KERST-PIEK BENUT VOOR MEER OMZET supermarfc HET IS WEER „GEWOON" Koop die artikelenen hoeveelheden, die u normaal gewend bent. niniii Als team er tegenaan in Haagse SM Informatie over voeding DOE GEWOON De decemberse feestweken liggen al weer ver achter ons, maar toch vraag je je af: Hoe druk was het nou eigenlijk? Kon het personeel aan het filialenfront de drukte een beetje aan? Feit is in ieder geval, dat Yvon ne Dekker (24) cheffin van de sektor verse produk- ten (delicatessen, gebak, vleeswaren, kip, groente, zui vel en diepvries) in het AII-filiaal aan het Haagse D«* Savornin Lolim an plein het in die weken bést naar haar zin had. Yvonne Dekker (rechts) in actie op de deli-afdeling. Ze wordt hier bijgestaan door een van de zeven "volwassen part timers die de kerstdrukte in deze Haagse SM mede hielpen opvan gen. Iets van de geschapen sfeer met dennegroen en slingers is op deze foto terug te vinden. Toen na de feestweken de balans werd opgemaakt, kon cheffin Yvonne alleen al voor deze afdeling 4,5 mille meer omzet boeken dan in 1972. Ook al leek de winkel vaak op een bijenkorf, ook al droegen de klanten de levensmiddelen voor de feestdagen met manden, tassen en dozen vol de winkel uit. Maar iedereen wenste el kaar „prettige feestdagen" en dat maakte voor Yvonne en haar pakweg 40 vaste en een stuk of zeven parttime kollega's de drukke dagen goed. Yvonne: „Iedereen vond die drukte prachtig. Er hing een lekker sfeertje, de zaak was versierd, iedereen werkte kei hard en met z'n allen gingen we er tegenaan om nog méér om te zetten dan in de feestweken van 1972, Het is waarachtig nog ge lukt ook. We hadden als extra activiteit op de deli bijvoorbeeld voor 1000 buitenlandse kaas ingekocht, die de klanten zelf mochten keuren. En ook hadden we zalmen en garnalen. Het had succes. De drukte duurde van twee weken vóór kerstmis tot en met oudjaar, Yvonne en haar kolle ga's hebben méér koopavonden dan normaalgedraaid". Na sluitingstijd werd er vaak door al het personeel doorge werkt om de vitrinps op te ma ken en voor te snijden voor de andere dag. „De teamgenest was geweldig", zegt Yvonne die toe geeft op Nieuwjaarsdag bék-af te zijn geweest. „Normaal beginnen we 's morgens om acht uur, In die feestweken was ik soms al 's morgens om zes uur in de zaak. Kollega's kwamen dan om een uur of zeven en dan gingen we er met z'n allen tegenaan. Als er geen koopavond was, ging je 's avonds door tot een uur of acht en als er wél koopavond was geweest dan was je tot een uur of tien 's avonds bezig Maar we deden alles met elkaar en dat gaf toch een fijn sfeer tje". Parttimers „Ook onze parttimers maak ten meer uren dan normaal, maar ik heb geen wanklank ge hoord. In normale tijden wor den wij zaterdags geholpen door drie scholieren. Doordat die jongelui nu schoolvakantie had den, konden zij ons in de feest- drukte ook op doordeweekse dagen helpen. Ook de volwassen parttimers, een stuk of zeven getrouwde vrouwen, vonden het heel normaal dat zij wat extra uren moesten meedraaien. Iedereen was solidair. En als dan na afloop de -rommel van die dag was opgeruimd, dan was er altijd wel iemand die op een flesje bier of op een stukje taart trakteerde. Dan was je de moeheid van die dag weer ver geten". Het „informatiesysteem over voedingswaarde", dat Albert Heijn Supermart B.V. ongeveer een jaar geleden in al haar fili alen introduceerde, krijgt na gebleken succes binnenkort opnieuw een „follovv-up". Dezer dagen wordt in de mees te supermarts en de grootste zelfbedieningswinkels van Al- bert Heijn een „informatiezuil" gedeponeerd in de vorm van een standaard waaraan een klapper is bevestigd. Deze bestaat uit zes bladen met aan twee kanten tekst over voedingszaken in het algemeen. Aldus krijgt het pu bliek al winkelend een naslag werk binnen handbereik. Deze nieuwe klantenservice voorziet bovendien om de twee maanden in een soort „wissel pagina", waarop informatie wordt gegeven over bewaar omstandigheden en bewaartijden van voedsel de ene keer voor bijvoorbeeld vlees en vleeswaren dan weer voor zuivelprodukten en een volgende maal over de houdbaarheid van groenten ,en fruit. In een onvoorstelbare en nutteloze overlevingsdrift liet het Nederlandse publiek zich in december j.l. ten onrechte aanpraten dat de oliekrisis schaarste van een aantal arti kelen tot gevolg zou hebben. Dat leverde problemen op. waarvan het belangrijkste was, dat een relatief kleine groep mensen van bepaalde artikelen zóveel dreigde in te kopen, dat een veel grotere groep vaste klanten 'nee' had moeten wor den verkocht. Daaraan is in de diverse filialen prompt paal en perk gesteld, waardoor feitelijk is voorkomen dal er een chaos ontstond. Borden als op bijgaande foto beteugelden de „kooplust" als vanzelfsprekend en daarnaast had vaak de houding van de bedrijfsleiders een remmende invloed. Ter lering ende ver maak hier nog wat praktijk voorbeelden uit die stormachti ge dagen, opgetekend aan de hand van ervaringen van drie willekeurige BL's. Algemeeji bedrijfsleider C'. Swartsenburg (56) van de Miro in Purmerond: „Toen ik half december in de gaten kreeg dat de mensen hamsterneigingen vertoonden heb ik bij alle arti kelen kaartjes laten zetten, waarop stond dat er van het betreffende artikel maar één of twee pakken tegeli'jk mochten worden gekocht. Desondanks kwamen na sluitingstijd vaak wagentjes vol artikelen terug van de kassa's, waar de caissiè res een teveel aan meegenomen artikelen in beslag moesten ne men." Algemeen bedrijfsleider \V. v.d. Honing (33) van het AH-fi- liaal aan het Haagse De Savor nin I^ïhmanplein: „Bij mij werd in het begin van de hamster drift vooral gepoogd een aan slag te doen op de zeeppoeder. Toen de mensen met 15 of 20 pakken tegelijk bij de kassa's kwamen, heb ik tegen de cais sières gezegd dat zij meer dan één of twee pakken in beslag moesten nemen. Gelukkig had den de meeste klanten daarvoor alle begrip." Algemeen bedrijfsleider H. B. Wolkers (32) van het Simon-fi- liaal aatn de Amsterdamse Post jesweg: „Als ik tijdens de ham- stergolf nieuwe voorraden bin nen kreeg, dan beperkte ik de hoeveelheden die ik in de win kel zette. Sommige artikelen hevelde ik bovendien over van een zelfbedieningsafdeling naar een bedieningsafdeling. Niette min maakte ik een paar verma kelijke „listen" mee: Er was een straatveger die op een dag op vallend zorgvuldig de stoep voor ons filiaal veegde. Toen hij klaar was, kwam hij vragen of hij een extra pak lucifers mocht kopen." Nóg zo iets: „Er kwam een kreupele man de winkel in met een zielig verhaal dat hij en zijn zieke vrouw het door die schaarste in vuilniszakken nu zo moeilijk hadden. Ik gaf die man een pak en even later zag ik hem kaarsrecht de winkel uit lopen." „Maar verdere moeilijkheden waren er niet

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 3