Filiaal Schoonhoven ternauwernood aan vuurzee ontkomen Afgelopen december: Hausse in de wijnverkoop W gehuwd /l| Castricum won 12e pluim AH-FLITSEN ^Ïwcc J AAI* m Mew sf Fil. 701 Mej. P. C. L. Harreman 5-1 168 Bed. A. A. M. van Hel- voirt 5-1 508 Mej. H. J. Rietman 5-1 238 Bed. P. A. J. M. Waar- dijk 5-1 574 Mej. B. V. E. Stip 5-1 541 Bed. G. J. Wolters 12-1 519 Mej. W. G. M. Lifting 15-1 508 Bed. J. de Jong 19-1 60S Mej. W. L. Louws 19-1 533 MejA. P. A. M. Bras 20-1 706 Bed. P. Bothof 2-21 708 Mej. W. Pauptit 26-1 329 Mej. M. E. Mertens 26-1 27 Bed. G. Th. Bon 26-1 528 Mej. C. M. A. L, Clarijs 26-1 Fil. 213 As. chef J. J. All is 2-1 35 Mej. M. E. Duvivier 2-1 605 Mej. E. J. M. Hoek 2-1 153 Bed. C. I. F. Jongenelis 9-1 58 Mej. M. Boogerd 16-1 504 Bed. C. A. W. H. M. v. d. Broek 16-1 633 Bed. A. P. Ikink 16-1 SO Mej. A. W. de Koning 23-1 23 Mej. L. P. de Visser 30-1 FILIAAL SCHOONHOVEN IS IN DE NACHT van 4 op 5 ja- nuari ternauwernood aan een totale vernietiging door brand ontkomen. Een grote vuurzee uit enkele belendende percelen bedreigde ook ons pand, maar de brandweer heeft, zij het met grote moeite, de schade weten te beperken tot een gedeeltelijk verbrand dak. Gelukkig heeft dus de Schoonho- vense brandweer, bijgestaan door korpsen uit de omgeving, het ge vaar tijdig weten te bezweren. De waterschade en daardoor ontstane ravage in winkel en woonhuis wa ren echter groot. Dit konden de heren D. A. TER WEE en F. BRANDSMA konstateren, die om streeks half zes in de ochtend van uit Zaandam in Schoonhoven arri veerden. Het was wel duidelijk, dat er zoveel te doen was, dat er die dag niet gewinkeld zou kunnen worden. Maar met de opgeroepen hulp troepen zoals etaleurs, leden van de openiugsploeg, balansmakers, enz. was de zaak in één dag weer voor de verkoop gereed. In filiaal Planciusplein, Breda, wist men met deze fraaie wijnopstelling het pakhuis een topverkoop te bereiken. 30-11: Mevr. A. M. Westra en de heer Poelman, fil. 104. 14-12: De heer P. Verhagen en Mej. A. Koolmees, fil. 12. 15-12: De heer J. van Bergen en Mej. C. v. d. Jagt, fil. 705. 20-12: De heer B v. d. Hoek en Mej W. Prins, fil. 612. 21-12: De heer W. Vink en Mej. C. Koot, fil. 140 en 278. 23-12: De heer A. H. Peynenburg en Mej. I. Boertien, fil. 709. 26-12: De heer H J. v. d. Poel en Mej. A. W. C. Mooren. 27-12: De heer J. van de Heiden en Mej. E. Morren (vertr.) 29-12: De heer J. L. Flapper en Mej. J. A. Freyee, fil. 265. 29-12: De heer A. Palli en Mej. C. J. Smink, fil. 549. 3- 1: De heer J. Nuiten en Mej. Sj. van Hoof, fil. 579. 12- 1: De heer A. Bx-uystens en Mej. M. Kuyper, fil. 121. 14- 1: De heer J. Essinlc en Mej. M. Breuker, fil. 540. 19- 1: De heer J. J. H. Tromp en Me j. J. M. T. Kaptein, B.L, 249 en fil. 611. 24- 1: De heer W. J. Steenbeek en Mej. K. J. Udïng, fil. 364. 26- 1: De heer P. van Rinsum en Mej. J. van Braam, fil. 578. 2-2: De heer H. Stoof en Mej. G. Callaars, res. chef. Bovenstaande foto geeft een duidelijk beeld van de situatie in Schoonhoven in de omgeving van de brand. In het filiaal was men op dit moment reeds druk bezig om weer zoveel mogelijk orde op zaken te stellen. Illlllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Een klein hoekje van de wijnkelder in filiaal Roosendaal, waar men met eenvoudige middelen een aardig resultaat heeft weten te bereiken. De heer B. H. van Thiel, bedrijfs leider van filiaal Van Lawick van Fabststraat te Arnhem, heeft zijn liefde voor de wijn in de loop der jaren op de juiste wijze op zijn klanten weten over te dragen. Ligt het gehele jaar de wijnver koop in dit filiaal reeds op een hoog peil, het hoogtepunt vinden we natuurlijk ook in dit filiaal in de laatste weken van het jaar. Het resultaat mocht er zijn: ruim 2000 flessen. In filiaal 580, Roosendaal, heeft de bedrijfsleider, de heer P. Schapen donk, in samenwerking met etaleur Van de Wijngaard een prachtige wijnkelder ingericht. Hoewel de be langstelling dit eerste jaar niet over weldigend is geweest, is een ver koop van plm. 1500 flessen een resultaat waar dit filiaal trots op kan zijn. Een trieste foto van het „natte" interieur van ons filiaal te Schoonhoven na het blussinsgwerk. Voor bedrijfsleider P. PARRE en zijn gezin zijn er die bange nacht ang stige momenten geweest. Toen zij wakker werden van lawaai buiten, zagen zij direct een grote vuurgloed. De politie sommeerde het gezin in verband met direkt ernstig gevaar, onmiddellijk het huis te verlaten. Er was zelfs geen tijd om zich behoor lijk aan te kleden. De brand vond zijn begin in een boekhandel, twee huizen van ons filiaal verwijderd. De vermoedelij ke oorzaak was een fout aan een oliëhaard. In elk geval brandde dit pand in enkele minuten als een enorme fakkel. De sterke wind deed het vuur over een straat heen overslaan naar het pand naast ons. Vandaar werd onze winkel be dreigd. DE DECEMBERMAAND VAN I960 zal, „althans voorlopig" bekend blijven om de enorme hoeveelheid wijn, die er in de filialen is verkocht. Wij hebben uit vele filialen enthousiaste meldingen binnen gekregen. Het is te veel om deze allemaal te publiceren en wij hebben dan ook een greep moeten doen: In filiaal 511, Handelstraat, Utrecht bijvoorbeeld was de heer Van Hardeveld, die vóór zijn pensionering bedrijfsleider was van filiaal Baarn, weer op zijn post in de wijnafdeling. 3000 flessen! Dat dit duidelijk te merken is geweest in de wijnverkoop be wijzen de cijfers: Een totale verkoop van 3000 fles waar van de heer Van Hardeveld er maar liefst 1500 voor zijn reke ning nam. De lvlanten beginnen de heer Van Hardeveld na vier jaar al te ken nen en vragen „of die mijnheer van de wijn ook weer komt". Wij vinden dit een unieke prestatie, die getuigt van een gedegen vakken nis en liefde voor het vak. Heer Van Hardeveld: onze com plimenten i Viel in smaak In filiaal 504, Planciusplein, Breda heeft de bedrijfsleider, de heer W. Jansen, in samenwerking met de heren C. en J. van de Broek, een gedeelte van het magazijn voor de wijnverkoop ingericht. Dat dit bij de klanten in de smaak is gevallen getuigt een verkoop van ruim 1100 flessen. Volgend jaar op naar de 1500. Ruim 2000. Na vele wedstrijden als no. 2 geëindigd te zijn, wist filiaal Castricum toch nog in de laatste maand van 1960 beslag te leggen op de zilveren pluspluim. Dinsdagmiddag 10 januari, om 3 I de trein naar Amsterdam, waar uur kwamen we met z'n zessen in we door de stromende regen in de Zaandam aan, waar we ontvangen American Corner aankwamen, werden door de heer J. J. M. v. d. Hier was de heer F. Brands- Meer. We gingen toen naar boven ma aanwezig, die ook tijdens het naar de cantine waar de heren P. diner de dames wel aan de praat G. Zwarts en H. Valk ons felici teerden met het behalen van de pluspluim, waax-na de heer Zwarts met een toepasselijk woord de pluim uitreikte aan onze bedrijfs leider, de heer J. Smit. Na een kopje thee gingen we met kon houden. We gingen na 't diner naar Carré waar circus Strassburger optrad, Deze avond was zeer geslaagd en we hopen er dan ook dit jaar weer bij te zijn. Ass.-chef C. M. R. v. SPLUNTER.

Personeelsbladen | 1961 | | pagina 4