Op veler verzoek! SMAAK TE PAKKEN' Kleine geschenken HOE BESTAAT HET! AH SINAASAPPELEN ■OVERAL RONDNEUZEN (ALLERHANDE NIEUWTJES Niet zó ongunstig toch! Uitslag prijsvraag Voordelige grammofoonplaten als KERSTCADEAU f 6,50 3,50 (die de vriendschap onderhouden) GREEP 3 Even terzijde En tenslotte GREEP 2 I iECEMBER 1967 ALLERHANDE Gezien de bijzonder vele verzoeken die de p.M.C. ontving zal het fraaie naaimarliincmeu- fcel thans ook los kunnen worden besteld zonder naaimachine. Beschikt men dus over een PMC- taimachine in koffer of kofferkap van de vorige leveringen, dan kan men iervoor een meubel be ltellen. De prijs van dit meubel is 112,- waarvan 52,- in PMC-cheque«. Hel be- telnumnier is E-402. Bij bestelling vooral duidelijk opgeven dal het om het losse meubel gaal. Afleveri ng geschied I franco huis. waarbij het neubel wordt geiuon- eerd en de naaimachine n het meubel wardt ge- ilaatst. Koffer? en kap- ien die bij hel meubel niet meer nodig zijn lilij- en eigendom van de laut en kunnen uiteraard niet worden ingeruild. Hoofdprijzen Gewoon optellen WANNEER IS HIJ GE BOREN? Hoe kunnen we. al reke nend. iemands geboorteda tum (zorgvuldig geheimge houden) te weten komen? Dat gaat op de volgende manier: u vraagt degene aan wie u de juiste datum wilt ontfutselen of hij, op een papiertje dat u niet kunt zien, wil neerschrij ven het getal van de maand waarin hij geboren is. (januari is 1: maart is 3; augustus is 8 etc.). U vtaagt hem dan dit getal met 5 te vermenigvuldigen. Laat er dan 6 bij optellen. Dit weer met 4 vermenig vuldigen. De som vermeer deren met 9. Dit totaal weer vermenigvuldigen met 5. Dan laat men hem het getal van de geboorte dag erbij optellen. Van dit totaal laat men 165 aftrek ken. Dan vraagt men om. het eindgetal. Het blijkt dat dit bestaat uit maand en geboortedag van de on dervraagde. Heel kunstig. Probeer maar eens! GOED DROOG De verrekijker waarmee U ie ze zomer uitstaarde over het Zillertal, het Lago Maggiore of dè Golf van Napels ligt nu in dê kast. Het moet daar vooral ?oèd droog zijn, want vocht san de lenzen aantasten, en dat seldt dan natuurlijk niet alleen foor kijkers, maar ook voor 51m- en foto-camera's. Ook iegenen die deze attributen mee willen nemen op een win- '.ersportvakantie moeten daar aan denken. Van 25 september t/m 21 oktober organiseerde Albert Heijn een nationale prijsvraag „Smaak te pakkenter ge legenheid van het 5-jarig bestaan van het Centrum voor Industriële Vormgeving. De vele tienduizenden inzenders en inzendsters zullen met spanning het verschijnen van deze AllerHande tegemoet gezien hebben. Maar nu is het dan zover. Hier volgt allereerst de goede oplossing van de vragen op de computerkaart 1) Een goed ontworpen gebruiksartikel is goed in het gebruik, goed gemaakt, goed van vorm 2) Het Centrum voor Industriële Vormgeving is een toonzaal voor goed ontworpen produkten 3) Hoeveel mensen bezochten in 5 jaar het Centrum IV: 600.000 4) Noodzakelijk in een keuken is een goede aanrechthoogte en goede bergruimte 5) Een gourmet is een naam van een drinkservies of een fijn proever 6) Een bestek is een couvert of lepel, mes en vork. 7) Comfort is een ander woord voor gerieflijkheid. De computer heeft feilloos uit de tienduizenden kaarten de: juiste oplossingen geselecteerd. Daarna wachtte de jury, bestaande1 uit mevrouw A. Th. Vos-Warnecke bestuurslid van de Raad voor Industriële Vormgeving, mevrouw Jeanne Roos, journaliste en de heer L. IJssenagger van het reclame-adviesbureau PRAD. de omvangrijke taak om uit de vele goede oplossingen de origineelste rijmpjes aan te wijzen. U vindt hieronder de volledige prijsuitslag, tot en met de win naars van een prijs van 100.Alle prijswinnaars krijgen spoedig bericht thuis, ook de winnaars van de kleinere prijzen. Overige geldprijzen 4 prijzen f 250 voor J. P. v/d Berg, v. Heukelomstr. 15, R'dam; L. Jansen, Transvaalstr. 24, A'dam- oost; Mevr. E. Keyman. v. Merlen- str 89, Den Haag: F. de Mol, Bu- sonilaan 5. Eindhoven. 8 prijzen a f 175 voor Mevr. P. de Jong-Vorwerk, Goeman Borgesius- laan 13 Amstelveen, Mevr. W. Lépinusse-Schra. Joh. v. Olden- barneveldlaan 38. Hilversum: J. Walters. Neuweg 423, Hilversum; H. Hendriks, Oude Bredaseweg 105. Etten (N-Br) Mej. M. J. Hansen, Frankenslag 327, Den Haag; Mej. M. Remarque. Ke-nne- dylaan 264 N, A'dam-Z.. Mevr. B. Schouten-de Groot, Hert- zogstr. 65, Ermelo. Mevr. H. Wes- sels-Smets, F. Penningstraat 53, Gemert (N.Br.). 16 prijzen a f 100 B. Taggen- hock. Postjesweg 493. A dam; J. Vogel, Adm de Ruyterweg 403, A'- dam-W., Mevr. E. Storm-Pollet, Adelaarslaan 295, Apeldoorn; H. Sleutelberg, Ravelijnstr. 85, Culem- borg; 1. Zeeman, Maassluisstr. 512, A'dam-W., Mevr. v. Hattem, Hulshorststr. 222, Den Haag; F. S. Land, Diederickslaan 13, Drieber gen; H. P. Wielinga, Asterstr. 1, Den Haag; J. B. v/d Veen-Mul der, J. C. v. Markenplein 6, Delft; Mevr. C. A. Richter, Kerkstr. 189, A'dam; Mej. T. Hofman, Jan Steen laan 59, Naarden; H. T. Hietland, v. Riebeekweg 214, Hilversum; R. Hogenkamp, J. M. Coenenstr. 18 III, A'dam; Mevr. F. J. Schilp v/d Mast, Goethelaan 24, Utrecht; Mevr. M. Temminck, Noordwal 67, Leerdam; Mej. A. Steehouwer, Stationsstr. 15. Alphen a/d Rijn. De winnaars van de overige geld prijzen, te weten 32 prijzen van f 75. 64 prijzen van f 50 en 128 prijzen van f 25 krijgen binnen kort bericht thuis. f 1000. J. Bos, Bornsestraat 168b, Hengelo. KLM vliegretour voor 2 pers. naar Rome (2 x f 418). K. van Bergen, Robijnhorst 208, Den Haag. KLM vliegretour voor 2 pers. naar Nice (2 x 373) M. Notenboom, Koninginneweg 7 III, A'dam 2 prijzen a f 500; Mevr. 1. C. Dirksen-Schelling. Pr Beatrixstraat 40. Castricum; Mej. B. Hogenkamp. J. M. Coenenstr. 18 III, A'dam-Z. 1 fauteuil Spectrum meubelen N V Bergeijk 470); G. Delven- thal, G. Doustraat 31. Capelle a/d IJssel. 1 wandmeube! 5600 met stoel Gispen N.V. Culemborg (f 3Jj0); Mej. E. M. Knuttel, Sophiastr. 38, Zwolle. 1 bureau facet ODA N.V. St. Oe- denrode Mevr. J. Fiedeldij-Dop, Koninginneweg 7hs, A'dam 1 Gero cassette Zilduro Avanti (plm. 300); Mevr. L. Proost, Bui tenzorg 16. Amstelveen. 1 Gero cassette Zilduro Avanti (plm. f 300): Mej. C. Gëesink, Pa- trijsstr. 5, Hengelo. 1 Gero cassette Zilduro Festi (plm. f 300). K. Langenhoff, Henr. Turkenstr. 8, Rosmalen. 1Gero cassette Zilduro Festi (plm. ƒ300); Mej. L. Reinders, C. Huygensstr. 1, Bakkum. 1 Gero cassette Zilvium Elegance (plm. ƒ300); W. de Carpentier, Anjelierstr. 1c, Koog a/d Zaan. 1 Gero cassette Zilvium Excellen ce (plm. 300); J. Zuydendorp, J. v. Eyckgracht 169, Eindhoven. KLM vliegretour voor 2 pers. naar Parijs (2 x 171) B. Gerverdink, De Schaapherderstr 35II, A'dam. (Advertentie) fttUukLÏc, Uu.tfcf.tl In de Albert Heijn SuperNlarts me» grammofoonplaten- afdeling grote sortering klassiek populair (mono stereo) grote (30 cm) langspeelplaten vanaf E.P.platen vanaf regelmatige uitbreiding van repertoire Glas fabrieken Leerdam P. v/d 'Berg. v Heukelonstr 15. R'dam; F. A. Bosman. Julianalaan 121. Bilt- hoven. G. J. Lubben. Krammerstr. 6. A'dam-N. 6 koppen en schotels Prmcesse 39) Mosa N.V. Maastricht: E. Scheelbeek. Taludweg 77. H'sum. 1 Result stoel 34) N.V. De Cirkel Halfweg G. Derks-Kroon, Grut- tostr. 28, Haarlem: P. Faasen, Pop- tahof Noord 140, Delft; D. Schut ten, P Rubensstr 125, Hengelo; Mevr. De Graaff, Geuzenkade 33hs, A'dam. 1 kapstok Brabantia N.V Aalst 30); H. Visser, Floresstr. 30, Hengelo; 1. C. v. Steenberg, J. Gilleshof 10, Delft; Mevr. A. Anne- ma, Heijermansstr. 131, Zaandam. A. J. B. Meerhof. Thyssestr 146, Zaandam; Mevr. M. Roest. Serin- gestr. 12, Purmerend; Mevr. E. E- ringa, Mozartlaan 4, Baarn. 2 wandlampjes Hiemstra Evolux N.V. Amsterdam 28): G. Hou- wertjes, Poggenbeekstr. 17, Eind hoven; M. A. C. Landman, Kru- gerstraat 1 bis. Utrecht; M. A. G. Stronk, Zwanenstr. 6, Assen 6 koppen enschotels Michèle Mosa N.V. Maastricht 21): J. Biesheuvel, J. v. Eydenbergstr. 31. Zaandam. 6 koppen en 6chotels Maddy Mosa N.V. Maastricht 19,50)- M. A. Heutink, Waltersingel 70, Apeldoorn. 4 schaaltjes Carré Mosa NV Maastricht 17); Ph. Braak, Voor- meulenweg 53. Bussum. 1 vaas Bella Mosa N.V. Maastricht 22.50) Mevr. De Vrede, Pieterstr. 52, Delft. Schotelverwarmer 12.90) Torna do N.V. Dordrecht Mevr. A. Erke- lens, Pauwstr. 14, Breda. Mevr. A. Valkenburg, Mariënpoelstr. 55. Lei den: Mej. T. v/d Mueren, Fred. Hendrikstr. 124, Utrecht: M. E. v/d Weg, P Calandlaan 637 II, A'dam Osdorp; I. G. Hoekstra, v. Starkenborghstr. 70, Groningen. J. Schenk, Pelikaanstr 15. A'dam; C. Persoon, Vosselaan 28a, Hille- gom; Mevr. J. Fuchs, v. Wal- beeckstr. 54 I, A'dam; Mevr. W. Koevoets, Tolhuislaan 84, Etten: L. Kroon, Kenaupark 27, Haar lem; B. v. Puffelen, Keizersgracht 680, A'dam; Mevr. B. Roest, Merel hoven 60, Capelle a/d" IJssel; Mej. A. J. P. Beens, Bragastr. 44, Den Haag; Mevr. J. M. Blaak, Ten Cata laan 8, Hilversum; Mevr. Hoedema- ker, De Savornin Lohmanl. 493, Den Haag. Pipopijpen E. Gubbels en Zn. Roer mond 10); J. Roerdink, Hengelo laan 331, Den Haag; M. J. Kool haas, Milletstraat 53, A'dam; F. Brink, Anna Blamanlaan 5, Uit hoorn; Chr. Roffelsen, Hooghout 44, Breda; B. Staal, Ennemaborg 23, A'dam; D. Bolt-v/d Meulen, Kasematstraat 12b, Delfzijl; K. Brantjes, Julianalaan 110, Delft; E. Wagenaar, Nassaulaan 49, Goes; H. Gijzen, Brink 5, Muidenberg; A. A. Rombouts, Pastoriestr. 1, Til burg; J. v. Berne, Grimbeerlaan 4, Eindhoven; W. Bos, Scher merstraat 71, Den Haag; A. Stuf- kens, G. Doustraat 1b, A'dam; A. Hazen, Gen. Vetterstr. 71, Rijswijk Z.-H.; M. A. van Diepen, Molen weg 25. Haren; H. Rooker, Voorstr. 55, Utrecht; C. Görts, Ra- vellaan 24. Utrecht; H. J. Stevens, St. Paulusstr. 26. Venraay; G. C. Jansen. Sonoystr. 101, Den Haag; A. J. Huisman, Osdorperban 47, A'dam. Tweemaal wegen Overige prijzen NOG NIET GEPUBLICEERDE PRIJS. WEDSTRIJD „SMAAK TE PAKKEN' Bureau ..IUNA' model L 22. waarde 325.—. afmeting naar keuze 150 X 75 of 165 X 75 cm bladmaat. links en rechts twee bureauladen of links twee bureauladen en rechts twee laden voor hangmappen. Aangeboden door Asmeta N.V. Assendelft. Deze prijs kon niet meer worden opgenomen in het septembernummer van AllerHande. Keukengarnituur Dinette II Van Kempen en Begeer Zeist 42,50): M. G. v. Oyen, Poppelenburgerstr 11, Geldermalsen Mokkaservies Aristo Mosa N.V. Maastricht (ƒ56.45): Mevr. T. A. Bertrams, Noltheniusstr 51. Utrecht Mokkaservies Noblesse Mosa N V. Maastricht 49,75: W. de Kruijff, Joh Kernstr 27. A dam Sherrystel Milano 55.85) N.V Bureau ,,Luna" 3,25) Asmeta N.V. Assendelft; J. Wagenaar, Se- rooskerkestr. 37, Krommenie Gordijnstof ter waarde van 150 Kendix N.V Eindhoven: C. Eden- burg. I. da Costalaan 399. Delft. Gordijnstof ter waarde van 150 Weverij De Ploeg N.V Bergeijk Mevr. Kuijstermans, Dr. Mollenstr 1Etten (N.-Br.). Badkamerkachel 69) Inventum N.V. Bilthoven: Mej. W. Dormaar. F. Hendrikstr. 124, Utrecht. Keukengarnituur Dinette I Van Kempen en Begeer Zeist 77,50: Mevr. G. M. Sluiter-Ester, Hel- merstr. 10. Hengelo. 2 P.P. stoelen Ahrend N.V. Amster dam (2 x 31,40): Mevr. N. Faasen, Zwaerdecroonstr. 40b, R'dam: J. Cornelisse, Plantagepark- laan 9b, A'dam; B. Twigt, Tar- westr. 31, H. Ido Ambacht; Mevr. Boogaard, Schokkerwal 3, Emmel- oord; Mevr. G. de Graaf. J. P Coenstr. 48, Hoorn. Dit is een amusant gezelschapsspel, waarvan de kaarten delen fan verknipte zinnen zijn. Ieder zoekt, al ruilend met zijn buurman, k best-passende kaarten uit en zo ontstaan telkens weer even humoristische als vermakelijke zinnen. Latere pluk groter zoet gehalte In de winkels van Albert Heijn N.V. vindt U crp de groente- en fruitafdelingen weer de Clementines, kostelijke vruchten uit Spanje, waarvan omstreeks de dertigste van de maand oktober de pluk is begonnen. Het opvallende van deze oogst is. dat vergeleken met het vorige seizoen, de oranje appeltjes groter zijn. Over het algemeen behoren zij, wat hun maten betreft, nu tot de middenklasse en dat is zeer gunstig, omdat bij exemplaren van dat formaat de smaak het beste is. De grotere, en dat zijn er maar heel weinig, hebben zo'n dikke schil, dat hun hoeveelheid vlees niet of nauwelijks verschilt van die der middelsoort. Er zijn dit seizoen heel wat kwekers geweest die vroeger zijn begonnen te plukken. De firma waarmee Albert Heijn samenwerkt, heeft daarmee echter langer gewacht, om zo doende de Clementines zolang mogelijk door de zon te laten koesteren. De betere kwaliteit die daaruit voortvloeit, vindt vooral zijn weerspiegeling in een hoger zongehalte. Toen de muntenhandelaar, in grote haast (hij moest de trein halen!), negen munten uit de kast haalde die hij zou gaan verkopen, bedacht hij zich dat er één tussen zat die vals was, maar niet als zodanig te her kennen was. Hij wist alleen dat die éne valse munt (die hij er uit wilde halen, opdat hij het niet per ongeluk als echt zou verkopen) iels lichter van gewicht was. Vraag: Hoe kon hij nu zo snel mogelijk uitvinden welke het valse muntstuk was? Het antwoord luidt: door te wegen. Maar hoe? Hij deelde de negen munten in drie stapel tjes van drie. Twee van die stapeltjes woog hij toen. Als ze even zwaar zouden zijn. dan zou de valse munt in het derde stapeltje zitten. Was de ene lichter dan de andere, dan zat hij in die lichtere stapel. Zo wist hij dus, met één weging, waar de valse munt tussen zat. Hij hoefde nu alleen nog twee van de drie munten te wegen om te zien welke de valse was. Waren de twee munten even- zwaar dan was de derde de valse. Was er een lichter dan de andere, dan was dat de valse. Hoe snel de paniek om zich heen kan grijpen als het gaat om „dalende conjunctuur-ten densen" en dergelijke, kan wel blijken uit het volgende. U weet dat wij, vorig jaar. ineens allemaal daarbij trouw gestut door de broeders van pers, radio en t.v., in een mooie gave paniek geraakten: de tex tielindustrie stond aan de rand van d'afgrond! Die pa niek van toen zijn we nu te boven; de tel; enen zijn er dat, waar inzinkingen dreigden, het herstel allang weer is ingetre den en dat we het stormge- bied hebben verlaten. Maar toch hebben wij de indruk dat het vorig jaar maar een belab berd jaar was! En dan nemen wij de keiharde cijfers voor ons en wat zien we? Dat vorig jaar, het jaar dus dat wij na gelbijtend in het duistere verschiet blikten (wat de tex tielindustrie aangaat) hele maal niet zo'n beroerd jaar moet zijn geweest. Laten we maar eens kijken naar die heel belangrijke sector der he renkleding (waarbij de knaap jes ook als* „heer" worden beschouwd). Dan zien we dat de kostuumproduktie (in '66 dus) steeg van 2.600.000 tot 2.646.000; dat de uitvoer steeg van 250.990 tot 367.000 (dat is nogal wat!) en dat, in totaal, op de binnenlandse markt 3 miljoen kostuums werden ver kocht. Daar waren ingevoerde pakjes bij, ja. Want de invoer steeg van 439.000 tot 716.000 (heel wat dus). Maar onze uit voer mocht er ook zijn (on danks ons vrezen en nagelbij ten); die steeg van 251.000 tot 367.000. Ziet u! De komende modelijn: dubbele sluiting met zes knopen; rechte schouders, iets bredere revers; zij- splitten ALS DE APPELBOMEN BLOEIEN En wat draagt de man in het voorjaar van volgend jaar (dat alweer genaderd is. voordat men het weet!)? Hij draagt dan rustige modellen. Want de herenmode is kal mer dan voorheen. Ook die voor de jonge lién 'al kun nen die nog genoeg opmer kelijke modellen vinden om op te vallen i De algemene lijn blijft slank. Er zijn fei telijk twee stijlen: die voor dé heer en die voor de jon geman (die natuurlijk ook heer dient te zijn). Die voor de heer is heel bedaard, heel slank en vaak met twee rijen knopen. Voorts smalle Een avant-garde niodcl in modieuze lijn: hooggeslo ten, rechte schouders, aan gesloten lijn, duidelijke taillering en klokkende panden, diepe middensplit. schouders, vrij brede revers, een aangesloten taille en daaronder enigszins klok kende panden. De lengte voor de standaardmaat van het jasje is 76-78 cm. Veel zwart, donkergrijs, marine- zwart en bruinzwart ofwel „negerhoofd" (tête de nègre) De confectie maakt duidelijk kostuums-voor-iedereen, die bovenstaande elementen min of meer geprononceerd to nen, maar ook avant-garde- modellen die erg s'ank van lijn en klokkend zijn. Dan is er het sportieve kostuum, slanker, Amerikaanser van allure dan voorheen. Men ziet pantalons in de wijdte 42 en 43 cm «dus niet nauw!i men ziet rugsplitten die die per ingesneden zijn (tot 24 cm voor b.v. maat 50) en voor de jonge modellen wel tot 32 cm. Het is nu het seizoen der geschenken. Uit de gewel dige vloed die nu opkomt, willen we enkele greepjes doen. Dus zomaar willekeurig: te hooi en te gras. Wat de parfums aangaat wij zen we op het feit dat Bourjois nu uitkomt met een eau de toilette; het spreekt dat dit is gebaseerd op enkele der be kende parfums van dit Huis zo als „Soir de Paris", „Glamour" en „Ramage". De tintelende eau de toilette wordt gebracht in een prettige, handige spray flacon. Nina Ried heeft haar „Ma demoiselle Ricci" nu ook uitge bracht in de vorm van een atomiseur. een spfay dus. Deze „Mademoiselle" is een licht, bloemig parfum met een frisse, jonge toon. Zij heeft hetzelfde gedaan met een andeT befaamd parfum van haar Huis (haar zoon Robert leidt de parfum afdeling) „Capricci". Zulke toi letwateren zijn heerlijk: zij dragen de essentie van net par fum. maar vernevelen dit pret tig en economisch. Weer een greep uit dè zee van geschenken die men kan kiezen en geven. Van Tornado: een jampot houder voor 2 potten; zwart gelakt met verchroomde beu gel en op plastic voetjes. In knappe geschenkverpakking. Van .dezelfde Tornado: een set opberg- of bewaar- of voor- raadsblikken in ben der drie ontwerpen: „Keukenhof* (hier getoond): „Schotse ruit" en „Rode roos". Cosmetica doen het ALTIJD. Als geschenk. En zij houden nimmer een zwijgend verwijt in. Wij bedoeken dit: de man die zijn vrouw een kookboek cadeau doet (zonder dat zij er om heelt gevraagd) maakt een slechte beurt: zijn geschenk is een aanklacht tegen haar kook- kunde. Met cosmetica hoeft men voor zulke gevoeligheden niet bang te aijn; dat is merk waardig. ja. Iemand die een cosmetisch geschenkje ont vangt denkt niet: „Hemeltje er moet blijkbaar iets aan me ge daan worden'" maar wél: „Lek ker ja. dat zal ik eens lijn gaan gebruiken!" Dat geldt ook voor de Mar- chal Rimpelcorrector die be slist (beslist!, aldus hebben proefnemende vrouwspersonen ons verzekerd) baat geeft en de wallen en rimpels rond de kij kers wegvaagt. Dat tonen trou wens de niet geretoucheerde kiekjes. Valse wimpers. Van Eyelure. Ol Furls. Of van Jana. Probeer ze eens: ze kunnen het hele gelaatje zo lieflijk overscha duwen. Men kan ze. als ze té lang zijn. zelf bijknippen, Dat boven: 14 percent .zei: erop: 15 percent meende: éven eronder. Dus: volgende zomer loopt maar 3 percent met mini's en de grote rest laat de zon even bo ven. op of vlak onder de knie '31 percent). En wat vinden de mannen'.' Een kwart ongeveer (23 percent) wenste innig de handhaving van de minirok. Zoals hier afgebeeld dan. Met als bekleding een kous (in dit geval): Maillots v«»r ragdunne, strakzittende nylon. Een machteloze greep-in-het- algemeen: voor kinders en manvolk. De rijlaars „Mustang" van Bata, een laars die geheel vol doet aan de eisen die ruiter en ruiterin >of rUiteres of ruit- ster?) er aan stellen. De prijs 'daar gaat het om!) is laag en het model is geheel dat van de ware rijlaars. Dat staat in ver band met de toepaèsing van an dere materialen dan het echte leder, dat voorheen hét mate riaal was voor de rijlaars. Een even praktisch geschenk is de „Mini-verwarmer". Wat is dat? Het is een sluw produkt van Inventum en dient om vochtige kasten kurkdroog te houden; om vocht en vorst te weren waar dat nodig is (in de kelder bij de hoofdkraan van de waterleiding; in het toi let waar de leiding langs de buitenmuur loopt en de boel snel bevriest; in de kast waar schoenen en kleren beschim melen). Deze „Mini-verwar mer" nu is een heel. piepklein elektrieken kacheltjen dat heel weinig plaats inneemt en heel gemakkelijk is te monteren waar men dat ook maar wil (45 watt; beigegrijs van kleur: slim!). Pyroflam brengt een uiter mate handige koffiepot; men kan er. met behulp van de Me- litta-filter. de koffie in filteren. Goed. Maar Pyroflam is op- merkelifk materiaal: het houdt de warmte heel lang vast en een pot ervan kan zo (ook leeg!' voorverwarmd worden op knotsheet vuur. Dus: ter wijl u het koffiewater aan de kook brengt, verhit u de pot waarna u. in die hete pot, de koffie filtert. Pyroflam is niet-poreus en behoudt alle aroma: Pyroflam is warmte-absorberend en .be warend. Natuurlijk met zoda nig handvat dat koel aanpak ken mogelijk is. Ja: de rokken blijven kort! Of wist u dat al? In Engeland is een reusachtig onderzoek ge houden. Tienduizenden (en meer) vrouwen werd gevraagd wat zij dachten van de rok- lengtc voor komende zomer (1968) Zij zeiden: nét erboven 'boven de knie dus) 16 percent: 42 percent: op de knie: 32 per cent: even onder de knie. En mini? Slechts 3 percent! Toen al deze vrouwen gevraagd werd wat zij verwachtten te zullen zien (bij anderen dus), toen meende 31 percent dat de mini gedragen zou worden (dus heel kort!) 29 percent zei: nét er- Voor mijnheer enkele nieuwe herengeuren. Eerst van Dior „Eau sauvage" ofwel „woest water"; een fijne, decente eau de toilette. Dan van Guerlain twee herenwonderen: „Habit Rouge", zoetprikkelend, én het fameuze, het grootste „Eau de Vetiver", tintelend, mannelijk, chic. Vervolgens: het Engelse „Onyx" (van Lenthéric). En: „Messire" (Orlane); „Mous tache" (van Rochas): „Mon sieur de Givenchy" (van Gi- venchy): nieuwe „Grès pour Ilomme" (Grès); „H pour hom mes" 'Houbigant); „Faberge"; „Monsieur Lanvin" (Lanvin): „Monsieur de Rauch": „Signo- ricci" (van Ricci), en hoog parfum! Nieuw nog is „Armateur" van Dr. Payot (fris, fonkelend). Om er maar énkele te noemen. Enkele der velen. Wel dit advies: geef eens een heel ANDER merk dan wat mijnheer nu gebruikt.óDat/iig, dat zult u zien, een hele ver frissing. Vanwege Nicolientje, het fi guurtje dat staat voor de arti kelen van het textielbedrijf Nico ter Kuile Zonen wor den leuke geschenksets voor mannen uitgebracht; het is de set „Black Tullp" geheten, die bestaat uit twee weelden van handdoeken, alsmede een fer me mannelijke washand en een stoer stuk Black Tulip zeep en dat alles verpakt in een mooie, feestelijke doos. En tenslotte nog dit: zó wil len wij u de komende feestda gen gekapt zien gaan! Laten wij niet merken dat u zich op dood gewone wijze, met wat dooie krullen en eventueel een extra haarstukje erbij, vertoont in de talloze feestlokalen waar ook uw Rondneuzer zich zal bevin den. Het is een heel eenvoudig kapseltje dat tot stand werd gebracht door kapper Alexan dre. Het heet „Maanvrouw" en bestaat, zoals u ziet, uit papier- krullen. \s een belangrijk advies. En wie de moed ontbreekt om zich met valse „veren" in dit geval dus wimpers te tooien, die kan tóch wel mooi zijn! Dank Dan dit: Harriet Hubbard Ayer komt met een charmant etuitje de „Trousse bleue spé ciale". een kostelijk geschenk je dat bevat: een „Special clean ser" (ultra-zachte reinigings melk). een „Special Lotior." (op bloemenessence gebaseerde tin- telfrisse vloeistof), een potje „Special Nightcream" en een potje „Special Day Cream' Alsmede een pakje vloeizachte papiertjes voor het behandekr Een mooi geschenkje voor wie veel reist. zij de voortreffelijke mascara- roller van Guerlain. die onder de naam „Golden Cilpen" in een beeldig gouden huisje en in diverse tinten verkrijgbaar is. Voor een werkelijk goed re sultaat (zie foto) doet men er goed aan een tweede laagje op de wimpers aan te brengen. Maar denkt u er wel aan des avonds alsvorens de stralende kijkers voor de nacht rust te sluiten al het opge brachte zwartsel weer zorgvul dig te verwijderen. Dit gaat in een ommezien met oehulp van een watje, waarop u wat De- maquillant pour les yeux hebt gesprenkeld: een ziachte, bleu- getinte vloeistof, die de wim pers reinigt en zelfs verstevigt (ook al van hetzelfde befaam de merk Guerlain'.

Allerhande | 1967 | | pagina 5