DRUK MAAR FEESTELIJK m a Flitsen pagina 9 ■££1160 innen Mevrouw A Vooges (rechts) en Suzanne Vonk zorgen dat de kaas er kers(t)vers bij ligt Woensdagochtend 24 december, 7 uur 's morgens. Heel Nederland ligt nog op één oor. Hier en daar brandt een lampje, daar worden boodschappenlijstjes gemaakt. Want iedereen wil van de Kerst iets gezelligs ma ken, met extra lekker eten en drinken. Voor al de supermarkten verwerken in de donke re dagen voor Kerstmis een topdrukte. Dat vergt veel extra inzet van alle medewerkers. Er wordt in deze dagen keihard gewerkt en iedereen doet zijn uiterste best om - ondanks de vermoeidheid - steeds vriendelijk te blij ven. Fr valt iets voor te zeggen om elke dae ie werk zo vroliik te Sommigen doen dat op een uiterst orginele manier. Bij voorbeeld de medewerkers van het filiaal Soendaplein in Haarlem. Het redactieteam van Flitsen was daar 's mor gens om 7 uur te gast op een kerstontbijt. Bij kaarslicht genoot men daar van koffie, thee, chocolademelk, verse broodjes en kerstbrood. Ze ventig feestelijk geklede me dewerkers schoven om beurten aan Bedrijfsleider Paul Hesp at zelfs vier keer mee. want hij trad op als gastheer volledig in stijl ge kleed met een zwart pak, wit overhemd en pinkelhoutje Paul Hesp „Het leek me leuk als de caissières de dag voor Kerst in feestkleding zouden werken. Toen ik daar voor zichtig iets over zei. was ie dereen binnen vijf minuten enthousiast. Dus niet alleen de caissières, maar ook alle andere medewerkers tn toen we toch bezig waren, kwamen we vanzelf op het idee van het kerstontbijt. Je kunt zo'n drukke dag niet be ter beginnen dan met een gezellig, gezamenlijk ontbijt. De heer I-iueskens fungeert ais 'condolerende ober' Wij maken van de drukte iets feestelijks en daar hebben we allemaal baat bij. Niet al leen het personeel, maar ook de klanten." Het is bekend dat het Soen daplein niet het enige filiaal is, waar de kerstdrukte posi tief is opgevangen. Het is slechts een voorbeeld. In al le filialen werd met enorme inzet gewerkt om het de klanten tot het laatste mo ment naar de zin te maken. Iedereen hartelijk dank voor deze prestatie. Want het was echt ontzettend druk! Hoofdcaissière Christa v.d. Putten neemt het program ma van de dag door. Het lijkt wel een galabijeenkomst in- plaats van een werkbespre king De beer li. Hueskens, afde lingschef versgroepen, pre senteert de broodjes op een professionele manier. Hij zag er zelfs uit als een ober. Ide van der Geest, chef slagerij, gretig toe Bedrijfsleider Paul Hesp speldt de kerslconage op voor Sandra de Goey Peter JJastingbuys en Marcel de Droog maken zakken met broodjes klaar. Het lijkt wel of heel Haarlem brood eet met Kerst Pèmma Noordzij (links) en Marleen Kok zorgden voor de ingrediënten tan het kerstontbijt. Ze besmeerden zestig broodjes en zes kerst stollen De kannen vol koffie, thee en chocolademelk kon den ze niet meer tellen He laas voor Marleen en l emma was ook de afwas hun deel F.n probeer dan maar eens een feestelijk gezicht te hou

Personeelsbladen | 1987 | | pagina 9