1001 HOEFT NIET ALTIJD DUUR TE ZIJN Hoe verzorg ik mijn bont Ch ch ch 0OlH! Veel begeerd door iedere vrouw bontbontbont dur hoe ze 49 1 RIOJA '66 179 Wat 7A;: re soorten en zijn 159 Vermicelli Chocolade vlokken BONT-ADVIEZEN VAN EEN VAKMAN PAS OP MET MONUMENTEN VERTROUW OP DE VAKMAN! BONT MET DUBBELE NAAM IMITATIES Aller-Ilandc bont-label ,1 et(pr]{ Kalfsragoüt Albert Heijn jVEMBER ALLERHANDE A 5 BLEEKSELDERIJ mie nerts in de zogenaamde Paco Rgbanne-stijl, verwerkt iet dropjes'' van zilverleer. Evenals trouwens de overige iodellen bewonderd op een fraaie bontshow van de firma RED. VAN WORDRAGEN in Den Haag, die met zijn ollectie bewees, dat de variatie-mogelijkheden met bont \erkelijk oneindig èn oneindig mooi kunnen zijn. Mits men et aan de vakman overlaat! Bout kan tegen een stootje, ker als het bont is van een 'de en sterke kwaliteit. Het rkste bont is dat van de Bisammuis, gazelle, is, mol en susliky (een ert marmot) leveren de akste bontsoorten. Maar bont slijt hoe sterk 't moge zijn; door het ge tik in de auto bijv. waarin m eigelijk, zonder ophou- „schurkt" op de zitting tegen de rugleuning. Voor pluche bekledingen zijn fu if voor bontmantels, van !ke kwaliteit dan ook. Mocht uw bont eens een genbui te verduren krijgen, is dat geen reden voor aiek. Laat het rustig drogen een koele plek en dan 1st een beetje in de trek. nit mag bont bij de kachel ogen of, wat nog erger is, in zon. Snel drogen is fataal, ituurlijk kan men bepaalde orten bont alvast- even dro- met een zachte borstel of heel zachte, schone vaat- ik. Men moet, in voor- en na- r, de mantel even goed fcen) bekijken. Regelmatig liten luchten op een scha- wrijke, frisse plaats is heer- k voor het bont; het leeft ra geheel op. Bont bewaren in eigen ais is niet altijd gemakke- het mag niet te vochtig sngen en niet te warm. Bont 'kt vocht aan met de che- Groenteblikken EVROUW T>. J. van Ar- luit Groningen ijft: aar uw lege groenteblikken nat gootsteenafval. Doe er net blik vol is een plastic o om en gooi het in de vuil- nmer. Zo blijft de emmer langer fris en reukvrij, vooral bij warm weer zeer ngrijk is. 5)t u bang voor roestvlek- in de gootsteen, doe dan plastic deksel onder de bo- van het blik. Dit deksel u natuurlijk niet weg, gebruikt het voor het vol- blik. CISKA VERHEUL. Plant blijft prima ORAL in deze vakantietijd 'die tip die mevr. G r oest Midden Beemster me toekomen goud waard. In- u enige dagen afwezig hoeft u niet bang te zijn "w planten bij terugkomst tQrd zijn, schrijft ze Geef ■arde goed water, omwikkel *>t met aluminiumfolie en het folie om de stam. Uw 'blijft dan ook tijdens uw Kigheid „bloeiende en *öde". CISKA VERHEUL mische bestanddelen, die voor het prepareren ervan werden gebruikt. Bont moet dus droog hangen. De aartsvijand (in) van uw bont is de mot. Hang uw bont daarom weg op een motvrije plaats en hang er motwerende stoffen bij (drogist!) of los lindaanpillen op (Philips' insektenverdelger). Zo zijn er nog vele middelen tegen de mot. Stop bont echter nooit in een mottenzak. Daarin verstikt het bont te gemakke lijk; het gaat dan dood. De bonthandelaar bewaart uw bont graag en dat kost niet bijzonder veel. Het is een kwestie van tien a twintig gul den, waarbij de waarde van de jas een rol speelt en ook de verzekeringskosten meedoen. Laat regelmatig repare ren. Vaak gaat het om kleinig heden. Reinigen kan alleen de vakman goed. Laat dit alles bij voorkeur des zomers doen; dan is het minder druk in de ateliers dan des winters. Het wordt een koude winter, zeggen de voorspellers. Als dat zo is. dan is een bontmantel heerlijk om de koude te trotseren. Men kan bont kopen in allerlei soorten en prijzen. Als men er maar van uitgaat dat mooi beslist niet altijd duur behoeft te zijn. En verder; dat alle bont lang niet iedereen goed staat; zoals immers alle kleding, aangepast dient te zijn aan aard en uiterlijk van de draagster. Héél jonge vrouwen krijgen een verdacht aan zien, als zij te dure bontmantels dragen (Begrijpelijk). Bij de keuze van welk bont-artikel dan ook moeten we dit wel degelijk in het oog houden. Want ook katte- bont(Genotte), Chevrette (jonge geit), Kalf, Konijn of Lam kan heel flatteus zijn. Een werkelijk bona fide bonthandelaar (ons land telt er verscheidene, die aangesloten zijn bij een speciale vakbond en dat lidmaatschap wordt op het wmkelvenster aangegeven) zal er prat op gaan goedkope soorten zodanig te bewerken dat ze alleen door vakmensen onderscheiden kunnen worden van de bontsoort, waarop ze moeten lij ken. Bont is het terrein van de vakman: 9 jaar duurt een oplei ding in het bontvak. Wie dan ook een bontmantel etc. gaat kopen, die doet er goed aan zich tot een vakman te wen den. Maar het is toch ook nut tig zélf iets van bont te weten. In de praktijk is het namelijk voor de leek niet gemakkelijk het verschil tussen goede en minder goede kwaliteit te on derscheiden. Daarom dan ook lopen zoveel vrouwen met le lijke, ondeugdelijke bontsoor ten. Een stuk bont van een „duur dier", hoeft niet per sé mooi te zijn. Het moet een mooi stuk bont van dat „dure dier" zijn, wil het mooi zijn. En dan moet het ook nog mooi verwerkt zijn! Want dat vooral is heel belangrijk. Mooi bont is niet altijd duur. Men kan bij- zonder-leuke jassen kopen voor heel-redelijke prijzen en dan ziet men er leuk mee uit zonder dat er een te grote fi nanciële aderlating voor werd ondergaan. Een ander voordeel is dat men de jas kan afschaf fen als het model gaat verve len. En hier raken wij een be langrijk punt! Dit belangrijke punt is: pe per-dure mantels zijn vaak (vanwege het verlangen van de koopster zo'n jas nog verschei dene jaren te dragen) gesneden in een tamelijk-conservatieve coupe. Zelden zal men ex treem-dure bontsoorten ver werkt zien tot luchtige, hy per-moderne grappigheidjes die maar voor één winter kun nen dienen. Als men ze al ziet, dan is dat in miljonairskringen in superdure wintersportoorden waar filmsterren en in dustriëlen, playboy's en andere puissant-rijke lieden de win ters doorbrengen. De gewone burger is wel wat voorzichti ger! Die koopt iets wat nog lan ger meekan. Maar vaak koopt men dan tegelijkertijd een soort „monument van een jas"; een duur ding dat meer een mode-last gaat betekenen dan een prettig bezit. Zeker: de goe de bontbewerker zal zo'n mam- tel aan vrijwel elke nieuwe mo de aan kunnen passen; hij zal de jas korter maken als de mo de korter wordt en verder ande re wijzigingen aanbrengen, zo dat de mantel de modelijn feil loos toont. De vakman zegt dat een der gelijke mantel, zeker om de twee jaar, op de helling moet om te worden gecorrigeerd naar de nieuwe modelijn, de lengte en de algehele coupe. Doet men dat niet, dan loopt men het gevaar er, hoe duur uw mantel ook moge zijn, mee uit te zien als de zonderlinge tante uit het vrolijke to neelstuk of als iemand die „iets van de zolder heeft gehaald bij de erfdeling". Waak daartegen toc'h vooral! Laat uw bontman tel aanpassen aan de modelijn of u loopt erbij als een ouder wetse zonderling! Wees daarom wijs: koop lie ver, als u bang bent dat de coupe van zo'n schreeu wend-dure jas wat al te klassie- kerig of te ouwelijk is, een goedkoper, maar vrolijker en eleganter gevalletje, dat, als het afgediend is, zonder veel hartepijn weggedaan kan wor den. De leek kan goed bont maar zelden van slecht bont on derscheiden. Een mooie pels Deze beide foto's tonen duidelijk het verschil tussen zwak en sterk bont. De bovenste foto laat slappe kroonharen zien,, gering in aantal, terwijl ook het wolhaar (het onderhaar dus) dun en slap en dus onvoldoend van kwaliteit is. Op de onderste foto zien we een dicht woud van kroonhaar en dicht, stevig wolhaar. Begrijpelijk dat dit alles een kwes tie is van voeding en gezondheid, die het dier heeft genoten. Een kittig ocelotmanteltje, aan de zoom afgezet met zwart persianer. Ocelot be hoort tot de mooiste, maar ook helaas tot de prijzigste bontsoorten. Grappig staan hierbij de superlange laarzen van soepel, zacht leer, geheel volgens de laatste mode. vertoont soepel en toch dichtge- plant kroonhaar; daaronder dient stevig wolhaar te „groei en". Dit wolhaar dient elk aan raken van het kroonhaar op te vangen. Daarbij komt dan de glans, de kleur en, in vele ge vallen, de tekening. Men dient, vermits men dergelijke zaken niet zelf kan beoordelen, af te gaan op de kennis van de vak man, de werkelijk goede vak man. Neem nu eens, als voor beeld, het persianer bont: het is één der dure bontsoorten en komt in verscheidene variëtei ten voor. Hoe dichter de krul is, hoe hoger de kwaliteit. Het moet glinsteren als metaal. Persianer wordt, als het komt van het onvoldragen lam, breitschwanz genoemd. Persia ner van het enkele dagen oude dier, heet persianer of astra kan. Dan ziet men bontmantels van persianer pattes, gemaakt van de poten van het lam. Dit bont heeft geen krul, maar een mooie moiré-tekening. Vaak levert het Chinese of Mongoolse karakoellam deze „pattes", die dan verwerkt wor den tot karakoel-pattes, kidleg of kidclaw. Bont van deze pat tes echter is een vertrouwensar- tikel! Manteltjes ervan worden vaak aangeboden tegen schijn baar-lage prijzen (het is een middendure soort) maar stellen dikwijls teleur. Een waarschu wing is hier zeker op zijn plaats: wonderschone aanbie dingen moeten altijd met de grootste terughouding worden benaderd. Er kan nl. zo gemak kelijk met bont worden ge knoeid en lage prijzen zijn ver dacht, terwijl aan de andere kant hoge prijzen op de prijskaartjes ook weer niet per se kwaliteit waarhorgen! De goede bontbewerker stelt er eer in, van goedkope bontsoorten, bont te „maken" dat vrijwel niet te onderschei den is van het bont, dat het moet voorstellen. Zulk bont geeft hij dan een dubbele naam: die van het geïmiteer de dier komt vooraan, die van het werkelijke bont, komt ach teraan. Zo hoort men van nerts-bisam spreken. Dat is dan op nerts lijkend bont (en vaak vrijwel niet te onderschei den ervan) dat gemaakt is van bisamhuid. Mei nerts-murmel gaat het eender: op nerts lij kend bont. dat gemaakt is van de bergmarmot ofwel het mur- meldier. De kunst is nu de we zenstrekken van het te bewer ken, goedkopere bont zodanig te gebruiken dat het geheel ]gaat lijken op het duurdere. Men mag, zoals spreekt, geen eigen karakteristieken wijzi gen. Zo mag men de staart van de wilde vos (en dat komt voor!) niet volplakken met witte haren (van plakken is na tuurlijk nooit sprake!) en voor zien van een witte punt, om de indruk te vestigen dat het gaat om echte vos. Dit is doodge woon bedrog. Het is, ook voor een leek, gemakkelijk të door zien. In de bonthandel is „imita tie" niet identiek met minder waardig of surrogaat. Het be handelen van goedkope soorten tot ze gaan lijken op edele soor ten, is een toetssteen voor de kunde en het vakmanschap van de vakman. Als de goede vakman de bisam of de nutria (een beverachtig dier) of de ot ter op de juiste wijze van de lange kroonharen ontdoet (rop- pen heet dat) dan Ls het vel niet meer te onderscheiden van de echte sealskin (zeerob). Hoe het dan heet? Seal-bisam; seal- nutria; seal-otter. Er bestaat ook een seal-electric en daar speelt het konijn de rol van dat „electricKonijn is goed koop maar mooi bont; het wordt veel gevraagd. Het dient als basis voor de biberette (be verimitatie), de taupinette (molimitatie) en het witte ko nijnebont helpt de hermelijn imiteren. Er is trouwens nog een andere methode om dure bontsoorten te imiteren. Dan fokt men konijnen en nertsen etc. zodanig dat hun vacht, in leven al, gaat lijken op dat van de te imiteren „dure dieren". Dat verklaart de fok van de chinchilla-konijnen (chinchilla is het duurste bont), van het breitschwanz-veulen en andere dieren. Links een mantel van was beer, die sluit met een on zichtbaar verwerkte rits. Wel een model, dat eigenlijk alleen flatteus is voor de wat langere, slanke vrouw. Heel origineel hierbij is de spor tieve muts met de dikke pompoen van hetzelfde bont. Mannequin Tanja is gekleed in een Chinese vosmantel, waarvan de vellen zeer mooi dwars verwerkt werden. De zakken zijn voorzien van een zogenaam de „beursknip". Van astrakan-bont (van het karakoellam, dat ook de persianer-pattes levert) is dit manteltje. Het behoort tot de duurste bontsoorten. Het is een modieus model met dubbele sluiting. t Knabbel de dun- ne malse stengels van de bleekselde rij eens gewoon (S rauw op bij een Nd»?/ stukje roomkaas, bijvoorbeeld bij de Primula kaas. U kunt er de maaltijd mee beginnen als een voor afje, u kunt er ook een borrel hapje van maken. De stengels met de mooie bladen houdt u goed in een kan met water, zodat u met verplicht bent om de hele bos achter elkaar op te eten. Bleekselderij of voetselderij is een voortreffelijke groente die zeer gezond is. De bladen eraf snijden en de stengels licht schillen en in kokend water met wat zout gaar maken. Uit laten lekken en in wat boter laten smoren. Natuurlijk hebt u de stengels wel in handzame stukken ge sneden. Tl kunt de selderij ook met een witte saus of met een ge bonden kaassaus serveren. In bouillon gekookt en iets kleiner gesneden maak! u van bleekselderij een uitstekende soep vooral als u er ook wat rijst in meekook!. Gekookt, uitgelekt, koud en vermengd met pikante mayo naise en wat partjes hard ge kookt ei vormt de bleeksel derij een heerlijk voorafje. Trouwens ook de bleekselderij uit blik smaakt bijzonder goed en laat zich op tal van manie ren opdienen! Voor wie graag eet met een wijntje erbij: Spaanse Taf el wijn Per fles 0,75 Itr. U kunt kiezen: Vino Tinto, een volle rode wijn, die zich perfect voelt naast vleesge rechten. Vino Blanco, een zachte niet-droge witte v/ijn, die ook best 'zomaar' ge- schonken kan worden. albert heijn Een overzicht van A tot Z, waarin men kan aflezen in welke prijsklasse de verschillende bontsoorten vallen en hoe duurzaam ze zijn. De hieronder genoemde soorten zijn nog maar onderdeel van de veel grotere hoeveelheid die in de handel is. Verder kan men lezen waar de bewuste houtsoor ten van afkomstig zijn. De cijfertjes 1. 2, 3 en 4 hebben betrekking op de prijsklasse: zeer kostbaar is groep 4; de goedkoopste groep is groep 1. 1; duurzaamheid plm. 3-4 jaar; vlakharig bont met reebruine kleur; donkerbruine streep in Midden-Afrika. 2; duurzaamheid plm. 20-25 jaar; grijsbruin effen bont. Veel geïmiteerd met lamsbout; heet dan beverlam: biberotte (konijn). Bei de laatste hebben veel korter levensduur. 1. 2. 3; er zijn verscheidene soorten; het duurzaamst is de bisam uit Amerika; plm. 15 jaar. Black-bisam is heel duur. Bisamrug is bruin met donkere streep. Bisambulk is beige-bruin. 3. 4; duurzaamheid plm. 10 jaar; bont van onvoldragen lam; zwart, soepel, kortharig. Perzië, Z.W.-Afrika, Afghanistan. 3. 4; duurzaamheid plm. 8 jaar. Ook ge noemd bueno-breitschwanz; geschoren bont van Zuidafrikaans lam; edele bontsoort; slankafkledend: prachtig glanzend. 1; duurzaamheid 4-5 jaar. Bont van jonge geit; veelvuldig gebruikt als basis voor imi taties (nerts, bisam, veulen). 4; duurste bontsoort; duurzaamheid plm. 5 jaar. Van rat uit Zuid-Amerika. Wordt veel gefokt. Zeer zacht, fijn bont in grijswit 3; duurzaamheid plm. 5 jaar. Wordt „petit- gris" genoemd of „feh". Vaak in sabelkleur geverfd. De zuivere grijze komt uit Siberië, Canada, Amerika, Azië, Europa. 1; duurzaamheid plm. 7-8 jaar; van nature grijze of zwarte kat (de Nederlandse zijn de beste); wordt ook gebruikt als voering in herenjassen. 1duurzaamheid plm. 5 jaar; nerts- of sabel- kleur; Duitsland. 4; duurzaamheid plm. 6 jaar; Amerika. 1; duurzaamheid plm. 8 jaar; platliggend met dikwijls mooie moiré-tekening. Bruin, zwart, grijs als hoofdkleuren. 4; duurzaamheid plm. 10-15 jaar; bont van lam dat astrakan levert en de persianer- pattes (poten; 2); Z.W.-Alrika, Afghanistan. 1; duurzaamheid 6 jaar; wordt gebruikt voor imitaties etc. en heet dan seal-electric, bi berette, nercilla. 1. 2. 3. 4; duurzaamheid van 9 tot 15-16 jaar; komt in talloze variaties voor (zie onder persianer en karakoel). Nederlands lam (1) wordt gebruikt voor binnenvoeringen; Tos- caans lam (2, 3), volhang, voor korte jasjes; Hongaars lam (2. 3.) geschoren en als bever imitatie; Indisch lam (3) persianerachtig ge kruld en wit; wordt geverfd (ook 4). 1duurzaamheid gering plm. 2-3 jaar. De Nederlandse en Schotse zijn de beste. 2; duurzaamheid plm. 1-12 jaar; marmot achtig dier uit Europa en Azië; wordt altijd geverfd in nertskleuren (nerts-murmel); goede vervanging voor nerts. 3. 4; duurzaamheid van wilde nerts plm. 20 jaar; gefokte plm. 12 jaar. Wordt veel ge- imiteerd. Wordt in plm. 100 verschillende kleuren gefokt. Ook nerfskoppen, -poten, -stukken (dan 2). 4; duurzaamheid plm. 9-10 jaar. Beverachtig bont met korter haar; effen glanzend en zwart. 4; duurzaamheid plm. 12 jaar; kortharig, geel met zwarte streepvlekken. Hoe meer grijs, hoe duurder. Veel geïmiteerd: op ge schoren lam geprint; voorts goedkoper: ocelot-katten, Chinese ocelot etc. Zuid- Amerika. 3; sterkste bontsoort: plm. 28 jaar. Voor kragen en garneringen. Grijsbruin met streepwerking. Zeeotter zeer zeldzaam (4). 4: (zie ook karakoel en lam); duurzaamheid plm. 15 jaar. Rusland, Klein-Azië, Zuid- Afrika. Gekruld glanzig bont, in talloze va riaties van krul en glans. Persianer-pattes (2); persianer-kop (2); morceaux-persianer (2). 4; duurzaamheid plm. 9-10 jaar; donkerbruin, volhang bont; prachtig voor stola's. 4; duurzaamheid plm. 18 jaar. Bont van zee hond die harige ondervacht heeft; altijd in zwart en bruin geverfd. Veel nagebootst met konijn (seal-electric); Alaska, Canada. 1; duurzaamheid plm. 12 jaar; tegenwoordig soepel bont, kortharig en glanzend met ze kere moiré. Breitschwanz-veulen is imitatie variëteit. 2; duurzaamheid plm. 8 jaar; talrijke soor ten en kleuren. Blauwvos is grijsbruin; krulsvos is beige-bruin; platinavos is plati- nagrijs; poolvos is wit; roodvos is geelrood; zilvervos is zwart met wit kroonhaar. 1. 2; duurzaamheid plm, 8 jaar; bont van Arabische geitjes; vlakharig, mooi gemoi reerd in vele tinten, van zwart tot wit met zwarte „noppen". „Dankali" is eenzelfde bont- soort. echter uit andere streek. 1. 2; duurzaamheid plm. 13 jaar. Niet te ver warren met de seal (de pelszeehond: seal skin); wordt dikwijls in natuurkleur ver werkt; ook geverfd in grijs, bruin, nertsge- streept, zwart. Bestaan vele soorten zeehon den De langharigste hiervan (afgezien van de white coat) is de blueblack (mooi grijs met witte flanken) en de Nederlandse wad denzeehond (Shoalseal) grijsgevlekt; de Amerikaanse rockseal, reebruin gemoireerd; harpseal en blueblack (Noordpoolgebied) grijs met zwart en wit. ANTILOPE BEVER BISAM BREITSCHWANZ BROADTAIL CHEVRETTE CHINCHILLA EEKHOORN GENOTTE HAMSTER HERMELIJN KALF KARAKOEL KONIJN LAM MOL MURMELTIER NUTRIA OCELOT OTTER PERSIANER SABEL SEALSKIN De duurzaamheidscijfers van bovenstaande tabel zijn ontleend aan de „Bontsterktetabel van de Stichting Bontwaarborg". met champignons blik 425 gram Wat u er mee kunt doen... Warme kalfsragoüt is een delicatesse, waarmee u vele bijzonder smakelijke kanten uit kunt. Om er een paar te noemen: pasteivulling, op de al of niet geroosterde, boter ham, op toost, gegarneerd met wat gesnipperde peter selie. Als vleesgerecht bij rijst, macaroni of spaghetti, aardappelen en groente, met een warm broodjever rukkelijke mogelijkheden ge- noegl albert heijn Weekaanbiedingen Van 2 lot en met 8 november NIEUW! Nu in pak van 500 gr. Ter kennismaking J5r A H-Le verpastei I blik 100 gr 39t 3 blikjes 99 Gesneden Weekendbrood met rozijnen en sukade half brood ffr 65 Rondo's pak 6 stuks J&S5 Palmoliezeep doos 4 stukkenj&519 i albert heijn ^hocol^te vlokken Duur Ch Puur200gram 69 Melk200 gram 79 Speciaal voor de kinderen verpakt in grappige doos. Flink pakgoed voor vele*graag gegeten'boterhammen. albert heijn

Allerhande | 1967 | | pagina 5