hristian Bor met haar en Marine Jasjwili met een recept extra 25lange filtersigaretten voor/L50 Geheimschrift op verpakt vlees ch ch ch ch PMC-decemberreis biedt ook rondreis door Israël KOFFIE Choc. Reep 55 68 64 Sinaas appelsap 98 CARAVELLIS Zwanenburgse bakkers voor hete vuren 347 Windsor Thee Groenmerk 3 fEMBER pMC-concerten binnenkort van start 9 Fijn dat ze er zijn! 5 PMC-AVONDEN IN HET CONCERTGEBOUW Kunstmaandorkest Anton Kersjes GECENTRALISEERDE BROOD- EN BANKETPRODUKTIE Perla Americana 100 grams M ALLERHANDE A 7 Op 27 november a.s. begint in het Concertgebouw in Amsterdam de reeks m vijf concerten, die het Kunstmaandorkest onder leiding van Anton Kers- 5 met een aantal vermaarde solisten voor de Premie-van-de-Maand Club ver- ,rgt en waarvan U het programma hieronder nog eens ziet afgedrukt. belangstelling blijkt nog ifr dan in de vorige jaren jeval was en degenen die een abonnement willen ben, raden wij dan ook aan te haasten. it bestellen is een eenvoudi- aak: U kunt het doen met bestelbiljet uit uw C-chequeboek. De vaste itsen voor alle vijf concer- worden u dan toegezonden, dubprijs waarbij alles (ook yestiaire) is inbegrepen, be- agt 13.- in cheques, het- erop neerkomt dat u voor gehele serie een voordeel zeker 12.- geniet. avendien biedt de PMC nog buitenkansje aan hen, die hun hele gezin de cyclus m bijwonen. Voor het der en elk volgend gezinslid kan tegen contante betaling van j- (dus zonder cheques) een unement worden besteld. U ft daarvoor uw bestelbiljet Ïts vergezeld van 26.- cheques naar de P.M.C. op sturen, met opgave hoeveel tsen u tegen contante beta- wenst, waarna u over de van betaling van het irende, contante bedrag na bericht ontvangt. hristian Bor, de solist op de sische avond waarmee wij concertenreeks beginnen, is altijd niet uitgepraat over grote avontuur: zijn optre- vorig jaar op het Tsjai- rski-violisten-concours in skou, waar hij net als Emmy hey furore maakte. „Er is ar één volk als de Russen", hij enthousiast, „wat ze niet allemaal voor de cul- over hebben." Hij heeft de Russische hoofdstad een ot aantal grammofoonplaten ïgenomen, want die zijn ongelooflijk goedkoop. Erg veel tijd om ze te draai- ïeeft hij echter niet doordat studie zo'n vijf, zes uur dag in beslag neemt en er voor de concerten waaraan meewerkt nog moet worden epeteerd. foor componisten heeft de Ige Bor geen bepaalde voor- ir. „Als ik Bach speel, vind dat dè componist, als ik Mo- t, Bartók, of Alban Berg ;1, vind ik die weer 't st" laar het is een misverstand menen, dat hij vergeleken andere jongens van zijn ftijd een buitenbeentje zou dat zich altijd alleen maar diept in het serieuze. Want listian Bor. de 17-jarige vio- van wie mannen die op de mgrijkste concertperiode ter CHRISTIAN BOR houdt van Beatles wereld met roem zijn overla den, beweren dat hij een grote toekomst tegemoet gaat, is een vurig fan van.... de Beatles. Hij heeft bijna al hun platen en vindt het ook heerlijk om naar de „Supremes" te luisteren. Een heel bijzondere avond zal die van de 26e januari wor den, wanneer het trio Jasjwili uit Tblissi (USSR) optreedt: drie viool spelende zusters, die het van hun vader hebben ge leerd. De oudste van hen, Mari ne geheten, hebben we onlangs in het Concertgebouw gespro ken, toen zij met het Kunst maandorkest en Anton Kersjes, in de Beethovencyclus 1967 op trad. Marine is een donkere, ro buuste vrouw, één en al be weeglijkheid als zij spreekt, en in niets de „Russin". Zij werd dan ook geboren in de hoofdstad van Sowjet-Georgië, •Tblissi, dat even zuidelijk als Italië en Spanje ligt. Zes jaar was ze toen zij van vader Jasjwili de eerste les sen kreeg; elf jaar later nam zij met Igor Bezrodni, thans ook een bekende violist bij het Kunstmaandorkest, deel aan een concours in Praag, waar haar resultaten dusdanig wa ren, dat zij tot het Moskouse conservatorium werd toegela ten. Onder leiding van prof. Mostres, een groot autoriteit op het "gebied van het vioolspel, werd zij tot haar solistische loopbaan opgeleid. Ook Mari nes echtgenoot is een bekend violist: Igor Politkowski, die de eerste prijs heeft gewonnen op één der Paganini-concoursen in Italië. Nummer twee van het trio, Irina, is gehuwd met een ho boïst, tevens dirigent. En Nana, de jongste? Marine antwoord de: „Die zal misschien zo verstandig zijn om niet met een musicus te trouwen...." Ze zei het lachend, zonder enige bitterheid, maar ver trouwde ons toch toe, hoe moei lijk het is, als vrouw een so listische carrière vol te houden, terwijl ook de fnan over de ge hele wereld reist en twee doch ters, één van elf (ze speelt cel lo!) en één van vier, in Moskou achterblijven. Vijf maanden per jaar is hun moeder op reis, hetzij in haar grote vaderland, hetzij daarbuiten. Behalve met haar twee zusters heeft Marine Jasjwili nog een trio gevormd met Ta- tjana Primenko (cello) en Lud- milla Rozjinan (piano), ze is lid van een strijkkwartet, speelt vi ool-duo's, treedt met piano op en studeert dagelijks op nieu we werken, die ze aan haar repertoire wil toevoegen: nu het bijzonder moeilijke concert van Sjostakowitsj. ERINA JASJWILI vijf maanden op reis Of er bij dat alles nog tijd is voor huishoudelijke activitei ten? Marine schudt het hoofd: neen. Dat wil seggen: ze is dol op haar kinderen, dol op ge zinsleven, maar het koken, daar heeft ze een broerje aan dood. Toch heeft ze ons voor de lezeressen van Aller-Hande een typisch Georgisch recept gegeven, dat u hiernaast aan treft. (Advertentie) EXPORT 25 MARINE JASJWILI typisch Georgisch recept SARSIYI Recept uit de keuken van de zusjes Jasjwili. INGREDIËNTEN: 1 grote kip 1 pond uien; peterselie; 1 pond noten; zout; peper; azijn. De kip in koud water leggen, de uien en peterselie erbij doen, dan on geveer een half uur koken. De kip eruit halen en in de oven doen. De noten worden door de molen fijngemalen, daarna ge heel fijn gestampt en voor zien van wat zout, in een schaal gemengd met de jus van de gebraden kip. Zo ont staat een dikke saus, waarin peper en azijn worden ge mengd. De gebraden kip wordt in stukjes gesneden en in de saus gedaan. Het geheel wordt koud opgediend. Vooral de volgende dag is dit gerecht zeer smake lijk. In Georgië wordt het voor feestelijke gelegenheden bereid. Men eet het met brood maar ook met maispap (polenta), die in water een uur moet koken zonder toevoeging van zout en boter. onder leiding van Maandag 27 nov. 1967 SLAVISCHE AVOND SOLIST: CHRISTIAN BOR (viool) Smetana Ouverture „De verkochte Bruid" Wieniawsky Vioolcon cert Glazoenow Concert- wals. Tsjaikowsky Capriccio Italien Zaterdag 6 januari 1968 NEWYORKSE AVOND SOLIST: DANIëL WAYENBERG (plano) Copland Dansen uit „Billy the Kid" Gershwin Pianoconcert Grofé Grand Canyon Suite Gershwin Rhapsody in Blue Vrijdag 26 januari 1968 JASJWILI-AVOND SOLISTEN: MARINE, IRINA EN NANA JASJWILI (viool) Rossini Ouverture „Semiramis" Mendelssohn Vioolcon cert Vivaldi Concert voor drie violen De Falla Suite ,&l Amor brujo" Vrijdag I maart 1968 ROMANTISCHE AVOND SOLIST: MISCHA DICHTER (plano) Mozart Serenade Nut- turna Mendelssohn Vierde Symfonie (Jtaliaanse") Rachmaninow Varia ties voor piano en orkest op een thema van Paganini Kodaly Suite uit ,Jia- ry Janos" Vrijdag 26 april 1968 WEENSE AVOND SOLISTEN: ANNETTE DE LA BIJE (sopraan), ARJAN BLANKEN (tanor) Beethoven Zevende Symfonie Joh. Strauss Walsen, Polka's e.d. Franz Léhar, J oh. Strauss e.a. Operette duetten. leder PMC-concert begint om 8 uur 'a avonds In de Grote Zaal van het Concertgebouw: het Is om on geveer 10.15 uur afgelopen. Pannelappen NOG EEN TIP voor kampeerders komt van mevrouw W. de W i t- Mulder uit Hilver sum. Wanneer haar was handjes dun worden, stikt ze ze een paar keer door, een elastiekje eraan en de kampeerders hebben een paar prachtige pannelap pen. Een plastic netje zo als wel om kleine blikjes leverpastei zit, vult me vrouw De Wit met restjes zeep. Het is een pracht „schuurmiddel" bij allerlei vuile karweitjes, zegt ze en het dient ook goed om vuile (auto)handen schoon te krijgen. CISKA VERHEUL Aan zijn verpakte verse vlees besteedt Albert Heijn de grootst mogelijke zorg, die voortdurend een uitstekende kwaliteit garandeert. De pakjes in de koelvitrines hebben een code, die ver meldt op ivelke dag het vlees is verpakt. De produktieda- tum wordt weergegeven met een hoofdletter, een Romeins- cijfer en een gewoon cijfer. Zonder uitleg lijkt, het aan de hand van de code moei lijk na te gaan, op loelke dag het vlees in het pakje is ge daan. Toch leert de ervaring, dat de klant de code eenvou dig kan ontcijferen. Zij (of hij) gaat af op het laatste cij fer en gebruikt dan het vol gende ezelsbruggetje: een lager cijfer duidt een vroege re produktiedag aan. Om een voorbeeld te geven: als het laatste cijfer op een pakje een 5 is en op een ander pakje een 4, betekent dat, dat het vlees in het eerste pakje één dag later is ver pakt dan het vlees in het tweede! Overigens: de code, die wet telijk verplicht is gesteld, heeft niets geheimzinnigs. De hoofdletter staat voor de maand (de A voor januari enz.), het Romeinse cijfer geeft de week van de kalen dermaand aan (of gedeelte) en het laatste cijfer heeft be trekking op het dagcijfer van de week (de 1 voor maandag enz.). Uit deze codering kan men afleiden, dat het ezelsbrug getje niet altijd opgaat. Een 6 duidt de zaterdag aan en een 1 de maandag. Hieruit blijkt dus. dat in dit geval een lager cijfer niet vanzelfsprekend een vroegere produktiedatum aangeeft. Maar dit is dan ook de enige uitzondering op de regel. Alle data zijn te coderen. Gaat u het op de kalender zelf maar na. Donderdag, 29 ok tober is gecodeerd L (oktober) IV (vierde week van de ka lendermaand) 4 (dagcijfer van de week). Er is een wettelijke regeling in voorbereiding, waarin staat hoe lang het verpakte verse vlees na de produktiedag ten verkoop mag worden aange boden. Albert Heijn past die bepaling al toe vanaf het ogenblik, dat in de filialen vers vlees in pakjes wordt verkocht. De bedrijfsleiders zien er namelijk bijzonder nauwgezet op toe, dat het vlees in de koelvitrines van de allerbeste kwaliteit is. Als er iets aan mankeert, worden de pakjes verwijderd. Dit systeem geeft de ver zekering, dat de klant op elk ogenblik vlees koopt, dat hon derd procent goed is. Het be tekent tevens, dat het laatste cijfer van de code (het cijfer dus. dat de dag van de week aanduidt, waarop het vlees is verpakt) in feite niet zo heel veel om het lijf heeft. Gezien de stipte controle op de kwa liteit, maakt het verschil van één of twee dagen namelijk helemaal niets uit. Wat ons betreft: wij zouden liever zien. dat op elk pakje, in plaats van deze code. een duidelijk leesbare datum kon worden geplaatst. De datum in de vorm van een voor de leek weinig duidelijke code is echter helaas wettelijk ver plicht. In de moderne brood- en banketfabriek van Al- bert Heijn te Zwanenburg gelegen in het vlakk? land van de Haarlemmer meer wordt elke mor gen opnieuw een strijd te gen de klok geleverd om de filialen in een cirkel met een straal van vijftig kilometer rondom het dorp je op tijd te bevoorraden met brood en (nat) gebak. Bedrijfsleider G. Oudega (45) heeft daarvoor een uit gelezen organisatie ontwor pen, die even nauwkeurig is als het spoorboekje. Als 's morgens vroeg de vrachtauto's, die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van brood en gebak, de fabriek uit rijden, slaakt hij een zucht van verlichting, omdat hij- er dan zeker van is, dat de verst afge legen filialen op elk van de dertien routes hun bestellingen uiterlijk negen uur binnen heb ben. Het is elke nacht een enerve rende opgave, ervoor te zorgen, dat de vrachtwagens de andere morgen tijdig zijn geladen. Zon der overdrijven kan men zeg gen dat het op de minuten aan komt. Een kleine technische sto ring kan al tijdverlies opleve ren èn een stagnatie bij de be zorging. Dat komt overigens slechts heel zelden voor, dank zij het goed ingespeelde perso- neelsteam (175 man in totaal), dat voor zijn taak is berekend. Continu De bestellingen van de filia len komen in de loop van de middag binnen. Aan de hand daarvan maakt de heer Oudega zijn werkprogramma op, dat van dag tot dag verschilt. In het bijna-continubedrijf be gint het broodbakken 's avonds om tien uur op de volledig geautomatiseerde produktielijn, die een capaciteit heeft van 2400 broden per uur. Verder is er nog een kleinere produktie lijn, die voor „klein brood" wordt gebruikt. Albert Heijn had vroeger in Zwanenburg alleen een broodfa briek. Dit bedrijf is thans uitge breid met een banketfabriek, die met de modernste appara tuur is uitgerust. Hoewel dit gedeelte pas in november offi cieel wordt geopend, is de pro- duktie van banket er al sinds begin september in volle gang. Voordien beschikte Albert Heijn over vijf banketbakkerij en in Amsterdam. De centralise ring op één plaats betekent dus om diverse redenen een belang rijke vooruitgang, die niet in de laatste plaats de. distributie eenvoudiger maakt In Zwanenburg worden brood, luxebrood (krentenbrood enz.), nat gebak, droog gebak (cakes enz.) gemaakt. De brood- en banketfabriek de enige tot nu toe van Albert Heijn maakt het mogelijk de filialen in het hele land te be voorraden met luxebrood en droog gebak. Omdat deze arti kelen langer houdbaar zijn, ge beurt de distributie ervan twee keer per week. Er is dus min der haast bij dan bij de bezor ging van „dagartikelen". Het „spoorboekje" van de heer Ou- De zesdaagse oorlog die in het begin van deze zomer in het Midden-Oosten woedde, heeft de toeristische belang stelling voor Israël zeer aan gewakkerd. Vooral in de laatste maanden van dit jaar, nu de hitte is geweken, trék ken uit alle delen van de wereld bezoekers naar het Heilige Land, om kennis te maken met het volk, dat te genover een grote overmacht zo vastberaden en slagvaar dig van zich afbeet. Van de plaatsen die in de strijd een bekende naam hebben ge kregen, blijkt een grote aan trekkingskracht uit te gaan en speciaal ook de steden in de door Israël bezette gebie den zullen flink mee profite ren van de toeristendrukte, waarvan men verwacht dat zij gedurende de Kerstdagen een hoogtepunt zal bereiken. Jeruzalem zelf heeft in de tussentijd een nog interessan ter aanzien gekregen dan vroe ger al het geval was. Oude scheidsmuren, zoals bij de Mandelbaum-grensdoorlaatpost, zijn met de grond gelijk ge maakt en in de straten krioe len Joden en Arabieren, die zich negentien jaar lang als gevolg van kunstmatig ge kweekte haat, elkanders doods vijanden voelden, dooreen. Met het oog op deze geheel nieuwe aspecten, is aan de de- cemberreis, die dePremie-Van- De-Maand Club naar Israël or ganiseert, thans de mogelijk heid toegevoegd om gedurende acht dagen deel te nemen aan een rondreis door het land. Voor velen zal het hoogtepunt hieruit bestaan, dat de gelegen heid wordt geboden om vanuit Jeruzalem de nacht van 24 op 25 december door te gaan bren gen in Bethlehem! Een kerst nacht in deze omgeving, waar eens Jozef en Maria na veel moeite een plaatsje vonden in de nederige stal die hun kindje de eerste beschutting bood, is een belevenis die niemand ooit meer los zal laten. Want hier in Bethlehem lijkt op vele plaatsen de klok twintig eeu wen te hebben stilgestaan, en de mens uit onze moderne tijd voelt zich eerbiedig opgeno men ln de sfeer van die lang vervlogen, historische uren waarin een groot wonder is geschied. Het programma voor de reis ziet er als yolgt uit: Woensdag 20 dec. Vertrek van Schiphol. Aankomst Lod Airport, transfer naar Tel Aviv. Overnachting in Hotel Ramat Aviv. Donderdag 21 dec. In de ochtenduren zal een rondrit door Tel Aviv worden gemaakt. De middag is vrij voor eigen activiteiten. Overnachting in Ramat Aviv. Vrijdag 22 dec. 's Morgens transfer van Tel Aviv naar Je ruzalem met aansluitend be zichtiging van de nieuwe stad. Overnachting in hotel Ganei Yehuda. Zaterdag 23 dec. Excursie (te voet) door het oude deel van Jeruzalem. De middag is vrij voor eigen activiteiten. Zondag 24 dec. De gehele dag is vrij voor eigen activiteiten. Voor geïnteresseerden zal er in de avonduren voor vervoer worden gezorgd teneinde in Bethlehem de Kerstnacht te kunnen doorbrengen. Maandag 25 dec. Van Jeru zalem uit wordt een dagtocht gemaakt naar Hebron en Jeri cho. Overnachting in Hotel Ganei Yehuda te Jeruzalem. Dinsdag 26 dec. Vandaag ver laten we Jeruzalem en gaan via Ramalah, Nablus (Sichem), Jenin, Megido, Beit She 'Arim en Haifa naar Nahariya, waar zal worden overnacht. Woensdag 27 dec. De tocht wordt voortgezet en gaat via Acre. Safed eri Metullah naar Ayelet Hashahar, waar zal worden overnacht in het gas tenhuis van de Kibboets. Donderdag 28 dec. De laatste dag van onze rondreis brengt ons naar Tabgha en vervol gens via Capernaum, Tiberias, Nazareth, Zihkron Ya'Akov, Ramat Hanadiv en Caesarea naar (volgens keuze) Natha- nya of Tel Aviv, waar de res terende dagen worden doorge bracht. De PMC-relzIgers die de voorkeur geven aan Nathanya, logeren in het B-klasse Hotel Savion. In Tel Aviv beschik ken wij over het A-klasse hotel Ramat Aviv. De totaal prijzen, die in beide gevallen zjjn ge baseerd op half-penslon, be dragen resp. 1198,en 1283,Om misverstanden te voorkomen, wijzen wij er na drukkelijk op, dat ook de decemberrels zonder rondreis (Nathanya voor ƒ858,door gang vindt. msuwf DUBBELPAK 500 GRAM De koffie der koffies - zo noe men de kenners de voiaro- matische Perla Americana Koffie. En gelijk hebben ze. Want de beste koffiesoorten uit Midden-Amerika zijn sa mengebracht voor deze krachtige en bijzonder fijn- geurige melange. albert heijn dega laat overigens toch nog ruimte over om in de loop van de dag de filialen in de „50 kilometer-cirkel" een beperkt assortiment na te leveren. Elke morgen vers brood en gebak in de zaken van Albert Heijn. Wie staat er bij stil, dat daar elke nacht een krachttoer voor moet worden geleverd? Niemand wellicht, zelfs de bak kers in Zwanenburg niet. Ze zijn gewend om letterlijk en figuurlijk voor hete vuren te staa i! WEEK A AN BIEDING Van 2 tot en met 8 november. Fijne Delicata Chocolade Trakteer uzelf en kies Sinas5 Hazelnoot, Cappucino, Irish Coffee, Cafe Cognac of Ha- zelnoot. Ze zijn allemaal even lekker. albert heijn Een krachtige Java-melange! Doos 20 grote theezakjes Pakje 100 gram albert heijn UIT FLORIDA! DIEPGEVROREN GECONCENTREERD blikje 0,17 liter I Goed voor 0,68 Itr. natuur- I zuiver sap. Dat is: 6 glazen. i Alle smaak en vitamine C behouden. Bevat geen con- serveringsmiddel. albert heijn

Allerhande | 1967 | | pagina 7