Twee jubilarissen Twee nieuwe ZB's Het heeft de heer C. Keizer, bedrijfsleider van ons filiaal Voorstraat te Utrecht op 9 december j.l. tijdens zijn 25-jarig zakenjubileum niet aan belangstelling ontbroken. In verband met een speciale openingsattentie stonden honderden school kinderen te wachen voor ons in december geopende filiaal te Leidsendam. Het moment waarop de heer D. A. ter Wee aan zilveren jubilaris W. A. de Vries van filiaal Schiedam het vererend getuigschrift voor nijverheid en handel overhandigt. De heer de Vries herdacht op 16 december j.l. het feit, dat hij 25 jaar geleden in onze dienst trad. Opnieuw is ons bedrijf een fraaie Z.B. rijker geworden. Op het Bevrijdings plein te Leiden gingen in december de deuren van dit prachtige filiaal open.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 6