Jubilea Jubilea 40 Amber is een echte Albert Heijn baby Colofon fik 10- -Persoonlijk- In memoriam Dankbetuigingen Leontien goed op weg naar Barcelona -AHOLD FLITSEN MEI 1992 Langs deze weg willen wij onze oprechte erkentelijkheid betui gen voor de vele blijken van be langstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze zorgza me vader, schoonvader en lieve opa, Aad van Egmond. Het heeft ons bijzonder gesterkt en ge troost, dat u zich allen zo betrok ken voelde bij dit plotselinge grote verlies. Uit aller naam: J.G. van Eg- mond-Schellevis, Nijmegen. Het verdriet en gemis, dat wij voelen nu wij Leen van Meche- len niet meer in ons midden heb ben, is groot. Uw medegevoel heeft u aan ons kenbaar ge maakt door te schrijven en/of aanwezig te zijn in de aula. De grote belangstelling heeft ons zeer getroffen. Wij worden, hoe moeilijk het ook is, "Geroepen om te leven". Daarom danken wij u allen hartelijk voor uw lief de en steun. Uit aller naam: A.S. van Meche- len-Koops, Krommenie. Wij zijn diep geroerd door de ve le tientallen blijken van belang stelling van de grote AH-familie bij het zo plotseling overlijden van onze dochter Ingrid Slijk huis. Wij willen u hiervoor heel hartelijk bedanken. Al die warmte heeft ons erg goed ge daan. Marion, Ton en Karin Slijkhuis, Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno- Op 30 maart jl. overleed in I men van het onverwacht de leeftijd van 69 jaar, overlijden op 28 maart jl. de heer van onze collega H. SOET INGRID SLIJKHUIS gepensioneerd medewerker Zij was nog maar 17 jaar DC Tilburg. en de tijd dat zij met ons mocht samenwerken zul len wij niet vergeten. Haar Op 30 maart jl. overleed spontaniteit en levenslust in de leeftijd van 66 jaar, zijn voor ons een voorbeeld de heer geweest en dat bewaren C.M.R. KOSTER wij in onze herinnering. gepensioneerd medewerker Wij wensen haar ouders en Simon de Wit. zus erg veel sterkte. Collega's Albert Heijn 1183, Naaldwijk Op 6 april jl. overleed in de leeftijd van 87 jaar, de heer Met grote verslagenheid J.J.RUIJS namen wij kennis van het gepensioneerd medewerker overlijden van onze ge Albert Heijn. waardeerde medewerker en collega, de heer JANVANEWIJK Op 8 april jl. overleed in Zijn kracht, vechtlust en de leeftijd van 69 jaar, wil om te leven zal er voor mevrouw zorgen dat hij altijd in onze G.E. HEUSE-KROON gedachten zal zijn. gepensioneerd medewerk Onze gedachten gaan uit ster Albert Heijn. naar Ineke, zijn vrouw die samen met hem heeft ge vochten tegen het onver Op 14 april jl. overleed in mijdelijke. Wij wensen de leeftijd van 69 jaar, de Ineke,, familiedenen heer vrienden veel sterkte toe. L. DE GROOT Collega's en direktie gepensioneerd medewerker Gall Gall, Hoofddorp DC Tilburg Gepensioneerden Mogen zij rusten in vrede Op 29 maart jl. overleed in de leeftijd van 80 jaar, mevrouw J. TIMMERMAN- BOORSMA gepensioneerd medewerk ster Albert Heijn. De heer C. Stolp, medewerker Formulieren Ontwerp en Beheer Ahold, in dienst sedert 1 ju ni 1967. Plaats en wijze van viering worden op een latei- tijdstip bekendgemaakt. De heer A.H. Hiemstra, Boekhouder Albro Zwanenburg, in dienst sedert 1 juni 1967. Viering en tevens afscheid wegens VUT zal plaatsvinden op vrijdag 22 mei 1992 om 15.00 in het personeelsrestaurant van Albro te Zwanen burg. De heer H. J. Morsch, supermarktmanager Al- bert Heijn-filiaal, Henri Dunantplein, Hillegom, in dienst sedert 4 juni 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 5 juni 1992 van 17.00 - 19.00 uur in Restaurant Paerde- burgh, Oude Adeselaan 1, Rijp Westering. De heer K. Toutenhoofd, manager beheer- en informatieverwerking GVA Ede, in dienst sedert 9 juni 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 12 juni 1992 van 16.00 tot 18.00 uur in het Expositie- en Voorlichtingscentrum. De heer J. Sengers, medewerker Technische Services Ahold, in dienst sedert 5 juni 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekendgemaakt. De heer P. van Petten, medewerker Distribu tiecentrum Zaandam, in dienst sedert 19 juni 1967. Viering zal plaatsvinden op woensdag 17 juni 1992 om 15.00 uur in vergaderzaal Oost van het Distributiecentrum te Zaandam. De heer M.M.W. Roelofs, special account- ma nager Kok Ede Grootverbruik, in dienst sedert 29 juni 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 26 juni 1992 van 16.00 tot 18.00 uur in het Expositie- en V oor li chtingscentrum. De heer J.J.A.C. Sandig, medewerker Albert Heijn-filiaal Van Dedemsstraat, Hoorn, in dienst sedert 24 juni 1967. Viering zal plaatsvinden op woensdag 24 juni 1992 van 18.00 - 20.00 uur in Claus Partyhouse, Olympiaweg 15, Alkmaar. De heer G. Slont, medewerker Albert Heijn-fili aal Waalderstraat, Den Burg (Texel), in dienst sedert 26 juni 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 3 juli 1992 van 18.30 - 20.00 uur in de Smul, Binnenburg, Den Burg. De heer L. J. Pieterse, medewerker Albert He- ijn filiaal Julianaplein, Den Helder, in dienst se dert 15juni 1952. Viering zal plaatsvinden op maandag 15 juni 1992 van 17.00 - 19.00 uur in Hotel "De Linde boom", Den Burg, Texel. In de Albert Heijn-winkel in Boekei is ze deze weken nau welijks meer te vinden. Leon tien van Moorsel zit dage lijks op de fiets en ziet haar vorm groeien naarmate de Olympische Spelen van Bar celona dichterbij komen. 25 jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw J. Vander- booren, Echt De heer en mevrouw D. Groen, Zaandam 40 jarig huwelijksjubileum De heer en mevrouw Kuree- Brandt De heer en mevrouw Hoogdam- Brink, Purmerend De heer en mevrouw J. v.d. Broek, Oostzaan 12,5 jarig zakenjubileum mw. J. de Lange, Veldhoven mw. G.J. Rijnsburger-Krijgh, Den Haag C.L.M. Vissers, Tilburg 25 jarig zakenjubileum H. Boersma, Wormer A.J.J. Goes, Waalwijk Pensioen/VUT D. Munnikhuis, Hellevoetsluis Terwijl de vedette zelf de Tour de l'Aude, een zware negendaagse koers, rijdt in de Pyreneeën, is vader Harry van Moorsel thuis in Boekei optimistisch over de kansen van Leontien in Barcelo na. 'In de Vogezen heeft ze vorige week laten zien dat ze er goed voorstaat. In de eind- rangschik king van de Tour Epinal werd ze met een achter-stand van tien seconden tweede achter de Ca nadese Thomson. Maar haar be langrijkste concurrente, Jeanine Longo, wist ze achter zich te houden. Het parcours in Barce lona is een stuk minder zwaar dan het parcours in Stuttgart, waar Leontien vorig jaar met een prachtige overwinning we reldkampioen werd. 'Het parcours van Barcelona ligt haar iets minder dan dat van Stuttgart, maar natuurliojk heeft ze in Barcelona goede kan sen.' De meeste kansen voor een Olympische titel dicht Harry I sing van de maart - puzzel van Moorsel zijn dochter toe op Zij won een mand met pro- dukten van Grootverbruik Ahold. Els Witkamp, (AH-filiaal Al- mere) had de juiste oplos- Hélène Goedhart, AAM van de kassa-afdeling van filiaal 1128 in Vught, kreeg in november vorig jaar haar eerste baby. Leuk, maar niet zo heel bij zonder, zult u zeggen. Maar collega Mieke Tanke komt uit Twente, en daar hebben ze speciale tradities bij geboortes. Mieke stelde aan haar collega's voor om Hélène op z'n Twents te feliciteren. 'Kraamschudden' noemen ze dat daar. En bij kraamschudden hoort altijd een Twentse krentewegge. Dus liet Mieke in Hengelo een echte kren tewegge maken met de naam van de baby er op: Amber. Bovendien maakte ze voor Amber, naar oud Twents gebruik, de kleding die haar moeder in haar werk aan heeft, dus een AH-schortje mèt De jonge ouders, Hélène en Ron, kenden hun Amber haast niet meer terug in de AH-outfit, en vonden de actie prachtig. 49e Jaargang, nr. 5 Mei 1992 Oplage 50.000 Redactiecoördinatie: Jesseke van Buuren Albert Heijnweg 1 Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i.) Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Gijs Coffeng a.i. Medewerkers: Paul Schaap Fotografie: Johan Weemhoff, Sjaak Ramakers e.a. Vormgeving: Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) Produktie: l.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10