UITGEREKEND 1991 =zj-> 2 AANTAL MEDEWERKERS LEEFTIJDSOPBOUW MEDEWERKERS ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE NAAR BEDRIJFSTAK* AANTAL MEDEWERKERS PER WERKMAATSCHAPPIJ AHOLD JAARBEELD 1991 vrouwen 1990 1991 Mannen Het personeelbestand is per ultimo 1991 met 8,1% toegenomen; er zijn dan 3.837 medewerkers méér in dienst dan per ultimo 1990. Deze stijging is met name veroorzaakt door groei bij Albert Heijn, alsmede bij Gall Gall tengevolge van de overname van Impodra. Het aantal vrouwen ten opzichte van 1990 is in afgelopen jaar iets toegenomen. Het aantal mannen daarintegen is in 1991 iets teruggelopen. 1991 1990 1989 aantal in aantal in aantal in Mannen 24.666 48,4 23.075 49,0 21.750 49,3 Vrouwen 26.287 51,6 24.041 51,0 22.382 50,7 Totaal 50.953 100,0 47.116 100,0 44.132 100,0 15 - 22 jaar 23 - 29 jaar 30 - 39 jaar 40 - 49 jaar 50 - 59jaai 60 - 60+ .1 nlaal 1991 1990 aantal in aantal in 26.718 52,4 25.566 54,3 10.516 20,6 9.206 19,5 6.727 13,2 5.893 12,5 4.530 8,9 4.066 8,6 2.273 4,5 2.168 4,6 189 0,4 217 0,5 50.953 100,0 47.116 100,0 1989 aantal in 24.510 8.363 5.188 3.773 2.091 207 55,5 19,0 11,8 8,5 4,7 0,5 44.132 100,0 Het aandeel van de categorie 15 - 22 jaar is in 1991 opnieuw gedaald; toch zijn er ondanks de ontgroening op de arbeidsmarkt ultimo 1991 ruim 1.100 méér jongeren in dienst dan ultimo 1990. Opvallend is de relatief sterke groei in de hogere leeftijdsgroepen tot 50 jaar. 1991 1990 1989 7,6 7,5 6,1 5,5 5,8 4,4 10,7 11,3 10,4 10,2 10,4 11,0 13,5 12,9 10,9 9,0 10,2 9,0 In 1991 is het ziekteverzuim percentage licht gestegen van 7,9 naar 8,0%. Het ziekte verzuim is gedaald bij de mannelijke en gestegen bij de vrouwelijke mede werkers. In tegenstelling tot 1990 heeft zich in 1991 in meerdere bedrijfs takken binnen Ahold een daling van het ziekteverzuim voorgedaan. ^bert Heijn 1991 1990 mg Albert Heijn Winkels Kantoren Produktie Distributie Verscentra/CS'en Grootverbruik Verscentra/CS CJI «Heijn.Franco T,«- Fresh Company 43.626 40.811 38 Indeling op basis van de CAO of arbeidsvoorwaardenregeling Speciaalzaken Ahold 1991 1990 SpA overhead Gall Gall IC 1-216 1.001 1.224 U40 106 92 81 Verlooppercentage:i 1991 1990 1989 21,6 24,3 27,0 Uitgezonderd in de winkels is het verlooppercentage in 1991 in alle bedrijfs takken binnen Ahold gestegen. De daling in de winkels heeft zoveel invloed dat ook het totaalcijfer voor Ahold Nederland Dragma care De Tuin Diversen All old Van medewerkers die 113 of meer van de volledige werkweek werkten 2'7?1 2.406 2.320 199° Levensmiddelenindusti Uitgesplitst naar geslacht 1991 Mannen Vrouwen aantal in aantal in 1991 1990 1989 L1A algemeen Marvelo efto Albro Meester Nistria Ahold 2.518 45,5 3.019 54,5 Verlooppercentage naar bedrijfstak* 1.465 1-447 1- Totaal esTefc^ 1991 Winkels Kantoren Produktie Distributie Verscentra/CS'en Grootverbruik Indeling op basis van de CAO of arbeidsvooi waardenregeling

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2