'Kazen poetsen met een zoutzak' Managers en hun 'moïfnties' f VAN T SCHAP O iQ: IÉ Mé 8 Wim Werson, 50 jaar bij Ahold, blikt terug: Mandjes Gym Nerveus ding Shampoo Wijn van de maand AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992 In de tijd dat een supermarkt nog een kruidenierswinkel was, begon Wim Werson bij Simon de Wit. Nu, 50 jaar later, stopt hij ermee. Hij behoort tot de laatste der Mohikanen. Want wie haalt er nog een 50-jarig jubileum? ergen sneeuw lagen er op 26 januari 1942', herinnert hij zich. 'Het was midden in de oorlog. Door het bombarde ment op Rotterdam waren wij geëvacueerd naar Haarlem. Mijn vader zat daardoor zonder werk. Toen kon ik bij Si mon de Wit beginnen als leerling-bediende. Ik was veertien en net niet meer leerplichtig.' Hij weet nog wat zijn eerste klus was. 'Ka zen poetsen met een zoutzak. De kazen moesten gekeerd worden en de bovenkanten moesten worden schoongemaakt. Zwaar werk, maar dat wende snel genoeg.' Toen Wim Werson zijn carrière be gon, bestond er nog geen super markt. De winkels van Simon de Wit en Albert Heijn, toen nog apar te ketens, waren bedieningswin kels. Een toonbank met daarachter alle artikelen. 'Een klein assorti ment', vertelt hij, 'suiker, zout, stroop, olie, groene zeep. En alle maal losse verkoop. Niets verpakt. Het was de tijd van de puntzak en het potloodje achter je oor.' Als je 50 jaar rondloopt in de krui- deniersbranche heb je natuurlijk heel wat zien veranderen. De win kels werden groter, het assortiment breder en de toonbank verdween. 'In Katwijk aan Zee kregen we voor het eerst mandjes. De klanten kon den nu ook een deel van him bood schappen zelf verzamelen. Dat was het begin van onze huidige super markt.' Wim Werson was inmiddels opgeklommen tot bedrijfsleider. De bedrijfskleding had hij verwisseld voor het nette pak met stropdas. Hij zou het 31 jaar blijven doen en de ontwikkeling van de supermarkt van dichtbij meemaken. 'Daarom heb ik het ook zo lang volgehouden. Ik kwam steeds in filialen terecht waar geëxperimenteerd werd. Nieuwe afdelingen, nieuwe metho des. In 1964 in Baam kwam ik in mijn eerste supermarkt nieuwe stijl.' Tot 1982 bleef Wim bedrijfs leider bij Simon de Wit. (Na de over name door AH in 1972 alleen nog 'Simon'). In dat jaar werd de Simon- organisatie geïntegreerd binnen AH. 'Toen kreeg je de lastige situ atie dat in een straat in IJmuiden twee Albert Heijn-supermarkten kwamen. De gewone en de omge doopte Simon de Wit. Een van de twee moest dus verdwijnen. Ik kon niet als bedrijfsleider worden over geplaatst. Dat vond ik jammer, want in de winkel gebeurt het nu eenmaal en een kantoorbaan is niets voor mij.' Wim kwam terecht op de afdeling 'balansen' en later, toen de adminis tratie centraal geregeld werd, ging hij als controleur voorraden opne men in de filialen waar gebalanst was. De band met de supermarkt is hij nooit echt kwijtgeraakt. 'Ik heb eventjes om en om gewerkt. Een week kantoor, een week in het land. Maar echt op kantoor heb ik nooit gezeten.' Wim is nu 64 en 24 januari werd zijn jubileum en tevens zijn af scheid gevierd in café/restaurant Koekenbier in Alkmaar. Wim Werson: 'Het was de tijd van het potloodje achter je oor' 'Het zal wel raar zijn' zegt hij, 'om opeens alle tijd van de wereld te hebben. Maar we houden van bridgen, dus dat zullen we wel va ker gaan doen. We hebben drie dochters die soms vinden dat we te weinig langskomen. Dat gaan we ook rechtzetten. En je kunt hier fantastisch fietsen door de duinen.' Genoeg te doen voorlopig. En wan neer Wim het echt niet meer weet, kan hij altijd nog putten uit de in formatie die hij kreeg tijdens de cursus Pensioen In Zicht. 'Dat is een cursus van de overheid, die je kennis laat maken met allerlei ver schillende vormen van tijdverdrijf zegt hij. "Van museumbezoeken tot gymnastiek. Vervelen zal ik mij ze ker niet.' Elke zondagochtend fietsen Ad Suoss, Mario Rijvers en Ronald Breeman het snot voor hun ogen. En als het even kan ook door de week nog een keer. De supermarktmanagers uit Waalwijk en Berkel-Enschot en de afdelingsmanager uit Tilburg vinden het pas echt leuk als het terrein zanderig is en veel heuvels heeft. Een gesprek met twee van hen. Weel mensen van onze leeftijd gol fen of tennissen', zegt Mario Rij vers. "Maar dit is veel spannender. Op je mountainbike door de bossen. Heerlijk.' "Eigenlijk zijn we net een stel kwajongens', vult Ad hem aan. 'Door de week netjes in het pak, in het weekend afzien over modderige wegen. En onderuit gaan natuur lijk. Je gaat elke toer een keer on deruit. Als je niet uit jezelf gaat, dan helpen we elkaar wel. Even een knietje, een duwtje.' De bossen rond Dongen vormen het decor waarin zij hun krachten meten. 'Puur recre atief, vertellen ze. 'Dus geen ge- cross. We blijven gewoon op de pa den en we remmen voor wandelaars met kinderen en honden. En we proberen zoveel mogelijk op uren te fietsen dat het rustig is. Zondagoch tend zie je echt geen mens.' De mountainbike, of ATB (All Ter rain Bike), is de populairste fiets van de afgelopen jaren. Maar de grootste populariteit is al weer voorbij. De verkoop stagneert en de genen die overblijven zijn de echte fanaten. 'Je moet een ATB ook niet gebruiken om boodschappen mee te doen. Je trapt je echt het apezuur. Dan kun je beter een oma-fiets ne men. Lange halen, snel thuis. De ATB is gemaakt voor sportieve doel einden. Echt om over allerlei terrei nen mee te komen. Toch weegt een dure ATB, met carbonframe, maar 11,5 kilo. Het materiaal komt uit de formule 1 sport en is dus oersterk. Een ATB is een kleine, wendbare fiets en met z'n 21 versnellingen ei genlijk een nerveus ding.' Je moet dan ook flink oefenen om in het rul le zand overeind te blijven. Een Mario Rijvers I en Ad Suoss: Je gaat elke toer een keer onderuit ATB'er moet over snelle reflexen beschikken, moet een ijzeren condi tie hebben en moet niet bang zijn. Want onderweg kom je van alles te gen. "Vooral 'downhill", zegt Mario. "Dat gaat soms pittig hard. Je moet rotsen en boomstronken ontwijken en takken die anders in je gezicht komen. Ja, je hebt wel enige bra voure nodig. Maar het is toch heer lijk om je zo uit te leven. 'Stoempen door het bos, afzien.' Vreemd is hun passie voor de vrije natuur en de mountainbikes niet. Ze groeiden op tussen de Brabantse bossen en deden aan motorcross. Ad trok een tijd lang met z'n jeep de bossen in en gaat er wandelen met z'n twee jachthonden. Mario heeft een carrière als renner op de weg achter de rug. 'Maar daar gaat op een bepaald ogenblik de lol vanaf. De natuur heeft veel meer uitda ging. Het is elke keer anders.' Hij herinnert zich een winterse ochtend toen de bossen bedekt waren met een vers pak sneeuw. 'Om daar doorheen te fietsen was echt te gek', zegt hij. 'Je zag alleen de sporen van de konijnen of eekhoorntjes. Het was net een plaatje van Anton Pieck.' De ATB-sport bestaat nog niet in clubverband. Maar daarin gaat verandering komen. Midden '92 hopen de enthousiaste AH-ers een club van de grond te hebben ge kregen. Om de stemming te peilen organiseerden zij eigenhandig een ATB-opstapdag. Iedereen kon zich inschrijven en de evaluatie achteraf toonde aan dat er genoeg animo was om een club te starten. 'Als je re kent dat er bij het wereldkampioen schap in Kaprun 10.000 mensen langs het parcours stonden, dan geeft dat toch wel aan dat het een attractieve sport is. Niet alleen om te zien, maar zeker om te doen. Je kunt het vergelijken met veldcross. Het verschil is echter dat wij toch ten maken. Wij toeren. De veld- crossers rijden korte rondjes van een paar kilometer. Zij komen dus ook steeds dezelfde obstakels tegen. Wij beginnen in A en zien wel hoe de paden lopen. Degene die voorop rijdt bepaalt de route.' Het gesprek loopt ten einde. De jassen gaan aan. Mario moet terug naar Berkel-En schot. "Wanneer heb jij je vrije dag van de week?' In maart worden de afdelingen Drogmetica van de Albert Heijn- winkels volledig opnieuw ingericht. De aanleiding is de introductie van een nieuwe reeks verzorgende produkten onder het AH-huismerk in het marktsegment van de A- merken. Van de Albert Heijn Selec tieve Shampoo en de Albert Heijn Selectieve Crèmespoeling, komen vier variëteiten beschikbaar: Vita mine (mild, voor iedere dag), Pro teïne (normaal tot droog haar), Le- cithine (droog, dof, beschadigd haar) en Keratine (voor gekleurd en gepermanent haar). De be staande laaggeprijsde shampoos onder het B&B-merk, en de medi um geprijsde zijde proteïne AH- shampoos blijven gehandhaafd. AH's assortimentsmanager Wim van den Berg: 'Het bijzondere van deze kwaliteitsshampoos is dat ze niet alleen reinigend, maar ook verzorgend en herstellend werken. De vraag naar kwalitatief betere drogmetica-produkten neemt de laatste tijd toe. Nederland is mo menteel bezig om de achterstand op de omringende landen wat be treft de consumptie van schoon heids- en verzorgingsprodukten, enigszins goed te maken.' In maart verschijnen ook een extra milde AH-Handsoap (vloeibare zeep), een aantal AH-gezichtsver- zorgingscrèmes en een reeks nieu we AH-tandenborstels. Bijzonder is onder meer een peutertandenbor stelmet een grip speciaal ge schikt voor kinderknuistjes. In februari is Gall Gall gestart met een nieuwe klantenactie: de wijn van de maand. Naast het nor male actiepakket, dat per twee we ken verandert, wordt eens per maand een bijzondere wijn gepre senteerd, die in principe alleen tij dens de desbetreffende maand in de winkels verkrijgbaar is. Op is op. De wijn is een specialiteit, af komstig uit een nog onbekend ge bied of van een bijzonder oogst jaar. Kenmerkend is altijd een aantrekkelijke prijs-kwaliteitver- houding. De wijn van de maand maart draagt zijn titel met ere. Het is een Madiran 1989, een volle, krachtige rode wijn uit een klein, onbekend gebied in de Gascogne, in het zuidwesten van Frankrijk. Dat de kwaliteit van de Madirans de laatste jaren opvallend verbe terd is, is ook de Franse vakpers, niet ontgaan. Ze zijn uitgeroepen tot de wijnen van dit decennium.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 8