Jubilea Puzzelen voor een mand van De Tuinen Colofon -gL Mand van Gall Gall naar AH-supermarktmanager 10 Persoonlijk In memoriam Dankbetuiging +n+[o]+[g+[M]+n+Q+n+n+c +[o]+"E+m+s +®+n+[s]+n+[D]+n+0+n+[ï d +n+d]+n+E+[i]+n+D+ii+[c +n+[i]+n+[|]+n+[Ë]+n+[s] m -n+n+n+n+m+n+E] +n+[p]+[s]+[T]+n+n+[K] *1 -AHOLD FLITSEN FEBRUARI 1992 Op 1 januari jl. overleed in de leeftijd van 48jaar HERMAN TIJSSEN Wij verliezen in hem een Medewerkers Albert Heijn 1058 Heerlen Met ontsteltenis namen wij kennis van het overlijden op 4 januari jl. van onze medewerkster MARIEKE KROBER-IJSKES Zij was 31 jaar. Marieke was sedert 1978 in onze dienst waarbij zij ver schillende functies had, m.n. binnen het directoraat Commerciële Zaken. Sinds 1990 was zij als secretares se verbonden aan de afde ling Kwaliteit Milieu. In Marieke verliezen wij een bijzonder vrolijke en nauw gezette collega, die binnen de afdeling Kwaliteit Milieu een zeer centrale rol stelijk als voorraadcontro- leur. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinde ren verdere familieleden. Directie en medewerkers Albert Heijn Gepensioneerden Op 27 december jl. overleed in de leeftijd van 88 jaar, de heer A. J. BUCKERS gepensioneerd medewerker Sterovita. Op 31 december jl. overleed in de leeftijd van 96 jaar, de heer L. HOEVE gepensioneerd medewerker Marvelo. Onze gedachten gaan uit naar de familie en vele vrienden. Wij wensen hun alle kracht bij het verwer ken van dit zware verhes. Directie Albert Heijn Op 5 januari jl. overleed in de leeftijd van 69 jaar, de heer J. SPIERINGS gepensioneerd medewerker Albro Zwanenburg. Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno men van het plotselinge overlijden op 10 januari jl. van de heer ARIE A.M. VAN EGMOND in de leeftijd van 61 jaar. Met dankbaarheid geden ken wij de grote inzet en be trokkenheid waarmee hij ruim 40 jaar in ons bedrijf werkzaam is geweest, laat- Op 9 januari jl. overleed in de leeftijd van 85 jaar, de heer A. CLAASEN gepensioneerd hoofdkantoormedewerker. Mogen zij rusten in vrede De heer R.A. Groeneveld, projectleider Win keltechniek Albert Heijn, in dienst sedert 1 maart 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 28 februari 1992 vanaf 16.00 uur in het personeelsrestau- rant van het hoofdkantoor aan het Ankersmid- plein 2, Zaandam. De heer J. Bakker, coördinator Zegelboekjes, in dienst sedert 1 maart 1967. Viering zal plaats vinden op vrijdag 13 maart 1992 vanaf 16.00 uur in het personeelsrestaurant van het hoofdkan toor aan het Ankersmidplein 2, Zaandam. Mevrouw J. Haarsma-Stelma, medewerkster Albert Heijn-fïliaal Zaailand, Leeuwarden, in dienst sedert 13 maart 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 13 maart 1992 van 19.00-20.30 uur in restaurant "Onder de Luifel", Stationsweg 6, Leeuwarden. De heer G.B. in den Nieuwenkamp, medewer ker Verscentrale Groenlo, in dienst sedert 20 maart 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekend gemaakt. De heer J. de Vries, medewerker Grootverbruik Ahold bv, in dienst sedert 20 maart 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 20 maart 1992 vanaf 16.00 uur in de ontvangstruimte te Ede, Frankeneng 18, Ede. De heer F.G. Berendse, medewerker Albert Heijn-fïliaal Hildo Kroplaan, Den Haag, in dienst sedert 28 maart 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekend gemaakt. De heer H. van Zanten, bedrijfsleider Groente centrale Beverwijk, in dienst sedert 28 maart 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 27 maart 1992 van 17.00 - 18.00 uur in Restaurant "Igesz", (op de markt), Schagen. Een merkwaardig bood schappenlijstje voor een uurtje winkelen bij drogiste rij/kruiderij De Tuinen. Op het lijstje staan namelijk twaalf artikelen, waarvan per artikel niet alle letters zijn gegeven. Wel weten we per artikel de 'prijs' (geen re latie met de werkelijke prij zen). De prijs van een artikel wordt gevormd door de let- terwaarden van het artikel bij elkaar op te tellen. Aan het gegeven lijstje letter- waarden ziet u dat de 'A' een '1' waard is, de 'B' een '2' en zovoorts. Als u de namen van de artikelen hebt gevonden dan kunt u een zinnetje le zen door de letters in een vakje met een nummer over te brengen naar het verza- meldiagram. Dat zinnetje vormt de oplossing van deze puzzel. Schrijf de gevonden woor den op een briefkaart en stuur deze vóór 11 maart 1992, onder vermelding van 'puzzel Flitsen februari 1992' naar: Voor uw hartelijke blijken van deelneming, ondervonden na het heengaan van Willem Rem, betuig ik u onze oprechte dank. Uit aller naam: Kinderen, klein kinderen en achterkleinkinderen. Voor uw hartelijke büjken van deelneming, ondervonden na het heengaan van Margje van Oord betuigen wij u onze oprechte dank. Uit aller naam: K. van Oord, Amsterdam. Wij betuigen u onze dank voor de hartelijkheid en het medele ven na het heengaan van Jacob Biere. Uit aller naam: A. Biere-Pekel- haring, Zaandam. 12,5-jarig zakenjubileum mevrouw G. Visscher-Zwaving, Assen mevrouw L. Warren-van Tielen, Maassluis mevrouw N.G. Amons-Wegge- mans, Zaandijk mevrouw F.H. Mijnheer-v.d. Veer, Hoogeveen J. Fokkens, Groningen 25-jarig zakenjubileum J.A.C.M. Kurvers, Poortvliet J.M. IJsseldijk, Wijhe 12,5-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw de Boer, Zwartsluis de heer en mevrouw Bakker- Scheffen 25-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Broers- Moonen, Tilburg de heer en mevrouw Verhagen- Resink, Dorst de heer en mevrouw Bos-van Loenen, Ede de heer en mevrouw Rouwen- horst-Mense, Amsterdam de heer en mevrouw R. Grobben, Zwijndrecht de heer en mevrouw Kurvers- van As, Poortvliet de heer en mevrouw Leo-Rijken, Zaandam de heer en mevrouw C. Zoute- welle de heer en mevrouw Vijverstra- van Hettema, Leeuwarden de heer en mevrouw A. Davids, de heer en mevrouw Stam-van de Wel, Ridderkerk 40- jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw N. v.d. Brink, Didam de heer en mevrouw Maasdam van Klaveren, Bergschenhoek 50-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw Van Kuyk de heer en mevrouw Van der Velden-Jansen, Tilburg 60- jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw v.d. Vegt, Wolvega WAARDEN A 1 N 14 B 2 O 15 C 3 P 16 D 4 Q 17 E 5 R 18 F 6 S 19 G 7 T 20 H 8 U 21 I 9 V 22 J 10 W 23 K 11 X 24 L 12 Y 25 M 13 Z 26 DE TLUNEN B.V. [Tl 11501 1 68~| +Ü+EH+® =r~3Bi 3 =fU5l [R] IE [T] 06] LrU +H+H+Ü+C+E1+H] ["751 0sm00 H3Ö1 0 =fl23l [a]+[d] D+[I]+0+D l~59] H*9l E [99] VUL HIER UW OPLOSSING IN: P~| [3Ö~] |3T-| |32l [331ÏT Redactie Flitsen kamer 249 Albert Heijnweg 1 1507 EH Zaandam Vergeet niet uw eigen naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Vermeld even eens waar u werkt en het te- lefoonnummer waar u over dag bereikbaar bent. 48e Jaargang, nr 2 Februari 1992 e 50.000 'Ik wist wel dat ik ooit een prijs zou winnen. Gewoon stug volhouden!' Dat was de enthousiaste reactie van Ad Mathijssen, supermarktma nager van AH-filiaal 1526 in Dordrecht, toen hij hoorde dat hij de prijs van de puzzel in januari had gewonnen. Trots op zijn mand staat hij tussen enkele van zijn mede werkers op de foto. V.l.n.r.: Marian Baas, Peter Vughts, Ad de Smoker, Ad Mathijs sen, Lex Ibelings en Iris Derksen. Redactiecoördinatie: Jesseke van Buuren Albert Heijnweg 1 Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i.) Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Medewerkers: Gijs Coffeng JobWoudt Paul Schaap Fotografie: Johan Weemhoff, Sjaak Ramakers e.a. Vormgeving: Studio 124 (basisvormgeving) Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) Produktie: t l.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10