IWAAR- OVER PRATEN 2 WP SEKSUOLOGI De luxe-editie van dit helpende hoek van f 19, po voor f 6,7)1 Douwe Egberts Rood-Merk is nu verkrijgbaar in Europese Volkskunst-trommeltjes, gedecoreerd met authentieke motieven uit Nederland, Joegoslavië en Finland. Leuk om te hebben... leuk om cadeau te geven... en bovendien geniet u van lekkere Douwe Egberts Koffie, het fijnste van de plantages, op speciale manier gebrand en, door de grote vraag, altijd vers bij uw winkelier verkrijgbaar. 'mi mgaa Dudiij door ROBERT EN ELISABETH BERG/ Voor het echtpaar Robert en Elisabeth Bergmaan betekent de menselijke liefde het sament van twee factoren: de geestelijke verhouding van mens tot mens en de seksuele verhoiK tussen man en vrouw. Vanuit dit standpunt hebben zij hun boek geschreven en dit is ook lid grote pluspunt van deze SEKSUOLOGIE boven andere soortgelijke werken. De schrijvai maken niet de fout uitsluitend de nadruk- te leggen op de „seksuele techniek" of - het andefl uiterste - die techniek slechts te.beschouwen als bijkomstig, in vergelijking met wat men 4 „geestelijke liefde" noemt. Hun gehele ervaring uit een medisch en psychologische praktijk stellen de auteurs tot «1 beschikking. In eenvoudige en duidelijke taal behandelen zij de seksuele techniek; met begrip en menselijkheid schrijven zij over liefde en huwelijk in de hoogste zin van het woord. l\ wijzen zij u de weg uit de talloze lichamelijke en geestelijke moeilijkheden, waarvoor het ga slachtsleven de mens vanaf zijn kinderjaren tot aan zijn ouderdom kan stellen. Een open hartig boek, dat daadwerkelijk hulp biedt bij de oplossing of.- het voorkomen van.' veil huwelijksproblemen. Hier is eén greep uit de inhoud: De geslachtsorganen en hun functies - De natuurlijke geslachtsdaad Middelen ter voorkoming van zwangerschap De over gangsjaren bij man en vrouw Impotentie Onvruchtbaarheid Vormen van perversie De prostitutie-Erotische aantrekkingskracht - De. lief de als beleving van de totale per soon - Zijn de grenzen van het huwelijk' te eng? - Crises en conflicten in het huwelijk - enzovoort. SEKSUOLOGIE - in luxe-editie - 3S0 blad zijden, gebonden in met goud gestempeld blauw kunstleer en voorzien van een dege-- lijk stofomslag - formaat 170 X 210 X 40 mm. Bestelnummer U 304 - 19,50. Voor u slechts 6,751 Het verschil Van ruim TWAALF gulden is een WELKOMVOOR. DEEL als u lid wordt van de NBC. WAAR GAAT UW HART NAAR UIT? Naar boeiende romans over families, liefde, avonturen, historie? Naar boeken over verre landen en volken? Of naar populair-weten- schappelijke werken'op elk gebied, die u een brede algemene ontwikkeling verschaffen en die ook een steun zijn voor uw kinderen bij hun studie? Naar voorlichtende boeken voor de buisvrouw? Naar boeken over zaken en bedrijf? Verlangt u spannende dectective- romans of thrillers? Of wilt u boeken afwis- selen met langspeelplaten van de beroemde wereldmerken tegen aantrekkelijke prijzen? De NBC Vervult uw wensen voor 3,-— per maand! U bouwt een boekenbezit van grote en blijvende waarde op voor bet luttele bedragje van 3,per maand zon der kosten voor contributie of vracht. DIT IS HET LIDMAATSCHAP VAN DE NEDERLANDSE BOEKENCLUB Als u NBC-lïd wordt - voor ƒ3,— per maand - hebt u elk kwartaal het recht op een buiten gewoon boeiende roman, die het NBC-bestuur met de grootste zorg. voor zijn leden heeft uitgekozen. Deze uitverkoren roman, de nbc- selectie, verschijnt in eeii luxe-editie, zo fraai als u zelden zag. De prijs bedraagt 16,50; maar als NBC-lid betaalt'u slechts 9,— (3,per maand). EEN EIGEN BIBLIOTHEEK met 's werelds boeiendste vertellers voor slechts ƒ3,— per maand! VRIJE KEUZE IS HET NBC-DEVIES Elke nbc-selectie wordt vóór verschijning welomschreven aangekondigd in het gratis clubtijdschrift gouden uren. U krijgt ruim schoots gelegenheid om in plaats van de aangekondigde nbc-selectie .uw kwartaal- keuze'te doen uit een kerncollectie van meer' dan 300 titels- op elk gebied en in elke prijs klasse - van grote luxe-edities tot goedkope pockets, of prachtige langspeelplaten van alle beroemde wereldmerken. Zend onderstaande bon - die 11 toegang w schaft tot een nieuw en-rijker leven - in et gesloten envelop met 20 cent gefrankeen aan de NBC, postbus 16, Den Haag. GARANTIE U hebt uitdrukkelijk het recht het welkom voordeel binnen een week terug te zende® als dit boek en de NBC-catalogus niet aai uw verwachtingen beantwoorden. |nederlandsË boekencïw JPniiseviiikenpark 2 Den Haag Telefoon (070) 5120 SI -Postrrkening9M Boekwinkels te: Amsterdam-Vjj-elstmtÏÏ Rotterdam —K Den Haag —N Arnhem S, Eindhoven ï»2Lou..-._~, Antwerpen L.Nieimstrd en Camotstr.M j Akkoord, voor 3,per maand, zonder verdere kosten, wil ik lid worden van de I NEDERLANDSE BOEKENCLUB. Ik heb begrepen dat dit lidmaatschap-koste-1 J loos is. Mijn bijdragen van 3,per I maand (of 9,per kwartaal) zijn'uil-' (sluitend bestemd voor het opbouwen van 1 een'eigen waardevolle bibliotheek of dis-1 cotheek. Daartoe KIES ik uit honderden. J goed verzorgde boeken en langspeelpla- Iten tegen voordelige clubprijzen. Noteer mij voor .ten minste een jaar als lid en stuur mij: j GRATIS de geïllustreerde NBC-cata-j logus en elk kwartaal het clubtijd', schrift GOUDEN UREN. SEKSUOLOGIE van 19,50 voor( I 6,75 als welkomvöordeel. I Stuur mij SEKSUOLOGIE niet. t I kies uit de catalogus een ander boek or f een plaat als welkomvoordeeï. Mevrouw I O Mejuffrouw—. 1 De Heer j adres plaats Afzender Nederland Joegoslavië Finland Kunt u ook geen dag zonder Bio-tex? Neem dan een voorraadkoffer in huis. Dat is nog een gulden goedkoper ook. Standaardpak 47 cent Voordeelpak f 1,- Voorraadkoffer f 8,40 laagschuimend: Blauwpak f2,65 ALLERHANDE A OKTOBER jg,

Allerhande | 1967 | | pagina 12