Q c\ Jubilea 25 Q Jubilea Win een mand van Gall Gall 40 ttSA Hzr j.9 Fr r H Colofon A 10- -Persoonlijk- In memoriam Dankbetuiging Mand met Ahold-produkten naar Delfzijl if Jfe 25 - -AHOLD FLITSEN JANUARI 1992 Veel te jong is van ons heengegaan op 31 decem ber jl. onze collega ANJA STAM Zij was pas 23 jaar. Wij bewaren aan haar onze beste herinneringen. Medewerkers Albert Heijn Westerstraat, Amsterdam Op 31 december jl. is na een langdurige ziekte op 52-jarige leeftijd overleden onze collega GUDAKOOPS- DE WILDE Guda, was als administra tief medewerkster verbon den aan de Technische Dienst van Area 8810. Wij verliezen in haar een zeer enthousiaste en ge waardeerde collega. Onze gedachten gaan uit naar haar man, kinderen en ove rige familieleden. Wij wen sen hen veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies.' Directie en collega's Area 8810 Albert Heijn bv Op 28 november jl. overleed in de leeftijd van 87 jaar, de heer P.C.W. SCHELLINGER- HOUDT gepensioneerd medewerker Marvelo. Op 4 december jl. overleed in de leeftijd van 59 jaar, mevrouw J.F. VISSER VERVERS oud-medewerkster Albert Heijn. Gepensioneerden Op 26 november jl. overleed in de leeftijd van 68 jaar, de heer J. KOLLEN voormalig Hoofd Dienst Onroerende Goederen Ahold. Op 10 december jl. overleed in de leeftijd van 88 jaar, de heer W. REM gepensioneerd medewerker Albro Zwanenburg. Op 13 december jl. overleed in de leeftijd van 95 jaar, de heer J. BIERE gepensioneerd hoofd kantoormedewerker Mogen zij rusten in vrede In dankbare herinnering aan C.T.G. de Jong. Wij zijn dank baar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft. Uw aanwezigheid en uw attenties geven ons de kracht dit verlies te dragen. Daarvoor onze hartelij ke dank. Uit aller naam: Annie de Jong-Buskermolen. 50-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw J.H. Juffer mans, Haarlem de heer en mevrouw Kroonen- Klaassen, Steenbergen 55-jarig huwelijksjubileum de heer en mevrouw P. Parre, Maassluis 40-jarig huwelijksjubileum 25-jarig zakenjubileum de heer en mevrouw J. Bos, Arie Baars, Krommenie Zaandam 40-jarig zakenjubileum K Gouma, Ammerzoden Klaas Bult Winnaar van de Kerstpuzzel in het decembernummer is gewor den Klaas Bult, afdelingsma nager in het AH-filiaal 1280 in Delfzijl. Klaas, die eerst dacht De heer J. ter Weel, commercieel coördinator Etos, in dienst sedert 16 januari 1967. Viering heeft reeds plaatsgevonden. De heer J. Koelemeijer, hoofd boekhouder Etos, in dienst sedert 30 januari 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer J. Arnold, medewerker administratie Ahold Vastgoed, in dienst sedert 1 februari 1967. Viering zal in besloten lering plaatsvinden. De heer AA. Knipping, supermarktmanager Albert Heijn filiaal, Blauwe Kei, Veghel, in dienst sedert 1 februari 1967. Viering zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari 1992 in Restaurant Hutten, Molenstraat 41, Veghel van 18.30 tot 20.00 uur. De heer M. van Marion, directeur Informatie Systemenen Technologie Ahold, in dienst sedert 1 februari 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 7 februari 1992 vanaf 16.00 uur in vergaderzaal "De Zoe ker" van het hoofdkantoor aan de Albert Heijn- weg 1, Zaandam. De heer C.R. Kniestedt, manager Servicedesk Albert Heijn, in dienst sedert 1 februari 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekend gemaakt. De heer C.A.J.G.M. Houtermans, zonema nager Albert Heijn, in dienst sedert 2 februari 1967. Viering zal plaatsvinden op vrijdag 7 februari 1992 vanaf 18.30 uur in Cafe-restaurant 't Groe ne Woud, Graafschap Homelaan 32, Weert. De heer R. Zeeman, medewerker Distributie centrum Zaandam, in dienst sedert 13 februari 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer R.L. Luttikhuizen, medewerker Risk Management Ahold, in dienst sedert 13 februari 1967. Viering zal in besloten kring plaatsvinden. De heer H. Boersma, medewerker ARVA Ahold, in dienst sedert 27 februari 1967. Viering zal plaatsvinden op donderdag 27 febru ari om 16.15 uur in het personeelsrestaurant van het hoofdkantoor aan het Ankersmidplein 2, Zaandam. De heer G. van Doorn, openingsassistent Fran chise Albert Heijn, in dienst sedert 27 februari 1967. Plaats en wijze van viering worden op een later tijdstip bekend gemaakt De heer J. Schill, medewerker Distributiecen trum Geldermalsen, in dienst sedert 18 februari 1952. Viering zal plaatsvinden op dinsdag 18 februari om 16.00 uur in het personeelsrestaurant van DC Geldermalsen. Vul woorden in volgens de om schrijving. Als u klaar bent met de kruiswoordpuzzel haal dan de letters in de genummmerde vakjes naar het verzameldia- gram. Als u dat goed doet leest u een gezegde dat indirect alles met Gall Gall te maken heeft. Veel plezier. Schrijf de gevonden gezegde op een briefkaart en stuur deze vóór 10 februari 1992, onder vermelding van 'puzzel Flitsen januari 1992' naar:. Redactie Flitsen kamer 249 Albert Heijnweg 1 1507 EH Zaandam Horizontaal: 1 wijn die van een andere vrucht is gemaakt dan van de druif, 8 plaats in Noord-Holland, 14 bloem, 15 ge kunsteld mineraalwater, 17 plaats op Ameland, 19 voorzetsel, 20 ster ke drank die afkomstig is uit dat we een grapje maakten toen we hem belden met de felicita ties, ontving van ons een mand gevuld met produkten van Al- bert Heijn, Etos en Gall Gall. 12 49 9 39 Pg3Q 156 ~J2[Ï3 153 j§jg35 [Ï8 WM Brittanië, 21 ondernemingsraad, 23 hij die de onaangename gevolgen ondervindt, 25 namaak, 27 humeur (afk.), 29 havenradar, 31 boksterm, 32 oliestaatje, 34 Gedeputeerde Staten, 35 Europeaan, 36 etter, 37 wintersportplaats in Oostenrijk, 39 inwoner van een zeker Baltisch land, 40 bekende drank uit Portugal, 41 kousje in een ouder wetse lamp, 43 bloembed, 44 vertel ling, 45 deel van een boom, 46 mout- aftreksel, 48 soort papegaai, 49 Baskische afscheidingsbeweging, 50 barium, 51 half, 53 kosten koper, 54 sterke drank op anijsbasis, 56 be dorven, 57 bladzijde, 58 arbeid, 60 getijde, 61 vrucht, 62 onder andere, 64 groef, 65 perenwijn die nog niet aan het gisten toe is, 69 de pauselij ke regering, 72 met komijn bereide likeur, 73 grondbeschrijving. Vertikaal: 1 vloeistof die nodig is voor de be reiding van sterke drank, 2 par exemple, 3 persoonlijke lening, 4 laatste stuk, 5 koning der dieren, 6 koude lekkernij, 7 kloosterlinge, 8 volt-ampere, 9 eerwaarde, 10 soort bier, 11 punt, 12 onbepaald lid woord, 13 nummer, 16 navolger van het dadaïsme, 18 Italiaans gerecht, 22 sterke drank uit suikerriet, 24 boom, 25 zot, 26 ongegist vruchte- sap, 28 plaats aan de Costa del Sol waarnaar een wijn is genoemd, 30 stuk steen, 31 flesafdichtsel, 33 werkwoordsvorm van 'nemen' zoals in ouderwetse kookboeken wel voor komt, 36 zwaar donkerbruin Engels bier, 38 Communistische Partij, 39 boom, 40 werktuig om het sap uit vruchten te krijgen, 41 plat zeil bootje, 42 plaats bij Steenwijk, 43 rivier in Italië, 44 Japanse drank, 46 kleur- en smaakloze drank, 47 soort van licht bier, 49 enzovoort, 50 soort belasting, 52 uitgeput, 54 aftreksel van een bittere plant, 55 heidesoort, 57 wegkant, 59 karwei, 61 zat, 63 Artillerie Schiet Kamp, 65 paardekracht, 66 neon, 67 milli liter, 68 tantalium, 70 Rotterdamse Tram, 71 id est. 49e Jaargang, nr 1 la£l Januari 1992 W Oplage 50.000 Redactiecoördinatie: Jesseke van Buuren Albert Heijnweg 1 Kamer 249 1507 EH Zaandam Tel. 075-595904 Redactie: Hans Gobes (hoofdredacteur a.i.) Ton de Roo Aad Schoen Rob van Straten Medewerkers: Gijs Coffeng Job Woudt Fotografie: Johan Weemhoff, Sjaak Ramakers e.a. Vormgeving: Studio 124 (basisvormgeving) Studio Tigges (lay-out) Egbert Jonker (adviezen) Produktie: l.s.m.PR Bureau Van Hulzen Druk: Henkes Senefelder

Personeelsbladen | 1992 | | pagina 10