Drukte in zomerseizoen Perronkaartje voor een obligatiezegel Hef kruis van verdienste Boskoopse traditie vraagt A.H.'s Groninger koek Personeel van Z.B. Zandvoort ziet wel badpakken, maar geen zee Van Hardeveld, kampioen sprinter Waar een vrije dag op uit kan lopen 12e Jaargang No. 9 - September 1955 Personeelsorgaan v?n Albert Heijn N.V., Zaandam Hier een korte historische ge schiedenis van een obligatiezegel. Gistermiddag (13 Aug.) moest mijn vrouw even naar het station Arnhem om een paar logé's weg te brengen. Ze komt aan het loket en'moest daar even v/achten. Een- dame voor haar bestelde een per ronkaartje, wilde betalen en tot haar schrik had die dame geen dubbeltje in haar zak maar wel een A.H. obligatiezegel. Prompt kwam de vraag, mevrouw spaart U obligatiezegels van Al- bert Heijn Het antwoord van mijn vrouw was natuurlijk ,,ja". Even een kleine ruiling van dub beltje naar zegeltje en de dame in kwestie kon haar perronkaar tje becalen. Dus dank zij een A.H obligatiezegeltje kon deze dame toch nog het perron betreden. A. GRÜNDMANN. Verbazing. Tijdens de luchtmachtkampioen schappen won hij de nummers 100 en 200 meter sp::nt en kwam tot zijn eigen verbazing tot de ont dekking dat hij zo hard liep. Zijn plotselinge overwinningen bleven natuurlijk niet onopgemerkt en men stelde hem voor lid te worden van de Athletiekvereniging Vlug en Lenig in Den Haag. Dat deed hij en in het jaar waarin hij zich als lid aanmeldde, behaalde hij het Nederlandse kampioenschap op de 200 meter en eindigde hij als eerste op de 100 meter. Nu was de athletiek hem niet vreemd, want Van Hardeveld liep de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam af en is gymnastiekleraar aan een MULO- school en een lagere school in Bus- sum. Noch op school, noch op d? Academie en noch op het sport veld (voordat de sprints al zijn aandacht opeisten, was hij een enthousiast voetballer en korfbal de en handbalde hij graag) was echter iets gebleken van zijn uit- onderlijke sprinters-capaciteiten. Training Van Hardeveld hoopt op een plaatsje in de Nederlandse ploeg, die naar de Olympische Spelen in Mel bourne wordt gezonden. Zo te zien Baarn heeft nog meer pijlen op zijn boog, hij maakt deel uit van de estafetteploeg (4 x 100 meter), die het kampioenschap van Ne derland behaalde. Al heel wat ke ren kwam hij in het buitenland voor ons land uit, o.a. in Bern, Roemenië, Duitsland, België, Saar land, Luxemburg en IJsland. Enkele weken geleden verdedigde Van Hardeveld, die nog niet ge trouwd is, maar wel plannen in die richting heeft, zijn titel op de 200 meter. Met succes, want weer toonde hij zich op dat nummer de sterkste Nederlandse sprinter. Op de 100 meter eindigde hij op de derde i Op 14 Augustus j.l. speldde de heer G. Heijn het gouden kruis van plaats achter zijn grootste con- verdienste op de revers van de jubilerende heer F. van der Loo, chef van currenten Saat en Rulander. I het filiaal Hillegom. Traditie getrouw viert Bos- koop eens per jaar haar beta- lingsweek, dit is een z.g.n. Ker- misweek, dan komen de kwe kers elkaar op de hoek van het dorp betalen, wat ze in het af gelopen jaar aan bomen en planten aan elkaar geleverd hebben. Duizenden guldens gaan er dan van hand tot hand. Bij een grote firma, wordt zo'n betaling meestal gedaan door de kasbaas of bomen- zoekers. Zo'n bomenzoeker is ie- mand, die de kwekerijen afrijdt om bomen en planten te zoeken, die de reiziger in het buitenland al verkocht heeft, dus heel iets an- j ders dan bij ons, wij kopen eerst in en dan gaan we pas verkopen. I Zo'n bomenzoeker heeft in die paar dagen aan fooi 500. Was er vroeger een kermis aan verbonden, tegenwoordig is dit niet meer zo, daar kennissen in Boskoop verboden zijn. Wat ook een traditie is gebleven- tegen twaalf uur, als de kweker weer naar huis gaat, een kermis- koek mee te nemen voor moede' de vrouw. Vroeger zorgde daar de baklte voor, maar sinds Albert Heijn naa> de hoek van 't dorp gaat met blad of mand, met van die verse koeken er op, nu nemen de meeste kwe ker onze koeken mee naar huis. En dat ze in de smaak vallen, be wijst dat filiaal Boskoop dat er in twee uur tijds 110 aan de man brengt. De kweker, die er op de hoek niet een heeft kunnen bemachtigen komt naar de winkel en vraagt: heeft U voor mij nog zo n lekkere kermiskoek Hierboven een foto van de bijzonder geslaagde ..geldboom"zoals chef J. H. v. d. Pijl, van Utrecht, Sam. van Houtenstraat, deze in zijn etalage had staan. C D,n een dag vrij te krijgen schreef de heer A. van Harde veld (24), zoon van de chef van het A.H.-filiaal in Baarn, toen h'j nog in militaire dienst was, in voor de wedstrijden om de lucht machtkampioenschappen, die jaar lijks worden gehouden. Wanneer iemand Van Hardeveld toen zou hebben gezegd, dat deze ene dag 92 vrye dagen en het kampioen schap van Nederland op de 200 meter sprint tot gevolg zou heb ben, zou hij medelijdend zijn schou ders hebben opgehaald en op zijn hoofd hebben getikt. En toch is die ene dag daarop uit gelopen. maakt hij een goede kans. Aan zijn enthousiasme zal het niet liggen en ook niet aan zijn ijverig trainen ('s winters op CIOS in Bloemendaal en 's zomers iedere avond in de bos sen rondom Baarn). De zoon van de filiaalchef in Jn de Z.B. in Zandvoort hebben chef L. Zwang (die de eigenlijke chef, de heer I, Campenhout tijdens zijn ziekte ver vangt) en zijn personeel de handen vol werk als het mooi weer is. Een 10 mannen en vrouwen sterke bezetting, bijgestaan door vier noodhulpen kan de drukte in het seizoen haast niet ver werken. Er wordt gewerkt daar in de omstreeks Pinksteren heropende Z.B. in de Kerkstraat. Van 8 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds met een uur middagpauze, die meestal inkrimpt tot een kwar tiertje, is de dagploeg in de weer. Te 4 uur 's middags komt het avondpersoneel op, dat tot 10 uur aan het werk blijft. De Zondagsdienst komt ook voor rekening van de avondploeg. Is het een wonder dat de meeste personeelsleden de zee alleen bij maanlicht zien? tevreden over zijn personeel: „Er «vordt hard gewerkt, en er heerst 3en goede stemming; het voordeel van de drukte is dat we geen tijd hebben voor kletspraatjes en si garetten". De heer C. Timmer, employé van het filiaal te Bloemendaal, die naar Zandvoort is geroepen om de buitenlandse klanten te woord te staan, is er van overtuigd, dat het n 't filiaal Kerkstraat nog druk ker is geworden sinds de verbou wing tot Z.B. De badgasten hoe ven nu niet meer te wachten en vinden het drentelen langs de uit stallingen gezellig. De namen. Alle personeelsleden van het filiaal Kerkstraat in Zandvoort verdienen ons inziens een plaatsje in de Flitsen voor het vele werk dat zij verzet ten. Hier volgen hun namen: Cassières: (op hoogtijdagen lopen de cassa's warm!) Anneke Paap, Lia Terol en Gré Molenaar. Op de vlees waren- en kaasafdeling werken: Leni dc la Cour (die ook wel eens aan de cassa helpt), noodhulp Ans Postma en de heren Timmer en Imming. Ans van der Molen, Simon Koper, Rudi Stcggerda en drie noodhulpen com pleteren de dagploeg. De avondploeg bestaat uit mevr. Campenhout de vrouw van de chef), mej. Van Ooyen en Sjoerd de Boer. Hun tijd komt echter in Septem ber, want dan is het seizoen in Zandvoort afgelopen. September is een van de rustigste maanden van het jaar, de badgasten hebben hun koffers gepakt en alle inwoners I van de badplaats, die een drukke zomer van hard werken achter de rug hebben, trekken weg en zoe- I ken rust. I Enje ziet nog eens iets in Zandvoort. Dames en heren in badpak vormen in de Z.B. geen uitzondering, 's Ochtends om 8 uur verdringen de badgasten op j blote voeten, gehuld in de meest uiteenlopende soorten strand- en badpakken zich in de winkel. Deze drukte houdt aan tot een uur of i half twee. waarna te half vijf de eerste vacantiegangers, bruin (nog vaker rood) verbrand van het strand terugkomen om de bood schappen voor het avondmaal te j kopen. Buitenlanders, i Er zullen niet veel A.H.-filialen zijn, waarin meer buitenlanders komen dan in de Z.B. te Zand voort. De Duitse klanten zijn ver uit in de meerderheid. Het is soms zelfs zo erg. dat men blij is weer eens een Hollandse stem te horen. Om een indruk te geven van de drukte: 100 pakken biskwie vliegen binnen een half uur de winkel uit, even als 500 a 600 pakken pin da's en in een week tijd worden er bijv. 15 kisten si naasappels verkocht, en 114 kg cocosnoten. De zak jes zomersnoep die de bad gasten verorberen, zijn haast niet te tellen. Schoonhoven aan de nasi goreng De chef van ons filiaal te Schoon hoven bericht ons, dat verkoop ster Mej. P. Klijmij zich zo ge specialiseerd heeft, dat zij 2 mid dagen bij klanten een indische maaltijd heeft bereid, om zodoen de de verkoop van onze indische Plaatsvervangend chef Zwang is j artikelen te bevorderen.

Personeelsbladen | 1955 | | pagina 1