343 NOTEN 54 55 over het Strategisch Plan en de landenkeuze: A. G.J. Heijn, Dagblad voor de Zaanstreek, 25 maart 1972; vergadering raad van commisarissen Albert Heijn, 16 decem ber 1971,11 februari, 18 februari, 12 maart 1972. Deze vreemdste aller diversificaties, die zich met caravanverkoop bezighield, werd in 1976 gewoon gestaakt. 56 De Volkskrant, 13 maart 1973; Elsevier’s Magazine, 21 juli 1973. 57 Over de geschiedenis van Etos: De Bruin-Scheepens. 58 Flitsen, december 1973, april 1975. 59 Mondelinge mededeling dr. A. Heijn. 60 Vergadering raad van commissarissen, 24 augustus 1973. 61 Mondelinge mededeling J. van Meer. 62 Flitsen, augustus 1973. 63 Flitsen, oktober 1974. 64 Flitsen, december 1973, november 1975. 65 Vergadering raad van commissarissen, 15 december 1973. 66 FEM, 18 september 1974; De Typhoon, 9 mei 1974. 67 Sociaal Jaarverslag 1974. 68 Flitsen, januari 1976. het winkelbedrijf, rede voor de Algemene Vergadering van 1 Elsevier’s Magazine, 30 december 1967. 2 Bijvoorbeeld: interview in SEM, februari 1977. 3 Weerpad BV is ontstaan in augustus 1985, na de dood van de oude Gerrit Heijn het jaar daarvoor. Aanvankelijk telde Weerpad negen deelnemers, later 14. In 1987 verviel de belangrijkste bestaansreden van de stichting: Ahold veranderde toen het belastbare cash dividend in het fiscaal vriendelijkere stock dividend. Vanaf dat moment bleef alleen de bundelingsgedachte over, hoewel niet alle Ahold-aandelen in bezit van de familie Heijn in Weerpad zaten. (Mondelinge mededeling O. Heijn.) Overigens bezat Weerpad aanvankelijk 7,3 procent van de Ahold-aandelen, maar dat zakte tot 6,8 procent toen Weerpad bij een emissie verstek liet gaan. 4 Ahold Jaarverslag 1979. Mondelinge mededeling prof. dr. J. Kreiken. 5 Vergadering raad van commissarissen, 31 oktober 1979. 6 Ahold jaarverslag 1975. 7 Flitsen, juni 1975, september - november 1984. 8 Sinds Zuid-Afrika en Japan deze code hebben aanvaard, spreekt men van EAN-International Article Numbering. 9 A. Heijn, Automatisering van Aandeelhouders, 26 april 1984. 10 Terlingen, blz. 102. 11 Terugkomend op the credit voor Ab Heijn: hij kreeg in zijn leven veel eerbewijzen: Commandeurschap in de Orde Rabb Award 1989, Quote’s Man HOOFDSTUK 11 o.a. het van Leopold II, de Industry Achievement Award 1985, de Sidney R. van het Jaar 1988, de Hall of Fame van de Grocery Manufacturers of America 1989, het Commandeurschap in de Orde van Oranje Nassau 1989, Ereburger van Zaandam 1989, eredoctoraat van de Universiteit van Nijenrode 1992 en de George Washington-Vanderbilt Trophee 1993. Daarbij worden steeds als vaste punten genoemd: zijn pionierswerk ten aanzien van de supermarkt, de internationalisering van Ahold en zijn bemoeienis met de streepjescode, waarvoor hij als ‘het echte trekpaard’ is geboekstaafd (prof. dr. Ph. Naert: rede bij de verlening van het eredoctoraat aan Albert Heijn; Opening of the academie year 1992 -1993, Nijenrode University). Ook zijn inspanning als voorzitter van het CBL voor individuele bodemprijzen, die een zeldzame rust brachten op het prij- zenfront, kan nog worden genoemd. 12 Flitsen, januari 1970. 13 Voor een meer uitgebreide uiteenzetting Acquisitiestrategie: Ahold in de V.S.

Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen | 1996 | | pagina 348