zomaarÜvan DE FILIALEN 'I V pagina 12 FLITSEN 'De Albert Heijn-vestiging 1026 is aan uitbreiding toe. De supermart aan de Kerkstraat knapt aan alle kanten uit zijn voegen. We hebben de uitbreiding inmiddels aange vraagd en wachten op betere tijden, "zegt de bedrijfsleider S. H. Woldendorp (31). "Het mooiste zou natuurlijk zijn om het hele winkelpand af te breken en op dezelfde plaats een ondergrondse parkeergarage te realiseren met daarbo venop een gloednieuwe zaak. Een toekomstdroom, die na tuurlijk niet te verwezenlijken zal zijn. Trouwens, je moet maar afwachten of het er in zo'n nieuwe zaak nog wel zo gezellig zal zijn. De compactheid van de zaak in Ha ren levert toch ook wel de nodige problemen op. Niet voor niets werd een uitbreidingsvergunning aange vraagd. Zo moet bv. door het ge brek aan magazijnruimte een partij goederen wel eens wat langer buiten staan dan verantwoord blijkt." Bedrijfsleider Woldendorp - een erg gezellige sfeer in Haren, maar we zouden wat meer ruimte in onze zaak moeten hebben. team De ploeg van de heer Woldendorp houdt niettemin de goede moed er in. Het gaat om ongeveer 75 mede werkers, waarvan de helft in part time dienst. De personeelsavonden werden in het verleden wel eens heel wat minder goed bezocht dan nu het geval is. "Binnenkort gaan we met z'n allen een weekend naar een kampeerboerderij. Kortgeleden had den we een avond nog dolle pret bij een kegel- en fondue-avond. Proef- en puzzel-avonden worden ook goed bezocht. Tijdens zo'n proefavond worden nieuwe en aparte artikelen uit het assortiment uitgeprobeerd; we maken alles dan zelf klaar. Het team van medewerkers groeit weer duidelijk naar elkaar toe. Er heerst een goed werkbare sfeer bij dit be drijf," is de stellige overtuiging van bedrijfsleider Woldendorp. Voor zijn trouwen was hij een echte zwerver in Albert Heijn land. In Veendam begon hij zo'n vijftien jaar geleden als flessejongen. Zijn ouders hadden een kruidenierszaak, waarin hij zou komen te staan, wanneer zijn vader er mee op hield. "Dat liep wat anders. Ik voelde me goed thuis bij Albert Heijn. Nadat de vestiging in Veendam tot supermart werd omgebouwd, trok ik in mijn 'Eendje' het land door van filiaal naar filiaal om het bedrijf zo goed mogelijk te leren kennen. Hier bleef ik twee. daar drie weken. Hier sliep ik in een kosthuis, daar overnachtte ik in een hotelletje. Op die manier maakte ik kennis met wel twintig fi lialen." Vervolgens werd hij eerste verkoper in Emmen, afdelingschef in Coevorden en even later in De venter en kwam onder meer via Nij megen weer terug in het noorden. Inmiddels getrouwd en een huis in Haren. extra aandacht Het dorp gaat soms door voor de villawijk van Groningen. "Je past je assortiment er op aan. Er zullen hier eerder en meer cantharellen worden verkocht, maar uiteindelijk vinden ze hier de afgeprijsde bloe men net zo fijn als elders. We mer ken hier net zo goed als ergens an ders, dat het winkelende publiek moet inleveren." Misschien daarom besteedt de heer Woldendorp extra aandacht aan speciale trekkers. Hij haalde een glasbewerker, een graveur, een tin gieter en andere ambachtslieden naar zijn zaak in Haren. Hij heeft plannen voor een braderie en stelt een wand in de zaak zo nu en dan ter beschikking aan amateur kunstenaars om er werk te expose ren. "Dat trekt vanzelfsprekend pu bliek. Een reden temeer om de zaak uit te breiden." caissière Alma Vaatstra "Ik stond toen voor de keus: wer ken of weer naar school. Spijt van mijn keus om toen naar Albert Heijn te gaan, heb ik nooit gehad. Het bevalt me hier best," zegt cais sière Alma Vaatstra (19) uit het na bijgelegen Eelde. Toch zegt ze bin nenkort haar baan in Haren op. Ze zal zich dan gaan wijden aan de moedertaak. Over drie maanden verwacht ze haar eerste kind en dat valt slecht te combineren met fullti me kassawerk. "Aan één kant spijt het me, dat ik de winkel moet ver laten. maar aan de andere kant is hetgeen ik er voor terug krijg na tuurlijk ook wel heel fijn." Alma begon vijf jaar geleden al als part-time werkster in Haren. Ze be gon bij de broodafdeling, ging over naar de delicatessen en kwam ver volgens achter de kassa terecht. "Gezellig," vindt ze. "Je hebt veel aanspraak. Er komen vaste klanten een praatje met je maken, je leert hun gezinnen een beetje kennen, het schept een band. Als ik een maal zelf moeder ben. zal ik vast met plezier aan deze tijd terug den ken." Tom Schut voor een goed gevuld vleesvak. Speciaal voor de foto stak hij zich in een schone jas. Mevrouw P. G. Smith is trots op haar broodafdeling - Ik hoop het nog jaren vol te kunnen houden. Alma Vaatstra achter de kassa. Nog een maand of drie, dan loopt ze ach ter de kinderwagen. Mevrouw P. G. Smith- Molema Voor het geld hoefde mevrouw P. G. Smith-Molema uit Haren het niet te doen, maar ze is niet weg te slaan bij Albert Heijn. Ze doet het werk in de winkel al sinds 20 juni '66 en hoopt het nog jaren vol te houden. Met haar 15 dienstjaren in Haren is ze er van alle medewerkers het langst. "Vooral het bedienen vind ik geweldig leuk. Voor mijn trouwen deed ik kantoorwerk, maar dat was niet half zo prettig. Toen.ik trouwde en kinderen kreeg, was het werk buitenshuis eerst afgelopen, maar ik wilde al gauw weer aan de slag. Ik weet nog goed dat de men sen me vreemd aankeken. Een ge trouwde vrouw met kinderen ging in die tijd nog niet zo gauw werken. Verdient je man zo weinig, wilden ze dan weten. Nou, daar was geen sprake van. maar ik kon het niet la ten. Toen de kinderen naar school gingen, werkte ik zelf 's morgens bij een snoepwinkel en ging ik 's mid dags naar Albert Heijn. Ik stond toen achter de kassa. Toen mijn voorganger bij de gebakafdeling ver dween, zag ik mijn kans schoon. Vanaf dat moment kon ik hele da gen op mijn eigen afdeling aan de slag. Heerlijk vond ik het. Min of meer je eigen handeltje drijven. Al les gezellig en aantrekkelijk uitstal len. Ik heb er nog dagelijks plezier Sinds de afdeling vers gebak ver dween. drijft ze de broodafdeling met even veel genoegen. "Voor mij mag het nog jaren duren," zegt ze verguld over haar eigen situatie. Verkoper Aaldrik Vos Aaldrik Vos' grootste trots staat naast de zaak in de zon te blinken. Hij rijdt er mee van en naar de win kel. De TT in Assen heeft hij de af gelopen twee jaar vanzelfsprekend bezocht en ook deze maand zal hij van de partij zijn. We hebben het natuurlijk over zijn motorfiets, waarop hij elk weekend tochten maakt samen met zijn vrienden. Naast het uitleven van zijn hobby gaat hij zich in zijn vrije tijd ook weer bezig houden met studie. "Ik wil me eerst wat op de praktijk van het winkelbedrijf richten, maar na de vakantie stort ik me ook weer op de theorie. Ik wil best hogerop ko men in dit bedrijf." Hij is 19 jaar en verkoper C op de afdeling houd baar. Werkt sinds 2Va jaar bij het filiaal in Haren. Eerst op de Aaldrik Vos bij het vullen van de vak ken - contact met de klanten vind ik belangrijk. groente-afdeling en daarna nog op de afdelingen "vers algemeen", vleeswaren en in het magazijn. In de winkel zelf bevalt hem het werk beter. Contact met de klanten vindt hij belangrijk. Zeker zo belangrijk als zijn motor. Slager Tom Schut Tom Schut (21) uit Groningen is min of meer toevallig in het slagers vak gerold. Destijds volgde hij de lessen op de LTS in de consumptie ve sector. De vader van één van zijn vrienden was vertegenwoordiger voor een slagersbedrijf. "Ik mocht er eens een kijkje nemenHet trok me wel." Sindsdien volgt hij de les sen bij het Slagers Vak Onderwijs in Groningen. Hij is met zijn vierde jaar bezig. Daarnaast volgt hij de opleiding van Albert Heijn. Hij is inmiddels 1ste assistent in oplei ding. De plannen voor de toekomst zijn nog niet precies uitgestippeld, maar eisen stelt Tom wel aan zich zelf. Chef van een slagersafdeling bij Albert Heijn of anders eigenaar van een eigen slagerszaakje. "Maar voordat ik daar toe besluit, wil ik het vak nog veel beter onder de knie krijgen." zegt hij. terwijl hij zich verontschuldigt voor zijn rood bevlekte slagersjas. "Zal ik straks voor de foto een schone jas aan doen." vraagt hij. Dat lijkt ons niet nodig, maar als even later de foto graaf verschijnt, heeft hij een helder witte jas tevoorschijn gehaald. Dat staat toch beter, vindt hij.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 12