HARPOL Witte bonen in tomatensaus, de handige klaar-in-'t-blik groente van Heinz, nu extra voordelig: 2 blikken voor profiteer ervan! HEINZ® Goed gezien: L0X25 HERO CONFITURE l?5 ■re Zoek de zon op per KLM Frambozen Bessen MORGEN HALEN .0 ct Alleen actief HARPOL geeft u zó'n intens schoon toilet HUHt Onder dit handige "draai-en-sluit" deksel zit de fijnste jam die Europa kent: vruchtenwijn Sommige conserven 15% Ia ger in prijs in kloeke, lage, moderne pot met wijde opening. Udo m r (Want er staat niet alleen op het pakje dat Lex25gemaakt is van de finest American tobaccos. Die beste Amerikaanse tabak ken zitten nog een keer in het pakje ook. En: voor maar f 1.50 de 25!). Goed gezien! (volfruitjam) Albert Heijn CONFITURE j EXTRA JAMf AARDBEIEN JIk' Zeven soorten: Amerikaanse geintjes Van was tot gas ALLERHANDE OKTOBEH Harpol doet al het werk. Strooi actief Harpol 's avonds in de closetpot. Terwijl u slaapt, gaat Harpol alle ongerechtigheden te lijf. Overal - ook daar waar een borstel niet kan komen - weekt Harpol vuil, vlekken en aanslag los. Doodt het alle ziektekiemen. Als u 's morgens doortrekt, hebt u het veilige gevoel: mijn toilet is onberispelijk... het mag gezien worden. Ja, Harpol, dat is mo derne hygiënel Nu uitsluitend in nieuw plasti- pak: extra hygiënisch, kan niet roesten. En de prijs is thans slechts f*t,50- f1,30. in het „kleinste kamertje" bewijst uw helderheid! 'n BefaamdfflecWHOproduct. *itto bone" Steeds meer mensen ontdekken hoe lekker en hoe handig zo'n blik Heinz witte bonen in tomatensaus is. Als groente bij de hoofdmaaltijd of als warm hapje bij de lunch. Even opwarmen en... klaar is Heinz! Ja, dat is makkelijk. Zorg dat u ook een klein voorraadje van deze heerlijke klaar-in-'t-blik groente in huis hebt. Want 2 blikken kosten u nu slechts f 1.28! Profiteer van dit Heinz voordeel! Lex25 FINEST AMERICAN TOBACCOS liter kruik Geen statiegeld! I m I 3 I »v \IOIi: ZOMER - OOGST Got; We staan er allemaal nog steeds versteld van: het mooi kan maar niet op! Met enkele regenfronten als onderj, kunnen we ons de tijd niet meer heugen dat de zon in ju en augustus dagelijks aanwezig was. Er is in eigen land genoten en ieder vrij uur werd benut om erop uit te i, of een terrasje in de zon op te zoeken. Er is in ieder geval één groep mensen di,e dank zij de warmte nog harder heeft moeten werken dan ze ai deden: de duizenden die bij de voedselvoorziening be trokken zijn. De boeren in de eerste plaats, gevolgd door de werkers in de conserven indus trie. U moet echter niet denken dat deze prachtige zomer over vloedige oogsten met meer en betere groente en fruit zal ople veren tegen lagere prijzen dan vorige jaren. Want wat is het geval De boeren konden namelijk hun percelen met bijvoorbeeld bloemkool, rode en witte kool, kroten en uien niet gaan uitbrei den toen in juni en juli bleek, dat het warme weer aanhield. Aanbod en vraag naar deze kool soorten zal. naar verwacht wordt, dus ongeveer gelijk blijven en de prijzen ook. Lu i/er Anders is de stand van zaken bij de conserven waar de dop erwten, sperziebonen en augur ken al tien tot twintig procent lager in prijs liggen dan vorig jaar. „Dat komt," vertelt de heer C. Pieters, inkoper conserven van AH, „omdat door het mooie aardbeien abrikozen 1.57 frambozen 1.57 1.47 - zwarte kersen 1.75 bosbessen 1.57 oranje marmelade 1.29 kersen 1.75 De Amerikanen zijn onuitput telijk als het gaat om het beden ken van grapjes voor bruiloften en partijen; zij zijn er steeds op uit de sortering van feestwin kels te vergroten. Zij doen dat om een onderwerp van gesprek te hebben tijdens een visite (een „conversation, piece", noe men ze dat) of omdat zij nu een maal dol zijn op zogenaamde „gimmicks": rare, grappige ap paraatjes en ver rakkertjes. Ze zijn, zoals spreekt, lang niet alle even smaakvol en eoht-geestig. Zo hebben zij vormpjes van gul- gevormde, blote vrouwtjes, waarin het ijs voor de wisky -wordt gemaakt: zij drijven dan als meerminnetjes in uw drank je. En w.c.-rollen met lustige rijmen erop, zoals „De aanhou der wint" „Eind goed, al goed. Dan: chocolade bekertjes, waarin de likeur na het diner wordt geschonken en die, zoals spreekt, opgegeten kunnen wor den tijdens het drinken. Deur matten, waarop uw naam is ge drukt. En dit: een mal mannetje achter een bar die, opgedraaid, als razend een cocktailshaker begint te schudden, naar het rinkelen van de ijsblokjes luis tert en vervolgens een glaasje vult, dat snel leegzwelgt, waar na hij rood in het gezicht wordt en er rook uit zijn oren komt! Je moet er maar opkomen. En: manchetknopen,' die bestaan uit glazen ogen. Ook bieden hande laars rustgevende wrijfstenen aan die men bij zich draagt en, als men nerveus is, gaat bewrij- ven opdat de zenuwen tót rust komen. Dolleuk is de das, die u een vriend geeft met zijn ver jaardag, de das, die anderhalve meter lang is, staat vol met grappen en kreten en plaatjes en wat al niet. En dan een spe ciaal apparaatje om snel een moeilijke beslissing te kunnen nemen. U kunt dat doen door een munt op te gooien en het kruis of munt te laten beslissen. Voor op het bureau van de heer des huizes is nu een kleurig, zelfs fraai voorwerpje gecre- eerd, waarop de tekst „Beslui ten!" staat en waarop een dol lar is gemonteerd, die met twee armpjes wordt vastgehouden en zo vrij kan draaien. Met één tikje zet men de munt aan het draaien en wacht tot hij stil staat. Zo is er nog veel meer: wij komen er nog eens op terug. In ons land zagen we dat grap- >ige spookachtige kistje met het ïandeltje erop. Dat zet men op „on" en méteen begint het grie zelig driftig te wippen en te be wegen. Dan gaat de deksel er van langzaam open en er komt, heel langzaam, een wit handje uit te voorschijn, "Dat trekt, met een rukje, het handeltje op „off" en verdwijnt, waarna de deksel zich weer sluit. En dat is alles! Maar wél gek! I/rrn tz weer vooral de opbren hectare van doperwtei groot was, ook de kwal uitstekend. Voor de ja[ was het echter heléénM pretje. Percelen dog, worden namelijk met i pozen van een paar dag zaaid om de fabriek g( heid te geven een zeker veelheid in enkele dm verwerken. Dit jaar u echter zó, dat door het rijpen verschillende p( gelijktijdig moesten t geoogst en dat is uitge want een fabriek kan na bepaalde hoeveelheid ken. Daardoor kwam !i voor, dat van de tien p( er maarzes of acht j konden worden. Bij flink weer is een doper\a 's morgens om tien uxiri goedgekeurd om te 's middags al niet meer gi Spinazie is nog sneller schikt, soms in twee urn In het begin van des bonen oogst was er grot* Vloed; maar regen in ati •heeft een spaak in he gestoken. Doordat te vi gen in korte tijd op dei percelen was gevallen,! de .zware plukmaohia drassige akkers niet oog Hierdoor is een deel opbrengst verloren J Het goede weer dat echti na de regen volgde hes veel kunnen goed maka zen zullen lager en b beter zijn dan vorig jï Augurken De augurken zullen .li aanmerkelijk goedkoper Zowel de oogst van dé grond als uit de kassen va de warmte zeer gunstig i bracht bijvoorbeeld op de in zes weken tijd een priji met zich mee van liefst Dat peren en pruimen! en duur zijn komt door nachtvorst in het voorjaar door ging de pruimenoogs helemaal verloren, terwijl" ren nog te kampen haddi het feit dat de bijen, diev bestuiving zorgen, het v koud vonden om uit te m Een bij vliegt niet bij een temperatuur dan 8 gr. Cel Al met al ziet het er v huisvrouw deze winter goi de conserven zijn van een kende kwaliteit en goedkop vorig jaar. Ach, wat korten de dager vreselijk- rap! Hoe trekt d' tuur elke avond eerder dl dijnen van de schemer i over stad en land. Maar.i tegenover staat, dat het hit! thuis weer gezelliger lijk wox'den. Wij Nederlanders: ten het, vanwege onze te: aardheid hebben van he' nenhuis. En dan ontstekei steeds vaker en lang meer alleen op feestdage kaarsen in een daartoe schikt hoekje van de ka: Wij doen dat om het I puntje en ook wel om heti verdrijvende effect van zuü keerse. Nu dan: Rondneuzer stiet guurlijk) een dezer dage een zeer moderne vorm vd aloude waskaars, die druip doet en vaak veel kliederig veroorzaakt. Het is de gasf „For Ever", hier afgebeeli doodgewoon, zoals een g^ steker, gevuld is met gas ei gevuld, kan worden als zij 1 is een zij, ja) ledig is get' De kaars is, pas bij naderoa zoek, te onderscheiden vs»; echte waskaars. Men ka3 kaars heel gemakkelijk dj men kan voorts nauwkeur grootte van de vlam regu! en men heeft" steeds een aangestoken kaars staan I ken. De kaars kost 12,50 (ine: vulling voor plm. 7 uur): nf bus kost 3.75 (met gas plm. 50 banduren. En C N.V. te Diemen is de imp"31 (020-946424).

Allerhande | 1967 | | pagina 6