Grote belangstelling voor dagtochten gepensioneerden Jubile umlijst 3e kwartaal 1981 Zaalvoetbaltoernooi Zone 8811 FIETSTOCHT z pagina 6 FLITSEN De dagtochten voor gepensioneerden van Ahold zijn weer ach ter de rug. Blijkens de reacties hebben de ruim 1300 deelne mers zich uitstekend vermaakt en dat was de bedoeling van de organisatoren. Zij kunnen dan ook - na een drukke tijd van voorbereiding - weer even op verhaal komen. Even, want in sep tember begint het maken van de plannen voor 1982 al weer. Het jaarlijkse uitstapje voor gepensio neerden is in de voorbije 24 jaar uitge groeid tot een evenement, dat zich in middels een faam heeft verworven. Maar niet alleen daardoor is het aantal deelne mers fors gegroeid. De eerste tocht, in 1958, was nog uitsluitend bestemd voor oud-werknemers van produktiebedrijven en hoofdkantoor te Zaandam. Er waren 76 deelnemers en de kosten (de reis per rondvaartboot naar Weesp en omgeving) werden betaald door directie en perso- neelsfonds. Ook andere onderdelen van Ahold ken den echter dergelijke jaarlijkse bijeen- Zondag 25 mei jl. werd voor de tweede keer het zaalvoetbaltoernooi van zone 8811 gespeeld. De ploeg van Alkmaar filiaal Geert Gro teplein had de taak de vorig jaar gewon nen beker te verdedigen. Alkmaar be reikte wel de finale maar het was het fili aal Heiloo dat met de beker naar huis ging. In de normale speeltijd hielden de ploegen de stand gelijk maar in de ver lenging bleek filiaal Heiloo over meer re serves te beschikken. Filiaal Schagen was in de kleine finale de sterkste en kwam aldus verdiend op de derde plaats. Het was een sportief verlopen toernooi onder een uitstekende leiding die evenals vorig jaar werd gevormd door sectorchef K. van Rijn en zijn medewerkers. komsten, maar het idee om tot een ge meenschappelijke organisatie te komen ontstond pas in 1969. Toen had namelijk in het Scheveningse Kurhaus een reünie voor alle Ahold-gepensioneerden plaats. De algemene indruk achteraf was ech ter, dat zo'n evenement aan zijn doel voorbij schoot. Het was te massaal en bood te weinig gelegenheid tot informeel contact. Maar wèl werd er de basis ge legd voor centraal georganiseerde toch ten voor het hele concern. Dat heeft tenslotte geleid tot de huidige situatie waarin nv Pensioenfonds Ahold de volledige organisatie op zich heeft ge- Op zondag 26 april organiseerden Annie Hoogenboom en Ploni Klein van filiaal 5637 in Oegstgeest een fietstocht van 50 kilometer. De tocht ging door het mooie polderlandschap van Oegstgeest, Leider dorp, Woubrugge, Roelofarendsveen, Rijpwetering, Oud Ade en Warmond. Er werd gestart met twee personen en onderweg moest men diverse opdrachten uitvoeren (bijv. bloemen plukken, na men raden). In twee dorpscafé's werd gepauzeerd. Na ongeveer vier en half uur kwamen de fietsers bij Motel Sassenheim waar een diner volgde. Onder het diner werden de prijzen uitgereikt van de fietstocht. Om de fietstocht niet te vergeten kreeg iedereen een leuk tegeltje met de af stand, datum en het jaartal. Het was een geslaagde tocht die het per soneel van filiaal 5637 niet licht zal ver geten. nomen. Met één uitzondering: de pro duktiebedrijven te Wijhe hebben er tot nu toe de voorkeur aan gegeven zelf iets op touw te zetten. Team "We beginnen inderdaad in september al met het maken van een ruw plan voor het komend jaar," vertelt de heer J. Keijzer, medewerker van het Pensioen fonds en samen met de heren A. Smout (hoofd Sociale Verzekeringen) en A. Goedee (maatschappelijk werker) ver antwoordelijk voor de goede gang van zaken. Tot dit team behoorde tot vorige maand ook de inmiddels gepensioneerde mevrouw G. Meijn. Gezien het steeds groeiende aantal deel nemers is het aantal uitgaansdagen sinds vorig jaar uitgebreid tot zes, hetgeen neerkomt op ruim 200 personen per dag. Dat aantal vormt het uitgangspunt voor het maken van de plannen. De heer Keijzer: "We moeten dus zoeken naar restaurants etc. waar zonder problemen 250 mensen vlot kunnen worden be diend. Dat geldt zowel voor de plaats waar we dineren als voor de koffie- en theestops. Vanzelfsprekend valt de na druk op een mooie omgeving waar kan worden gewandeld, maar waar niet veel behoeft te worden geklommen, waar de koffie goed is, waar de toiletcapaciteit ruim voldoende is. Kortom, we hebben heel wat noten op onze zang." "Kunst" Als eenmaal de pleisterplaatsen - die vanzelfsprekend op redelijke afstand van elkaar moeten liggen en bij voorkeur via wegen door een mooie omgeving bereik baar zijn - vast liggen, kan aan het vol gende probleem worden begonnen. Dat betreft de samenstelling van de groepen per dag. Bij de uitnodigingen, die in maart de deur uit gaan, wordt uitgegaan van een globale verdeling in twee groe- Van links naar rechts: De heren A.J. Smout, J. Keijzer en A. Goedee. (organi satoren reizen gepensioneerden). pen: a. gepensioneerden van kantoren, produktiebedrijven en distributiecentra; b. en zij die werkzaam waren op de ver kooppunten (filialen en restaurants). Maar aangezien de mensen van overal uit het land komen moeten voor een slui tend rij-plan met zo centraal mogelijk gelegen opstapplaatsen worden gezorgd. "Het is de grootste kunst de gasten op een vooraf bepaald tijdstip - bijvoorbeeld de eerste koffiestop - bij elkaar te krij gen. We hebben daarbij rekening te houden met deelnemers die per open baar vervoer uit bijvoorbeeld Zeeland en Zuid-Limburg moeten komen. In de praktijk komt het er echter toch wel op neer, dat we de hele groep bij de lunch compleet hebben," aldus de heer Keij zer. Geheim Ondanks het gegeven, dat steeds meer - ook oudere - mensen met vakantie gaan of zich op andere manier een stuk re creatie verschaffen, is de belangstelling voor de Ahold-tochten aanzienlijk. Rond tweederde van de betrokkenen neemt de jaarlijkse uitnodiging aan. Sommigen al voor de twintigste keer. Naam Bed rijf s- onderdeei Datum Naam Bedrijfs onderdeel Datum Z Naam Bedrijfs onderdeel Datum Z G. Dijkman HK 01-07 12'/, Fransen 5834 03-08 12'/j J. Müller Ahead 03-09 25 mu. G. L. E. Suers-Sehreurs 7238 01-07 12-/2 A. C. N. Koomen CS-R 03-08 12*/» G. de Rijke AHSM-BL 03-09 12'/j J. A. B. Brus 1085 02-07 12Vi J. M. J. van Uitert DC-T 03-08 12'/» H. J. C. Smulders 1004 03-09 12'/» J. W. A. van Eelkum 5558 02-07 25 J. F. P. M. Brosens AHSM-BL 06-08 25 G. H. UI tee HK 03-09 12'/j J. H. Horsten AHSM-BL 02-07 12'/j J. J. Hensen AHZB-BL 06-08 25 mw. I. L. Rodrigues-Cabral Albro-T 06-09 12'/2 A. B. Lucken 1703 02-07 12 Vj mw. E. J. Posthuma 1144 06-08 25 H. Laven 1037 07-09 12'/» raw. M. E. Meester-Mink 1026 02-07 12'/, J. de Ridder AHSM-BL 06-08 25 S. J. Wilhelmus DHG 08-09 40 mw. A. P. M. Schmitz- B. Verheugen Toko 06-08 25 K. van Aalst DC-T 10-09 12'/2 Swinkels 1003 02-07 12-2 E. Jansen ZBBL-io 08-08 12'/» mw. P. F. M. Broeren m». H C. Verhoeven-Vos 5543 02-07 12' 2 mw J. M. Hoeven- van Asperen 1165 10-09 12'/» W. A. van Zuilen CS-M 02-07 12' 2 van de Sangers 1030 09-08 12'/» W. Gansey Meester 10-09 12 mw. C. P van der Ark- H. van de Akker CS-E 10-08 12'/j C. leperenburg 1059 10-09 \2Vi Homan 1066 06-07 12' 2 B. Cecen Marvelo 10-08 12'/» mw. I Kruit van de Mourit 1138 10-09 12'/2 mw. C. J. Bakker-Nooteboom 1087 06-07 12' 2 mw. N. Gase-Seppenwolde CR 10-08 12'/2 H G.Nap 0819 10-09 12' 2 mw. E. M. A. Buitenhuis 1025 06-07 1 2 2 C. C. van Heumen 1016 10-08 12'/2 W. A. v. Riel Meester 10-09 12 V'2 mw J H. van der Dussen- J. van 't Kaar CR 10-08 50 mw. J. Ronhaur-Toering 1031 10-09 12' 2 Van Nimwegen 1030 06-07 12' 2 mu G. Hogen orst 0302 13-08 25 A. T. Roorda 1705 10-00 12'/» H G Hilberdink Meester 06-07 12' 2 mw. M. A. N Brink 5551 15-08 12'/» H. Songul Manelo 10-09 12'/» J. C. Posthuma 5799 06-07 12' 2 H. J. Niemeijer DTP 15-08 25 mw. J Valkenaar-Oliedam 104 7 10-09 12' 2 J. H. v. Rossum Meester 06-07 12-2 mw. L. van Drunen- mw. M J C. Meijs Manelo 11-09 12' 2 F. A H. van Uden 11"4 06-07 12» I van der Linden 1087 17-08 12-/2 mu. M. Worm-Burger 1027 12-09 12'/2 mw. F. A. Uyttenhove 5657 06-07 12-2 H. G Louwman SdW 17-08 12'/2 A. H. van den Berg DTP 17-09 25 mw. J. Driessen-Staphorst 0318 07-07 12-/2 mw. J. C. Mulder-van Noord 1079 17-08 122 W. Brouwer 1120 17-09 12'/» mw. T. C. van de Ploeg- H. A Veenstra 1011 17-08 12' 2 mw. M. E van Eniielenburt!- Oosterhout 1138 09-07 12'-2 S. Visser DTP 17-08 12-2 Stevens 1024 17-09 12' 2 mw B J. P. Bol ten- G. Zondervan AHSM BI 20-08 25 J W. v. d. Eynden 1255 17-09 12' 2 Sombckke 1086 13-07 12' 2 R. Bos 1021 22-08 12' 2 G. H. A. M. Hout 5509 17-09 12' 2 N. C'eldrich DC 13-07 12' 2 H C odec 5804 24-08 12' 2 mw. J. A. E. Mevl v. Stnbos 1053 17-09 12'/» A. J. Noordhoek CS R 13-07 12' 2 W. Hitman 1072 24-08 12' 2 E W Nieuwenhof- mw. C M. M. van der Oord Marvel» 13-07 12' 2 mw H Korff-Loehtenbergl CR 24-08 12' 2 van den Hachmang 1024 17-09 12'/» K 8 legers Albro Zvv 13-07 12-/2 S. Noeera Marvelo 24-08 12'/J mw. J. van Os-Weij Manelo 17-09 12'/» H. B. Wolkers Simon J. L. van der Pulten HK 24-08 12' 2 mw. C. Ronday-Geene 0723 17-09 12 V» H. ten Hoven SM-BL 16-07 25 mw L. S. The HK 24-08 12' 2 mw. H A. Schets- Meester 19-07 25 mwM. 1 Strui|k-Siwij 1083 25-08 12' 2 van de Nobelen 1007 17-09 12'/» J W G. Koekkoek Meester 20-07 12' 2 H. A van l'rk DIP 25-08 40 F. Vaamonde-Roderiguez Albro-Zw 17-09 12'/» mw A. Luna-Mende/ Marvel» 20-07 12' 2 G. B. Boekelaar Man el» 27-08 25 B. P, Velema HK 17-09 25 A. Oetlaar CS E 20-07 12' 2 D. Hansma Simon J. W. Versluis 1068 21-09 12'/» mw. A M. M. Plaa- ZB-BL 27-08 25 P. J M. Hesp AHSM-BL 22-09 25 De Feijter 1012 20-07 12-1 2 N. E. P. Kuin AH/.B-B1 27-08 25 G. Haar Sterovita 24-09 25 J. J. W A. van Vugt 1023 20-07 12' 2 A W Si rijk veen Meester 27-08 25 F. J. Junier 1207 24-09 12'/» A. J. H M. M. Peters 5906 21-07 12' 2 1 de Klerk AHSM-BL 28-08 25 mw. H. H. Kostwinder- mu G. van Deelen 1078 25-07 12»'» M Kooij 7317 01-09 12' 2 Bronsema 0702 24-09 12'/» mw. L. G. Gabriels-Ouucns 1079 27-07 12' i 1 G 1 reericks DIP 02-09 25 W. Sehruijer AHSM-BL 24-09 25 P. A Haagsma HK 27-07 12' 2 mw M N. Agelink Dobber Man-el» 03-09 12' 2 R. P. Timp DHG 24-09 25 C. A Provily J. Kop HK 28-07 40 mw. M. Bouthoorn A M. Chiri Marzok DDC-Z 26-09 12'/» Marvel» 30-07 25 van Be/ooi jen 1027 03-09 12' 2 mw. G E. Heuse-Koorn 1401 30-09 12'/» mw L. van Pelt 1087 31-07 12' 2 J Gerssen IIK 03-09 12' 2 mw. G. Hoving-Baas 1050 30-09 12'/» mw. M H, P. van Vugt mw VV B. J. Goedhart - 1189 31-07 12'-/ J A van Ham AIISM B! 03-09 12' 2 J H. Jansen HK 30-09 12'/» mw. A. M Hermens Smits 1255 03-09 12' 2 mw. G. Magef-Bork 1234 30-09 12'/» Vlasveld 5600 01-08 12' 2 K. 1 a kern an 1080 03-09 25 M M. van de Water DC-Z 30-09 12'/» mw. C H. van Akkeren- H II. van Unie 1099 03-09 12' 2 mw. M. C. Schaap-Jongens HK 30-09 12'/»

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 6