Nieuwjaar s - Mijmeringen - I J 300 AH groentemensen 3 dagen te gast in Parijs CadaDia (Ahold Espana) leeft en groeit Jaarverslag 1978 op aanvraag rr\j SïSS»™» 'I personeelsblad ahold n.v. Bliksembezoek aan Frankrijk verder in deze Flitsen X. flitsen DO """««Metw»,™ 35-ste jaargang no. 10 - december 1978 Op 15, 16 en 17 november brachten 300 AH medewerkers een bliksembezoek aan Frankrijk (Voor verslag zie pagina 5 en 6). "Vermoeiend, maar boeiend" was de alge mene indruk van 3 dagen bezoek aan Frank rijk. De deelnemers kregen in die dagen dan ook een programma te verwerken waarbij ze weinig rustpauzes hadden. Zelfs tijdens het vervoer van en naar Parijs waren er nog excursies georganiseerd. Consument betaalt beperkende maatregelen op transportgebied pag. Groentechefs in Parijs pag. 23 AHSM-collega's bouwden filiaal Uithoorn op pag. Hans Cals stelde speciaal voor Flitsen een Kerstmenu samen pag. 1 Exclusief ontwerp van Frans Molenaar pag.11 Op 24 oktober j.L werd de 5e CadaDia ten oosten van Madrid Ook volgend jaar zal het intern sociaal en financieel-economisch jaarverslag van Ahold over 1978, dat speciaal bestemd is voor het personeel als extra editie van Flitsen aan iedereen worden toegezonden. Hierin worden de belangrijkste geg.vens uit de jaarverslagen opgenomen. Het officiële jaarverslag zal, evenals vorig jaar niet in één band verschijnen, maai zal worden uitgegeven in een apart sociaal en financieel-economisch jaarverslag. Met nadruk wordt er op gewezen, dat deze laatste verslagen alleen te verkrijgen zullen zijn door middel van het invullen van onderstaande bon, die vóór 31 januari 1979 (sluitingsdatum) dient te worden opgezonden aan: Ahold N.V.. afdeling Public Relations, kamer 1701, Ankersmidplein 2, Zaandam. Ondergetekende: Werk maatschappij Afdeling/filiaal: Adres hiervan: verzoekt voor hem/haar te reserveren: O Financieel-economisch jaarverslag 1978 O Sociaal jaarverslag 1978 Handtekening: MX) Klanten bezochten en kochten in deze nieuwe CadaDia. (Elke dag). Op 17 november, werd de le su permarkt in Getafe heropend, met een nieuwe lay-out en een aantal aanvullende diensten zoals fotostu dio, automatenverkoop (pop corn, soft ijs), kinderattracties en een echte snoepwinkel. Gedurende de hele dag werden in de studio gratis foto's gemaakt van alle kinderen die met hun moeders meekwamen. Het regende geschenken en 's avonds bij de sluiting werd de tombola verloot, een lot per 500 ptas aan koop, le prijs een mini-fiets. Op dezelfde dag werd in deze super markt waar alles begon, door de president van Ahold Espana S.A., de heer J. van Meer, aan de "Gerentes" van het eerste uur een diploma overhandigd, hetwelk op papier en in "fijne" bewoordingen vertolkte wat." de klanten reeds weten: dat het een stel flinke kerels is. 12 Vi jarig Zakenjubileuih Bij dezelfde gelegenheid werd aan José Louis Perez een speldje en een premie uitgereikt (zie foto) voor zijn l2'/2-jarig zakenjubiieum bij Ahold. Het grootste deel daarvan bracht hij door in Neder land. December, december, oh jaardag der maanden, Tijd van bezinning en van nostalgie. Dagen van weemoed en herinneringen Aan wat voorbij is en zeg mij eens, wie Zal ook ontkomen aan al die gevoelens. Die wis en waarachtig eenieder bekruipt Naarmate het jaar nog in uren te tellen, Definitief in de eeuwigheid duikt? Nou ja, "wie ontkomt", 's teveel van het goede. Er zijn er, die laat alles steen-kei-ijskoud, Die rotzooien door en die maken geen zorgen. Maar zorgen, dat 'n ander steeds zorgen houdt. Dan mag 't nog gebeuren, dat oudejaars-avond Hen tot wat milde gedachten verleidt, Maar vlak na 't verknallen van talloze rotjes. Zijn zij die mildheid heel spoedig weer kwijt. Maar ja, zijn wij allen op zekere wijze Niet min of meer ook wat schuldig daaraan. En zijn onze oud-jaar pretenties bij voorbaat Niet al bestemd voor verblijf op de maan Oudjaar Tinus gooit zijn laatste peukie Naast een rotje op de straat. "Dat's de laatste, zegt hij dapper Vóór hij weer naar binnen gaat. Nieuwjaar -iV o, Tinus piept, hij heeft bronchitis En een schraperige keel, Dokter zegt: 'Da's nogal logisch, Man je rookt ook veel te veel. "Ik, zegt Mientje zeer gedegen, "Wordt v'riaf nu een nette meid, Die niet meer door deezof gene Wenst te worden opgevrijd. Dokter, oh, ik ben zo mis'lijk... .(Ja "Tja," zegt dok, "je wordt mamaa...' "Oh, maar dokter, wat verschrik'lijk, Want wie is nou de papda. Als direkteur in d'onderneming Zegt hij: "Waar 't straks om gaat Is dat ik moet bij gaan dragen aan een zeer goed werkklimaat. V Bah, die soosiejaale smoesjes, Man schiet op, ik baal ervan. Kijk maar of ik méér verdienen, Nog meer winsten maken kan. "Volgend jaar, zegt chefje Peters, "Zorg ik dat de heer van Tricht Krijgt wat hij reeds lang verdiende, Dat ben ik aan hem verplicht. "Begin je nou alweer te zeuren. Man je hebt toch al genoeg, Doe je arbeid maar wat beter, Voor opslag is het nog te vroeg. MAAAAMWW1AMMVWI Wat meer eenvoud zal mij sieren, Zo denkt doktoorandus Kwel, - 'k Ben toch ook maar medewerker Pion in 't hele samenspel. "Ha, kollega, heb j't v Dat konsept van van d'r CIoo? r i Tja, hij heeft het goed bedoeld hoor, Maar wat wil je? Geen niveau. Ik word eerlijk werknemer. Nooit meer dagjesdieverij. Zuinig op de baas zijn spullen, Neem alleen nog legaal vrij. 'k Ben vanmorgen laat begonnen, Vanavond toch maar vroeg naar huis. Mijn snipperdagen zijn al op dus Blijf ik nu maar "ziek-zijnd" thuis. December, december, oh jaardag der maanden, Maand der voltooiing van wéér een heel jaar. Waarin de mensheid wil doen wat het doen moet. Doch krijgen dat helaas nooit goed voor elkaar. Maar treur niet oh Ahold, gij groot-onderneming. Gij hand'laar in grutten, in fruttie en krent. Gij krabber en bijier in het kruidenieren, Gij winstmaker van per één gulden een cent Met al ons steeds falen en pekeltjes-zonden, Doen wij persoonlijk toch echt wei ons best, GELUKKIG NIEUWJAAR dus voor g'heel d'onderneming Negen-en-zeventig zorgt voor de rest. Heintje Rozijntje Met Heintje Rozijntje wenst ook de redaktie van Flitsen alle medewerk(st)-ers van Ahold en hun familieleden prettige feestdagen en een gelukkig 1979.

Personeelsbladen | 1978 | | pagina 1