gevlochten cirkels boven de hete vloei stof. Een verstikkende damp begint het vertrek te vullen De draak is bedroefd, dat de kostbare Albert Heijn's koffie op zo'n weinig ele gante manier wordt bedorven. Hij knip pert met zijn ogen en kucht een beetje be nauwdMaar de heks begint nu juist haar goed humeur weer terug te krijgen. Met een schelle stem zingt ze een oud toverliedje, dat een bijzondere kracht aan het brouwsel moet verlenen. Ze doet nog veel meer met de pot, maar dat kunnen we jammer genoeg niet zien door de dichte damp, die nu als een grote pluk watten het hele huisje vult en door het raam en de schoorsteen een uitweg zoekt. En omdat de koffie nu een toverdrank geworden is, gedraagt de damp zich ook niet meer als gewone damp. In de lucht vormen zich allemaal figuren die, als je goed kijkt, langzaam menselijke vormen aannemen. Het lijkt wel of ze de armen als om hulp uitstrekken naar de draak, die dit allemaal aanziet met grote huil- ogen. Hieraan kan je zien, dat het beest nog niet helemaal verloren is. Trouwens, dat hij verzot is op Albert Heijn's koffie bewijst óók al dat er toch érgens nog een wit plekje aan zijn zwarte ziel moet zit ten. Er kringelen intussen hoe langer hoe meer rookmensen uit de ramen, en bijna wordt het de draak te machtig. Maar dan komt Heks Katrijn naar buiten en gooit de deur wijd open. Een stevige tocht waait door het huis, veegt alle rookmensen op een hoop en blaast ze met een vaartje de lucht in. „Ziezo!" zegt de heks tevreden en kijkt de figuren na tot ze zich heel in de hoogte verenigen met de wolken die onverschil lig verder drijven. Katrijn kijkt nog eens voldaan en richt dan haar blikken op de draak, die nog gauw even een traan wegpinkt. ,,Bah!" zegt ze minachtend, „Jij zult het nóóit leren! Je weet toch wel dat het geen echte mensen zijn? Kom, we moeten aan het werk!" 9

Boffie | 1985 | | pagina 6