a DE LUXE KRUIDENIER Het klimaat in Zaandam inspireerde Albert Heijn allerwegen. De Oostzaanse bevolking was nog steeds zeer kerks, maar in zijn huidige woonplaats scheen ieder een zich door wereldse zaken te laten leiden. Ook Albert had inmiddels zijn geloof afgelegd, hij zou zich zelfs tot de vrijmetselarij bekennen.2 Zijn belangstelling voor politiek en economie groeide. Hij werd lid van een liberale kiesvereniging en ont wikkelde een verrassende kijk op allerlei maatschappelijke kwesties. Zo voorspelde fabriekssysteem gepaard gingen, beïnvloedden uiteraard het karakter van de streek. Sommige fabrieken waren zo volumineus dat zij in het natte land op verdwaalde oceaanschepen leken. Anderzijds lagen die fabrieken over zes gemeenten verspreid: Zaandam, Westzaan, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer en Krommenie. En hiervan was alleen Zaandam een officiële stad, al was zij met 21.000 inwoners in 1900 allesbehalve groot te noemen. Ondanks de industrie bleef de streek dus tame lijk dorps. Dit was terug te vinden in de sociale verhoudingen. Tussen de vroegere molenaars en hun knechten had een patriarchale en gemoedelijke omgang bestaan en ook tussen de huidige fabrikanten en hun arbeiders ontstond geen diepe kloof. Ten dele lag dat aan de industrie zelf, die minder omvangrijk was dan bijvoorbeeld de textielindustrie in Twente en Brabant. Bovendien heerste er in de streek een spe ciale godsdienstige erfenis. Omdat er nooit gilden waren geweest, was het gebied bij uitstek een toevluchtsoord geworden voor vrijzinnige protestanten, onder wie de doopsgezinden het meest van zich deden spreken. Qua mentaliteit waren deze mensen niet erg disciplinair en serviel; en hoewel sommigen van hen op basis van spaarzaamheid en toewijding tot grote welvaart kwamen, hadden zij allemaal een hekel aan ‘stos’, een Zaanse term voor kouwe drukte. De sociale strijd in de streek kon hierdoor beperkt blijven. Omdat veel arbeiders zich bekeerden tot het anarchisme en de sociaal-democratie stond de streek in de rest van het land als extreem ‘rood’ te boek, maar die arbeiders vonden tegenover zich fabrikanten die in meerderheid het liberalisme aanhingen. Bovendien was de tegenstelling tussen beide groepen overbrugbaar. De SDAP zou in het district Zaandam al in 1909 de meerderheid bij de Kamerverkiezingen halen - nota bene, het algemeen kiesrecht was toen nog niet eens ingevoerd. En in 1914 kreeg Zaandam als eerste stad in het land een socialistische burgemeester. Zeker in terugblik lijkt het erop dat de sociale strijd in de Zaanstreek, hoe turbulent die ook in de ogen van de tijdgenoot geweest moge zijn, al gestreden was voordat zij goed en wel was begonnen.1 40 M

Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen | 1996 | | pagina 45