11» cd SOEP ch Alles kan! Alles mag! 155 85 Sperzie bonen 11° ALLE HENS AAN DEK VOOR PRIJSVRAAG SMAAK TE PAKKEN! OVERAL RONDNEUZEN i ALLERHANDE NIEUWTJES Molen speculaas Speculaas Neem een paar blikjes in huis Amandel speculaas Lijst van fabrikanten Kleuren blindheid is zeldzaamheid TIENER GOEDE KLANT Pan-reprises 500 125 GRAM 1, Albert Heijn ""sperxieboK Rijmpje. Aantrekkelijke prijzen in contanten en goederen - J - 2 ALLERHANDE A OKTOBER liet is weer speculaas tijd 500 GRAM bijzonder fijn Heerlijk bij de koffie of op de boterham. 500 GRAM albert heijn Kippesoep (|f| met stukjes kip V w met balletjes Tomatensoep QA met balletjes w Inhoud blik 0.46 liter gecon centreerde soep (voor vier borden). Verdunnen met ruim een blikje water. Klaarl cn albert heijn BLIK 850 GRAM HELE DUBBELE EXTRA KWALITEIT Hele sperziebonen met een heel fijne smaak, rechtop verpakt als asperges. Wilt u eens iets bijzonders op tafel brengen dan is met deze extra kwaliteit sperziebonen uw succes verzekerd. albert heijn Zo uit AH's eigen bakkerij. Heerlijk vers, voortreffelijk gekruid! Een geliefde tracta- tie! AH-Speculaas is ver pakt in reuzepak van 500 gram. allerfijnste kwaliteit M Zoals reeds op pagina 1 werd aangekondigd, wordt het Centrum I.V.-jubileum ook gevierd met een grote prijsvraag onder het motto Smaak te pakken". Natuurlijk doet ook u hieraan mee om een kans te wa gen in het bezit te komen van één der prachtige 300 prij zen: Albert Heijn looft een hoofdprijs uit van 1.000 in contanten en nog 254 andere geldprijzen tot een totaalbe drag van f14.800. Maar ook de KLM doet een f linke duit in het zakje: zij stelt vliegtuigretours voor twee personen ter beschikking naar Rome, Nice en Parijs. En tenslotte voegden exposanten van het Centrum zélf daarbij nog een collectie gebruiksartikelen, zoals meubels, serviezen, glas werk e.d., die alle natuurlijk beantwoorden aan de eisen, zoals die door de Raad voor Industriële Vormgeving wer den opgesteld. Hiernaast op deze pagina staan die gebruiksartikelen vermeld. Haast u dus om mee te doen aan deze prijsvraag. De voorraad formulieren (ponskaarten) is tenslotte eens uitgeput. Dus zorg ervoor, dat u er niet naast grijpt. Alles wat u te doen staat, is in uw eigen AH-filiaal of in het Centrum I.V. op het Damrak een prijsvraag-ponskaart te halen, die u thuis op uw gemak gaat „invullen". Dat wil in dit geval zeggen, dat u met bijvoorbeeld de stompe kant van een stopnaald een bepaalde letter (de G van goed of de F van fout) moet doorsprikken. Als u de bijbe horende tekst op de ponskaart even goed doorleest, zal alles u helemaal duidelijk worden en er geen vergissing mogelijk zijn. Vóór 21 oktober. Alleendan bent u er nog niet. U zult dan nog even uw hersenen moeten pijnigen voor het vinden van een rijmpje van vier regels, waarvan de eerste regel moet eindigen op „smaak" en de vierde regel op „te pakken". Ook dit staat alles duidelijk op de ponskaart vermeld. Hebt u al deze „vuurproeven" doorstaan, dan rest u nog slechts de beantwoorde ponskaart in elk geval voor 21 okto ber! weer in te leveren bij uw AH-leverancier of op het Cen trum I.V. Overal staan hiervoor speciale bussen gereed, waarin u de ponskaart kwijt kunt. Ziezo, u hebt gedaan wat u kon, de computer doet nu zijn werk: hij zal elk antwoord vergelijken met de juiste oplossing, die werd gedeponeerd bij notaris Teen stra in Zaandam. De rijmpjes zullen op hun originaliteit door een deskunige jury worden beoordeeld. De uitslag zal in het decembernummer van Aller-Hande wor den bekend gemaakt. Prijswinnaars ontvangen thuis bericht. Zo vlug mogelijk dus maar aan de slag envéél succes! EXPOSITIE Aan de expositie „SMAAK TE PAKKEN" in het Centrum voor In dustriële Vormgeving (van 22 sep tember - 21 oktober) werken de volgende Nederlandse bedrijven N.V. Kon. AABE wollen stof fen en wollen dekenfabrieken Til burg Abstracta Constructiebouw N.V., Varsseveld Ahrend N.V., Amsterdam Apparatenfabrlek ATAG N.V., Ulft Apparatenfabrlek Warmte Bouw N.V., Beek en Donk Industriële Onderneming „Arma" N.V., Soesterberg Artlmeta, Hapert N.-B. Asmeta, Zaandam Auplng N.V., Deventer Balamundi Nederland N.V., Hui zen N.-H. Beeloe Holwij Meubelfabriek, Loenen - Veluwe N.V. Kon. Kamper Metaalwaren- fabriek v/h H. Berk en Zn., Kam pen Jac. Bergmans Holland N.V., Waalwijk Van Berkel's Patent Holland N.V., Rotterdam Stoomweverijen Besouw N.V., Golrle Brabgntia N.V., Aalst-Waalre N.-B. Bronswerk - Fijenoord N.V. Amersfoort Bruynzeel Keukens N.V., Zaan dam Buiscar Constructie en Transportwagenfabriek Apeldoorn N.V. Magazijn De Bijenkorf, Amsterdam De Cirkel N.V., Zwanenburg Nederlandse Cocosconventle, Amsterdam Potterie Cor Unum, 's-Herto- genbosch Curver Plastics N.V., Rijen N.V. Daalderop, Tiel Desseaux Tapijtfabrieken N.V., Oss Diddens Van Asten N.V. Helmond Diks Coenen N.V., Uden Eltink's Meubelindustrie N.V., Wijchen N.V. Machinefabriek Figee, Haar lem Keramische Industrie FRIS N.V., Edam Meubelindustrie Gelderland N.V., Culemborg N.V. Gerofabriek, Zeist Gispen's Fabriek voor Metaalbe werking N.V., Culemborg Grasso's Kon. Machinefabrieken N.V., 's-Hertogenbosch Grasso-Nami N.V., 's-Herto genbosch van der Grinten N.V., Venlo Firma E. Gubbels, Roermond Hatema, Helmond Hausemann Hötte N.V., Amsterdam Fa. J. W. van Heuvel, Voorburg Hiemstra Evolun, Amsterdam Homef Metaalwarenfabriek N.V., Hoorn Indola Electric, Scheveningen N.V. „Itho-Schiedam", Schie dam N.V. Inventum, Bllthoven Janssen Fritsen N.V., Helmond N.V. Draadindustrie Jonge Poe- rink, Borne N.V. Kembo, Rhenen Kon. van Kempen Begeer, Zeist International Kendix Textiles N.V., Eindhoven N.V. Instrumentenfabriek P. J. Kipp Zonen, Delft Kon. Luchtvaart Maatschappij, Den Haag Koelstra's Kinderwagenfabrieken N.V., Gorredijk-Kortezwaag Linoleum Krommenie, Krogime- nie Twentsche Matrassen Fabrieken v/h S. Kuperus, Almelo Landeweer, Eibergen N.V. Kon. Glasfabriek Leerdam, Leerdam Handels Onderneming Leefsma B.D., Amsterdam Lips' Brandkasten- en Slotenfa- briek N.V., Dordrecht Mepalservice N.V., Lochem Meijer Pers N.V., Wormerveer van der Mark N.V., Veendam Marko N.V., Veendam N.V. Porcelein en Tegelfabriek „Mosa", Maastricht Kunststoffenmeubelindustrie Ne- bu, Poeldijk N.V. Nederland, Haarlem Nederlandsche Uurwerkfabrle- ken „Nufa" N.V., Amsterdam Nohol Bouwbeslagfabrlek, Edam N.V. Philips Gloeilampenfa brieken, Eindhoven Weverij de Ploeg N.V., Bergeijk N.-B. Snelwegerfabriek Olland N.V., De Bilt Raak Llchtarchitectuur N.V., Amsterdam N.V. Riemersma Kinderwagenfa brieken, Surhuisterveen N.V. Ringlever, Rotterdam Rodiac, Rotterdam C. A. Ruigrok Industrie N.V., Kat wijk a/d Rijn N.V. Metaalwarenfabriek Rijme- fa, Lelden Sikkens Lakfabrieken N.V., Sas- senheim Spectrum N.V., Bergeijk Staalmeubel N.V., Roden Stabin-Bennis N.V., Woerden R. S. Stokvis Zonen N.V., Rot terdam W. J. Stokvis' Kon. Fabriek van Metaalwerken N.V., Arnhem Stork Meijerink N.V., Hengelo Tornado N V., Dordrecht Ums-Pastoe N.V., Utrecht Vaessen-Schoemaker Rubber maid N.V., Deventer Vicon H. Visser N.V., Nieuw Ven nep Vitatron N.V., Dieren Wagemans van Tuinen N.V,, Maastricht Werkspoor N V., Utrecht E. Wessels Zn N.V. Leder en Lederwarenfabriek, Utrecht S. P. Wijers Industrie en Han delsonderneming N.V., Amsterdam N.V. Drukkerij De IJssel v/h R. Borst Co, Deventer Zwijnenburg's Meubelfabrieken N.V., Schoonhoven N.V. AVA Tafelfabriek v/h A. Ver waal, Ammerstol. Albert Heijn: Geldprijzen 1 prijs van ƒ1000.—; 2 prijzen van 500,4 prijzen van 250, 8 prijzen van ƒ175,—; 16 prijzen van 100,32 prijzen van 75,—: 64 prijzen van 50,—; 128 prijzen van ƒ25,—. K.L.M.: Vliegreizen Retour voor 2 personen naar Rome; retour voor 2 personen naar Nice; retour voor 2 personen naar Parijs. N.V. Koninklijke Glasfabrieken Leerdam: 3x1 sherrystel Milano met karaf en dop ƒ55,85 Int. Textiel Org. Kendix Eindhoven: Gordijnstoffen naar keuze tot een waarde van 150, Ahrend N.V. - Amsterdam: 10 x PP-stoel ƒ31,40 Gispen - Culemborg: Wandmeubel 5600 compleet met stoel ƒ350, Kon. Fabriek Inventum N.V. Bllthoven: Badkamerkachel 69,— ODA v/h v. d. Kamp N.V. St. Oedenrode: Bureau facet Brabantia - Aalst 6 kapstokken ƒ30, E. Gubbels en Zn. - Roermond: 20 Pipo-pijpen ƒ10, Spectrum Meubelen - Bergeijk: Fauteuil 470, Weverij De Ploeg N.V. Bergeijk: Gordijnstoffen naar keuze tot een waarde van ƒ150,— Tornado - Dordrecht: 15 x 1 sehotelwarmer 12,90 N.V. De Cirkel - Halfweg: 4x1 stoel Result met Makore zitting en leuning ƒ34,— N.V. Koninklijke Van Kempen en Begeer - Zeist: Keukengarnituur Dinette 1 77,50 Keukengiamituur Dinette 2 (2 x) ƒ42.50 Hiemstra Evolux N.V. Amsterdam: 3x2 wandlampjes wl 8243 ƒ28,— N.V. Porselein- en Tegelfabriek Mosa - Maastricht: 15-délig mokka-servies Aristo 56,45; 9-delig mokka-servies Noblesse ƒ49,75; 6 koppen en schotels Princesse ƒ39,—; 6 kop pen en schotels Michele ƒ21,—; 6 koppen en schotels Maddy ƒ19,50; 4 schaaltjes Carre ƒ17,—; 1 vaas Bella ƒ22,50. N.V. Gerofabriek - Zeist 2 cassettes Gero Zilduro Avanti; 2 cassettes Gero Zildiuxo Festi; 1 cassette Gero Zilvium Elegan ce; 1 cassette Gero Zilvium Ex cellence; cassette inhoud met messen voor 6 personen. (Prijs cassettes ongeveer ƒ300,—.) Slechts zeer weinig mensen zijn werkelijk kleurenblind; zij zien geen enkele kleur en beleven al les in fotografisch zwart-wit en de nuancen grijs daartussen. Deze blindheid komt hoogst zelden voor: men heeft onderzocht, dat in Amerika met zijn kleine 200 miljoen inwoners, slechts 600 per sonen werkelijk geheel kleuren blind zijn. Hun afwjjking wordt achromatopsia genoemd. Er zijn ook andere kleurenblindheids- De Zweedse teenager blijkt een uitstekende ko per en koopster te zijn. Vijftien percent van alle kledingomzetten in dit noordelijke land gaan naar de teenagers; een kwart van alle verkochte bios coopkaartjes worden aan hen verkocht; de helft van de hele grammofoonpla- tenomzet komt bij hen te recht; driekwart van alle bromfietsen worden door deze groep bereden en vijf en tachtig procent van alle sportartikelen komen in hun bezit. Zij kopen jaarlijks in Zweden voor zo'n 7 miljard gulden. Het is een enorme markt, die echter heel moeilijk te overzien is, daar de teen ager ongelooflijk grillig is en men zijn (en haar) diepste verlangens maar heel moeilijk kan voorzien of herkennen. afwijkingen; deze komen vaker voor. Wie alle kleuren herken nen kan is trichromatisch (als dat u interesseert). Wie moeite heeft met bepaalde kleuren, is geen zeldzaamheid. Het gaat dan om de moeilijkheid de nuancen van één bepaalde kleur te onderschei den en vooral rood, oranje, geel en groen leveren daar moeilijk heden op. Overigens ligt het hele maal niet aan de omgeving, de belichting etc. of de moeilijkheid zich voordoet. De dichromatische personen (een groep, die ook nogal veel voorkomt) kunnen slechts twee van de drie primaire kleuren (rood, groen en blauw) onderscheiden. De geleerden zeg gen, dat men alle kleuren die men ziet, „samenstelt" uit die drie kleuren. De meeste dichro matische mensen halen rood en groen door elkaar. Ze zien b.v. geen rode kersen tussen het groe ne blad van de kersenboom. Ve len weten niet, dat zij een kleu- renaf wij king bezitten tot zij vol wassen zijn; de keuringen voor de dienst wijzen zoiets al gauw uit. Sommigen komen het toeval lig te weten. Zoals spreekt is het een weinig-belangrijke afwijking tenzij men, voor zijn werk etc., met het herkennen van kleuren te maken krijgt. Voor dergelijke beroepen wordt de kleurentest dan ook geëist. Overigens: door ervaring geleerd, kunnen bepaal de typen kleurenblinde personen, heel goed zelfs nuancen van ze kere kleuren uit elkaar houden en aanduiden. Maar volmaakt zal hun kleurenkennis toch nooit kunnen worden; zij zullen bij de test, wanneer b.v. telkens de be- liohtingsomstandigheden veran derd zullen worden, in de war raken en falen; hoe goed zij ook hun kleurenlesje in het leven ge leerd hebben. De wetenschappe lijke onderzoeker bezit daarvoor natuurlijk handige foefjes. Hoe het ook zij: in het algemeen acht men kleurenblindheid beslist niet iets om over „in te zitten". W/TE het beeld van de wintermode overziet, krijgt de indruk dat alles mag en dat alles kan. Dat is evenwel niet het geval! Er is namelijk, de laatste tien jaren, een eigenaardig verschijnsel aan het optreden. Dat is het gevolg van het feit dat van de 28 haute couture-b,uizen die Parijs telt, er liefst 22! werken Voor de confectie (of zelf confectionair zijn geworden). En dat betekent dat zij, ver, vér voordat de drukte van de Parijse shows de beluste pers naderbij lokt, deze zelfde cou turiers, die nu zo geheimzinnig doen met hun creaties, „allang en breed" hebben vastgesteld, tezamen met textielindustrie, cosmetische industrie en confectieindustrie, hoe de mode zal worden. En die mode wordt dan precies zoals de „doodgewone vrouw" dat wil. En niet anders! Want zij is de grote klant, ook van de couturier. Verdiende deze namelijk vroe ger uitsluitend aan zijn dure clientèle uit de hogere kringen, nu verdient hij het tienvoudige aan de confectie. Met andere woorden: Hij ontwerpt niet één collectie per seizoen, maar twee: één voor de confectie en één voor de pers. En dat nu verklaart waarom men, in de verslagen over de modeshows in Parijs, zulke won derlijke dingen leest en ziet. Die shows zijn gewoon niet anders dan publiciteitsstunts geworden, waar wat wordt „uitgeprobeerd". De een probeert het eens (voor de grap eigenlijk en omdat de modepers nu eenmaal graag een „leuk stukkie" wil) met heel- lange rokken, de ander met gekke pakken en vreemde broek jes en wat verder al niet. En dat geeft dan veel opmerkelijke fo to's en veel vrolijkheid en spot HEEL KALM De mode evolueert heel rustig en heel gematigd. Dat komt wel tot uiting in de roklengte die, zoals wij al maanden geleden „voorspelden", precies dezelfde zou zyn als die we nu zien. Op of iéts boven de knie. Het sil houet blyft smal; er is een ten dens naar klokkend-uitlopende modellen. Heftig géren komt voor. De ceintuur speelt een grote rol. Het is vaak de Wild- West-ceintuur met enorme gesp. Ook op de lange sweater komt een brede ceintuur voor. De jurk: smal met juk over de borst en neergaande lijnen, ofwel door middel van stiksels en naden, of wel door middel van ingezette panden. Verder: nieuwe kragen, zoals de Dantonkraag en die mi- litairige lage, opstaande Chinese Mao-dingetjes; ook jassen met dergelijke sobere, strenge Mao- vormen. Veel elementen van de mode, zoals Parys die liet zien, kon men terugvoeren tot een soort kleding die een kruising was van militaire toetsen en Wild- westerige. Het best zou men deze styl kunnen vergelyken met de schilderachtige kostuums, die oud- soldaten uit de Burgeroorlog (18611865) eens droegen. Er zit iets roverhoofdmanachtigs in. Maar, in de rustiger vertaling van de confectie (die heel mooi is ditmaal!) wordep het heel-inge- togen, zelfs wat strenge modellen, die het oog verrukken. Eu dat is dan dat. De. W ild-W est-ceinluurlaag gedragen op een zxvart tvollen jersey jurkje met Mexicaans bor duursel in rood, groen en verguld passement. Staand militair kraag je met ruches van kant er uit. Hoed van zwart patentleer. Ita liaans model van CADETTE uit Milaanfoto van Ente Moda, Turijn. in de wereld en iedereen is blij: de couturier met zijn publiciteit in de kranten en bladen en de pers met zijn „stukkie". En on dertussen wordt de mode, op datzelfde ogenblik, afgeleverd in de magazijnen, de winkels en de boutiques. En laat de kas sa rinkelen! En dat is nu de verklaring van het feit, dat wat Parijs toont aan raars en ondraagbaars, be slist niet en zeker niet in die vorm in de winkels zal ko men en dat ook maakt duidelijk dat, ofschoon ogenschijnlijk alles mag en alles kan, dat in feite helemaal niet het geval is. De mode maakt geen sprongen. GELAARSDE KATTEN NIEUWE SCHALEN WIJ ZIJN HEEL BLIJ met de nieuwe schalen van Mepal; zij staan In onwankelbare sta pels in de winkels en verruk ken daar het oog. Mepal, korte lings reeds in het nieuws door het scheppen van sluwe plastie ken serviezen (zonder bijsmaak, sterk en elegant van model) treedt nu opnieuw naar voren en ditmaal met schalen. Men is er, ook hier, vanuit gegaan dat de hedendaagse huisvrouw weinig bergruimte heeft dat dus haar schalen ge makkelijk stapelbaar dienen te zijn. Flatbewoners klagen vaak luide over dat ruimtegebrek en anderszins kleinbehuisden doen dat niet minder. Er werd nu een serie van zes schalen van gelijksoor tige vorm ontworpen; het ging om drie hoge en drie lage scha len. Elke hoge schaal heeft naast zich een lage schaal met dezelfde diameter; daardoor sta pelen telkens twee schalen. Schalen van gelijke hoogte kun nen onbeperkt-hoog gestapeld worden. Met en zonder deksel kunnen de verschillende soor ten schalen gestapeld worden. Men kan ze per stuk en per set krijgen. Ze wórden, als het drinkservies van onlangs, ver pakt in aardige geschenkdozen. En ze zien er mooi uit. Mo dern. Hedendaags. Fris. In on doorzichtig en in glasdoorzich- tige plastic van grote vastheid en sterkte. Mepal werkt in Lo chem. Een fraai lommerijk plaatsje. De mode zal, komende winter, opnieuw vele gelaarsde katten (of poesen) in het stadsbeeld brengen want de laars blijft en vogue. Nu is het wel zó dat het niet meer gaat alleen om zo'n hoge huzarenlaars of een laars naar Dokter Zjivago's mo del, maar om kousdunne, lede ren laarzen aie, zeer frommelig, menen wij, om de benen hangen. Als het dan toch om laarzen moet gaan, dan kan men beter de fraai-leestige verkiezen die het Huis Patou (Parijs) uit bracht. Het zijn laarzen, die ge ïnspireerd zijn op het model van die van de militairen van een garde. Ze zijn overigens geheel gemaakt van synthetisch ma teriaal van Du Pont; het heet Corfam. Zowel het lakachtige deel ,als het suède-achtige is ge maakt van Corfam, een mate riaal dat men steeds vaker ziet. Él Wij hebben u, op dezelf de plaats, goede lezeressen, trouwe lezers en toegewij de supporters, al wel eens gewezen op het bestaan van de kosmonautisch-sterke superglas Pyroflam- pannen van de fir ma Corning, de grootste glasdeskundige ter wereld (zoals men het daar zelf bescheidenlijk meldt). Cor ning maakt inderdaad al lerlei geduchte dingen van glas; ook voor ruimte vaartschepen en voor vuur torens en voor raketten. En voor diepzeeduikboten en zo nog veel meer. Maar Corning werkt ook voor moeder-in-de keuken. Én voor Miesfe en Rietje en Joopje en al die andere kooksters en kokkerelsters, die baat hebben bij een pan die zó, van het vier (vuur) óp de tafel kan en die dan niet onderdoet voor de mooiste ser- veerschaal uit grootmoe ders kastje (zei het kleine ding). Want dat is het mooie van déze vin ding van Corning:-de Py - r of lampan is dusdanig knotssterk en zodanig be stand tegen hitte en ander vuur geweld, dat zij (want een pan is een zij) gewoon, op het volle vuur, al s kookpan gebruikt kan worden, om dan, even la ter, dienst te doen a l s serveerpan. Om dan het eenvvoudige maal van bovengenoemde Miesje en Rietje, Joopje en óók, ja. van Wiesje tot een gezel lige aangelegenheid te ma ken die fleur geeft aan heur prille leventje. Men ziet hier laatstgenoemde Wiesje met de Pyroflampan in de hand, blij tot ons lachen. Hoe terecht! Zij heeft wortelen gekookt, het goede meisje, en deze zijn zeer gezond en smakelijk (bij een visje of een kalfs- lapje). En dan nog even dit: de warmte wordt lang vastgehouden in Wiesjes pan. En het afwassen is kinderspel: van aankoeken is nimmer sprake en van boenen en schuren even min. Een warm sopje doet (ook hier) wonderen. Deze getoonde 1.6 liter (waar om nou niet 1.5 liter? vraagt men zich dan af) die aanvankelijk 23,kostte, koopt men nu (aldus zei ons de heer Corning zelf) voor f 17.50 en dat vanvjge. het enorme succes, dat hij ermee heeft gehad. Bij moeder en Truus, Wiesje, Joopje, Trix en Marina. Zo hóeft het beslist niet, werd het wel zo geshowd Parijs. Modellen van RICCI, ciaal vervaardigd voor de i zoensshows: links een sm ensemble met witte crêpe blo\ en groenvilten hoed met geklq de jagerspluim er op. M iddn sportensemble van donkerbnL shetlandstofbrede ceintuur i wit hemd met vilten bruine ht met fasantenveren er op. Reeh sporttailleur in Engelse stijl marine, wit en groen; trui t rolkraag en bruinlederen ct tuur; grote hoed van groen t Fraaie kleding die ondraagk is maar, met een kleine vertwj ring (vooral ivat de linker a dellen betreft) heel modieus prettig is. PET EN HOEDJE Kijk nu toch eens wal een leuk hoedje-petjt dit juffertje opheeft men zal het komeridt winter dikwijls kunm zien. Het is een straal jongensmodel van Jac ques le Brigant, de hot- denontwerper van hei huis Ricci. - - v-~ HUISHOUDELIJKE SNUFJES Twee nieuwtjes, zojuistvei schenen op de Nederlands markt en afkomstig van d Metaalwarenfabriek F. W Quist K.G. in Duitsland, zij in de eerste plaats een vi roestvrijstaal gemaakt citroei persje, dat zeer fraai vi vormgeving is en vooral en dat is het belangrijkste- zeer practisch. Het is voo zover het de fabrikante bi kend is het enige citroen persje, waarin de hele schij kan worden uitgeperst. Hi sap k?n er als het waf worden uitgeschonken. Prijs 7.95. Het tweede produkt is ed iets voor jonge of aanstaan de moedertjes: een baby garnituurtje, bestaande d een handig gevormd lepeltj en een vrij diepe kom, waar door het opscheppen ver eenvoudigd wordt. Ook d artikel is gemaakt van roe!1- vrijstaal 18/8 en zeer zorg vuldig gepolijst. Echt «6 charmant geheel om cadei te doen voor 9.75.

Allerhande | 1967 | | pagina 2