maar ook de gezichten die je in Nederland ook tegenkomt. Bandung telt zo'n twee miljoen inwoners. De theeplantages waarnaar we op weg zijn liggen in het Pengalegangebergte rond Bandung, op 1500 tot 1825 meter hoogte. In totaal bestrij- ken ze zo'n 13.960 hectare. Torentje De productie van thee begon in Bandung door een Hol- landse entrepreneur uit Den Haag. Karel Anton Rudolf Bos- scha kwam in 1887 naar Nederlands-Indie. In Malabar begon hij de theeplantage die nu in handen is van de Indo- nesische overheid. Nog steeds staat op het hoogste punt de toren van waaruit Bosscha zijn hele plantage kon overzien. Het is vier uur in de morgen. We willen de zon zien opko- men en zijn in Bosscha's toren omhoog geklommen. Maar we zijn een uur te vroeg. Het is vreselijk koud. We zijn in de tropen, maar hebben kippen- vel. Een vuur moet ons warm maken. Net zoals's nachts bij de wachters, die op de kinine- bomen moeten letten. Ergens in de vallei schalt een gebed vanuit een moskee. Dian is met ons meegegaan. Hij is de huidige planter van Malabar. Net als Bosscha deed, klimt hij elke dag in de toren. 'Hier krijg ik inspiratie. Kan ik genieten als ik naar theeblade- ren kijk die door het plukken telkens van kleur veranderen.' Hij maakt zich niet druk om details. 'Ik sta hier niet om plukkers te controleren.' Zijn dochter van 7 zit op school op de plantage. Ze heet Camelia, naar de Latijnse naam van de theeplant: Camelia Sinensis. Als de zon opkomt, voelt de warmte aan als die van een straalkachel. De grijze berghel- lingen veranderen in groen flu- welen dekens. Een oude man, Ohim, verzorgt het graf van Bosscha. Hij laat een oude, ver- geelde foto van Bosscha zien die hij in zijn binnenzak be- waart en wijst op het bankje waar hij elke avond zat. Ohim spreekt nog Nederlands, maar durft het niet zo goed omdat de huidige baas van de thee plantage naast hem staat. Dian: 'Dat is Java, mensen zijn verlegen.' AllerHande 11-2002 89

Allerhande | 2002 | | pagina 89