ieuw wegrestaurant onder de rook van Utrecht: LAGE WEIDE cd oh KWALITEITSAANDUIDING GROENTEN EN FRUIT ch T&icVi 60.000 kisten per week SNEL KOKEN*GOED KOKEN ch HOE ER TE KOMEN Sardines NOG MEER la de KORST^MIX nu ook 45 Puur Vlees Hond Kat .59-49 Fannekoek- meel spaar nu bij Wat een tijdsbesparing! CH0BA j«r49 Vleuten 5.4 Utrecht 3,2 Industrieterrein Lage Weide o.* jlOOOml W Utrecht Industrieterrein Lage Weide Portugese Haast of niet iedereen voelt zich thuis NIEUW! Nijmegen, opgelet! Distributiecentrum Rotterdam Aardappelen met room Aardappelen met spekjes Aardappelen in wijnsaus Linzen met ham en ui - [lARI 1967 ALLERHANDE ID van het Verkeersplein Oudenrijn in de richting van Amsterdam ziet u rechts na ca. 2 km dit bord. T^EDERLAND IS EEN WEGRESTAURANT RUKER! -L* Dinsdag 27 december jl. werd het eerste tiental Albert's Corners volgemaakt met de opening van het Wegrestaurant Lage Weide, onder de rook van Utrecht, op 2 km afstand van het verkeersplein Oudenrijn langs Rijksweg E 9 in de richting van Amsterdam. Zowel van buiten als van binnen is het gloednieuwe wegrestau rant Lage Weide een lust voor het oog. Temidden van een ruime parkeergelegenheid voor circa honderd auto's, waar iedere wagen zijn keurig afgebakende eigen plaats heeft, rijst de Albert's Corner strak, modern en smaakvol op met een flink terras op het zuiden. l verder staat dit bord. U verlaat Rijksweg E 9, volgt de klinkerweg die jdig loopt, gaat onder hef viaduct door en na 100 meter vindt u recht* het nieuwe wegrestaurant Lage Weide. ID uit de richting Amsterdam ziet u onder de rook van Utrecht dit bord. IETER verder staat dit bord. U verlaat Rijksweg E 9, volgt de klinkerweg, rechts af, over het viaduct heen, weer rechts aanhouden, onder het viaduct i 100 meter vindt u rechts het nieuwe wegrestaurant Lage Weid*. WEEKAANBIEDING t/m woensdag 1 febr. in olijfolie blikje 56 gram 40 3 voor 99 NU albert heijn TTET SUCCES van het eerste Albert's Corner Wegrestau rant Zevenaar heeft geleid tot de vestiging van het tweede In Lage Weide en in dit jaar is de opening al verzekerd van ten minste nog twee andere, als mede enkele vestigingen met een ander karakter. Eerst Wimpy in Heerlen, ge volgd door de heropening van het gemoderniseerde AJI-restau- rant in Den Haag en de weg restaurants Reeuwyk, Oud- Leusden en iets later Leider dorp. De eerste vier openen dus zeker dit jaar htm deuren, maar de kans is niet uitgesloten dat er nog twee of drie bijkomen! "TEN OVERVLOED aan glas laat ook op de donkere dagen voldoende licht binnen in het royale maar toch knusse café restaurant, dat op1 de parterre 84 personen kan herbergen. In het midden bevindt zich een fraaie cirkelvormige coun ter, waar op de achttien comfor tabele krukken niet alleen haas tige bezoekers snel een broodje kunnen verorberen, maar ook de minder gehaasten hun lunch of diner geserveerd kunnen krij gen. Via een brede trap komt men i boven in een apart restaurant, bestemd voor mensen die van rust houden en op doorreis even op adem willen komen, los van het gezellige roezemoezige ko men en gaan beneden. Dit res- i taurant biedt plaats voor nog eens 40 personen. Werkelijk, het i nieuwe wegrestaurant van AH j bij Lage Weide is een plek, waar I men zich direct thuis zal voelen! RICHTUVGBORDEIV Bij het ter perse gaan van dit nummer van Allerhande was de toestemming voor het plaatsen langs Rijksweg E9 van het be kende bord met de hoofdletter R nog niet verleend. Daarom ge ven we hieronder even aan hoe het AH-wegrestaurant Lage Weide gemakkelijk te bereiken is. Wanneer u uit de richting Am sterdam komt over Rijksweg E9 verlaat u de snelweg bij het blauwe ANWB-bord waarop staat: Indus trieterrein Lage Weide 1.2 km. De smalle klinkerweg leidt u over het viaduct over Rijksweg E9 waar na u scherp rechts aanhoudt, onder het viaduct door rijdt (dus weer in de richting van Amster dam) na honderd meter ziet men het wegrestaurant Lage Weide rechts voor zich liggen. Op de hoek van de inrit staat een service station van Mobil Oil, dat kan dus niet missen. Komt men van de andere kant dan is het nog eenvoudiger. Onge veer twee kilometer vanaf het Verkeersplein Oudenrijn in de rich- ting van Amsterdam rijdend ziet men rechts een blauw ANWB bord eveneens met de aanwijzing: In dustrieterrein Lage Weide. Men gaat die klinkerweg op, die even wijdig aan de snelweg blijft lopen, het viaduct onderdoor en na hon derd meter ziet men het wegres taurant Lage Weide liggen. Vanaf Utrecht binnendoor ko mende volgt men gewoon de bor den Industrieterrein Lage Weide. Het adres is: Atoomweg 2, Lage Weide. AL VROEG Al zeer vroeg kan men er terecht. Door de week is 's morgens om zes uur de kof fie al klaar (en de rest voor de inwendige mens natuurlijk ook) en 's avonds om elf uur gaan de deuren dicht. Op zon- idag zijn de tijden: 10.30 23.00 uur. Dat de wegrestaurants als padde stoelen uit de grond rijzen is een bewijs dat er een steeds toenemen de behoefte bestaat aan deze pleisterplaatsen langs de snelwe- In een minimum van tijd de heerlijkste resultaten AN ME BEST voorstellen dat na de maand december wel meer ultgefeest bent, maar 'en gaat nu eenmaal gewoon en ook in januari zijn er l aanleidingen voor het bou- an een feest. Daarom wil ik ipeciaal uw aandacht vestigen et gemak van bakken met I-Mix", een voortreffelijk ikt van de V.l.F.-fabrieken. de „Korst-Mix" maakt u in korte tijd op eenvoudige wij- iderdeeg. Dit bladerdeeg be- n slechts tweemaal uit te rol- één keer te vouwen. bladerdeeg is uitstekend in natie met appelen: ap- Ppen en appelbollen, boven kaakt u in een handomdraai eroemde amandel- of ijzenbroodjes. Deze zijn bijna een nationaal be- i komt er, als goed iw.«; in het nieuwe jaar, een iw produkt van VJ.F., de Ben-Mix". Een „instant"- fckt waarmee zelfs een «men onervaren bakster Eerlijkste resultaten kan Hkien, ook alweer in een fcoriim van tijd. Zowel voor zoete als pikante vullingen te gebruiken. KAASSOESJES Niets zal u beletten om bij een aperitief eens van die appetijtelijke kaassoesjes te serveren. En op het kinderfeest kunt u schitteren met de prachtigste moorkop pen of koffiesoezen. In het pakje „Soezen-Mix" zitten twee zakjes met de mix plus tij delijk een plastic spuitzak die bij zonder handig in het gebruik is omdat het plastic niet aanhangt en gemakkelijk te reinigen is. KAASVULLING VOOR SOESJES U ROERT 125 gram boter tot room en werkt er vervolgens de inhoud van twee pakjes smeerkaas doorheen. Vermeng de boter-kaas-massa met een ge raspt uitje, een paar theelepel tjes rode paprikapoeder van de „edelsüsze" soort, een snippertje mosterd en wat fijngehakte peterselie. Indien u het ge heel niet smeuïg genoeg vindt, dan roert u er een bewijsje koffie room door tot het uw goedkeu ring kan wegdragen. Variant: in plaats van paprika poeder neemt u een aangename hoeveelheid kerrypoeder. WARME SOEZEN MET RAGOUT TJEERLIJK als voorafje voor de avondmaaltijd, maar ook zeer geslaagd voor een feestelijk buffet zijn warme soezen met ra- goütvulling. Maak in dit geval de soezen groter. Snijd ze half open en vul ze met de volgende ragout: Maak van gelijke delen bloem en boter het bekende gladde papje en roer er met melk of bouillon een zeer dikke ragout van. Voeg er wat fijngehakte champignons (vers of uit het blikje) bij plus een geraspt uitj e, versgemalen peper, zout naar smaak, een snippertje tijm en/of marjolein en de nodige vers- gepelde garnalen. Vul met de gloeiende ragout de pasgebakken soezen en serveer onmiddellijk. In plaats van garnalen kunt u ook soepballetjes uit blik, fijngesneden ham, gare k a 1 f s - of kippepoulet of iets van dien aard nemen. gen, gelijke tred houdend met het zich gestaag uitbreidende auto park. Die behoefte ligt voor de verschillende categorieën auto mobilisten anders, vandaar dat een wegrestaurant op die ver scheidenheid van wensen moet zijn berekend. Degene die louter voor zijn ple zier langs 's heren wegen toert, wil op zijn gemak eten en drinken en voor hem zijn tevens de sfeer en het comfort van groot belang. Zakenlieden stellen dat ook wel op prijs, maar voor hen is een snelle, perfecte bediening van nog groter gewicht. Beroepschauffeurs daarentegen is het vooral om rust, gezelligheid, om even op adem te komen, te doen. Een wegrestaurant moet dus voor ledereen in de eerste plaats een lokaliteit zijn, waar men zich thuis voelt en dat is dan ook het cen trale idee van AH geweest. voor (70 vlees, aangevuld metbouillonenproteïnen) TER INTRODUCTIE BLIK 450 GRAM albert heijn PRIMEUR VOOR NEDERLAND ALBERT HEIJN ZET HET NIEUWE JAAR IN met een lande- lijke primeur! Met ingang van januari worden de meeste soor ten groenten en fruit voorzien van hun kwaliteitsklassen, die zijn vastgesteld "volgens internationaal overeengekomen normen. Het publiek kan zich hierdoor steeds overtuigen van kwaliteit, variëteit en oorsprong van de verse produkten. De aanduiding geschiedt in alle annonceringen, op affiches in de winkels en door middel van kaartjes op de afdelingen, waar groenten en fruit zijn uitgestald. Malleen niet voldoende. Er wordt nu ïlAAlYlf" een idealere situatie voor de con- llrrllll sument bereikt. Hjj heeft b(j een gegarandeerde kwaliteitsaandui ding nu een betere gelegenheid de prijzen te vergelijken. DE E.E.G. heeft het afgelopen najaar een verordening aange nomen, die bepaalt dat groenten en fruit in de handel moeten wor den gebracht mèt vermelding van hun kwaliteit. Op deze ma nier wil de E.E.G. het publiek ge legenheid geven, zich op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de produkten. Het belangrijkste voor deel hiervan is, dat huishoud- kwaliteit, die in vele landen he laas ook in ons land als „eerste klas kwaliteit" werd aangeboden, voortaan als kwaliteit nummer twee of drie moet worden geëta leerd. In verreweg de meeste E.E.G.- landen is de eerste fase van de verordening (een beperkt aantal artikelen) met ingang van 1 janu ari van kracht geworden; de twee de fase treedt volgend jaar in wer king. De wetgeving in Nederland is nog niet aan de nieuwe E.E.G. bepalingen aangepast; daarvoor moet het Produktschap voor Groenten en Fruit eerst de voor ons land geldende bepalingen, ge- ent op die van de E.E.G.-verowle- ning, officieel vaststellen. NIET AFWACHTEN Albert Heijn heeft dit ogen blik niet willen afwachten en heeft besloten om, vooruit lopend op de verordening, al in januari groenten en fruit met hun kwaliteitsklassen aan te duiden. Het is niet mogelijk gebleken om alle soorten te voorzien van hun kwaliteits aanduiding, omdat nog niet alle normen bekend zijn. Deson danks zal naar de grootst mo- gelijkp volledigheid worden ge streefd. Bij de fruitsoorten waarvoor dat uitvoerbaar is, zal behalve de kwaliteitsklasse ook worden ver meld hoeveel stuks er in één kilo gaan. Dat geldt bijv. voor appels, peren, bananen en citrusvruchten. Het publiek ziet dan in één oog opslag welke de kwaliteit is en hoeveel het voor de prijs krijgt. Voordat Albert Heijn als eerste winkelbedrijf besloot kwaliteits klassen te hanteren, waren de ver se produkten ook al van „klasse één". Op de afdelingen groenten en fruit worden als regel uitslui tend produkten van deze klasse verkocht. Dat blijft uiteraard zo. Het verschil met vroeger is, dat de kwaliteitsklasse er nü bij wordt vermeld. Albert Heijn draagt er zodoende toe bij het publiek „kwa liteitsbewust" te maken. MEER PRIJSBEWUST Ten slotte is „prijsbewust" zijn WEEKAANBIEDINO t/m woensdag 1 febr. zakje 200 gram In een wip 12 heerlijke pannekoekjes albert heijn Wie zoekt de Klok van Arncmniden? T)IT KLINK als een geheime code uit een detective film, maar het is toch heus reële werkelijkheid. Het zit zo: een maand of vier geleden vierden de heer en mevrouw Huiszoo n- v an de Schelde in de M ar conistr a at 39 te Roosendaal (N.-Br.) hun 50-jarige trouwdag. Er werd een groots feest gevierd, dat de Brabanders alle eer aan deed en Albert Heijn deed toen natuurlijk ook een duit in het zakje. Ten slotte kom je niet alledag mensen tegen, die bovendien ook nog vijftig jaar al trouwe AH-klanten zijn. Stapels brieven Naar aanleiding van het in AllerHande verschenen arti kel over deze heuglijke ge beurtenis ontving het echt paar Huiszoon stapels brieven van mensen, die het allemaal heel erg leuk vonden en dit gewoon eens even op papier wilden zetten. Zo was er ook een brief bij uit Nijmegen van een gezin, dat hoe dit zo in de cor respondentie ter sprake kwam, weet ik heus niet zo bijzonder graag de tekst van het schone lied „De klok van Arnemuiden" in hun be zit wilde hebben, om het thuis dan op de piano te kun nen spelen, zo vaak als ze er zin in hadden. Die lieve mensen in Roo sendaal de heer en me vrouw Huiszoon dus wis ten niet, hoe snel ze aan dit verzoek moesten voldoen: na veel moeite wisten ze in het bezit van de begeerde plaat te komen, ze namen de tekst op de bandrecorder op, heb ben de woorden keurig op pa pier getypt en wilden deze toen subiet in een envelop naar Nijmegen opsturen. Adres zoek Maar o jee welk een ramp: de brief met naam en adres van de bewuste Nijmeeg se aanvragers was in al die drukte om „De Klok" prompt verloren gegaan. Al het gezoek mocht helaas niet baten: de brief bleef verdwenen. Vandaar dat de familie Huls- zoon onze redactie verzocht een kleine oproep in AllerHande te plaatsen om misschien langs deze weg de bewuste Nijmeegse familie op te kunnen sporen. Opdat zij In het langverbeide bezit van de bewuste Arnemui- dense Klok kome. Van de woorden althans. CISKA VERHEUL de mooiste dingen voor tafel-en-keuken (vèr beneden de winkelprijs) De letterzegeltjer op de achterzijde van de Knorr soepzakjes hebben nu waarde Vraag de nieuwe spaarfolder bij uw winkelier ^JEISJF.S pakken rruit in, mannen lossen kisten groente, anderen tikken op rekenmachines, een chef reet dat er „daar opgestapeld moet worden kortom: negentig mensen werken in het distributiecentrum Rotterdam van AH om er AHr<innêr0lW ""J' "k' land bij meer dal> '«tig AH-SuperMarts en een groot aantal aelfbcdieningszaken elke dag verse groente en fruit plus aardappeleu ,aatkr;:^ c:,h0°'d v,an di£ eisantischc „groentewinkel" staat de bedrijfsleider: de heer P. H. Ifaan, lang, blond. 35 jaar en wel eens „een spin in een web" genoemd. VERSTE UITHOEKEN Wat gebeurt er achter de scher men om b.v. in de AH-SuperMart in Geleen of in een AH-zelfbedie- ningszaak in een geheel ander deel van het land 's ochtends een huis vrouw verse andijvie of bloemkool aan te bieden? In telegramstijl verteld, dit: „Elke dag kopen onze inko pers op veilingen en andere kooppunten groente, aardappe len en fruit. Al dat gekochte komt 's middags en tegen de avond naar het grote distributie centrum in Rotterdam, wordt 's avonds nog geladen, 's nachts vervoerd en 's morgens om acht uur wordt het tot in de verste uithoeken van het land bij de AH-filialen afgeleverd. Zoiets lukt natuurlijk alleen wanneer er een samenspel is en een goed schema." En in het weekeinde? ,Jn het weekeinde bewaren we niets", zegt de heer Haan. „We kopen weer op maandag en leveren gelijk vers af." Twintig zeer grote vrachtwagens 'soms met aanhanger daveren elke nacht door Neder land om groente, fruit en aard- "DEST mogelijk dat u al gelukkige bezitster bent van zo'n praktische Tempo Gourmet-snelkookpan. Dan zult u hem beslist niet meer willen en niet meer kunnen missen. Wat een tijdbesparing betekent het koken met zo'n supervvonderpan ènhet behoud van de voedingswaarde van uw gerechten! In enkele minuten hebt u nu een complete maaltijd voor vier of zes personen kant en klaar, waar u anders één of misschien wel anderhalf uur over doet. En als u met meer personen bent, wel, wat let u om er dan twee snelkookpannen op na te houden? Zoveel scheelt de prijs van een snelkookpan (bij AH in de PMC voor slechts ƒ42,ook niet van een goede kwaliteit „gewone" pan. En u moet maar zo denken: het enige dat in deze tijd nog belastingvrij is, is de vrije t ij d. Het instructieboekje, dat u er gratis bij krijgt, zal u heel spoedig wegwijs maken. Hieronder nog enkele recepten. jy/JAAK VAN DE AARDAPPEL uw snelkookpan eens iets heel bijzonders! Schil niet te grote, min of meer gelijke aardappelen van een soort die niet afkookt en ook niet „bloemig" is. Snijd iedere aardappel in vieren. Kook ze in in- zetbakje B van de Tempo Gourmet met de voorgeschreven hoeveelheid water op de bodem van de pan gedurende een minuut of zes. Maak de pan op de voor geschreven manier open. Haal het inzetbakje met de aard appelen eruit en ledig de pan, die u na omspoelen afdroogt. Smelt op een kilo aardappelen 60 gram boter in de pan zonder inzetstuk. Voeg er de gekookte aardappelen bij, zout ze licht en voorzie ze van vers gemalen peper naar smaak plus een kwart liter room, ongezoet en ongeklopt. Sluit de pan opnieuw en laat de aard appelen met toebehoren nog twee minuten onder druk op het lage pitje staan. Opdienen, bestrooid met veel, zeer fijn gehakte, kervel of peterselie. ZEER GOED VOOR heel koude winterdagen en voor opgroeien de „energie-verbruikers" zijn de hier volgende aardappelen. Op een kilo aardappelen hebt u een ons mager gerookt spek nodig, in blokjes gesneden en twee ferme uien in dunne schijven gesneden, plus een half ons bo ter, zout naar smaak (denk aan het spek!), veel vers gemalen peper, 20 gram bloem en veel fijn gehakte peterselie plus een fijn gedrukt teentje knof look. Smelt de boter in de Tempo Gourmet zonder inzetstuk. Laat er de ui-schijven en de spekjes licht in kleuren. Schil een kilo aardappelen, snijd ze in vieren, voeg ze bij de ingrediënten in de pan. Voorzie ze van zout en peper en voeg er het teentje knoflook bij. Bouillon erbij Roer alles goed door elkaar en strooi er vervolgens de twintig gram bloem overheen. Weer roeren en er vervolgens een kwart liter bouillon, al roerende bijvoegen. De aardappelen in inzetbakje A deponeren, de pan sluiten en onder druk de aardappelen in de voor geschreven tijd gaar laten worden. Flink bestrooien met fijn gehakte peterselie en önmiddellijk opdie nen. Heerlijk met varkenskar bonade en een grote kom s 1 voor de vitaminen. CCHIL EEN KILO aardappelen en snijd ze in dunne plakjes (heel eenvoudig met een kom kommer schaafU hebt twee fer me uien nodig en na het schoonmaken snijdt u ze in dun ne schijven. Er komt verder aan te pas: een half ons boter of iets meer, een fiks glas rode Bordeaux wijn, bijv.: een Réserve du Palais G a 1 - lien (ƒ1,98), verder een afge streken eetlepel bloem, zout naar smaak en vers gemalen peper plus een bouquet garni. (Bij elkaar gebonden: een paar wortel tjes, een paar takjes peterselie, een takje selderij, een takje of twee tijm, een flink laurierblad. Het ge heel in een dun zakdoekje binden, dan kan het bouquet zonder enige moeite voor het opdienen worden verwijderd.) Onder druk In de pan laat u de boter smelten en u roert er de bloem door tot zich een glad papje heeft gevormd. Laat deze combinatie onder voort durend roeren hazelnootbruin wor den en giet er dan, steeds roerende, een glas water en vervolgens een glas wijn bij. Even door laten koken. Vul inzetbakje A met de aardappel- en uien-schijven voorzie het geheel van een sende dosis peper en zout. Leg het zakje met het bouquet er tussenin. Sluit de pan, breng die onder druk volgens voorschrift en laat het ge recht in een minuut of zeven gaar worden. Heel goed met een echte H o landse biefstuk en met 1 o f als groente. (Die lof kan in het inzetbakje met gesloten bodem in dezelfde tijd gaar worden). W/"AS DE LINZEN en zie toe dat er geen ongerechtigheden in voorkomen. Met een half pond linzen handelt u als volgt: Zet ze zonder de inzetbakjes in de Tempo Gourmet met koud water op (de pan half vullen) en voeg er een in twee helften ge sneden u i bij plus een bouquet garni in een neteldoekje gebon den (worteltjes, tijm, laurierblad, takjes peterselie en takjes selderij). Voeg er wat zout bij. Breng de inhoud van de pan volgens de voorschriften aan de kook onder druk. Vanaf het moment dat de pan onder druk staat rekent u 25 mi nuten. Tegen de tijd dat de linzen klaar zijn, snijdt u een ons Gel derseham in reepjes en u hakt een tweede ul fijn. Laat ham en ul in een half ons boter goud bruin worden. Gebonden saus U roert er een afgestreken eet lepel bloem door en giet er beetje voor beetje wat van het linzenkooknat bij tot u een aange naam gebonden saus hebt verkre gen. Door die saus roert u van het vuur, indien nodig, nog wat zout, veel vers gemalen peper, een kof fielepel Franse mosterd (als u het scherper wilt hebben neemt u wat meer mosterd) en fijn ge hakte peterselie. Roer deze pikante saus door de goed uitgelekte linzen en serveer met aardappel puree. Als de linzen het hoofd gerecht van de maaltijd vormen, dan neemt u natuurlijk naar ver houding meer ham. appelen van Groningen tot Middel burg te distribueren. Zestigduizend dozen en kisten in een week, dat is een heel gewoon getal. Daar kun nen m sommige seizoenen twintig duizend kisten sinaasappelen bij zijn. of tienduizend kisten aard appelen, of twaalfduizend kisten appelen. In één week! Het systeem? „We nemen", zegt de heer Haan, „hier de bestellingen op van de filialen, totaliseren die en geven ze door aan onze eigen inkopers. Denkt u niet dat groente, fruit en aardappelen alleen per auto naar ons distributiecentrum in Rotterdam komen. We krijgen ook massa's goederen per schip per vliegtuig en per trein." UIT ITALIË Dan komen eerst, de telefoontjes van alle kanten die melden, dat het verwachte schip om zo laat zal af meren, die laten horen dat het vliegtuig om zó laat op Schiphol aankomt. - Per vliegtuig? „O jawel", vertelt de heer Haan. „We hebben bijvoorbeeld aard beien uit Italië geïmpor teerd, meestal een tijdje vóór de Nederlandse aardbeientijd begint. We hebben tijden gehad, dat er drie vliegtuigen per dag vol aard beien op Schiphol aankwamen, s Morgens geplukt in Italië, de volgende ochtend In de AH-zaak te koop. Uit Mexico laten we ook per vliegtuig aardbeien komen. Het zijn de schepen die vooral de sinaasappelen en grape fruits meebrengen en het zijn de treinen uit Frankrijk en (wederom) Italië, die de groente met wagonladingen naar ons land en dat distributiecentrum in Rot terdam brengen. „Hier, in Rotterdam, houden we", aldus de bedrijfsleider, „alles in één hand, in één grote groente-, fruit en aardappelen-hand. Ik kan wel globaal stellen dat we. met uit zondering van de Achterhoek en de provincie Groningen waar men dus weinig aan tuinbouw doet onze produkten in heel Nederland halen en ze ook weer door heel Nederland distribueren En intussen wordt daar in Rot terdam ge- en verpakt. „Alles wat zich leent tot centraal verpakken, doen we hier", zegt de heer Haan. „Om eens iets te noe men: appelen, uien, sinaasappelen. Het schrappen en snijden van de groente gebeurt in de filialen." Zestigduizend colli per week aan groente, fruit en aardappelen van Rotterdam uit dwars het land door. Dat betekent ook, dat er iets retour komt. KISTENBERG Dat „iets" moeten ze in het Rot terdamse distributiecentrum om grinneken, want het gaat om een retourzending van zo'n veertig duizend kisten per week. „Als een ratjetoe komen ze binnen", zuch ten de mensen in Rotterdam wel eens. En dan moet men daar, elke dag weer, sorteren. Veiling bij vei ling zetten, want als er dadelijk weer een wagen wegrijdt om in Venlo groente te halen, dan moet hij de kisten van die veiling bij zich hebben en rijdt een andere man weg om in Berkel en Roden rijs de verse Westlandse produkten mee te nemen, dan moet hij de kisten van die veiling bij zich hebben. Elke dag, vijfendertig grote auto's, ergens op een Nederlandse weg. „Dat moet", aldus de heer Haan. „om de tjjd tussen koop en verkoop zo klein mogelijk te hou den met het oog op de kwaliteit." WEEKAANBIEDISQ^ t/m woensdag 1 febr. Boterhamsmeersel met heerlijke chocoladesmaak.- pakje 240 gram albert heijn

Allerhande | 1967 | | pagina 3