Elektronisch betalen goedkoper dan betalen met cheques mag't 2 In 1993,1994 en 1995 zullen alle AH-winkels met de benodigde apparatuur worden uitgerust Klantenpas Garantie Smullen in Zandvoort In Apeldoorn loopt het op wieltjes AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992 Elektronisch betalen bij AH Osdorpplein, Amsterdam. Rechts caissière Sylvia van het Veld. betalen ook economisch verant woord geworden.' Elektronisch betalen wordt voor Albert Heijn aanmerkelijk goedkoper dan betalen met che ques, maai' blijft vooralsnog duurder dan contant betalen. AH rekent erop dat vooral men sen die nu cheques uitschrijven straks massaal op de nieuwe manier van betalen zullen over stappen. De invoering van elek tronisch betalen zal de totale kosten van de betalingen in dat geval niet wezenlijk verhogen. De doorbraak bij het elektro nisch betalen zal geen gevolgen hebben voor de geplande proef met de AH-klantenpas in Scha- gen. Deze proef, die eind maart van start gaat, is vooral bedoeld om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van de klanten pas als marketing-instrument. Daarnaast kan er ook elektro nisch mee betaald worden. In het maartnummer van Flitsen meer over deze proef. (vervolg van pag. 1) AH-directeur Bosma: 'De I klanten willen het. Ze verwach ten het ook van ons. Dat hebben I de proeven in onze winkels dui delijk aangetoond. Daarnaast draagt elektronisch betalen bij aan de veiligheid in de winkels, omdat de hoeveelheid contant geld erdoor wordt terugge bracht. En bovendien zijn we er van overtuigd dat elektronisch betalen op den duur ook efficiën ter is dan contant betalen.' Om deze redenen heeft Albert Heijn jarenlang aangedrongen op invoering van een systeem I voor elektronisch betalen waar alle banken op aangesloten zijn. Jan Burggraaf: 'Een tempo van 200 filialen per jaar is haalbaar' Het lange wachten beu besloot AH in 1987 tot een proef in een aantal filialen met een eigen systeem, dat in samenwerking met de Postbank en NCR werd ontwikkeld: het Pinkas-sys- teem. Nadeel hiervan was dat alleen rekeninghouders van de Postbank er gebruik van konden maken. Toen het gemeenschap pelijke systeem van de banken (Beanet) er dan uiteindelijk toch kwam, bleken de tarieven voor AH en andere kruideniers onbe taalbaar. Onlangs echter verlaagde Beanet het tarief per elektroni sche betaling in belangrijke ma te. Het Centraal Bureau Le vensmiddelen (CBL), dat mede namens Albert Heijn de ge sprekken met Beanet voerde, liet verdere onderhandelingen op grond van deze verlaging over aan de supermarktbedrij ven zelf. In de rechtstreekse ge sprekken met Beanet wist Al- bert Heijn vervolgens een extra korting op de tarieven te bedin gen. Ook de AH-franchisene- mers zullen kunnen profiteren van deze quantumkorting. AH-directeur Hille Bosma: 'We betalen maximaal 14 cent per transactie aan Beanet. Daar voor hebben we wel een garantie afgegeven voor 45 miljoen elek tronische betalingen per jaar. Dat aantal is gebaseerd op de er varingen van Albert Heijn in de 27 proeffilialen en gegevens uit andere landen. Het houdt in dat 15% van alle betalingen in onze winkels straks elektronisch zul len gaan. Dat moet haalbaar zijn. 'Bosma en Burggraaf, die samen de gesprekken met Beanet voerden, zijn tevreden over het resultaat van de onder handelingen.' Op basis van de nieuwe tarieven is elektronisch Hille Bosma: 'Onze klan ten willen elektronisch betalen' Men neme: 1 kantinejuffrouw met een neus voor lekker eten en mengt die met j drie koopavonden per week en zo'n zes- I tien personeelsleden van de avond- I ploeg. Laat het geheel een seizoen lang I met elkaar eten en men spreekt er een jaar later nog over. Zo ging het in filiaal I 1047 in Zandvoort. Anneke Tervelde kwam er vorig jaar maart in dienst en tovert sindsdien de lekkerste gerechten op tafelEen hobby waarvan ze haar be- i roep heeft gemaakt. 'In de zomer heb- I ben we hier vijf koopavonden. Dus dat was vroeger altijd patat, pizza of chi- nees. Tot het je oren uitkwam', vertelt Ingrid Feitman, afdelingsmanager in opleiding. 'Maar sinds Anneke hier de scepter zwaait, is er veel veranderd.' Woensdag is soepdag', zegt Anneke. 'Vandaag heb ik Franse bonensoep. Met allemaal verse groenten. En vrij dag is het uitsmijterdag. In het begin moesten ze er wel aan wennen, hoor. Al die speciale gerechten. Spitskool, cour gette. Ik weet nog dat ik een Schotse pruimensoep had. Dan roepen vooral de jongeren snel: dat lust ik niet. Maar als ze het dan geprobeerd hebben...' Anneke zoekt veel naar variatie. Voor elk wat wils. Maar het blijft natuurlijk eten wat de pot schaft. 'Daar heb ik iets Woensdag soepdag. V.l.n.r. Veronique van Doorn, Anneke Tervelde, Ingrid Feit man en Elis Paap op gevonden. Thuis zoek ik de gerech ten uit, in AllerHande of kookboeken. Dan maakt m'n man met de computer een mooi ontwerpje en dat hang ik de volgende ochtend in de kantine. Dan kun je van te voren zien, wat je krijgt.' Haar kookkunsten worden door de me dewerkers bijzonder gewaardeerd. 'Er zijn zelfs mensen die, als ze om één uur naar huis kunnen, toch nog even een soepje komen halen', vertelt Ingrid Feitman. 'En de vorige bedrijfsleider, die nu in Heemstede zit, belt regelmatig op, vooral op vrijdag, dat hij een uit- smijtertje komt meeëten.' Hoogtepunt van het jaar was wel het kerstontbijt dat Anneke en Ingrid samen verzorg den. Een fraai gedekte tafel, verse croissants, jus d'orange en vers fruit. En 's middags een buffet met allerlei puddingen, waaronder een heerlijke yoghurt-slagroom bavarois. Anneke's Recepten Top 5 (Waar loopt het personeel van 1047 nu nog van te watertanden?) 1. Varkens haasjes met pepersaus (Anneke's persoonlijke favoriet) 2. Peper steak met champignon-roomsaus 3. Macaronischotel met courgette 4. De Schotse Pruimensoep 5. Een onvervalste kippesoep Marcel Buitenhuis werkt al 5 jaar bij AH-franchiser Frits Veeneman in Apel doorn (filiaal 8732). Maar de laatste maanden beweegt hij zich wel op een heel vreemde manier over zijn groente afdeling. Vroege klanten kunnen hem op een skatebike door de winkel zien manoeuvreren, een soort mini-circus- fietsje. Twee skateboardwieltjes voor, een stepwiel achter. Wat is er aan de hand met Marcel? 'Het filiaal bestaat 25 jaar' onthult hij, 'en in het kader daarvan hebben we zestien weken lang een actie. Klanten kunnen met een spaarkaart sparen voor diverse luxe ar tikelen. En dat varieert van een fondue set en een racebaan tot deze skatebike.' Maar je moet als supermarktmedewer ker natuurlijk wel weten watje de klan ten verkoopt. Zo is dat met groente, maar ook met skatebikes. Marcel trok daarom de stoute schoenen aan en bom bardeerde één van de fietsjes tot show model. Als de klanten vragen wat dat voor vreemd ding is, geeft hij graag een demonstratie. 'Het was wel even oefe nen', zegt hij. 'Eerst op het parkeerter rein, later in de winkel. Ik ben een paar Marcel Buitenhuis keer goed languit gegaan. Maar nu kan ik er aardig mee overweg. Misschien komt het wel door mijn motor- en fiets- cross-verleden. Daarmee zijn wel een aantal overeenkomsten te maken. Je balans verleggen, bijvoorbeeld. Balans is heel belangrijk. Bij de skatebike stuur je ermee.' Wie nog nooit een ska tebike heeft gezien, hoeft niet hals over kop naar Apeldoorn te rennen. Volgens de fietsende groenteman wordt deze nieuwe manier van voortbewegen een regelrechte rage. In Amerika is het dat al. En zoals dat vaak gaat: als het in Amerika een sensatie is, volgt Neder land op de voet.

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 2