Nieuwe behuizing Albert Heijn Grootverbruik officieel geopend "In Nederland voel ik me nog altijd een vreemdeling" flitsen pagina 2 FLITSEN trfifW&r 'Otftiif *3 CrlSBOOT «88850 -IU888W «88BÜ5K «uaasjv De heer A. Heijn tijdens zijn toespraak Na de openingsrede van drs. G.H.B. Verberg, directeur-generaal van Handel, Ambacht en Diensten stapte een fraai uitgedoste olifant door een met papier beplakte deuropening het nieuwe distri butiecentrum binnen. (Vervolg van pag. 1) bracht. Overigens ontbraken vertegen woordigers van dit bestuur bij de officië le opening. 94 jaar geleden De heer A. Heijn, voorzitter van de Raad van Bestuur, deelde mee, dat het precies 94 jaar geleden was dat zijn grootvader Albert Heijn met Neeltje de Ridder trouwde en ter gelegenheid daarvan de kruidenierswinkel (12 m2) van zijn vader te Oostzaan overnam. Bij de ontwikkeling tot het huidige con cern past AH Grootverbruik volledig in de doelstelling de consument in al zijn wensen te volgen. Doordat AH Grootver bruik levert aan kraamklinieken en be jaardencentra - en daar tussen gelegen 'stations' - kan zij de consument zijn le ven lang van dienst zijn, aldus de heer Heijn. Hij noemde de heren M. Ligtenstein (man van 'eerste uur') en directeur Pie- ters als de mensen die door hun inzet AH Grootverbruik tot het huidige niveau hebben gebracht. De heer Heijn sprak de verwachting uit, dat Grootverbruik samen met Jacques Borel Catering een belangrijke functie gaat vervullen in de zich wijzigende maatschappelijke om standigheden. Steeds meer vrouwen zoe ken een baan waardoor er meer behoefte ontstaat aan bedrijfsrestaurants waar volledige maaltijden worden geserveerd. De samenwerking tussen AH Grootver bruik en Jacques Borel Catering is in middels benadrukt door de benoeming van een gezamenlijke directeur in de persoon van de heer A.C.C.M. van Meerwijk. Olifanten De officiële opening werd verricht door drs. G. H. B. Verberg, directeur- generaal van Handel, Ambacht en Diensten. Hij wees er op, dat het leveren aan grootverbruikers een geheel eigen plaats in handel en goederendistributie heeft ingenomen. Een activiteit, die Ahold heeft benut om ook op dit terrein de vleugels uit te slaan. Overigens een min of meer noodzakelijke ontwikkeling omdat in de detailhandel de consumptie ve uitgaven nog geruime tijd onder druk zullen staan, aldus de heer Verberg. Na diens toespraak stapte een fraai uit gedoste Indische olifant, begeleid door een kornak, door een met papier beplak te deuropening het distributiecentrum binnen. In zijn slurf droeg hij een koker waarin een cheque zat die namens het bedrijf werd aangeboden aan mevrouw J.B.L. Bannier, voorzitter van Worldlife Rangers Nederland. Zij deelde mee dat het geld wordt bestemd voor een project tot bescherming van olifanten in Sri Lanka. "Hobby's?" Onze goedlachse collega uit Marokko zegt na enige aarzeling: "Judo. Ik sta aan de chocolademachine by Marvelo. Ik werd een beetje te dik van al dat choco lade snoepen." Groene band heeft hy inmiddels, maar dat stelt in zijn ogen weinig voor. De gezellig heid vindt hy trouwens veel belangrijker. Het goed gevulde glas - zonder alcohol wel iswaar - na afloop mijdt hjj allerminst. "En muziek maken," zegt hij verder, terwijl de arm tokkelt op een denkbeeldig snaarinstrument. "Gitaar ja, en een beetje trom melen. Nee-nee, niet drummen, gewoon met de blote hand trommelen! Ik vind het leuk om een beetje muziek te maken met vrienden." El-Mahraoui Abdeslam is zijn officiële naam, maar Zaandam kan daar niet mee uit de voeten en houdt het op Ben of Bennie, hoewel in feite elke Marokkaan Ben heet, omdat het "zoon van" bete kent. Onze gesprekspartner van van daag zit er niet mee, is het tegendeel van een moeilijke jongen. Vindt het ook veel beter, dat de wijze van naamgeving on langs is veranderd wegens de beperkte ruimte van een paspoort. "Gewoon twee namen: een voornaam en een achter naam, dat is veel makkelijker," zegt Ben tevreden. Het is al weer vijftien jaar geleden dat hij in ons land arriveerde. Nog niet eens met de bedoeling om te blijven, maar ja, zijn broer zat hier helemaal alleen en toen deze na een vakantie in Marokko vroeg of Ben hem gezelschap wilde houden, kon hij moeilijk weigeren. Eenmaal in Nederland besliste de broer: "Zo, en nou blijf je hier!" Werk was snel gevonden bij Albert Heijn en tot op de dag van vandaag heeft Ben nog steeds geen spijt van die beslissing. Zeker nü niet meer, want in zijn vaderland zou hij naar eigen zeggen weer van voren af aan moeten be ginnen. En bovendien is hij Marokko wel wat ontgroeid. Oké, hij droomt er wel eens van zijn oude beroep weer op te pakken en in Ne derland een kapsalon te beginnen, maar het kapitaal vormt een groot struikel blok. Bankkrediet? Geen haar op zijn hoofd die daar nog aan denkt. Nee hoor, één keer is genoeg en dat zal geen tweede keer gebeuren. Auto van zes mille. Pri ma wagentje volgens de verkoper. Nog drie maanden garantie ook. Enfin, Ben nie rijdt er een maand in, laat de gevon den mankementen herstellen, pakt ver volgens de auto van zijn broer - om zijn eigen vervoermiddel te sparen voor de grote vakantie - en komt daarna tot de ontdekking dat er nog wel wat méér aan zijn wagen schort. Voor duizenden gul dens moest eraan worden verbouwd, en aangezien Ben het geld niet had was hij meteen zijn auto kwijt. Maar de bank. waar hij vijf mille had geleend, moest na tuurlijk wél maandelijks worden be taald. Denk vooral niet dat Ben Abdeslam een negatieveling is. Hij kan alleen erg slecht tegen onrecht. Was bijvoorbeeld als eni ge bereid om te getuigen toen hij in de tram een portemonnaie zag rollen. Was des duivels toen hij voor een zieke buur man - "Nederlander hoor!" waarschuwt hij snel - op de markt appelen ging ko pen en bij thuiskomst ontdekte dat er verschillende bedorven exemplaren tus sen zaten. Heeft er toen eerst een buur vrouw bij gehaald, als getuige, en is mét die vrouw verhaal gaan halen bij de koopman. Nou, wat hij toen naar het hoofd kreeg geslingerd O ja, ze zeggen wel dat de doorsnee Hol lander niet discrimineert, maar Ben zegt wel anders te ervaren. "Ik vóel het," be weert hij maar de lachende ogen bewij zen dat de man er niet onder gebukt gaat. "Als ze schelden, draai ik me om en loop door. Aan vechten heb ik een he kel. Hebben twee mensen ruzie, dan probeer ik te sussen." In Nederland voelt El-Mahraoui Ab deslam zich nog altijd een vreemdeling, een niet-helemaal-geaccepteerde; in zijn eigen Marokko heeft hij in feite datzelf de gevoel. Dat is wat deze populaire col lega nog het meest pijn doet. Bijna net zoveel als het gemis van zijn vrouw die daar in Marokko zit. In september hoopt Ben voor het eerst na twee jaar weer eens huiswaarts te kunnen en dan brengt hij z'n echtgenote mee. En onder tussen twee keer per week naar school, want Nederlands praten en lezen gaat prima.... alleen dat schrijven....! De ingang van het nieuwe distributiecentrum Albert Heijn Grootverbruik in Breukelen. Personeelsblad Ahold nv Juni 1981 38-ste jaargang no, 5 verschijnt 10x per jaar Oplage: 30.000 Redactiesecretariaat: Ankersmidplein 2, Kamer 1701 1506 CK ZAANDAM Tel.: 075-593026 Hoofdredactie: Mevrouw T. Plooijer Redactieleden: J. Breeschoten J. van Eik R. Gans W. Haeser Mw. T. Harder P. Hesp J. G. Jager A. W. Kuipers H. Malag D. Mol A. de Roo D. Rövekamp L. B. Zeilstra Redactie en vormgeving in samen werking met PR Bureau Van Hulzen Voorschoten El-Mahraoui Abdeslam, medewerker Marvelo:

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 2