DOELMATIG EN MET OVERLEG Goed te reten voor in u: de vakantie winter ch Nieuw! bij Nutroma DonszachteI Gakemix F k 99 89 77 79 i J), i k ili3-9L 't Kan duur 't Kan goedkoop" Spanning Pulli's SERVEERSTEL ROLMOPS Zure Haring z' Albert Heijn Magere Choc. Melk MarmgZ Tweemaal Albert Heijn AlBER ALLERHANDE Kleding voor (winter) sportievelingen ntig minuten duurt het en dan is de gondel van de kabelbaan bij Berchtesgaden (West-Diuts- land) boven: hoogte 1874 meter. Steeds meer mensen ontdek ken hoe aantrekkelijk een win tersport-vakantie is en hoe wel men daarbij lichamelijk vaart. Immers onze winters zijn lang en meestal somber en vochtig. Als men kans ziet om die lange winter te onderbreken door een week of wat van zon en sneeuw te gaan genieten, dan verzamelt men als het ware nieuwe krachten om de verdere winter en de meestal te koude lente met manhaftig heid en in goede gezondheid te doorstaan. Waar moet uw kleding uit be staan als u gaat wintersporten? Dit is een belangTijke vraag en ik zou zeggen: maak eens een schema op papier, zodat u bij uw inkopen zo verstandig en doel matig mogelijk te werk kunt gaan. Natuurlijk bent u aan een 11 De Wegeninformatiedienst in Den Haag geeft inlichtingen 11 jver de toestand van de wegen 2 r.iar de wintersportgebieden. j. Het telefoonnummer: 070 ip Ouders met kleine kinderen kunnen in landen als Duitsland, Zwitserland, Oosten- rijk, Frankrijk en België steeds beter uit de voeten. Tientallen tselijke V.V.V.'s en ook ve- hotels in deze landen heb- lieve dames in dienst, die xdag op de kleuters passen, 'a en ma kunnen dan de ber en in. „Plastic ski's komen er in. Ze ijn duurzamer dan de houten de kwaliteit is goed en prijs gaat er best mee door. 'erigens: ook de houten ski tegenwoordig altijd van ge- agd hout en plastic lijm) jet het nog steeds uitstekend en is zelfs voor een skiër, die Ie zaak niet zo serieus neemt, verkiezen. Ze zijn al ver- jgbaar vanaf zo'n vijftig gul den." Aldus ir. W. A. J. de Weerd, schrijver van de uitste- tende A.N.W.B.-gids „Naar de wintersport", waarvan zojuist de derde druk is verschenen. Ook in een aantal plaatsen in ons land kan worden geskied: bij Rhenen bij Bloemendaal, bij Amerongen, bij Losser en bij Kootwijk. Kunstbanen (van nylonborstels) zijn er in Heer- bgowaard en Leidschendam. Er is ook nog een „dennenaal- denbaan" in Wassenaar van de Nederlandse Reis-Vereniging. Leden van de A.N.W.B. en van de Nederlandse Ski-Vereniging krijgen korting op de borstelba- nen. Tie dit jaar (weer) wil gaan ikiën, kan zich nu al daarop voorbereiden door middel van •ki-gymnastiek. De Nederlandse Ski-Vereniging weet er meer van. In Den Haag kan men er voor terecht bij de heer N. A. Oosten, telefoon 070 - 55.21.49. Hij geeft les aan leden de Nederlandse Ski-Vereni- jing en vraagt voor plm. twin tig lessen 27,50 gulden. Het lid maatschap van de Nederlandse Ski-Vereniging: 5,- tot 12,50 per jaar. 'OIO - 14.41.40 en 010 12.08.69 de telefoonnummers van bet Maatschappelijk Advies en Inlichtingen Bureau (M.A.I.) in Rotterdam. Bij het M.A.I. ligt een lijst met daarop de namen van buitenlandse en bin nenlandse jeugdverenigingen fn van reisbureaus die reizen organiseren naar de win- lersportgebeiden. De lijst is na een zeer gedegen selectie tot «tand gekomen. Het M.A.I. staat er volledig voor in en erleent, desgevraagd, zijn be middeling ann ouders, die raag willen dat hun zoon of ochter onder geleide naar het beginpunt van een reis wordt ebracht. )ok in deze winter zijn er weer mini-trips, o.a. naar enkele win tersportgebieden. De Neder landse Spoortvegen geven de in lichtingen. Een ander punt: *ie met Kerstmis of Nieuwjaar per trein naar de sneeuw wil doet er goed aan nu reeds te boeken. De vraag is, evenals «ndere jaren, zeer groot! Inlichtingen over rodelen (een soort „sleetje-glijden") "orden gegeven door de heer J N. Kortenoever, 02150 - 17652 (na 18 uur). Kamperen in de winter komt T steeds meer in. Wie er wat voor voelt dient te bedenken, dat een caravan zonder dubbe ls ramen een onding is in de boude maanden en zo zijn er "og wel meer puntjes te noe men. Instanties, als de A.N.W.B., hebben er uitgebrei de documentatie over. Niet te geloven, maar er zijn mensen die als ze dorst heb ben sneeuw gaan eten! Toch liever niet doen. Het is vies en dus heel ongezond De tijd, dat de wintersport alleen maar voor de skiërs was, is voorbij. Van de ruim hon derdvijftigduizend Nederlan ders, die dit jaar (eind decem ber, het gaat storm lopen!) of begin 1968 naar de sneeuw en de bergen gaan, zullen er hoog uit twintig procent metterdaad de latten onderbinden, zoals dat heet. De overige honderd- twintigduizend vakantiegan gers brengen de tijd door met wandeltochten, lekker lui in de zon liggen en met après-ski, wat alles te maken heeft met dansen en prettige drankjes drinken, maar niets met skiën. Après-ski gebeurt vooral 's avonds in gezellige bars en restaurants van de winter sportcentra: een uiterst boeien de en meestal ook vermoeien de bezigheid. Van die tienduizenden niet- skiërs houdt een gedeelte zich bezig met sporten als rodelen, bobslee en skeleton. En dan niet te vergeten: schaatsen. Ook zijn er nogal wat toeristen die de ski's onderdoen om er wat (of heel wat) mee te wandelen. „Langlauf' heet deze sport, die vooral in Scan dinavië zeer geliefd is. Bij de wintersport (de naam „winter vakantie" is juister) komt nogal wat kijken. Wie voor de eerste keer de sneeuw en de zon opzoekt doet er goed aan zich tijdig wat te verdiepen in begrippen als ski-gym- nastiek, ski- of wintermode en sneeuwtochten. Hoe zit het met de verbindingen, gaat het wel of geen kapitalen kosten? Kortom: wat moet er gedaan worden, waar moet aan wor den gedacht als we naar de wintersport gaan. Op deze pagina zijn alvast wat nuttige gegevens voor u bijeenge bracht. Winter in België dichtbij en niet duur „De wintersport begint, waar Nederland ophoudt." Dit Is iets te simplistisch uitgedrukt, maar een feit blijft dat de Nederlan ders veel dichter bij de heuvels, de dalen en de poedersneeuw wonen, dan velen weten. Neem het wandel- en skigebied achter Luik in België bijvoor beeld: dat ligt even didbt bij ste den als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam, als Groningen of Friesland. De wegen erheen (o.a. via de nieuwe vierbaansweg Antwerpen-Luik) zijn de laatste tijd stukken verbeterd. Luik met zijn vele historische gebouwen, markten en bruggen is de toegangspoort tot de pro vincie Luik, waarin schatten lig gen geborgen als de waterval bij Coo, de grotten van Remour- champs en waarin ook bekende wintersportcentra liggen: Spa 36 kilometer van Luik met 1 ski- Skiën of wandelen bij de Fischbacli-kapel in de (Bel gische) Hoge Venen: wat u maar wilt. schans en 1 skilift), Francor- champs (drie skiliften, vlak bij Spa), Robertville (bij Ovifat, 60 km van Luik) en Jalhay (bij Charneux, 46 km van Luik)Dan is er verder nog Bévercé (55 fan van Luik) dat als een ring om Malmédy heen ligt. Het is een ideaal plaatsje voor mensen die de rust zoeken. De skilift en de skibaan liggen verborgen in de heuvels bij het hotel Ferm^ Li- bert, dat balanceert op het punt je van een plateau. De Ferme Libert bekend om zijn uitstekende keuken en het heerlijke uitzicht o.a. vanuit de eetzaal is een goed uitgangs punt voor wandeltochten in de bosrijke en heuvelachtige omge ving. Er liggen hier vijf geweg- wijzerde wandelroutes. De prij zen zijn er redelijk en datzelfde geldt voor de meeste andere win- tervakantiecentra in België, die als gemaakt zijn voor skiërs in de dop (het aantal liften en pis tes is beperkt) en voor mensen die de natuur en de stilte zoeken. Après-ski wordt er wel bedreven, maar met mate. Zelfs een plaats als Spa (casino) heeft, wat dit betreft, minder te bieden dan be kende wintersportcentra in Oos tenrijk, Frankrijk of Zwitserland. De beste tijd voor een winter- vakantie in België is januari tot en met maart. Met Kerstmis en Nieuwjaar zit alles doorgaans vol. De prijzen: volledig pension vanaf pakweg dertien gulden per dag. Verdere inlichtingen worden gegeven door het Natio naal Belgisch Verkeersbureau in Amsterdam, Leidse Plein 7, tele foon 020—24.59.59. Duitsland In Duitsland liggen een groot aantal wintervakantiegebieden o.a. de Beierse en de Allgauer Alpen met daarin respectievelijk het bekende Garmjsch Partenkir- chen en Oberstdorf. Grote gezin nen zullen zich uiterst op hun gemak voelen in het meer nabije Sauerland (sneeuwrijk midden gebergte met de plaatsen Winter berg en Willingen), waar als budget gebonden, wie is dat tegenwoordig niet? Ga ervan uit dat uw pantalon een van de belangrijkste onder delen van uw ski-uitzet is en bedenk dat die pantalon van de allerbeste kwaliteit en van een feilloze snit behoort te zijn. Be spaar daar beslist niet op. Koop dan liever een mutsje, een shawltje of een jumpertje min der De pantalon, liefst de klassieke lange, daar hebt u meer aan dan aan alle fantasie-grapjes als „knicker bockers" en dergelijke, wordt gemaakt van materiaal dat be staat uit 50% kamgaren, 46% helanca en 4% lycra. Dit is een ideale samenstelling waardoor de pantalon elastisch is, zijn goede pasvorm behoudt en geen verkeerde spanningen bij de knieën krijgt. Voor de skiërs zowel als voor de wan delaars (en dat zijn er tegen woordig heel wat!) is dit laat ste heel belangrijk, omdat het niet goed zitten van een panta lon uitermate vermoeiend werkt! Kies uw pantalon, als u pas begint, van een gedekte kleur dat is verstandiger en de kleu rige noot kunt u leggen in uw truitjes en jacks. Ook het ski jack is zeer belangrijk, het be hoort water-afstotend en wind- dicht te zijn en toch ook weer heel soepel en vooral licht in gewicht. Koop deze basis van uw kleding voor de wintersport in een goede sportzaak. Men zal er u met kennis van zaken kun nen raden en dat dan ook met enthousiasme doen! Een uitstekende skischoen uit de collectie Van Matthias Pazzl, Oostenrijk. Zorg er voor dat u uw kleding vooral niet te krap koopt want dan hebt u er alleen maar last van en bij een eventuele valpar tij (en dat zal u heus wel een keertje of wat gebeuren!) ris keert u uitscheuren van de pan talon, hetgeen u een pijnlijk mo ment bezorgt! Onder de pull-over pleegt men de z.g. pulli's te dragen, ze zijn dikwijls van katoen, hebben een hoge col en ze zijn er in een onnoemelijk aantal kleuren. De col van de pulli komt boven de trui uit en u kiest dus liefst een harmoniërende of een rond uit contrasterende kleur. Is het overdag in de zon zeer uarm dan kunt u uw trui uittrekken en dan ziet u er in de katoenen pulli sportief en leuk uit en u krijgt het niet te warm. De trui knoopt u dan met de mouwen (Advertentie) Porselein 8-delig met afbeeldingen van Oud-Nederlandse streekdrachten. Spaar de B-merkjes uit de Nutroma-etiketten. In de Italiaanse provincie Bolzano liggen veel plaatsjes die de toerist winter en zo mer ten dienste staan. San Leonardo is er één van. het ware wordt gegrossierd in skiliften, veilige oefenhellingen en skischolen. Niet ver er vandaan ligt dan nog het overbekende winter sportgebied De Harz met rodel banen en een bobsleebaan (Hahnenklee)Eveneens ideaal voor een wintervakantie: de Eifel, en het hogere deel van de Taunus. Verder weg (en nog zeer rustig) zijn het Fichtelge- bergte en het Beierse Woud. Het Zwarte Woud tenslotte, is door de jaren heen een gerenommeerd vakantieland, zowel voor de zo mer- als wintergasten. Nóg een pluspunt van West- Duitsland: er zijn tal van goede ijsbanen met als de bekendste de baan in Inzeil. Prijzen: Ongeveer vanaf zeventien mark vol pen sion. Verdere inlichtingen: het Duitse Reis- en Informatiebureau in Amsterdam, Spui 24, 020 24.12.93. Frankrijk Het vorige jaar kwam de lang verbeide treinverbinding tot stand tussen ons land en o.a. de Franse skigebieden bij Saint- Gervais en Bourg-St. Maurice. Het urenlange oponthoud in Pa rijs is er daardoor nu niet meer bij. Frankrijk bezit tal van beken de wintervakantiecentra: de Vo gezen, de Jura, Savoie, Dauphiné, de Zee-Alpen, Auvergne en de Pyreneeën. Het komende seizoen zullen de plaatsen rondom Grenoble (waar de Olympische winterspelen 1968 worden gehou den) wel zeer in trek zijn. Enkele tips: de Franse Toe risten Service iRokin 128, Am sterdam, telefoon 02023.52.22) organiseert volledig verzorgde wintersportreizen naar Frankrijk. De all-in-arrangementen voor de „stille maanden" (januari, maart) zijn zeer aantrekkelijk. Goedkope reizen voor jonge ren (tot 30 jaar) worden ver zorgd door de Union Nationale des Centres de Montagne, 45 Rue Raffet in Parijs (16e). Tijdig bespreken is nodig. Oostenrijk- Zwitserland Oostenrijk en Zwitserland zijn de landen bij uitstek voor een wintervakantie. Er liggen uit stekende pistes; beide landen zijn volledig ingesteld op het toerisme. Wat Zwitserland betreft, hier van zegt de directeur van het Zwitsers Verkeersbureau in Am sterdam (02022.20.33), de heer Helmuth Klee: „Op de Rigi bij Luzern is een nieuw hotelcen trum, waar werkelijk alles aan wezig is, wat een vakantieganger zich maar kan wensen. Er kan „duur", maar ook goedkoop (plateservice) worden gegeten, er is een gezellige koffieafdeling met uitstekende espressokoffie, en in de bar heeft elke hotelgast zijn eigen kastje waarin zijn drankjes staan. Kortom, het is •er ook al door de fantastische ligging cif, in één woord." Van Oostenrijk zegt dr. R. Uhl, directeur van het Oostenrijks Verkeersbureau (Herengracht 437, Amsterdam, tel.: 020 6.21.88): „In januari hebben wij tal van gunstige arrangementen. Er zijn dan veel plaatsen in ons land waar twintig tot 25 procent reductie wordt gegeven op de hotelprijs en op de tarieven van skiliften, ski-school en (te hu ren) schoenen en ski's." De heer Uhl en zijn medewer kers hebben, evenals de heer Klee en de zijnen van het Zwit sers Verkeersbureau, uitgebreide documentatie klaar liggen voor een ieder die met niet al te veel geld. toch een fijna vakantie in de winter wil hebben. Waarom niet eens naar Scandinavië De mogelijkheden voor een goede wintervakantie zijn ook volop aanwezig in de Scandina vische landen, waar men door de bank genomen wel wat meer geld op tafel moet leggen dan bijvoorbeeld in België, Zwitser land of Oostenrijk. We hebben eens uitgerekend dat een twee- week se reis uit en thuis naar Zweden per auto en boot zo'n twaalfhonderd gulden gaat kos ten (vol pension), los van de bij komende uitgaven aan diverse drankjes, snoep, rokerij, excur sies en zo meer. Wie per vlieg tuig gaat, zal zeker 1.300,—, plus wat er dan weer bijkomt, kwijt zijn. Een wintervakantie in Noor wegen is goedkoper (er zijn bij voorbeeld al tiendaagse all-in reizen per vliegtuig vanaf 530 gulden) en ook hier heeft de toe rist, evenals in Zweden, de ruimte (een zee van ruimte) voor zich alleen. Verdere inlichtingen: het Zweeds Verkeersbureau in Am sterdam, Nes 5-7 (nieuw adres!) telefoon 020—23.47.64 en de firma D. Burger en Zoon, postbus 149 Zo jolig voelt men zich ook tijdens en vooral nd een verruk kelijke vakantie in wit- besneeuwde bossen en bergen. En er vóór, niet te vergeten; want de voorpret van het uit zoeken van de benodigde kle dingstukken is voor elke vrouw natuurlijk ook een fijne bezig heid. Dit luxe après-ski pakje zal weliswaar slechts voor een enkeling weggelegd blijven: het is namelijk van sneeuwwit karakoelbont gemaakt. Maar ook het plaatje is het aankij ken al waard! (van Wordragen, Den Haag.) om de heupen, zodat u er geen last van hebt. Onder de ski-pantalon draagt men bij voorkeur een maillot, dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen. Daarover wor den dan de geitenharen ski-sok ken gedragen, die zijn wateraf stotend, maar het is niet aange naam om ze op de blote huid te dragen: als men geen maillot draagt, dan trekt men dunne wollen ondersokken aan. En nu we toch zo dicht bij de grond zijn aangeland: de schoe nen zijn van het allergrootste belang! Schaf u op dit gebied slechts het allerbeste aan, maar doe dat pas wanneer u zeker weet dat u van plan bent een fervent beoefenaar van de edele ski-sport te worden. In de mees- ste wintersportoorden zijn ski's en schoenen te huur. Gaat u ken nismaken met de wintersport geneugten, begin dan eerst met het huren van genoemde belang rijke attributen. Kopen kunt u later altijd nog. Veel plezier tijdens uw vakan tie in de sneeuw! Naarmate herfststormen en nachtvorst bezit gaan nemen van ons land, neemt de popula riteit van het bed toe. Het is een behaaglijk toevluchtsoord, dat men op gure avonden wat eerder opzoekt en waaruit men 's morgens met tegenzin oprijst. Maar afgrijselijk wordt de nacht voor hen die reeds na enkele uren rillend wakker worden en daarna door de kou de slaap niet meer kunnen vatten. Huisvrouwen met slechts een vleugje fantasie zullen na deze inleidende woorden al be grijpen, dat de nieuwe PMC-premie uit dekens bestaat. Het zijn exemplaren van bijzondere kwaliteit (100 procent zuivere scheerwol), waaraan de wolfederatie gaar ne haar officiële etiket heeft gehecht. Ze» zijn niet alleen langvezelig, maar bezitten ook een grote vezeldichtheid en voelen na jaren nog altijd zacht en donzig aan. Ook uiterlijk passen de PMC-dekens, die zijn afge werkt met een gefestonneer de rand, uitstekend in de mo derne slaapkamer. Ze zijn in drie kleuren: blauw (met een geruite tegenzijde in grijs, blauw, geel en wit), geel (ruit in geel, cognac en wit), groen (ruit in groen, geel, grijs en wit). De prijzen: De éénpersoonsdekens (150 x 220 cm) hebben een vergelijkbare winkelwaarde van 79-,-, maar kosten bij de PMC ƒ52-,- in P.M.C. cheques (bestelnummers zijn: voor blauw F-901, voor geel F-902 en voor groen F-903). De tweepersoonsdekens (190x 230 cm), waarvoor men in de winkel ca. 95-,- betaalt, heb ben bij de PMC een prijs van 65,--, waarvan ten minste 52,- te voldoen in PMC-che- ques (hiervan zijn de bestel nummers: blauw F-951, geel F-952, groen F-953). in Rotterdam (telefoon 010 11.12.20), die Noorwegen verte genwoordigt. Inlichtingen over Finland worden gegeven door het nieuwe Finse Verkeers bureau in Amsterdam, Oranje- Nassaulaan 25, telefoon 020— 76.16.72. Wintersport ook in ItaliëJoegoslavië en Spanje Ook Italië en Joegoslavië lon ken naar de vakantiegangers voor de wintermaanden en zij doen dat niet tevergeefs. Beide landen hebben, evenals Spanje, uitgebreide wintersportgebieden aan te bieden, die niet onder GEMARINEERDE pot 4 stuks (geen statiegeld) Pot met 5 cl 7 filets (geen statiegeld) Uitgezochte haringen, nauw- lettend schoongemaakt en gefileerd, ingemaakt in spe- ciale kruidenazijn. doen wat de natuur betreft voor bekende centra in andere staten. Goedkope arrangementen (in Italië kan men op sommige plaatsen voor elf gulden, per dag, vol pension, terecht) moeten de stroom van toeristen nog meer op gang brengen. Wie er meer over wil weten: de betrokken verkeersbureaus geven met lief de alle verdere inlichtingen. Hun adressen: Het Italiaans Nationaal Ver keersbureau, ENIT, Rokin 52, Amsterdam, 0206.48.83: het Joegoslavisch Verkeers bureau, Plaats 11A, Den Haag, 070—11.68.92: het Spaanse Verkeersbureau, Laan van Meerdervoort 8a, 070 18.27.66. albert heijn ïiocolarit'mi'll; LITERFLES (1058 gram) Wordt door de kinderen en hun slanke moeders met gejuich begroet. .Beslist niet vet - toch vol van smaak. albert heijn MARMER CAKEMIX Groot pak 460 gram Ter kennismaking Een verrukkelijke combina tie: vanille/chocolade. Met 4 eieren, 4 eetlepels melk en wat boter goed voor een reuze cake van 650 gram. FBIESE CAKEMIX »e)n4eowa»A*«Vb*>e0- Fors pak350 gram Ter kennismaking .98 Met de inhoud van 1 zo'n j pak fijne kruiden cakemix, 3 eieren, 3 eetlepels melk en wat boter bakt u een forse cake van 500 gram. albert heijn j Ar Speciale aanbieding LGeldig van 2 t/m 8 november. I?

Allerhande | 1967 | | pagina 9