AH-REISWEGEN te land, ter zee en in de lucht Lentegodin Colara staat voor Recreatiecentra Zomerse toeloop werpt schaduw vooruit Keuzepakket iiiiiiiiniiniiii Ritsen Ahold pagina 11 Het ziet. er naar uit dat het deze zomer druk wordt in de nu nog drie, maar over enkele maanden vier rekreatieprojekten die de werkmaatschappij „Ostara B.V." exploiteert. Direkteur C. G. Bot gelooft, dat door de oliekrisis nóg meer mensen dan in andere jaren de vakantie in eigen land zullen doorbrengen. Binnenlandse rekreatieprojekten zoals ,,'t Wolfsven" in Mierlo. „De Zanding" in het Veluwse Otterlo en „De Krabbeplaat" op Rozenburg (die onder leiding staan van direkteur G. C. Helle mond) zullen er zeker méér dan een graantje van meepikken. Merkwaardig is overigens, dat in december 1973 toch een tij delijke lichte aarzeling werd bespeurd in het aantal inschrij vingen voor vakanties in een van de vier projekten. De heer Bot: „Dat kwam doordat veel nieuwe klanten op de autoloze zondag niet in de gelegenheid waren naar de rekreatieprojek ten te rijden om daar een kijkje te gaan nemen. Voor onze „oude" klanten was dat geen probleem. Zij waren er al eens geweest en zij reserveerden zonder enige terughoudendheid hun plaatsen." „De ervaring leert trouwens dat het publiek in tijden van nood bereid is op van alles te bezuinigen, behalve op de va kantie. Dat blijkt nu ook: de mensen hebben onvoldoende benzine voor verre buitenlandse vakantietochten en dus zoeken ze het dichter bij huis. Maar op vakantie gaan ze". Aarzeling „Ostara B.V." is sinds begin van dit jaar de nieuwe naam voor wat vroeger met een mondvol „Vennootschap tot Ex ploitatie van Rekreatiecentra B.V." heette. En Ostara is, voor wie het weten wil, de naam van een mythologische lentegodin. De heer Bot zit voor zijn nieuw gedoopte bedrijf boorde vol toekomstplannen: In april wordt om te beginnen in het pal over de Duitse grens gelegen Wilsum een nieuw rekreatiepro- jekt van zo'n 75 hectare ge opend. Ook hier zullen voor mensen die van wat meer komfort hou den bungalows worden ge bouwd zoals die ook in de re- kreatieparken in Mierlo en Ot terlo staan. Wilsum wordt het grootste van de vier projekten. Er is ruimte voor honderden tenten en caravans; er is een restaurantachtig ontmoetings centrum; er zijn kiosken met douches en toiletten; er is een kampwinkel, er is volop natuur» schoon; er is een één hectare grote natuurlijke speelvijver; er is strand langs een vier hectare groot meer een immens na tuurbad eigenlijk T oeloop In alle vier de rekreatiepar- Ken die „Ostara" dan in beheei heeft, worden deze zomer in to taal maar liefst zeshonderddui zend overnachtingen ver wacht. En dan praten we nog niet eens over de dagjesmensen voor wie in Wilsum plaats ge noeg is De heer Bot: „Na Wilsum willen- wij nog verder uitbrei- oen. Over een jaar moet het aantal rekreatieprojekten dat wij in Nederland en de buur- .anden exploiteren zijn verdub beld. Daarna zullen wij syste matisch over heel West-Europa rekreatieprojekten vestigen. We zitten vol plannen". Op het nieuwe recreatie centrum van OSTARA, dat slechts enkele km's over de Nederlandse grens in het Duitse plaatsje Wilsum ligt, is volop plaats voor cara vans en tenten. Het le jaar wordt een REDUCTIE gegeven van 25 procent op de tarieven voor seizoenplaatsen (Basisprijs 600.- DM 150.- DM 450 DM). Ook is reserveren voor de zomervakantie (idem voor Pinksteren!) nu reeds mogelijk. Bel onze Nederlandse be drijfsleiding in Wilsum: 09 - 495945429. De klant heeft voor 1974 de keuze uit de volgende mogelijkheden: 1. Win terprogramma: nu boeken en gelijk weg. 2. Toptrips met tien korte, goedkope uitvluchten bin nen Europa. 3. Het dubbeldikke Tou ringcar- en vliegprogram- ma 1974. 4. Het autoprogramma „Quo Vadis": 90 bestem mingen in 10 landen. 5. Een charterprogramma voor Amerika en Canada. Nu goedkoper en uitgebrei der dan ooit. 6. Het World Trek-pro- gramma met exclusieve ex pedities voor vakantiegan gers tussen 18 en 35 jaar. 7. Het Penn-Overlamd-pro- gramma: boordevol mam moetexpedities naar India, Afrika, Pakistan en vele andere verre exotische be stemmingen. 8. Het complete Noorwe- gen-programma van rederij Fred Olsen. 9. het Engeland-Zweden- programma van rederij Tor Line. 10. het Avis-rent-a-car- programma met tientallen waardevolle auto-sugges ties voor zorgeloze trips per gehuurde wagen. 11. een zorgvuldige selectie uit het cruise-programma van „Finnlines". Vervolg van pag. 1 Gelukkig kwamen er kort daarna weer betere berichten uit de vakantielanden, die ver zekerden, dat men in de komen de zomer hoe dan ook kan reke nen op voldoende benzine om geplande reizen en uitstapjes te maken. Logisch overigens, want landen als Oostenrijk, Zwitser land en Spanje leven voor een belangrijk deel van het toeris me en zullen alles doen om de vakantieganger ter wille te zijn. Inmiddels hadden wel velen al de zekere weg gekozen en voor 1974 een Nederlandse be stemming uit de „Quo Vadis- gids" gekozen. De situatie op dit moment is dan ook zo, dat de kwaliteïtsbungalows en cara vans in ons eigen land in de topmaanden nagenoeg volge boekt zijn. Als men zijn vakan- tieplezier dit jaar dan ook per se binnen eigen grenzen wil consumeren, doet men er goed aan onmiddellijk contact op te nemen met Albert Heijn Reizen. Want het aantal mogelijkheden is nog slechts beperkt. Elf programma's Albert Heijn Reizen heeft voor 1974 overigens meer ijzer- sterke ijzers in het vakantie- vuur. Met ingang van dit jaar heeft deze razendsnel groeiende loot aan de Albert Heijn-stam het agentschap verworven van de rederijen Fred Olsen en Tor- Line en van de Avis-rent- a-car-organisati'e voor Holiday- specials in het buitenland. Daardoor is het aantal reispro gramma's, dat Albert Heijn op de vaderlandse markt brengt gestegen tot elf (ter vergelij king: Albert Heijn Reizen be gon indertijd met twee pro gramma's). „Wij blijven optimistisch en keihard werken aan een zomer- programma, dat groter en ambi tieuzer is dan in voorgaande ja ren. Uiteraard kunnen ook wij niet in de toekomst kijken, maar als de situatie blijft, zoals hfj nu is, durven wij alle ge plande vlieg- en touringcarrei- zen te garanderen. Wel zal de vakantieganger ook in de ko mende zomer rekening moeten houden met een brandstof-toe slag, die echter op de totale reissom binnen de perken zal blijven. Feit is wel, dat de prijs voor kerosine nu al dubbel zo hoog is als enkele maanden ge leden. En de verwachting is, dat brandstof nog verder in prijs zal stijgen. Als men echter be denkt, dat de toeslagen voor de ze winter schommelen tussen de 10 en 25 gulden, dan is de ver wachting gewettigd, dat ook in de komende maanden deze on welkome extra's geen krater in het budget van de vakantiegan ger zullen slaan". Albert Heijn-reizen kan men momenteel boeken in 20 su- permarts in geheel Nederland. Onlangs werd de 20e reisbali'e geopend in de nieuwe AH-su- permart in Tilburg. Ook zijn bij wijze van proef AH-reisbureaus geopend in de Miro-vestigingen in Purmerend en Vlissingen. Wie dat nog te ver vindt be hoeft slechts de telefoonhoorn op te nemen en te bellen: 075 - 592070 of 075 - 592180. Men is dan rechtstreeks verbonden met het hoofdkwartier" van Albert Heijn Reizen in Zaandam.

Personeelsbladen | 1974 | | pagina 11