12 Collegiaal ZODRA DE WINKEL DICHT IS TREKT MEN DE INSTRU MENTEN UIT DE KAST; DAN BECINT HET 'DWEILEN' BROL EN DOL POLONAISE KRUIDEN BITTER DWEILEN AHOLD FLITSEN JANUARI 1992 wel 'zatte harmonie' genoemd). Jolande Mijvis van AH-fïliaal 1263, dweilt in Kielegat (Breda) met haar orkest 'Stuk voor stuk', een groep die louter uit dames bestaat. 'Onze mannen hebben hun eigen dwei lorkest', vertelt ze. Die spelen meer het carna valeske repertoi re. Wij spelen nummers als 'Het land van Maas en Waal". Volgens Jolande zijn er alleen in Breda al zo'n 150 dweilbandjes. Maar het dwei len is in Breda niet meer echt mogelijk. 'Tegenwoordig spelen we op vaste plekken in de stad. De ca fe's zijn allemaal besloten. Je kimt er niet zomaar naar bin nen. Dat is wel jammer', legt ze uit. In Tilburg wordt er nog wel gedweild. Daar klinken de vro lijke klanken van 'Mooi, mooi, mooi man' en 'Niemand laat zijn eigen kind alleen' uit de instrumenten van 't Sap (drie keer raden welk sap be doeld wordt). In dit orkest spelen maar liefst drie AH'ers. Sjef Smulders van filiaal 1095 in Tilburg speelt trombone, Peter van Poppel uit filiaal 1547 in Waalwijk speelt sax en Adriaan van Boxtel uit filiaal 1004 in Tilburg speelt trompet. Hij is trouwens niet de enige trompettist van zijn filiaal. Albert Heijn in Tilburg loopt over van het blazend muzikaal talent. Ook Twan Janssen, Mark van Leuven en Rob Heeren dweilen met him trom pet langs de straten om de Kruikezeikers (Tilburgers) te vermaken. Nu is een trompet nog mee te slepen, ook na wat biertjes. Maar het schijnt dat su permarktmanager Ruud de Jong uit Tilburg een complete contrabas kroeg in en kroeg uit sleept. En de Limburgers? Jawel, ook daar veel muzikaal talent. Ron Nieste uit Hoensbroek (filiaal 1046) speelt hoorn in de groep Brol en Dol (Gek en Idioot). De feestband heeft zelfs een CD in de planning, vol met - hoe kan het ook anders? - carnavalsnum mers. Hoewel de meeste zatte harmonies en dweilorkesten het hele jaar door spelen en optre den gaat het allemaal om die ene week in maart. Of Ron niet vals gaat spelen na het zoveelste biertje? 'Welnee', zegt hij, 'je blaast het er allemaal weer uit ook.' En Jo Walstok, alweer een trompetter, staat zijn mannetje in de prinsenwacht van carna valsvereniging De Kachelpiepers. De slager uit AH-filiaal 1512 in Maastricht treedt zelfs internationaal op. Want in Parijs en Milaan heb ben ze 's zomers carnaval. Daar worden wij dan voor uitgeno digd.' Tijdens de Wastelaovend in Mestreech' begeleidt de prin senwacht de Prins Carnaval tij dens allerlei festiviteiten. 'Het is eigenlijk een soort bewaking. Het komt heel clownesk over. De prinsenwacht bestaat uit een tamboer en trompettencorps in schots geruit uniform en een exercitiepeleton met houten ge weren.' In AH-franchisevestiging 8751 in Beek en Donk werkt Bart Kusters. Hij zit er in de Raad van Elf van De Teugelders. 'De Raad van Elf is de gangmaker van het carnaval', zegt hij. Wij lopen voorop in polonaises. We houden de sfeer erin. Je wordt ervoor gevraagd door de carna valsvereniging. Maar je moet natuurlijk wel een gezellig type zijn.' De Prins Carnaval wordt vaak begeleid door zijn hofda mes. Ze moeten zorgen dat hij er in het feestgedruis als een Prins blijft uitzien. Dat zijn ambtsket ting recht hangt, dat zijn kle ding goed zit. Jacqueline Lodewick en Pascale Franssen, allebei werkzaam in AH-fran- chisevestiging 8715 in Maas tricht, zijn echte carnavalsgek- ken en spelen een seizoen lang voor hofdame van de Prins van de Mattebergers uit Maastricht. En dan wordt er tenslotte nog heel wat toneel gespeeld. Zo klimt Inge Boom, filiaalmanage- ment-assistente (FMA) in Hoensbroek, op de planken in Puth, een dorpje van tweedui zend mensen. 'Het hele dorp loopt dan uit. De opbrengst gaat in de kas van de vereniging.' Marie-Ange Caster- mans, de kantinejuffrouw van filiaal 1512, staat in 'Het nieuwe theater' op het Vrijthof in Maastricht in een stuk dat een overzicht geeft van alle festivi teiten rond carnaval in de Limburgse hoofdstad. Overigens heeft Marie-Ange weinig last van plankenkoorts. Ze staat het hele jaar door met 'de zingende potvrouwen' op het podium en zingt Maastrichtse liedjes in Limburgs dialect. 'En dat is mooi, mooi, mooi man. Het leven dat is een groot feest.' Welnu, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen. Een goede carnaval. Alaaf. De broodafdeling van AH Bergen op Zoom heeft de sfeer al te pakken. V.l.n.r. Gerda Vermeule, Gilbert Lindeu, Anja Franken, Louisa Wanrooy, Astrid Disco en Victor Suijkerbuijk. In de winkels van Albert Heijn, Etos en Gall Gall zal het car naval niet onopgemerkt blijven. Behalve uitgebreide verkleed partijen van de medewerkers op de zaterdag voor carnaval, zijn er ook speciale camavalsaanbie- dingen voor de feestvierende Limburgers en Brabanders. "Van bier en haring tot spekkies voor de kinderen en koffie voor aswoensdag, de dag na carna val', zegt Erik Westerbeek, as sistent-verkoopleider op het AH- areakantoor in Tilburg. Dn na tuurlijk snel-klaarmaaltijden. Want de mensen hebben geen zin om te koken. Het is even snel iets eten en dan weer verder met feestvieren.' In AH- filiaal 1019 in Geleen hebben ze een grote carnavalsdisplay gebouwd. Met emmertjes haring, Brand-bier, chips en als klap op de vuurpijl: een broodkar vol zure zult met roggebrood, een typisch cama- valshapje. In Bergen op Zoom, tijdens het carnaval omgedoopt tot Krabbegat, is de winkel aan gepast aan het motto van het Krabbegatse carnaval: van alle markten thuis. Woor ons na tuurlijk niet zo'n moeilijk motto', zegt supermarktmanager Jo Kommers. De winkel wordt aangekleed met kraampjes en iedereen zal er verkleed rondlo pen.' Die verkleedpartijen zijn j trouwens aan de orde van de dag. Er worden zelfs wedstrijden mee gehouden. In Geleen, maar ook in Maastricht, beslist de klant welke afdeling zich het fraaist heeft uitgedost Brandweerheden Schotten, poli tie. U noemt het maar. Het zit er I allemaal tussen. Beneden de rivieren zijn ze er klaar voor. Van Krabbegat tot Kielegat, van Mestreech tot Oeteldonk. In de eerste week van maart zal het carnaval in alle hevigheid losbarsten. Vorig jaar drukte de Golfoorlog de feestvreugde en werd er maar mondjesmaat carnaval gevierd. Dus 'd'n hoegsten tied' om dat dubbel en dwars in te halen. Yvonne Oudenhuijsen van Gall Gall Oeteldonk: 'Kruidenbïtter is een topartikel tijdens carnaval' Ook bij Etos en Gall Gall zijn verkleedpartijen aan de orde van de dag. Yvonne Ouden huijsen van Gall Gall Oeteldonk (Den Bosch) zal zowel voor als tijdens de carnavalsda gen in een traditionele boeren kiel achter de toonbank staan. Een carnavalsband zorgt in het winkelcentrum al wekenlang voor een feestelijke stemming. Polonaises behoren tot de moge lijkheden. In de passage wel te verstaan. De winkel zelf leent zich niet voor dergelijke onge remde uitingen van vrolijkheid. 'In de winkel, meneer? Met al die flessen? Ik moet er niet aan den ken. In dat geval sluit ik de zaak.' Tijdens het carnaval vin den vooral de flessen kruidenbit ter gretig aftrek. Yvonne: 'Als mensen naar de carnavalsop tocht gaan willen ze iets hebben waarvan ze gauw warm worden. Dan pakken ze de kruidenbit ters. Van die halve flesjes. Dat is een topartikel tijdens carnaval.' De medewerksters van Etos Beauty Case Roermond staan garant voor een feestelijke car navalssfeer op zaterdag. Eerste verkoopster Ans Snijkers: 'Iedereen loopt hier dan ver kleed en geschminkt rond. Met pruiken, strikken, tule-kragen in de Etos-kleuren. Daar krijgen we wel altijd een hoop positieve reacties op van onze klanten. Wat het dit jaar wordt is nog niet bekend, maar dat het iets moois wordt staat vast.' Artikelen die deze week bij de zuidelijke Etos-winkels grif over de counter gaan zijn schmink- spullen en bussen haarlak. Ans: 'De haarlak vliegt de deur uit. Die gebruiken mensen om een uitbundig carnavalskapsel te creëren.' En dat is niet het enige wat er gedaan wordt met carnaval. Zodra de winkels dicht zijn, en dat is met carnaval soms een paar dagen achtereen, trekt men de instrumenten uit de kast. Dan begint het 'dweilen', het van kroeg naar kroeg trekken met een orkest (de zogenoemde dweilbandjes, in Limburg ook Bart Custers van AH Beek en Donk leidt de polonaise op bekwame wijze. Verder v.l.n.r.: Annemarie van Lieshout, Martin Waterreus, Elke van Stiphout, Henri Geeven, Francis van den Heuvel, José

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 12