geschiedenis Ons land theeplantages tot grote COORSPRONG THEE UIT INDONESIE mMBMmW Thee heeft een Nederlandse bracht als eerste thee uit China naar buiten. En mede door de Nederlanders kwamen de bloei. Thee uit Indonesia blijft ook altijd een beetje onze thee. Op be- zoek bij een theeplantage vlakbij de Indonesische stad Bandung. De weg naar de theeplanta ges rond Bandung is lang en overvol. Mensen lopen en leven langs de snelweg. Als de smalle weg omhoog de bergen in gaat, komen we middenin het Indonesische leven terecht. Motoren passeren ons met kin- deren voorop, zonder helm. Er is een overvloed aan eten en drinken dat in hutjes is uitge- stald. Kippen, honden, geiten, alles loopt door elkaar heen. Veel rijstvelden en palmbomen. Huizen zijn opgeschilderd in lichtblauw, geel, roze en rood. Dikke zwarte wolken ontsnap- pen uit uitlaten. En steeds is er getoeter: ik haal je in. Niet al- leen van smalle busjes, maar ook grote bussen. Fietsriksja's en paardenriksja's kiezen hun eigen pad. Moeders met kinde- ren op hun arm wachten op het juiste moment om over te steken. Hollandse daken De mensen zijn vriendelijk. Ze kijken soms wat nors maar be- ginnen bij het minste meteen te glimlachen. Een heleboel herinnert aan Nederland. De huizen met Hollandse daken, HALLO Bandu

Allerhande | 2002 | | pagina 88