Nieuwe behuizing Albert Heijn Grootverbruik officieel geopend Dagtochten gepensioneerden Eerste paal voor Albert Heijn Groentecentrale IJsselmuiden personeelsblad ahold n.v. AH start met Blokker en C&A nieuw soort warenhuis Nieuw AH- distributiecentrum in Zwolle verder in deze Flitsen flitsen GO 38ste jaargang no.5 - juni 1981 V.l.n.r.: J. Pieters (directeur Albert Heijn Grootverbruik), A. Heijn (presi dent Raad van Bestuur Ahold nv), mevr. J.B.L. Bannier (voorzitter World Wild life Rangers Nederland), drs. G.H.B. Verberg (directeur-generaal van Handel, Ambacht en Diensten van het Ministerie van Economische Zaken) en de olifant die de openingshandeling "verrichtte", geflankeerd door twee oppassers. Albert Heijn, Blokker en C&A Neder land gaan in Lelystad, Spijkenisse en Nieuwegein zogenaamde ABC- warenhuizen bouwen. Wat betreft deze samenwerking is vorig jaar december overeenstemming bereikt. In Spijkenisse is reeds met de bouw voor een vestiging begonnen. De vestiging die komt in Le lystad zal echter het eerst worden ge opend en wel op 1 oktober van het vol gend jaar. Woensdag 27 mei was het feest in Breukelen. Albert Heijn Grootverbruik nam op het industrieterrein Keulse Vaart haar nieuwe complex in gebruik en dat uitgerekend op de dag waarop 94 jaar geleden de basis voor Ahold werd gelegd. Een feest dus met het karakter van een verjaardag waarop dan ook de cadeaus en verrassingen niet ontbraken. Een olifant maakte zijn opwachting met in zijn slurf een cheque voor het Wereld Natuur Fonds. Het personeel schonk gegraveerde ramen en een vlag voor de entree. "We zijn trots op onze nieuwe behuizing waarmee we er 100% op vooruit zijn ge gaan. Toch denken we soms met wee moed terug aan ons hok in Zaandam waar AH Grootverbruik geworden is tot wat het nu is. Daar zijn de artiesten van Grootverbruik gevormd", aldus de heer De DAh-bestelauto, waarmee Albert Heijn na de oorlog de winkels in Amsterdam ging bevoorraden. Eén van de chauffeurs toendertijd was de heer E. Beeckman. Over zün herinnering aan de tijd bij Albert Heijn (1946 - 1976) en over het wagenpark van die dagen vertelt hij op pag.4 meer. Cees van Rij, hoofd Tele-verkoop en sprekend namens het personeel. Hij benadrukte, dat de olifant - het sym bool van AH Grootverbruik - ten onrech te log en onhandelbaar wordt genoemd. Termen als 'sierlijk' en 'vol gratie' achtte hij voor zowel het dier als voor de beeld drager beter op hun plaats. Hij wenste AH Grootverbruik te Breukelen een goed en langdurig leven toe, met behoud van de karaktereigenschappen 'vriende lijk' en 'dynamisch'. Huisvesting De heer J. Pieters, directeur van AH Grootverbruik, roemde de wijze waarop het uit Zaandam meegekomen personeel zich aan de nieuwe werkomgeving heeft aangepast en waarop de problemen rond de bedrijfsverhuizing zijn opgelost. Hij betreurde, dat in het persoonlijke vlak de overgang veelal minder soepel is ver lopen. "Het is jammer te ervaren, dat de huisvesting in deze regio meer proble men geeft dan waarop wij hadden ge hoopt", aldus de heer Pieters, die liet weten dat zowel van de kant van de di rectie als van de ondernemingsraad deze moeilijkheden zeer recent nog eens nadrukkelijk onder de aandacht van het gemeentebestuur van Breukelen zijn ge- (zie verder pagina 2) Op 2 juni jongstleden werd onder ruime belangstelling door de IJsselmuidense burgemeester, de heer E. van Voorden, de eerste paal geslagen van de AH Groentecentrale in Usselmuiden. Vanuit deze groentecentrale, gelegen op het ter rein van de veiling "Kampen Zwolle Us- selmeerpolders", zal het noorden en het oosten worden voorzien van AGF. Er zijn nu reeds twee centrales in Til burg en Utrecht in gebruik en er is een centrale in Beverwijk in aanbouw. Dit jaar zal naast de nieuwbouw in IJssel muiden nog een groentecentrale in Ba- rendrecht worden geopend, zodat alle AH-filialen in Nederland vanuit deze complexen zullen worden voorzien van AGF. Op het terrein van in totaal zesduizend vierkante meter neemt de in IJsselmui den te bouwen groentecentrale ongeveer de helft in beslag voor magazijnen, kan toren, kantines en distributieruimte. Verder komen er acht laadperrons voor aan- en afvoer van AGF. In deze nieuwe centrale zullen o.l.v. de heer P.G. Lange 22 mensen werkzaam zijn. Albert Heijn gaat in Zwolle een DC vesti gen dat voor 120 mensen werkgelegen heid zal opleveren. Naar alle waarschijn lijkheid zal het distributiecentrum in 1982 operationeel zijn. Het centrum in Zwolle zal de noordelijk en oostelijk gelegen filialen van Albert Heijn gaan bevoorraden. Tot nu toe wer den deze bevoorraad vanuit Zaandam of Tilburg. Door een toeneming van het aantal distributiepunten, zullen de transportkosten, die bij AH vijftig pro cent bedragen van de totale kosten, aan merkelijk worden teruggebracht. Na zorgvuldig beraad is voor Zwolle gekozen omdat dit een groeistad is met aantrek kelijke premieregelingen en gunstige vestigingsvoorwaarden. Niet het minst belangrijk is het feit dat Zwolle zeer gunstig is gelegen ten opzichte van het noorden en oosten. El-Mahraoui Abdeslam voelt zich bij ons nog altijd een Vreemdeling pag. 2 Commissaris Spaander nog al- ttfd een Zaankanter in hart en nieren Pag-3 Utrecht won schaak toernooi '81 pag.4 LIA moet zich concurrerend opstellen pag.5 Jubilea pag.8 "Slagers en Water slagers" pag. 9 COR - Relatie pag.10 Nijmegen won drieslag voetbaltoernooi pag.ll De gepensioneerden van Ahold hebben in de maand mei weer hun jaarlijkse dag tochten gemaakt. Op pagina 7 is een beeldverhaal van deze tochten opgenomen. Op pagina 6 van dit nummer kunt u lezen wie de organisatoren zijn en wat er allemaal bij komt kijken om deze uitstapjes ieder jaar weer tot een succes te maken.

Personeelsbladen | 1981 | | pagina 1