Tiende Supermart geopend in Amstelveen's winkelcentrum Grootste en modernste Supermart van A.H. Vliegtocht over Noord-Holland lllIIIlllBlilHI Negen winkels onder een dak Mijlpaal SAH002000222 Flitsen Landelijk november 1961 Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam Landelijke editie 18e Jaargang No. 10 - November 1961 Dit waren de vette koppen van de extra Openingseditie van Aller-Hande die bij vele tienduizenden gezinnen in de bus gleed. Ook de overige publiciteit en de voortreffelijke glad lopende show hebben samen met de enorme goodwill die AH reeds heeft, bewerkstelligd dat op de bewuste woensdag 18 oktober, lang voor de officiële opening (ondanks het bijzonder slechte weer) al honderden klanten rustig tussen de hekken wachtten, tot de bedrijfsleider de heer J. Joustra om precies 10 uur met de zojuist ontvangen sleutels de deuren opende. Met de opening van de tiende SuperMart heeft het AH-hedcijf een nieuwe mijlpaal bereikt. In meer dan één opzicht is deze nieuwe SuperMart een unicum. Zo bedraagt het vloeroppervlak 1470 m2, het grootste van alle AH-winkels. Tevens is het de eerste AH-zaak in het eerste vol tooide Nederlandse winkelcentrum. 5634 artikelen De zaak stroomde onmiddellijk vol en de reakties waren wat je noemt van een experiment. Dat de eerste resultaten de stoutste verwachtingen ver hebben overtroffen, be wijst wel dat allen die hebben meegewerkt (en vaak heel hard hebben moeten werken) om dit grote sukses te bereiken, een groot compliment verdiend hebben. Nu is het woord aan de heer Joustra en zijn medewerkers en gezien de reaktie op zijn woorden, woensdag 18 oktober, 10 seconden voor 10 uur uitgesproken: Ik citeer Karei Doorman wanneer ik U vraag: „ik val aan, wie volgt mij..." kunnen wij in hen het grootste vertrouwen hebben. Een opvallende wegwijzer naar onze Supermart. Prachtig vlaggescliip ALBERT HEIJN heeft er een nieuw en prachtig vlaggeschip bij! Op pagina 2 van dit nummer heb ben wij een uitgebreide fotoreportage opgenomen over deze opening. U kunt hier duidelijker dan dat wij het U kunnen vertellen een inzicht krijgen hoe deze prachtige Supermart er uit ziet. Ondanks het bijzonder gure en regenachtige weer was er de hele dag een flinke rijvorming. Kapitein Joustra: ,.lk val aan. wie Voor 40 gelukkigen volgt mij bijzonder enthousiast. Geen won der, want het is een genoegen om in deze moderne Supermart met een winkeloppervlakte van 800 m- rond te wandelen en op te mer ken dat kruidenier, slager, groen teman, delicatessenzaak, drogist, boekhandel, brood- en banketbak ker, sigaren- en sigarettenhandel, schoenmaker en leverancier van wijnen en andere dranken met een totaal assortiment van 5634 arti kelen onder één dak verenigd zijn. Experiment Daar Shopping Center voor Ne derland een vrij nieuw begrip is, kunnen we in zekere zin spreken Tijdens de openingsspeech van de heer J. van Meer. Na de rondvlucht traag zö oktober poseerden de deelnemers nog 'en voor onze fotograaf. r EN VAN DE „STUNTS" bij I— de opening van een drop ping van 40 vrijkaarten voor een rondvlucht per KLM boven Noordholland. Tegelijkertijd werden er 360 „nieten" uitge worpen, die als troostprijs recht gaven op een reep chocolade. De veertig gelukkige bezitters van de SM-Amsielveen-vlieg- kaarten hebben zaterdag 28 ok tober drie kwartier lang geno- |ten van een schitterend uitzicht over Noordhollandse polders, dorpen en steden. Om half drie 's middags hadden de merendeels jeugdige deelne mers zich met hun supporters ver zameld bij de hoofdingang van Schiphol. Daar werden zij ontvan- gen door de heren Zandvliet en Den Buegel van de K.L.M. en Van Petten en Van der Meer van AH. Zoals alle luchtreizigers werd het gezelschap direkt van de vertrek hal met bussen naar het platform gereden, waar een K.L.M.-Convair reeds gereed stond. Opgetogen waren de passagiers over de vergezichten. Het heldere weer („zo komt het hier maar zel den voor", zei de purser) was een meevaller van de eerste orde. Uit gebreid konden geheel Waterland, De Zaanstreek (zelfs heen en te rug), het gehele Noordzeekanaal, Beverwijk en de IJmuidense slui zen bekeken worden. Een laatste bocht over het Amstelveense Shopping Center besloot de inte ressante vlucht. aio. men uanui ,,z>innenno[ de voorgevel van de nieuwe zaak.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1