NiELJW! IMiEUZZri IMiEUW! De kracht van Taksi Power De Kroichi van TaKsi Power? He+ is nie+ alleen heel erg leKKer, maar ooK nog eens heel gez.ond LeKKer, omdai he+ een heerlgKe mix is van 5 exo+ische vrutch+en, druivensuiKer en z-uivel G-ez-Ond, omdai er vi+aminen* in z_i++en Dus geen dors+ meer, wel meer power! IMIEUW: TAKSI POWER. BET THE POWER OF THE JUNGLE! XICUWI XICUWI 0

Allerhande | 2002 | | pagina 18