FUT§EN pagina 7 Een beeldverhaal van de dagtochten 1981 die de gepensioneerden van Ahold maakten. De afgebeelde foto 's zijn te bestellen via de afdeling Public Relations, Kamer 1701, An- kersmidplein 2, 1506 CK Zaandam. Vermeld u wel duidelijk het nummer van de foto, en uw adres? De prijs per foto is f 0,75. Bij aflevering ontvangt u een acceptgiro. CEBUTG.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 7