MARVELO OPENT NIEUWE K OFFIEF ABRIEK - De "zonnigste" zwart/wit-foto DC Tilburg beschikt over nieuwe rangeertruck Eerste paal "ABC"-Lelystad lIlllIBIlliBlll personeelsblad ahold n.v. Vrij toeren in eigen land sloeg aan bij publiek Verder in Flitsen flitsen GO 38ste jaargang no. 6 - augustus 1981 Er zijn nog weinig mensen die zwart/wit foto's maken, gewoon omdat kleurenfo to's veel mooier zijn. Het is daarom jam mer om speciaal voor deze wedstrijd een zwart/wit-film in uw camera te spoelen. Dat is ook niet nodig om aan deze wedstrijd mee te doen. Het is namelijk mogelijk om bij uw foto graaf de foto's die u op wilt sturen in zwart/wit af te laten drukken. Het blijft dus gewoon zo dat de foto's in zwart/wit (glans) moeten worden op gestuurd tegen dezelfde voorwaarden die reeds in de twee voorgaande nummers van Flitsen zijn gepubliceerd. Een tip nog: Zet vooral op de achterkant van de foto's duidelijk uw naam en adres. SIMON-WEDSTRUD ACTIE: Op 23 maart jl. startte Simon in nauwe samenwerking met de NS de wedstrijd "Vrij toeren in eigen land". De wedstrijd bestond uit twee ronden en bij de eerste ging het om het winnen van duizend Tienertoerkaarten. De Simon- klanten moesten daarvoor vijf spaarze- gels op een kaart plakken en een slagzin verzinnen Bij de tweede ronde konden duizend NS- Gezinstoerkaarten worden gewonnen. In totaal deden een kleine zestigduizend mensen aan deze actie mee. De vijftig duizend eerste inzendingen ontvingen de linnen draagtas van Simon. Onlangs is het AH-DC in Tilburg verrijkt met een nieuwe rangeertruck van het merk Terberg. De splinter nieuwe truck is speciaal aangepast aan de wensen van de chauffeurs en van deze trekker bestaat er dan ook maar één in Nederland. De truck wordt gebruikt om per dag zo'n honderd opleggers te verplaat sen naar en van de 38 laaddocks waarover het DC beschikt. Het ran geren wordt, tijdens dag- en nacht dienst, verzorgd door de heren H. Huybers en P. Caulil. De chauffeurs over hun nieuwe trekker: "Het is fijn werken met deze truck omdat deze helemaal is aangepast aan onze werk zaamheden." De truck voldoet aan de allerhoogste veiligheidseisen. Bovendien is de truck uit ergonomisch oogpunt ook een staaltje van vernuft. Als een chauffeur op een traditionele trekker achteruit moet rijden, zit hij half ach terstevoren te sturen. Bij de nieuwe trekker kan het gehele besturingsge deelte plus stoel draaien omdat het op een schijf is geplaatst. Zo hebben de chauffeurs bij het achteruit rijden het voordeel van vooruit sturen. Er zijn zoveel mogelijk ramen aange bracht ten einde tot een optimaal zicht te komen. Achter de bestuur dersplaats is een deur aangebracht, zodat de chauffeur bij koppelen en ontkoppelen gewoon op de wagen kan blijven. De oplegger die wordt "aangepikt" wordt hydraulisch opgetild, zodat in- en uitdraaien van de steunwielen ver leden tijd is geworden. Het hefvermo gen van de koppelingsschotel be draagt 120.000 kg. Op 9 juli j.l. hebben de heren K. van Aalderen, plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor de IJsselmeer- polders en F.H. van der Veen, wethou der van Ruimtelijke Ordening van Le lystad, de eerste paal geslagen voor de eerste gecombineerde vestiging van Al- bert Hejjn bv, Gebr. Blokker bv, en C&A Nederland in het winkelcentrum De Gordiaan te Lelystad. "ABC" is een gezamenlijk project van Ahold, Blokker en C&A, waarbij per warenhuis in één ruimte op één niveau allerlei artikelen verkrijgbaar zijn, uit gaande van primaire behoeften van het winkelend publiek: eten, drinken, kle den en huishoudzaken. De verdeling van de beschikbare vloer oppervlakte (ca. 3.650 m2) is als volgt: Albert Heijn krijgt ten behoeve van een supermarkt 1.750 m2, Blokker (luxe en huishoudelijke artikelen en speelgoed) 600 m2 en het kledingbedrijf C&A 1.300 m2. Het kantoorgedeelte (500 m2) bevindt zich op de eerste verdieping. De opening wordt in het laatste kwartaal van 1982 verwacht. V sinds 1895 Invoering van een nieuwe service kan wel eens veel extra werk met zich brengen. Dat geldt dan ook voor de inwisseling van obligaties. Uitbetaling daarvan vond vroeger uitsluitend plaats via een beperkt aantal banken. Sinds kort echter kan de inwisseling ook gebeuren via de filialen. Van de nieuwe service wordt druk gebruik gemaakt. Per week worden duizenden obli gaties ter verzilvering aangebo den, die door (v.l.n.r.) Reina Jor- dens, Rika de Ruiter, Nidia Kern- bel en Nicoline Schoenmaker van de effectenafdeling verwerkt wor den. Met het tonen van de op een bord geschreven planning '5 mil joen kilo koffie in 1981' opende produktiebedrijf Marvelo woensdag 24 juni officieel zijn nieuwe koffiefabriek. Een streef getal dat, volgens de verschillende sprekers bij deze gelegen heid, geen probleem zal opleveren. De nieuwe installaties een totale investering van f 7 miljoen - verdubbelen de produk- tiecapaciteit en voorts is de belangstelling voor volksdrank nummer één nog steeds stijgend. Belangrijk onderdeel van de nieuwe fa briek aan de Zaandamse Oostzijde (waar ook de vorige produktie-eenheid stond) is de hypermoderne continubrander met een capaciteit van 2500 kg per uur. De apparatuur vergt 15% minder energie en heeft de omgeving vrijwel verlost van stankoverlast. Naast de fabriek zijn 38 silo's met een totale capaciteit van 1200 ton gebouwd voor de opslag van ruwe koffie. De heer A. Heijn vertelde de aanwezi gen, onder wie gasten uit Colombia, Brazilië. W. Duitsland, Zwitserland, België en Sri Lanka, dat Albert Heijn zich al sinds 1895 met de produktie van koffie bezig houdt. "Koffie is altijd één van de belangrijkste artikelen in het kruideniersassortiment geweest. Mijn oom G. Heijn zei altijd: "Een koffie- klant is een volle klant." Hij wees er voorts op, dat Ahold de enige van de grote detaillisten is die het hele proces van inkoop tot verkoop van koffie in eigen hand heeft. ontwikkeling Marvelo-directeur ir. W. Wachter schetste de ontwikkeling van de met de hand gedraaide kolenbrander van toen, tot de volautomatische installatie van (Vervolg op pag. 2) De heer A. Heijn, president van de Raad van Bestuur van Ahold nv en Ir. W. Wach ter directeur Marvelo bv (links), vlak na de officiële opening van Ahold's nieuwe kof fiefabriek. Verbrumar gonst Van de activiteiten pag. 2 Interview met Mr. R. J. Nelissen pag. 3 Harry Knopperts "Enthousiaste mensen heb je nodig pag. 4 In Nederweert fluiten de medewerkers als het druk is pag- 6 Personalia pag. 8 en 9 Tony vindt veel Nederlanders "een beetje eigenwijs" pag. U

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1