fatsoenlijk iemand heeft bénen,' moppert hij in zich zelf, ,,en een hóófd. Maar zo'n lege jas met niets er in werkt op m'n zenuwen!" De jas maakt een buiging. ,,Wat wenst mijn meester?" vraagt hij beleefd. Je kunt aan alles merken dat hij vroeger door een beschaafd iemand gedragen moet zijn. ..Drie koppen Albert Heijn's Koffie!" zegt Driedribbel, ,,dat verhoogt de ge zelligheid!" en Adriaan Konijn weet ook nog iets te zeggen: ..Bovendien is het goed voor mijn scherpe ehhmm ehdat wilde ik nog even opmerken. Maar, zoals ik zoeven al zei, ahumm we moeten een krijgsplan ontwerpen!" „Nietes!" roept Boffie, „dat zei ik!" maar op dit moment wordt de heerlijke koffie binnengedragen en deze tractatie is vol doende om alle onenigheid op zij te zet ten. Even later zien we de drie vrienden druk pratend bij elkaar zitten. De veldtocht tegen Katrijn heeft een aanvang genomen 15 EINDE EERSTE DEEL

Boffie | 1985 | | pagina 9