ttETTK# kebst meuwaar DAGf$ Ahold neemt proef vervroegd uittreden Boerderij in gebruik genomen Redactie Flitsen "In de greep van de streep" Kerst puzzel: Alles ligt verkeerd in de vakken Sfeervolle kerst bij AC Restau rants Bij De Koksmaat werd een diesel een TGV Albert Heijn voert nieuwe methode in voor kaderwerving Met assessment-center talent beter te vinden Personeelsblad Koninklijke Ahold nv 44e jaargang no 12 December 1987 Oplage 40.000 Flitsen Pagina 3 Pagina h Pagina 5 De selectie van leidinggevend personeel voor Al- bert Heijn gaat veranderen. Om beter en gerichter afdelingschefs (AC's) te werven wordt straks in twee area's een nieuwe methode ingevoerd: het 'assessment-center'. Over twee jaar zal de methode in alle vijf area's worden gebruikt. Dc assessment-ccnter-me- thode is een uit Amerika overgewaaide techniek voor selectie van kadermedewer kers. In Nederland is er nu een jaar of acht ervaring mee opgedaan. Maar in de detail handel is Albert Heijn de eer ste die er gebruik van maakt. AH voert de nieuwe methode in omdat bleek dat de tot nog toe gebruikte manier om kaderpersoneel te selecte ren. zowel binnen als buiten het bedrijf, niet geheel vol deed. De aanmelding 'van binnen uit' is de laatste jaren sterk teruggelopen. Mensen met leidinggevende kwaliteiten kwamen vroeger vanzelf bo ven drijven", verklaart drs. W. Hoogenboom, hoofd Functieplanning en Loopbaanontwikkeling bij AH. „Maar de functies zijn specialistischer en het bedrijf is complexer geworden. Het verschil tussen AC's en ver- Vervolg op pagina 2 Vrijwel ongemerkt is Ahold een proef begonnen met vervroegd uittreden (VUT). Alleen een be scheiden briefje op de prikborden heeft iedereen op de hoogte gebracht. Binnenkort zal wat meer bekendheid aan het experiment worden gegeven. Ahold wil namelijk weten of er behoefte is aan eerder uittreden dan gebruikelijk en zo ja, hoe groot die behoefte is. Ahold kent sinds 1978 een gen. Die geldt voor ongeveer VUT-regeling voor 62-jari- negentig procent van het personeel. Wanneer zij op hun 62e besluiten te stoppen met werken, krijgen ze tot hun pensioen een VUT-uitke- ring ter grootte van 80 pro cent van het laatstverdiende brutoloon. Voor de overige Ahold-me- dewerkers, meest werkzaam in de produktiebedrijven, Vervolg op pagina 2 Pagina 9 De Oostzaanse boerde rij in de Zaanse Schans is vorige maand opgele verd en officieus in ge bruik genomen. De boerderij, waarvan de bouw mogelijk werd gemaakt door giften van Ahold-relaties naar aanleiding van het jubi leum, heeft de naam De Haal' gekregen. Be halve een kaasmakerij wordt er ook een vee stapel in gehouden. In middels is er ook een schaatsmuseum in ge vestigd. Het museum bevat o.a. de schaatsen van de Elfstedentocht winnaars Jeen van den Berg, Reinier Paping en Evert van Benthem. Bo vendien zijn ook de schaatsen te zien waar op kroonprins Willem Alexander de tocht in 1986 reed. De officiële overdracht van de boer derij zal waarschijnlijk begin volgend jaar plaatsvinden.

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 1