WE GAAN 'OLGEND FA ZOEN eerr Coupons verzi veren Plastichouder EEN PLAATS ONDER DE ZON! ch ch ch ADVIEZEN VOOR ZONAANBIDDERS HOE IS DE TEMPERATUUR DAAR? T r ainingspakken Ch albert heijn HAIRSPRAY samen voor JOK VAN VER KOMEN ZE 40 koffiefilterzakjes spray AH-Schuur- poeder Boere- metworst 49 pMC'ers zeggen in het Concertgebouw: Nieuw! Magere chocolademelk NIEUW! HANDIG INFORMATIES voor wie een zonnige vakantie zoeken met adviezen over het feit dat te veel zon lang niet altijd even prettig is. WÊÊÊm méér voor 0 dezelfde prijs! REUZE SPUITBUS met gezondheidsvoering99 RUIM 30% CLUBKORTING 45^39 giiittiiiiigiiiiiii (winkelwaarde i%\ samen 1.25) AH WINSTDELENDE KLAMTEy OBLIGATIES ie:-!® VREESDEN, EERLIJK GEZEGD, wat sombere gezichten Si tijdens het laatste PMC-concert van het afgelopen seizoen, .tifcerrat Cabaljé, de beroemde Spaanse sopraan, die met het jtmaandorkest o.I.v. Anton Kersjes, opera-aria's zou zingen, ziek geworden. Dat was zonder meer een tegenvaller. En hJhaar Italiaanse collega Virginia Godoni Cabaljé's optreden jlijl de pauze wel prachtig overgenomen, maar toch: hoe zouden ndipMC-gangers reageren, wanneer we hun juist nu de vraag en voorleggen, wat ze van de PMC-eoncerten denken? Het s geen probleem te zijn. Echtpaar Van Niftrik, Arnhem „Volgend jaar weer graag" 'Sjrs VANUIT Arnhem komen e PMC-ers naar het Conccrt- iw in de hoofdstad om er van [unstmaandorkest te genieten, ileek toen we de heer en me- V T. J. van Niftrik, nj)ekplein 5 4, aanschoten. II was hun eerste serie," die ze «••hun zwager hadden gekregen, np lenden het Kunstmaandorkest de TV en willen volgend jaar weer. Betroffen de heer en mevrouw ■van der Tang. Van Ruys- Kan 66. Leidschendam, en 'de ^en mevr. Van der Berg het Concertgebouw. Het was tij eerste jaar. waarbij u best kweten, dat de heer v. d. Berg n AH-winkel werkt. U mag ooral ook daarom weten, om- ij in zijn winkel een propa- ist voor de PMC-concerten is rden. Hij kon ons ook vertel- dat de AH-klanten muziek via fjadenier helemaal niet vreemd En dat al meer van zijn len onder die klanten zeg- fiat ze dit jaar ook naar Am- an willen gaan. concert hadden beide echt- 'pvergeslagen. Een en al lof Kersjes en zijn mensen. Met Russisch concert onder Swet- Jvj als hoogtepunt. Fam. v. d. Tang en v. d. Berg, Leidschendam „Meer klanten" TN DE WINKELS van Albert Heijn is een nieuw artikel ver schenen: AH Magere Cho colademelk. Van dit pro- dukt, dat in literflessen wordt uit gebracht, is gebleken, dat vooral kinderen er dol op zijn. Het is samengesteld uit melkeiwitten, cacao en weinig vet, waarmee het tegemoetkomt aan de verlangens van hen, die er prijs op stellen hun slanke lijn te behouden. AH Magere Chocolademelk is goed houdbaar, ook zonder ijskast. Wanneer de fles, die wanneer hij enige tijd heeft gestaan, voor het gebruik wel even moet wor den geschud, echter eenmaal is aangebroken, doet men er wel goed aan het restant binnen en kele dagen te gebruiken. De prijs oer fles bedraagt 0,77 te ver hogen met 0,25 statiegeld. „B uitengewoon ill k de heer M. B e z e m e r, zer Eng weg 3 0, Den der, die met een zeer uitge- e familie in de koffiekamer loemde het Swetlanow-concert rk et hoogtepunt. uitengewoon. Maar begrijpt erjf goed, daarmee wil ik niets en aan KersjesIk ben bij- Ier op hem gesteld. Ik denk aan het concert met Gré wenstijn, geweldig. Het op jaar vond ik het Strauss- na 'anima als slot van de serie utfijfc. Graag weer eens." wens van de heer Bezemer is .oord: het laatste —6e— PMC- 1 srt in 1968 is een Weense d!) familie Bezemer kende het itmaandorkest al van de TV en leerde juist zijn programma: iet te zwaar, niet te licht, voor de hele familie. De elui vinden het prachtig, hopen altijd, dat van de ren iemand verhinderd is." Uit Maastricht de PMC-concert ook zgn. lensen culturele moge- :n in Amsterdam biedt, be- het jonge Maastrichtse stel, 'e op een balkon van het Con- ebouw verschalkten en dat de allereerste keer het Kunst- irkest „in natura" hoorde. :en een weekend in de hoofd- kenden het Kunstmaandorkest de TV en profiteerden van de 'ieid, die de PMC hun bood. „Machtig!" iel j. H. Theunissen, Post- W e g 3 5 1, A m s t e r d a rn pro- ,1 rde met haar vriend, de heer «uwer, P i e t e r de Hoogh- a t 15. van het feit, dat diens Ier al drie jaar PMC-coneert- bementen neemt en dat zij avond was verhinderd. Ze het ..machtig", het Kunst- idorkest is ..altijd goed. af- ilend genoeg, jong van samen- ogen jong van spel. Dat trekt.'' heer B. Schut. Valerius- al 15 6, Amsterdam-Z.. het „een heel mooi concert: >er, dat de aangekondigde ■res er niet was. maar dat kt toch niet uit. Het orkest was in de begeleiding en de orkest stukken prachtig." Het leek ons de moeite waard, u nu maar eens te laten horen, wat uw mede-burgers-PMC-ers er van vinden, die de concerten van het Kunstmaandorkest immers kennen. En die ook het komende jaar gaan. Zien ze u ook in het Concertge bouw dit PMC-seizoen? Mej. Theunissen en de heer Bouwer, Amsterdam „Jong" Met een Ité snel naar de zon Bij een pak of blik AH-Koffie waarin Haast u! De voorraad is beperkt: er zijn 200.000 stuks beschikbaar! Met de twee bijgeleverde schroefjes kunt u de houder aan de wand van keuken of keukenkast bevestigen. U grijpt niet meer mis, uw kofFiefilterzakjes bevinden zich op een vaste plaats. Ten overvloede: de kofFiefilterzakjes zijn geschikt voor snelfilter no. 2; met AH-kofFie in melitta-maling bereikt u de beste resultaten. TN ALL F, WINKELS van Albert I Heijn N.V. bestaat weer de gele genheid een serie coupons van AH winstdelende klantenobligaties te verzilveren. Het zijn de coupons die zijn voorzien van de datering: juli 1967. De rente die ditmaal op de klantenohligaties wordt uitge keerd. bedraagt in totaal 11 be staande uit 4% vaste rente en 7% winstaandeel. Hiervan moet 25 dividendbelasting worden afge houden. Wanneer men een aan slag van de inkomstenbelasting krijgt, kan de ingehouden dividend belasting later worden verrekend. Ook coupons die gedateerd zijn op 1 juli 1963, 1964, 1965 en 1966 kunnen thans a1sn*g worden inge wisseld. Welke vervallen De volgende series coupons, die vijf jaar lang betaalbaar zijn ge weest, kunnen na 1 juli 1967 niet meer worden verzilverd: 1955: de nummers 1. 2, 3, 4, 5, 6 en 7. 1956: de nummers 1, 2, 3, 4. 5 en 6. 1957: de nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 6. 1958: de nummers 1, 2, 3. 4'en 5. 1959: de nummers 1, 2. 3 en 4. 1960: de nummers 1 en 2. 1961: het nummer 1. Welke betaalbaar Met inbegrip van in vorige jaren i betaalbaar gestelde coupons die voor verzilvering na 1 juli 1967 in: aanmerking komen, zijn na deze' datum de volgende obligatiecou- pons betaalbaar: 1955: de nummers 8, 9, 10, 11, 12. 1956: de nummers 7, 8, 9, 10 en 11 1957: de nummers 7, 8, 9, 10 en 11 1958: de nummers 6, 7, 8, 9 en 10. 1959: de nummers 5, 6, 7, 8 en 9. 1960: de nummers 3, 4, 5, 6 en 7. 1961: de nummers 2, 3, 4, 5 en 6. Tabellen bij kassa's In de filialen zijn bij de kassa's tabellen opgehangen, die aange ven welk bedrag aan u zal worden uitbetaald. Voor de jaren 1955, 1956 en 1957 is dat 4% vaste rente en 3% winstaandeel, vobr 1958 tot en met 1962 bedragen deze per centages respectievelijk 4 en 3%%, over het jaar 1963 werden beide op 4% vastgesteld, over 1964 bedroeg de vaste rente 4% en het winstaandeel 4V?Tr, terwijl zij voor 1965 op 4% en 5Vt% werden bere kend. Zoals in de aanhef reeds ge meld. is de vaste rente over 1966 4en het winstaandeel 7%. Waar inwisselen De coupons zijn hij elke bank en bij elk AH-filiaal te verzilveren. Wat onze winkels betreft, is dit echter alleen mogelijk op maandag, dinsdag en woensdag, omdat wij vrezen dat op drukke dagen te veel stagnatie aan de kassa's zou ontstaan. Coupons van verzaipelobligaties (stukken van 1.000.-) kunnen het best verzilverd worden via een bank of het. hoofdkantoor van Albert Heijn in Zaandam. pR IS EEN KENTERING «aar -Lj te nemen in toeristische be wegingen. Vroeger ging de mens op reis om bezienswaardigheden te bekijken, om kennis te inaken met andere volkeren en hun zeden en gewoonten en om hun kunstbezit te bestuderen. Dat is later veranderd: de toerist ging op zoek naar de zon. De zonne- rage woedt nog steeds Toch hebben velen de zon iets tè goed leren kennen. Ze hebben, im mi a mum-,,— tijdens hun vakanties, ontdekt dat te veel aan zon onaangenaam I 1 Ls en dat de hitte van zonnige en zuidelijke oorden soms vrij wel onverdraaglijk is en heel on aangenaam. En wie dat eenmaal ontdekt heeft, wordt voorzichti ger. En daar nu ziet men de kentering optreden: velen wen den zich naar andere gebieden dan die, waar men verzekerd is mo(le krachtig beïnvloed. Niet alleen zijn van hitte en zon. de modellen steeds geraffineerder ge- WIE de tabel hieronder eens bestudeert en daarop vaststelt dat bijv. in Athene, in juli, de temperatuur 24 graden Celsius is, die moet dan wel bedenken dat dat de gemiddelde temperatuur is en dat het er dus in werkelijkheid, het jaar dat u met vakantie gaat, veel warmer kan zijn. Dat geldt zeker voor augustus: dan is het er (mecstni) niet om uit te houden. Zon is heerlijk maar te veel zon is „dodelijk" en stellig buitengewoon afmattend en verlammend. Wie echt wel eens een hittcvakantie heeft meegemaakt, weet zich te herinneren hoe blij hy was elndelyk weer in de koelte van het eigen land te zfjn. Daarom: zoek het niet te heet! TIJDELIJKE AANBIEDING! OE ZONNERAGE heeft ook de bad- worden, maar ook worden steeds ge makkelijker en prettiger stoffen gebruikt. Moest men het vóór de laatste oorlog, nog doen met zuiver wollen (of katoe nen) badpakken, die langzaam droogden nu kan men badkleding krijgen die in enkele minuten na het baden alweer droog is. Een voorbeeld daarvan ziet men hier; het is een Frans pak van zeer lichte tricot van lycra elastomerische kunstvezel. Een goed model met diepe ruginsnijding en in vrolijke kleuren: oranje, geel, rood en groen. UITTE NIET ALTIJD WELKOM MEN MOET er van uitgaan dat in zuidelijke gebieden het weer meestal standvastiger is dan bij ons. Wij hebben hier altijd, bij hitte, de troost (en de vaak nogal verdrietige onzekerheid) dat het. bij het eerste onweersbuitje, alweer voor weken in de war zal zijn. In vele zonnegebieden, waarheen zich het toerisme keert, is dat be paald niet het geval: als het daar eenmaal warm (heet) is dan blijft het dat meestal ook. ZEKERDER Wat de watertemperaturen aangaat (zie de tabel), deze zijn constanter en betrouwbaarder dan de gemiddelde landtempera- turen. Dat komt omdat water veel langzamer van temperatuur verandert dan lucht. Met andere woorden: voor wie uitsluitend badend en zwemmend zijn va- Fam. Bezemer, Den Dolder „Voor de hele familie" Praktische tabel die precies zegt hoe warm het er is Gemiddelde temperaturen in graden Celsius juli sept nov. watertemp. dezelfde periode 32 26 18 24 24 19 25 18 10 Barcelona 27 26 16 23 23 17 Beiroet (Libanon) 31 30 23 26 27 22 Berchtesgaden/München /Salzburg 22 18 10 2,7 25 14 20 19 15 Bordeaux 27 24 13 Brighton (Engelse zuidkust) 22 19 11 Casablanca (N.-Afrika) 26 26 21 20 21 18 29 30 25 26 26 22, Dublin (Ierland) 19 17 11 16 15 Dubrovnik 31 2,7 15 23 22 18 Finse Merengebied 22 12 1 Freudenstadt (Hoog Zwarte Woud) 22 17 5 28 2.6 16 22 21 16 Gotland (Zweden) 19 14 6 Helgoland 18 16 8 17 16 22 14 3 26 21 8 31 30 23 26 27 22 19 16 7 17 16 21 19 12 17 16 Klagenfurth (Karinthië-Velden) 25 20 6 Kopenhagen 22 17 6 18 16 29 28 22 24 25 21 26 24 17 18 19 16 Locarno/Lugano 28 24 11 23 19 9 31 25 12 Malaga 29 27 19 22 22 17 29 27 18 24 24 19 Messina (Sicilië) 30 28 20 23 24 19 Nice (Rivièra) 27 25 16 22 21 16 Napels 30 27 17 24 24 18 Oslo (Noorwegen) 23 16 3 17 15 Oostende 20 18 9 17 16 östersund (Zweden) 19 12 1 Parijs 24 21 9 31 28 17 30 27 19 23 24 18 Stockholm 21 14 3 17 14 Tunis 32 31 20 24 24 19 29 29 23 25 26 21 Trondheim (Noorwegen) 19 13 3 Varna (Bulgarije) 29 24 13 23 21 30 27 lb 23 22 18 24 19 7 Bij bovenstaande tabel. Waar watertemperaturen zyn aan gegeven met een streepje, kan aangenomen worden dat zwem men in de bewuste periode niet wel meer mogelijk is. Overi gens is wel duidelijk, dat er verrassingen optreden als men de temperaturen van sommige noordelijke gebieden bekijkt. O.a.. blijkt Zuid-Noorwegen een ideale zomertemperatuur te bezit ten; dat geldt eveneens voor Zuid-Zweden; ook Helsinki en het Finse merengebied hebben een veel aangenamer tempera tuur dan men over het algemeen meent. Zo is het ook aan de Engelse Zuidkust, op de Kanaaleilanden en aan de Atlantische kust van Frankrijk. De temperaturen langs het Kanaal ten bij ons) zijn wel algemeen bekend; daar kan het „vriezen of dooien". Verder is alles duidelijk. Men houde echter wèl in het oog: zon is heerlijk, maar hitte is verschrikkelijk en vrij wel onontkoombaar. Zoek het daarom niet tè heet! kantie wil doorbrengen, kan de tabel feilloos een geslaagde va kantie „voorspellen". De tempe ratuur die men in het water zoekt, zal men daar fijn kunnen vinden En dan nog iets: een strand- en waterzitter zal, zoals spreekt, beter tegen hitte kunnen, dan een wan delaar en iemand die een stad bezoekt. De hitte in een stad is altijd nog enkele graden onver draaglijker dan de hitte aan zee of ergens buiten. Daarom: bedenk wèl wat u gaat doen in een warm klimaat. WAAROM ZO\? Wie ooit eens gevangen is ge weest in de hitte van een zuidelijk gebied en met loden benen en een dof hoofd op afkoeling heeft ge hoopt, die zal zich stellig wel eens hebben afgevraagd in een moment van bezinning: „Wat is er eigenlijk voor fijns aan zon?" Een vraag die zuidelijke volkoren zelf al eeuwen en eeuwen lang hebben beantwoord met: „Er is niet veel fijns aan de zon". En dat verklaart waarom de zuidelijke volkeren de zon zo veel mogelijk vermijden. Men ziet ze zelden of nooit (en dan alleen bij noodzaak) in de zon komen. Zij kennen de hitte van de zon en zij vrezen deze. Zy zitten in de schaduw en ver bazen zich over de toeristen die zo graag bruin willen worden. Zijzelf namelijk willen dat hele maal niet! Zij willen veel liever blank blijven. Want blank is deftig en bruin is een teken van armoe dige landarbeid en dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. Blank is bovendien religieus en daarom ook al deftig en verfijnd. Bij ons is „zon" iets anders dan in zuide lijke landen. Zon is hier: warmte, behaaglijkheid, schoonheid, vreug de en vruchtbaarheid. Ginds is zon: hitte, droogte, dorheid, misoogst en zo meer. Natuurlijk is de zon, in voor- en najaar in zuidelijke ge bieden, een evengroot geschenk als elders, maar in de zomer wordt de zon de grote vijand die men ver mijdt en ontloopt. De vraag is nu: hoe is die mode van zonneaanbid- ding toch ontstaan? NOG MAAR KORT Nog maar enkele tientallen jaren aanbidt men de zon. Dit is een voortvloeisel van een ruimere mo raalopvatting, die eigenlijk pas in de jaren twintig van onze eeuw ingang vond. Na de Eerste Wereld oorlog had de mens zich bevrijd van vele vooroordelen en taboes. Men ziet deze ontwikkeling dui delijk weerspiegeld in het model van een damesbadpak. Eerst was dat een ongemakkelijke wijde hansop, in de jaren twintig werd het een strakzittend badpak dat de benen en armen vrijwel geheel vrijliet en dat bewegingsvrijheid waarborgde. De zon kon nu vrij op grote delen van het lichaam spelen. De Amerikanen waren de eersten die van deze nieuwe vrijheid ge bruik maakten. Zij veroverden de oude vakantie-oorden van Europa, waar men zich tot dan toe steeds had verborgen onder parasols en onder linnen afdakjes en strand tenten, en gingen pal in de zon liggen op de stranden en werden daar bruin en bruiner. De Rivièra, waar het eigenlijk vooral begon, veranderde er geheel door van karakter. Van deftig oord met elegant geklede gasten, die statig voortstapten langs de wijdse boulevards, werd het nu een strandplaats met groepjes zonne badende en zwemmende mensen. Ook elders werd de mode over genomen; Europa begon de zon te zoeken. ER IS MEER.... Na deze beschouwing is het wellicht verstandig eens goed te overwegen of men dit jaar eigen lijk wel alleen het stralen van de zon, de temperatuur etc. zal laten beslissen over het vakan tieoord waar u heen zult gaan. Niet alleen is „zon" dus helemaal niet iets zó geweldigs, maar ook zijii er nog zovele vndere genie tingen dan alleen warmte, water en strand HJDELUK OCcy MEER IOU '0 INHOUD inhoud 20 oz. Do normale bus AH-Hair- spray bevat 16 oz. en kort 2.95. Om deze voor treffelijke hairspray nog wat meer 'voor het voetlicht' te brengen, nu een reuzebus met20 oz. voor dezelfde prijs. Maar denkt u er wel om, deze aanbiedingisslechtstijdelijk! albert heijn NIEUW! A IEL WE PMC-AAXBIEIHXG: F)E PREMIE-VAN-DE-MAAND CLUB heeft weer een nieuwe, uiterst aantrekkelijke aanbieding gelanceerd, en wel in trai ningspakken, de kleding die allang niet meer uitsluitend wordt gebruikt door de actieve sportbeoefenaars, maar is gaan behoren tot de uitrusting van vele vakantiegangers en mensen die in hun vrije tijd eens wat meer „bewegingsvrijheid" willen hebben. Vooral kampeerders kunnen er 's avonds, of als de kwade nukken van de weergoden weer eens de boventoon voeren, veel plezier van hebben. ALS GEVOLG VAN dit veelal ion eleganter geworden. Dat geldt I zeker voor die, welke nu door de PMC worden aangeboden: zij zijn vervaardigd van marineblauw He- lanca, een getextureerde nylon vezel die een grote veerkracht biedt Nu in moderne plastic (geeft geen kringen) REUZEBUS (inhoud 600 gram) Ter kennismaking OA albert heijn gemener gebruik zijn de trainings- j Doordat aan de binnenzijde een pakken gaandeweg steeds fraaier katoenen draad werd meegebreid, wordt gemakkelijk vocht opgeno men. Niet voor niets noemt men dit de gezondheidsvoering De pakken zijn gemakkelijk was- t/Bgk baar. Transpiratie laat geen blij- f «1 f vende sporen achter. Boord, man- ->JL chetten en kraag van het in lange trant uitgevoerde jack zijn ge- ifliHMEift streept in de kleuren blauw en wit. De prijzen van de pakken, die in vijf verschillende maten verkryg- uKKKIMf zijn. variëren van ƒ33,- tot ƒ36.-, geheel te voldoen in PMC- Rif ÊÊÊS^HÊ cheques. De winkelwaarde van de- fl§§H^^HS| ze kleding ligt tussen de 50,- en Brak •I* f60-"- De PMC-Clubkorting be- draagt dus tussen de 33% en 40%. HM fHÉflwWI Zien is passen In de Albert Heijn-winkels zijn folders beschikbaar met gegevens over de wijze van bestellen. Zien (en ook passen) kunt u de pakken in de shows te Haren Gr. (Kerk- straat), Rijswijk (In den Bogaard). Geleen (Rijksweg) en in het PMC- W JVR Voorlichtingscentrum aan het Os- sF dorpplein te Amsterdam. V Voor openingstijden zie achter- zijde PMC-catalogus. WEEKAANBIEDING t/m woensdag 5 juli 100 gram Jt /V De echte, zoals boeremet- worst moet zijngrof, hartig, smakelijk! Lekker bij een drankje of als hapje, maar ook als beleg op een stoere, Hollandse boterham niet te versmaden. albert heijn V-e-r-I-e-n-g 11 n vakantie - Vlieg per KLM ALLERHAJVDE

Allerhande | 1967 | | pagina 3