(fitp O.P.W.-festijn onvergetelijk was tastbaar.. 1961vol met hoogtepunten Uitgeloofde Opel-Rekord naar de heer Maas van filiaal Valkenswaard De spanning ggggwa Fl'lsen Landelijk juli 1961 18e Jaargang No. 6 - Juli 1961 Landelijke editie Personeelsorgaan van Albert Heijn N.V., Zaandam De heer en mevrouw Maas dolgelukkig bij hun Opel. Met nog meer spanning dan andere jaren zagen de eregasten het moment tegemoet, waarop de heer J. Legerstee de officiële O.P.W. prijsuitreiking zou verrichten en de heer Gerrit Heijn de winnaar van de Opel bekend zou maken. Wie zal zeggen hoeveel bedrijfsleiders in hun gedachten zichzelf met de Opel naar huis zagen rijden? Er heerste bij het binnen komen van de gasten in de bijzalen van het prachtig verbouwde Ontspanningsgebouw weer de gezellige sfeer, die alle A.H. eve nementen eigen is. Om 13.30 uur werd een eenvoudi ge broodmaaltijd geserveerd, die bijzonder goed in de smaak scheen te vallen, want of het nu kwam door de spanning weten we niet, er moesten steeds nieu we schalen met broodjes aange reikt worden. Aan deze O.P.W. zullen vele oudere bedrijfsleiders ongetwijfeld met weemoed terug denken aangezien zowel dc heer Gerrit als de heer Valk dit jaar voor het eerst het officiële ge deelte van het programma niet meer geheel in handen hebben ge had. Welkom Om 14.00 uur heette de heer A. B. Fienieg alle aanwezigen van harte welkom op deze „dag der dagen" en illustreerde de groei van ons bedrijf treffend door de volgende opmerking: „Vorig jaar leverde ons bedrijf ongeveer 25 van de maaltijd, die u zo juist hebt gehad. Terwijl dit jaar alle ingrediënten in onze eigen filialen verkrijgbaar zijn." Daar na gaf hij het woord aan de lei- meer fe verkopen zeker dat wil ik wel geloven, maar ik wil er nog iets meer van weten. Hoe dan en wat dan en aan wie?" Vervolg op pag. 2, kolom 3 De heer J. Legerstee feliciteert de kampioen. De heer A. B. Fienieg. der van ons verkoopteam, onze Directeur Verkoop, de heer J. Le gerstee. De heer Legerstee aan het woord: „Het is weer zover we staan aan het begin van onze jaarlijkse OPW middag en avond. Voor sommigen van u een herhaling en voor velen van u een nieuwe belevenis. Er zijn van die BL die er altijd weer in slagen hun resultaten zó op te voe ren, dat zij deze dag kunnen mee maken. Er is zelfs wel eens gefluis- De heer J. Legerstee. terd: zij werken alleen maar als er een OPW is. Gelukkigwij weten wel beter Oude rotten Van de 46 aanwezige BL s zijn er 12, die verleden jaar de OPW-dag hebben meegemaakt. En wij zijn toch wel een beetje blij, dat naast een aantal oude rotten in het vak er zoveel jongere BL's in geslaagd zijn tot de top door te dringen. Voordat wordt overgegaan tot de prijsuitreiking, wil ik eerst graag iets zeggen tot onze BL's en wel speciaal tegen deze groep, omdat we hiervan kunnen zeggen: zij hebben iets ge presteerd in de verkoop. U kent allen ons oude gezegde: „Er is altijd méér te verkopen". Deze mag ik het noemen leuze, kan twee betekenissen hebben. Meerverkoop In de eerste plaats wordt ermee be doeld. dat door het uitspreken van dit gezegde, enthousiasme wordt op gewekt. Mensen, er is altijd méér te verkopen. Zo. in 't algemeen, moet je dit als verkoper wel aannemen en je gelooft er ook in. In deze be tekenis is het alleen een kreet. In de tweede betekenis gaat het om het vervolg om de vraag, die sommigen zullen stellen: „er is altijd Na de officiële prijsuitreiking van de O.P.W. kwam het moment, waarop alle aanwezigen hadden gewacht: het bekendmaken van de winnaar van de Opel Rekord. De heer Gerrit Heijn voerde de spanning naar een climax door allen nog geruime tijd in het on zekere te laten. „Jongelui, toen wij enige maan- bus die de hoogste puntenwaarde- den geleden in deze zaal bij el- ring hadden gekregen. Hier kaar waren in verband met het moest dus een keuze uit worden A.H. kienspel en jullie de heer gedaan, waarbij wij ons diverse Valk op het toneel uit de auto dingen afvroegen, zoals hoe lang zagen stappen was het voor mij is de bedrijfsleider bij ons en hoe gemakkelijk om te zeggen: Ik werkte hij normaal, geef die auto. Ik heb toen echter Hiermede waren de moeilijkheden niet beseft hoe moeilijk het is om echter nog niet opgelost en daar uit te maken wie deze auto toe om zijn we naar de financiële re- kwam. Bij het beoordelen zijn we uitge gaan van o.a. de volgende pun ten: personeel, winkel, teamgeest, service en sfeer. Met de beoor deling van de rayonleider kwa men er meen ik 3 filialen uit de sultaten gaan kijken, waarna er enkele afvielen. Er bleef toen één bedrijfsleider over, die vanaf 1949 kans heeft gezien zijn omzet meer dan 4 x te verhogen. Wie is deze bedrijfsleider met een goed financieel resultaat en De O.P.W.-winnaars en de Opel voor het vertrek naar Amsterdam. I Dc heer G. Heijn staat op het punt het beduusde echtpaar Maas ui Valkenswaard te feliciteren met hun Opel. 3 x het hoogste aantal punten en die veel koffie verkocht? Het is de heer J. M. Maas uit fi liaal Valkenswaard." Applaus Onder stormachtig applaus liepen I de heer en mevrouw Maas naar het toneel, waar ze door de heer Heijn van harte werden gefelici teerd. „Zeg, wij staan versteld van uw prestaties", aldus de heer Heijn. „U bent zo heel stilletjes j naar boven gegaan met uw om- I zet zonder dat de naam van fi liaal Valkenswaard veel op kan- toor wordt genoemd. Dezelfde kans I U heeft nu dus de auto gewon nen en kunt er straks zo mee wegrijden. Ook in dit geval is het zo dat u deze prestatie alleen heeft kunnen bereiken dank zij de steun van uw vrouw. Al uw collega's hebben dezelfde kans gehad maar 't was nu eenmaal zo dat er één auto is en meer dan 360 bedrijfsleiders. Volgend jaar zal er geen auto zijn maar wie weet. We hebben vandaag kunnen zien en horen dat de heer Legerstee mijn taak goed heeft overgenomen zodat ik er geen spijt van heb dat ik me dit jaar heb teruggetrokken." Onder de indruk Aangezien de redaktie van Flit sen de heer Maas rustig de tijd wilde laten het grote nieuws op zich te laten inwerken hebben wij de volgende dag opgebeld. Het bleek echter dat hij nog ste vig onder de indruk was. Hij is in het bezit van een rijbewijs en heeft al enkele jaren achtereen voor de vakantie een auto ge huurd. 's Middags heeft hij vanuit het American Hotel zijn personeel gebeld, dat na het horen van het nieuws zo door het dolle heen was dat er van werken weinig meer is gekomen. Vanavond, 29 juni zal het groot feest zijn daar in Valkenswaard, als door het personeel de auto wordt ingedronken. Wij kunnen ons zo voorstellen dat de heer Maas de komende weken nog heel wat keertjes zijn verhaal over hoe hij de auto heeft gewon nen zal moeten vertellen. Maar dat zal hij, nemen wij aan, er gaarne voor over hebben. Mevrouw Maas zal ongetwijfeld nu binnenkort een stille wens in vervulling zien gaan nl.: auto leren rijden. Dit jaar dus zal bedrijfsleider Maas en zijn vrouw als een ko ning in zijn eigen auto op va kantie gaan. Wij wensen hem van harte een goede reis toe en veel prettige uurtjes met zijn fantastische prijs.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 1