieringhs (I.) en Riet Kloppenberg i voor ons'), runt franchisefïliaal I 8738 in Hilvarenbeek. Een kan- I jer van een franchiser. Met een I Albert Heijn, een Etos en een Gall Gall onder één dak. In totaal werken er 115 medewer- j kers. En ze zijn, zeggen ze zelf, één grote familie. 'Misschien j omdat het toch een dorp is, Hil varenbeek. En bijna alle perso- 1 neelsleden komen hier vandaan I of uit de nabije omgeving', zegt I Riet Koppenberg. "We doen best veel dingen sa men', beaamt ook Wilma Hüf- ken van Albert Heijn. 'De per- soneelsvereniging organiseert I fietstochten, er zijn zaalvoetbal- i toernooien en aan het eind van het jaar kwam op eens het fit- ness-idee op tafel.' Riet Koppenberg vertelt hoe I het idee ontstond. 'Je probeert en kende de typische kassa klacht. 'Pijn in m'n schouder', zegt ze, 'van het doorschuiven van de boodschappen op de band. Al die zware pakken was- poeder of zakken aardappels. Maar sinds ik bij Multifit ben, heb ik er geen last meer van. Het is gewoon over.' De eerste les werden ze alle maal getest. Een uitgebreide test op uithoudingsvermogen, spierkracht, lenigheid, enzo voorts. 'Maar het is helemaal niet zo dat jong bij jong in een groep zit en oud bij oud. Het is één mengelmoes', vertelt Caro- lien van den Corput van Etos. 1 De jongste deelnemer is 18, de j oudste 62. En allemaal doen ze even fanatiek mee. 'Op alle on- derdelen scoor ik gelijk of beter i dan de norm,' vertelt een trotse i Sien Hoosemans, die met haar I 59 jaar ook bij de oudere garde J hoort. Voorlopig zijn het vooral de loop-, fiets-, roei,- en klim toestellen die worden gebruikt, i maar in de toekomst zullen ook aerobics en callanetics tot de training gaan behoren. Het is maandagmorgen, een i uur later. Aan de bar van het nieuwe fitnesscentrum wordt uitgepuft. Een drankje voor de plicht weer roept. Langzaam maar zeker druppelen de multi- fitters terug naar het filiaal. 'Er zijn plannen om het fitness- j centrum uit te breiden met on- der anderen een zwembad', ver telt Riet Koppenberg. 'Dus bin- nenkort kunnen we ook het die- I pe in.' V.l.n.r. Esther van den Berk, Gonnie van Eijcken, Riet Kloppenburg, Greet de Laat, Judith Spieringhs, Wilma Hüfken, Nellie van Hooft, Ans Steverink en Riki Schoenmaker. Zittend (I.): Loes Koster. In actie: Helma Michielsen Esther van den Berk V.l.n.r. Ans Steverink, Wilma Hüfken en Suzanne Loijens

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 12