Secretariaat Commerciële zaken AH Flitsen pagina 12 Vete Kleding maken Werken leuker dan schoolbank Twintig jaar geleden solliciteerde Joke Wals (39) op de afdeling Planning van Albert Heijn in het voormalige hoofdkantoor aan de Westzijde. Inmiddels heeft ze ver schillende functies binnen het be drijf vervuld. Nu heeft ze de leiding over het secretariaat Commerciële Zaken en werkt ze voor de heer K. Dorsman (directeur Commerciële Zaken AH). „Ik werk al weer vier jaar voor de heer Dorsman. Ik regel heel wat voor hem. Afspraken ma ken, vergaderingen plannen, brie ven rikken, telefoon beantwoor den, notuleren enzovoorts. Het be kende secretaressenwerk", zo legt ze uit. Het onderlinge begrip tussen de filialen en het secretariaat Com merciële Zaken is volgens Joke voor verbetering vatbaar. „Als één van de managers niet aanwezig is, en er komt een klacht vanuit een filiaal, dan kan het gebeuren dat de mopperpartij die voor de manager is bedoeld bij ons terecht komt. Dat is niet erg, maar vaak wordt de irritatie alleen maar groter, omdat wij ook niet van alles op de hoogte zijn. Wat voor klachten er hier bin nenkomen? Dat kan van alles zijn. Extra bestellingen, klachten over leveringen en over de kwaliteit van een produkt. Ook vreemde vragen zoals een bedrijfsleider die met een klant naast zich vraagt of een pakje spinazie van 400 gram ge noeg is voor twee personen. Je kan dus stellen dat wij hier een stoot- blokfunctie vervullen." In haar vrije tijd is Joke Wals twee de secretaris van de Oostzaanse Football Club (OFC). Bovendien staat ze daar ook nog om de twee weken achter de bar in de kantine. „Ik vind dat contact met mensen enorm leuk. Daarnaast lees ik graag. Vooral historische romans en biografieën. Vraag me geen schrijvers of titels, want die ver geet ik altijd. Meestal lees ik in de bibliotheek de eerste bladzijden en dan weet ik of ik het boek al dan niet gelezen heb. Namen kan ik slecht onthouden. Ja, inderdaad, dat is een eigenschap die een se cretaresse kan opbreken." Ondanks een eeuwenoude 'vete' tussen Zaandam en Oostzaan, is de Zaanse Marieke IJskes het volle dig met haar Oostzaanse collega eens. Ook Marieke (26) vindt het contact met de filialen niet altijd even prettig.Als zij onredelijk be ginnen te doen omdat er iets fout is gegaan, dan.doe ik mijn mond ook echt open hoor! Nee, leuk is dat niet, maar dat komt gewoon omdat wij niet goed weten wat er in de filialen speelt en omgekeerd geldt hetzelfde. Het zou daarom een goed idee zijn de rollen eens een keertje om te draaien. Wij naar de filialen en de bedrijfsleiders naar het HK. Dan zouden we misschien wat meer begrip voor elkaar krij gen. Ik zou best een week in een filiaal op alle afdelingen willen werken om er achter te komen hoe het nu allemaal in de praktijk werkt. Ik denk dat je dan veel beter kunt functioneren en vragen beantwoorden." Na de MAVO had Marieke geen zin meer om verder te leren. „Ik wilde gewoon lekker geld verdienen en bovendien leek me werken op kan toor het einde. Dat vind ik trou wens nog steeds." Negen jaar gele den kwam zij via Simon de Wit bij AH. Spijt heeft ze niet meer, maar Zet vier vrouwen op één kantoorkamer en je kan er bijna zeker van zijn dal de dagelijkse dosis dolle pret niet zal ontbreken. Dat geldt dus ook voor het secretariaat Commerciële Zaken van Albert Heijn Vers en Houdbaar Food). Maar naast de broodnodige arbeids vreugde, wordt er ook hard gewerkt op kamer 621 van het Zaanse hoofdkantoor. Het secretariaat is namelijk dé afdeling bij uitstek waar als eerste de commerciële vragen uit de filialen terechtkomen. De dagelijkse stroom van bellers krijgen dan Joke Wals, Marieke IJskes, Sonja Heringa ofSytha Rijkes aan de lijn. Een viertal dat de belangen van ongeveer een 40-tal personen behartigt. „Dat lijkt veel", zegt Joke Wals, „maar de één zorgt natuurlijk voor meer werk dan de ander. Over het algemeen kunnen we het werk met z'n vieren goed aan. Bovendien nemen we regelmatig werk van elkaar over. Sonja Heringa Sytha Rijkes in het begin vond ze het minder. „AH was zo groot en ik miste ons hechte 'kluppie' van toen heel erg." De grootste hobby van Marieke is muziek. Ondanks dat ze in de fanfa re 'Crescendo' uit Oostzaan speelt, heeft ze een hekel aan optreden. „Ik speel sopraansaxofoon. Hard- stikke leuk. Alleen optreden vind ik doodeng." Naast zelf muziek ma ken, is jazzballet eveneens een vrijetijdsbesteding van haar. Jazzballet is ook een hobby van de 27-jarige Sonja Heringa uit Zaan dam. „Ik doe het nog niet zo lang als Marieke, hoor", voegt ze er snel aan toe. Na de MAVO volgde Sonja een op leiding voor coupeuse, maar om er uiteindelijk haar beroep van te ma ken zag ze niet zitten. „Voor mij moest het een hobby blijven. Kle ding maken voor mezelf vind ik heerlijk. Ik maak sieraden en breien komt daar ook nog eens bij. Zalig om die dingen te doen. Lek ker druk." Sonja is getrouwd en woont met haar man op slechts tien minuten fietsen van het hoofdkantoor, waar ze nu ruim twee jaar op het secre tariaat werkt. Ze omschrijft zich als de vreemde eend in de bijt. „Ik werk voor de afdeling Marketing Services, zodat ik vaak met andere zaken bezig ben dan mijn collega's. Het werk als secretaresse bevalt haar goed, maar toch wil zij binnen AH verder doorgroeien en zou zij het op prijs stellen als er iets meer ruimte voor het eigen initiatief zou komen. Wanneer ook bij haar het onder werp 'contact met de filialen' wordt aangesneden, noemt ook Sonja de mogelijkheid een bepaal de periode 'stage' in een filiaal te lopen. „Wij weten te weinig van de praktijk op de winkelvloer. Ik denk dat het contact met en het begrip voor elkaar zal verbeteren na zo'n stageperiode." De laatste in de rij van vier is Sytha Rijkes. Sytha werd 27 jaar geleden in het Noordhollandse dorpje Oost-Knollendam geboren. Inmid dels is Wormer haar vaste woon plaats. Na het behalen van haar MA- VO-diploma hield ze als 16-jarige het leren voor gezien. „Ik had er geen zin meer in. Geld verdienen trok meer dan de schoolbanken", bekent ze eerlijk. Via een uitzend bureau kwam Sytha een jaar gele den op het AH-secretariaat terecht. Een halfjaar later kreeg ze een vast dienstverband aangeboden. Spijt van deze beslissing heeft ze niet. „Ik heb vrij lang als uitzendkracht gewerkt. Dat is me altijd goed be vallen, maar op een gegeven mo ment wil je toch iets meer zeker heid. Ik woon op mezelf. Dat bete kent dat er voldoende centjes moe ten zijn. Het werk bij Albert Heijn vond ik direct leuk en met de colle ga's klikte het ook meteen. Waar om zou je dan niet blijven?" Eén van de voorvallen die Sytha goed is bijgebleven, is het feit dat ze heeft mogen figureren in de bedrijfsfilm 'Albert'. „Dat was enorm leuk. Ze zijn hier een hele ochtend geweest en dat voor tien seconden film." Haar dagtaak bestaat voornamelijk uit het tikken van brieven en me mo's voor de diverse (assorti ment )managers. Ook het telexver- keer en het beantwoorden van de telefoon neemt veel tijd in beslag. Als één van 'haar mannen' er niet is, komt het gesprek automatisch bij Sytha terecht. „Ik heb het idee dat de mensen die opbellen dat niet altijd even leuk vinden. Ze denken onmiddellijk dat wij toch geen ant woord kunnen geven. Soms is dat ook zo, maar ga daar niet op voor hand van uit. Een voorbeeld? Ie mand uit een filiaal was op zoek naar één van de managers. Die was op dat moment de deur uit. „Dus er is helemaal niemand op de afdeling aanwezig", kreeg ik te horen. Ik heb toen heel fijntjes laten weten dat ik ook iemand ben." Na enig aandringen mogen we Sy tha omschrijven als enigszins crea tief. Af en toe schildert ze. Daar naast is gitaarspelen een liefhebbe rij. Zo nu en dan waagt ze zelf een poging de tekst van een liedje te schrijven en de daarbij behorende muziek te componeren. „Meestal zijn het van die diepdroevige lied jes. Gebroken liefdes, je kent het wel. Nee, een hit heb ik nog niet geproduceerd, maar wie weet?"

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 12