B 1 - L O het Belgische Delhaize ‘De Leeuw’ had de meerderheid verworven van Food Fair (dat naar aanleiding daarvan werd omgedoopt tot Food Lion). Ahold ging nu iets soort gelijks doen, zij het niet met de bedoeling om slechts eigenaar te worden, zoals bij de andere Europeanen het geval was, maar om een reële aanwezigheid in de Verenigde Staten te ontwikkelen...21 Frank L. Outlaw had zich na de Tweede Wereldoorlog bij Winn Dixie geleidelijk opgewerkt van slager tot hoofd van de vleesafdeling, maar hij wilde met eigen super markten beginnen.22 Als standplaats koos hij Greenville in South Carolina, een ver maard textielcentrum, dat echter als zoveel andere textielcentra in de westerse wereld vervallen was geraakt vanwege de concurrentie uit lage loonlanden. Bij dit verval hoorde een aangepaste winkelformule, discount, die Outlaw als eerste in het zuid oosten van de Verenigde Staten zou bezigen. In 1961 opende hij met een lening van 20.000 dollar vier supermarkten onder de niet mis te verstane naam Bi-Lo (Buy low). De winkels waren navenant ingericht met tweedehands spullen en kenden geen foef jes of franjes, alleen schetterende kleuren. De nadruk viel op de verkoop van vlees, gesymboliseerd door een levensgrote stier op het dak, waarmee Outlaw trouw bleef aan zijn slagersverleden (Bi-Lo, the beef people). Tekenend was bovendien dat Outlaw, behorend tot de baptistische meerderheid in de streek, zijn winkels op zon dag gesloten hield en geen alcoholische dranken verkocht. Verder zou hij zijn super markten bij voorkeur buiten de winkelcentra situeren, zodat hij in rust aan zijn imago als prijsbreker kon werken. In 1965 zette Outlaw een eerste winkel neer in North Carolina, in 1968 idem dito in Georgia, waarmee zijn arbeidsterrein geografisch was bepaald. In laatstge noemd jaar liet hij een distributiecentrum bouwen in Mauldin, waar ook zijn hoofd kantoor verrees. De groei ging hem niet snel genoeg. Hij besloot in 1970 tot een publieke emissie, die in een land waar aandelenbezit sterk verbreid is, makkelijk werd weggezet. Intussen werden zijn winkels steeds groter (met een maximum van 2500 vierkante meter) en telde zijn assortiment al tienduizend artikelen, hoewel delicates sen daaronder niet waren te vinden en alleen de vleesafdeling bediening kende. Onverwacht, in juli 1975, stierf Outlaw; hij werd opgevolgd door de financiële man Harold Kelly. Niet lang hierna kruiste Bi-Lo het pad van Ahold. Bureau Weaver was na een onderzoek van aantrekkelijke groeiregio’s uitgekomen op de Sun Belt, het gebied ten zuiden van de lijn Virginia - Californië, dat vanwege zijn lage lonen en warme klimaat steeds meer bedrijven en migranten uit het noorden 250

Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen | 1996 | | pagina 255