T IS GOED SLAPEN op een PMC-BEDBANK De nieuwe PMC-koelkasten uit voorraad leverbaar 1L.OC© co*Sa^-. PMC-NffllTOE OVERAL RONDNEUZEN ALLERHANDE NIEUWTJES MET DE PMC NAAR ISRAËL PMC-Wensen voor het Nieuwe Jaar Ban de buik en de bon! BINNENKORT NIEUWE SHOWROOM WAT STRAKS NOG KOMT DROOGMOLEN HUISHOUDTRAP Tafelmodel '67 Gezinsmodel '67 TASSEN VOOR NU Plak- en koekvrij CHI-CHI EN LIV Een der achthonderd AMERIKAANS NEEFJE WARMPIEPEN' ALLERHANDE JANUARI 'pWEE NIEUWE aanwinsten in het enorme, voordelige PMC- assortiment. 1) Een één-persoons bedbank voor een clubprijs van 58,-, waarvan 52,- in PMC-cheques (vergelijkbare winkelwaarde 95,-) Bestelnummer bij de PMC C-114. 2) een één-persoons bedbank met daaronder twee laden voor een clubprijs van 79,-, waarvan 52,in PMC-cheques, (verge lijkbare winkelwaarde ƒ125,-). Bestelnummer bij de PMC: C- 154. ZONDER LADEN De afmetingen van de één-per- soons-bedbank van 58,— zijn binnenwerks 190 bij 80 cm. De hoogte aan de korte zijde is 6*2 cm. aan de lange zijde is de hoogte 7*2 cm, in de hoeken aflopend naar een hoogte van 6% cm. Voor de wanden zowel als voor de poten is Afroteak gebruikt. Dit is massief en 2 cm dik. De lengte van de poten is 24.7 cm. Deze poten zijn bijzonder stevig en heb ben aan de bovenzijde een door snede van 56 mm, aan de onder zijde 26 mm. De poten word los bijgeleverd, maar kunnen gemakkelijk worden vastgeschroefd. Hiervoor zit in de houten poot een metalen bout. die past in een metalen plaatje van 8 mm dik, dat aan het bed is ge monteerd. Om een goede vlakke ligging van de matras te verkrijgen, is de bedbank uitgevoerd met vijf re gels, waarop een plaat Fins-hard board. Deze plaat is, om een goede ventilatie te verkrijgen, van gaten voorzien. De regels zijn van stevig beu'keboudt. Het geheel is glad afgewerkt en de bovenkanten van de wanden zijn mooi afgerond, zodat er geen scherpe kanten o die blauwe plekken! zijn. zoals dit bij ge fineerd meubelplaat het geval is. TUE PMC-SHOWROOM aan dc Adm. Helfrichlaan in Utrecht is met ingang van 2 januari Jl. gesloten. Nog enkele PMC-pre- j j mies zijn thans tijdelijk op- gesteld in de SuperMart-Van Starkenborghhof 132 in Utrecht. Er wordt druk getimmerd en ge-1 bouwd in het nieuwe PMC-voor- iichtingscentrum dat zal komen op het osdorpplein in Amster dam. De ingang is achter de Su- perMart bij het parkeerterrein. Dit voorlichtingscentrum wordt over enkele weken geopend. Dc royale ruimte, waar alle inlich tingen over de premies gegeven kunnen worden en waar alle pre mies zijn te bezichtigen, heeft geen telefoon en ook geen ver binding binnendoor met de Su- perMart. Belt u dus niet om In lichtingen naar de SuperMart. Wilt u de telefoon gebruiken, draal dan 02980 - 27000 Albert Heijn, Zaandam, afdeling PMC. j MET EADEN De één-persoons bedbank met laden van 79.— is wat afmetin gen betreft gelijk aan de eerst genoemde. terwijl de laden een af meting hebben van 63 cm breedte, 65 cm diepte en 9 cm hoogte. Zo als bekend kleurt het teakhout door de inwerking van het licht nog donkerder, waardoor de vlam- werking nog beter uitkomt. Het onderhoud is heel eenvoudig door spaarzaam gebruik van teak olie. T^EN droogmolen en een alumi- -Lj nium huishoudtrap zijn de twee premies die Albert Heijn's Premie-van-de-Maand Club in fe bruari voor haar leden introdu ceert voor een clubprijs van resp. 46 en 38. De vergelijkbare win kelwaarde is resp. 79 en 59. De droogmolen (bestelnummer F-475) heeft 40 meter drooglijn tus sen vier uitschuifbare armen. Het geheel is gemakkelijk in de tuin te plaatsen door middel van een bijgeleverd verzinkt grondanker. De met plastic overtrokken buizen zitten op bereikbare hoogte en zijn 1% meter lang. Aldus wordt een maximale droogruimte op een zeer beperkte oppervlakte geboden. Na gebruik kan de molen in een ogenblik wor den dichtgeklapt en in een schuur of garage worden opgeborgen. Het gewicht bedraagt 6 kg. TNE HUISHOUDTRAP (bestel- nummer F-407) is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium en geeft dus niet af aan de handen. De steunen zijn aan de onderzijde voorzien van anti-slip doppen, die ook op colovinyl en rubber geen strepen achterlaten. De treden zijn anti-slip geprofi leerd en aan de zijkanten voorzien van rode plastic beschermdoppeiv Geen zorgen voor nylons dus. De trap heeft een rubber platf >rrr> van zeer royale afmetingen, op een hoogte van 93 cm en 3 treden, is voorzien van een emmerhaak, weegt slechts 4,2 kg en is daarmee de lichtste 4-trees trap in geheel Europa. /"'ROOT NIEUWS over de PMC-koelkasten! 1967 heeft zowel het tafel- als het gezinsmodel in een nieuw jasje gestoken: mo derner en nóg praktischer, terwijl de prijs van het grote gezins model zelfs met 10% omlaag is gegaan. Nu dus 369,— tegenover 409,— van het vorige type! Hoewel de prijs van het tafelmodel gelijk is gebleven, 269,—, is deze in feite ook goedkoper dan vorig jaar want het vriesvak werd vergroot, terwijl de kast werd uitgerust met een halfautomatische ontdooi-inrichting. Hier vol gen de details. reukloos plastic van bin- Bestelnummer: A-666. Clubprijs: 269, waarvan ƒ52 in PMC-che ques, restant in kontanten. Of ter mijnbetaling; 52 in PMC-cheques, 35 aanbetaling en daarna 12- maandelijkse termijnen van 16,73.prijs 40 Afmetingen: benodigde vloerop- gesteld, pervlakte 57 x 61 cm, afmetingen bovenblad 57 x 56 cm, hoogte 85 cm. Inhoud: 150 liter. Inhoud vriesvak 8 liter (dat is dus liter groter, terwijl het vriesvak niet meer in het midden is plaatst maar tegen de kant. zodat de ruimte praktischer is verdeeld In het vriesvak een plastic rekje voor het maken van ijsblokjes. Een grote lekbak onder het vriesvak dient tevens als vleesla de. Automatische binnenverlichting: regelbare thermostaat met half-au- tomatische ontdooi-inrichting. De groentelade var. 10 liter heeft een glazen afdekplaat, daarboven twee rekken over de volle breedte, waarvan één met opklapgedeel'.e voor flessen. Ook het rekje naast het vriesvak kan worden opge klapt. De deur biedt plaats voor vier grote en drie kleine flessen, twee afsluitbare vakken (boter, kaas e.d.) en twee open vakken waarvan één met eierrek. Bestelnummer: A-677. Clubprijs: 369 waarvan 52 in PMC-che ques, restant in kontanten. Of ter mijnbetaling: 52 in PMC-cheques, 70 aanbetaling en daarna 12- maandelijkse termijnen van 22,57 of 18 maandelijkse termijnen van 15,69. Afmetingen: benodigde vloerop pervlakte 56 x 57 cm, bovenblad 56 x 49 cm, hoogte 115 cm. Inhoud: 200 liter. Inhoud vriesvak 14 liter, met plastic rekje voor het maken van ijsblokjes. De grote lekbak onder het vriesvak dient tevens als circulatierooster om meer of minder koude lucht in de koelkast toe te laten. Inhoud groentelade 10 liter met glazen afdekplaat Daarboven vier rekken over de volle breedte waar van één met klaprooster voor fles sen. De deur biedt ruimte voor o.a. 6 grote flessen, 2 halve-literflessen. 2 afsluitbare vakken (boter, kaas e.d.) nog 2 vakken voor kleinere flesjes, 2 open vakken met eierrek en nog een extra open vak. Ther mostaat met half-automatische ont- De heren zullen deze trap graag dooi-inrichting. Zowel het tafel- gebruiken als projectietafel voor als het gezinsmodel is eer. compres- dia's of film. 1 sorkoelkast, zwaar gemoffeld van buiten, nen. Garantie: 5 jaar op het Ag gregaat en 1 jaar op de kast. Het nieuwe gezinsmodel 1967 heeft iets minder inhoud, doch werd daardoor lager en kreeg een nuttiger bovenblad terwijl de club- A* iager jj0n worden HOE BESTELLEN Voor bestellingen dient men ƒ52 aan PMC-cheques te zenden aan PMC, Postbus 175, Zaandam met insluiting van het bestelbiljet uit het chequeboek. Op dit biljet moet duidelijk worden vermeld: naam. adres, woonplaats, bestelnummer van model van de koelkast en de j manier waarop men wil betalen. Wilt u bij termijnbetaling vooral niet vergeten te vermelden of u in 12 of in 18 termijnen wilt betalen? Zodra de cheques binnen zijn,! ontvangt men van de PMC de bescheiden voor contante betaling of het huurkoopcontract van de fi nancieringsmaatschappij. En zodra de gehele clubprijs is voldaan (of bij termijnbetaling na ontvangst van het getekende contract en aan betaling) wordt de koelkast afge zonden. Aflevering geschiedt fran co huis in Nederland. Mocht de expediteur u niet thuistreffen, dan laat hij bericht achter zodat u zelf een afspraak kunt maken. De ter mijnbetaling is mogelijk voor meerderjarigen tot en met 70 jaar. SERVICE Alle service wordt als van ouds door onze goedgeoutil- leerde en deskundige PMC-ser- vicedienst verzorgd. Ook na af- j loop van de garantieperiode! Ook in het jaar 1967 Reisdata Aantal tourdagen Prijzen zonder tour j met tour 22 mrt 4 april 5 954.— 1.182.— 12 april 2 mei 7 1.147.— 1.487.— 8 mei 25 mei 7 1.036.— 1.376. 31 mei 13 juni 5 954.— 1.182. 11 sept. 28 sept. 7 1.036.— 1.376. 9 okt. 26 okt. 7 1.036.— 1.376.— 20 dec. 4 jan. 858.— (Kerstreis) In het februari-nummer van AllerHande komen uitgebreide inlichtingen over reizen. Inlichtingen kunnen nu reeds verkregen worden bij Hoogstins Passages, Prins Hendrik kade 48 te Amsterdam (tel. 020223291). (Advertentie) J^ET ZOALS IEDEREEN, heeft ook de PMC-administratie enkele wensen, die zij in het komende jaar zo heel graag in ver vulling zag gaan. Niet alleen ten behoeve van zichzelf, maar juist en vooral ten bate van alle leden van de Premie-van-de-Maand Club. Mogen wij ze hier op deze plaats nog eens op een rijtje zetten? Daar gaan we dan! HARTEWENS 1 Verzend uw enveloppe waarin uw bestelling en PMC-cheques aangetekend. Vermeld op deze enveloppe in de linkerbovenhoek welke premie u bestelt. Dus: mixer, was automaat of iets anders. Kort en krachtig. Als u meer premies be stelt, dan mogen die bestellingen gerust in één enveloppe. Maar ver meld ook alle namen! HARTEWENS 2 Schrijf voor elke premie een apart bestelbiljet. Zelfs al zou u bijv. twee naaimachines bestellen toch voor elke machine afzon derlijk één biljet invullen. Omgekeerd echter ook voor één premie niet méér dan één bestelbil jet invullen. Er ziin nl. PMC-le- den, die bijv. een koelkast bestel len met ƒ52 aan cheques. Daar voor gebruiken ze dan twee boek jes, elk inhoudende ƒ26 cheques, waarvan zij het bestelbiljet in bei de boekjes invullen. Zodoende ont vangt de administratie voor één koelkast twee bestelbiljetten, met alle verwarring van dien. U kunt zich voorstellen, dat dit veel ver traging tot gevolg heeft. HARTEWENS 3 Stuurt u alstublieft toch niét het bij-te-betalen bedrag in contant geld mee. Heus, de bestelling gaat hierdoor beslist niet vlugger. Inte gendeel. De PMC-administratie beschikt namelijk niet over een lo pende kas, maar doet alles per gi ro af. HARTEWENS 4 Alstublieft héél, héél duidelijk schrijven. Met andere woorden: in blokletters. Niet iedereen heeft een duidelijk leesbaar handschrift. HARTEWENS 5 Weet u, waarmee u de Premie van de Maand Club een heel groot genoegen kunt doen? Door de che ques zélf uit de boekjes te scheu ren. Iedere dag honderden boekjes leegscheuren kost ontzettend veel kostlbare tijd, waardoor uw bestel ling vertraging ondervindt. HARTEWENS 6 Teken de cheques, vóór u ze wegstuurt. U maakt ze hierdoor on geldig voor een ander. nARTEWENS 7 Vouw de cheques ook liever niet op. Waarom niet? Omdat de eindcon trole op de binnengekomen che ques op een zeer ingenieuze geld telmachine gebeurt, een machine, die volkomen secuur en heel snel werkt, mits... het materiaal, dat wordt ingevoerd, ook in een gave, dus gladde staat verkeert. Vou wen, kreukels e.d. geven storingen en fouten en betekenen dus opont houd, dat begrijpt u! HARTEWENS 8 Sluit s.v.p. geen verzoeken meer in over bepaalde dagen, waarop de premies thuis of elders be zorgd moeten worden. Het is voor de uitgebreide en vaak verspreide NOTEERT U EVEN? Nieuw nummer PMC-service Noteert u s.v.p. ook nog ««m wellicht ten overvloede het nieuwe telefoonnummer van de PMC- Serviceafdeling in Hilversum (Beers N.V.): 0 2950 - 41 656. Een kleine aantekening met dit nieuwe nummer op het garantie bewijs van uw koelkast, wasautomaat of centrifuge bespaart u in geval van nood veel onnodig gezoek Raad pleeg uw garantiebewijs of het lijstje service-adressen in de catalogus vóór u schrijft of belt De lettors voor de bestelnummers verwijzen naar het juiste service-adres. PMC-verzendaf delingen werkelijk een onmogelijke taak om aan deze verzoeken te voldoen. U kunt ongeveer rekenen, dat er tussen het moment waarop u de PMC-cheques post en de bestelling bij u thuis bezorgd wordt, een dag of tien liggen. LIET IS BEKEND dat de hedendaagse mens te weinig doet aan lichaamsoefening en zeker dat hij te weinig lichaams beweging neemt. De auto en al de andere middelen van ver voer die voortgedreven worden door motoren, maken ons lui en traag. En dat is niet gezond. Het valt dan ook niet te verwonderen dat de fietsenfabrikanten met nadruk wijzen op het medicinale nut van fietsen. Zij doen dat regelmatig en, een dezer dagen, meldden zij oils dan ook weer enkele uit spraken van doktoren die de fiets als heilzaam medicament zagen. Hieronder, al rondneuzend (op de fiets dus) een aantal fietsinformaties. De „Stichting Fiets" verstrekte ze ons. MANNEQUIN- Raspwomlertje BENEN EEN gezaghebbend fietser ver klaart: Het rijwieltoerisme is be langrijk voor de vrouw en wel in het bijzonder voor de spierbeweging. Slappe beenspieren komen soms al voor bij meisjes van acht tien jaar. Spataderen zijn mogelijk op die leeftijd. Slap pe buikspieren zijn er oorzaak van dat meisjes zich vroeg tijdig moeten inrijgen. Met geen enkele sport nu kunnen deze gebreken zo goed wor den ondervangen en zon der zware oefeningen als met het fietsen. Wanneer men mij slank vindt en niet be grijpt dat, op mijn toch al gevorderde leeftijd, mijn beenwerk er nog zo stevig uitziet, is er maar één ant woord op: het komt door het fietsen in mijn jeugd en nu. Ik merk het: des winters wor den de buik- en beenspieren weer wat slapper, maar na een maand van vier tot vijf fietstochten (dus na zo'n km of 400) is het weer óké. Meisjes, die in hun jeugd veel en op de juiste wijze fietsen, krijgen mooie, stevige benen en hoeven niet bang te zijn dat zij op haar 50ste lelijke benen hebben want de spie ren behouden hun goede vorm en stevigheid. Niet voor niets bestaan er in Amerika fietsclubs voor mannequins. Fietsen in de frisse buitenlucht geeft adem, verbetert de teint, het geeft slanke heupen en slanke en kels: het fungeert als massa ge van de gehele bekken streek." Ten bate van tikkertje HET HART. oftewel het tik kertje, is zeer gebaat, aldus vele medici, met fietsen. In zijn boek „Het hartinfarct" (hart aanval ten gevolge van. door onvoldoende toevoer van bloed, gedegenereerd en alstervend spierweefsel van het hart) schrijft de Amsterdamse inter nist A. J. D u n n i n g: „In ieder geval dient, uit het oogpunt van algemene gezond heidszorg, het verdwijnen van de fiets uit sommige sectoren van de Nederlandse samenle ving als een groot verlies te worden beschouwd dat niet wordt goedgemaakt door het gebruik van laxeermiddelen, curieuze dieetregimes en andere zinloze vermageringsmiddelen, die als mosterd na de maaltijd komen." Iets dergelijks verklaarde de bejaarde Amerikaanse hartspe cialist Dr. Paul Dudley White, lijfarts van ex-presi dent Eisenhower: „Ik zou het liefst iedereen op de fiets zetten, niet alleen voor incidenteel maar vooral voor regelmatig gebruik. Dat is de goede weg om hartziekten te voorkomen. De invoering van het fietsen als dagelijkse ge woonte kan de beslissende stap zijn op de,weg naar het herstel van gezondheid van ons allen." i Nog één stem, die van D r. Ir v inde H. Page (voorzitter van de Vereniging tot bestrij ding van hartziekten): „Bij mensen boven de vijftig blqft, door het fietsen, de elas ticiteit van de bloedvaten be houden; fietsen voorkomt vroegtijdig oud worden. Voor mensen van alle leeftijden is het fietsen een van de beste manieren om gezond en ener giek te worden en te blijven." Alstublieft! En u houdt er mannequin-mooie benen bij! En slanke enkels. En slanke heupen. Kijk eens aan! Dus op de fiets! Ten slotte nog dit DE MINISTER van verkeer van de Duitse Bondsrepu bliek, Dr. Seebohm. noem de de fiets voorts de oplossing van het steeds groter wordende verkeers- en parkeerprobleem. „De fiets", zei hij, ..neemt min der ruimte in. is gemakkelijk te parkeren en brengt in het cen trum van steden de berijder sneller ter plaatse. De Zweden zijn de laatste ja ren, als razenden gaan fietsen: het aantal fietsenstallingen van-rijkswege is enorm uitge breid: grote rekken in de ste den. Ook hotels en winkels zor gen voor stallingruimte. Ook hier speelt de gezondheidszorg en het zenuwverwoestende par keerprobleem een rol. In ons land breiden de N.S. hun fietsenstallingruimte uit: in Delft, Zevenaar en Nijmegen zijn onlangs stallingen geopend die samen ruim 5.000 fietsen kunnen bevatten. Amsterdamse reclamemensen hebben de auto (in de stad) verwisseld voor de vouwfiets: zij hebben een „reclame fiets club" opgericht, onder het motto: „BAN DE BUIK EN DE BON" (die van de verkeers politie bij verkeerd parkeren). I rijkse komaf (maar hier maken ze óók wel zoiets, als u het zelf al niet wilt breien) en het werd gemaakt van Orlon acrylvezel. Van Du Pont de Nemours vezel- I fabrieken dus. De trui is hemels- blauw. ZAGEN IN ITALIfi deze tas sen: een schildpad-schoon heid met vergulde sluitgesp en vóór beeld van de modelijn in UIT AALST in Noord-Brabant vernamen wij het blijde be richt dat aldaar een geheel nieuwe roestvrije keu ken r a s p was ontwikkeld en het zal niemand verwonderen dat wij er spoorslags (met de N.S.) heen gesneld zijn om dit nieuwe raspwondertje met eigen ogen te kunnen zien en met eigen hand te kunnen be- raspen. Nu: men had niet gesnoefd in Aalst: de nieuwe rasp (hier af gebeeld) is een fijne rasp. een hippe rasp! En, ja. alweer, een werkstuk van Br a b a n t i a. die zo geducht arbeidt op het vlak van huishoudelijke hulp middelen en nu eens een trap construeert, dan weer een thee licht en dan plots een réchaud- je om van om te vallen. En nu dan weer deze hippe rasp! Opgevouwen is deze rasp geheel plat: dat is punt één. Uitgeklapt is de uitklapstand de enig juiste voor doeltreffende rasperigheden. Roestvrij staal is toegepast en dat is heerlijk. Nog iets: de zijkanten zijn iets hoger dan de raspvlakken. Dat be duidt dat uw komkommer er niet steeds van afschuift, ƒ9,95. Sportieve trui De WINTERSPORT lokt velen (ons niet zozeer: wij houden het op sneeuwvrije, zonnige oorden met een lauwe tempera tuur en warme voeten en neus). Velen ijlen per ski of anders zins. van ruige vorstige hel lingen, naar beneden om in het dal rillend de warmte op te zoeken van bar of bed. Tallozen aarzelen des morgens dit bed te verlaten bij d'aanblik van de ijziige alpen die zich over het landschap buigen vol grim mige ernst en dreiging. Velen sidderen als zij denken aan de eindeloze sneeuwdiepten waar op zij, al dan niet op houten latten, neergezet zullen worden om vervolgens de Verschrikke lijke Zwaartekracht te laten inwerken op Heul en Heil. Velei^ echter, gedreven door de gedachte dat wintersport nu eenmaal een „motje" is (een „must", zeggen de Angel- saksers). staan tóch op en zoeken dan rond naar warme kleren. Ziehier zulk een kleding stuk voor de Verschrikkelijke Ijsvlakten van de Wintersport; het is een model van Oosten- UIT AMERIKA bereikte een verheugend beri i daar vervaardigt in Minne» de Norplac Incorpot ted in St. Paul, uitei» i aangename keukenspullen importeert deze ook in ons E 'Skultuna Nederland X Mariniersweg 24, R'dam; j 010-132400). Zodra wij de gelegen! hadden, hebben wij ons naar importeur begeven en hel aldaar, met eigen flitsend de genoemde spullen bekeke Inderdaad 'zo zagen wij); „Non Stick"-spatels, vor messen, schuimspanen, opsd maatlepels, serveersets en <f rollen die wij zagen, wa ware keuken-vreugden: gj zend blank, licht en pre handzaam. En, aldus bleek bij gebn niet aankoekend (en tassen, alsmede (boven) een zwierig, plezierig tasje in eeuw wende-stijl van kalfsleder be drukt met luipaardmotieven. Beide zijn modellen van Ebe- Turijn. RONDNEUZEND in de Lcn- dense dierentuin, troffen wij aan de wereldberoemde reuzen- panda Chi-Chi die faam verwierf in verband met een mislukte huwelijksaffaire met een Russische panda, in gezel schap van meisje Ij i v. een wichtje dat in de publiciteit kwam als Cover Girl Ï966 ofwel „Omslagplaatjesmeisje 1966"; het lijkt of de Panda voor'haar meer belangstelling heeft dan voor de soortgenoot in Rusland. Deze Liv nu bevond zich ter plaatse in verband met een modeshow waarbij artikelen werden getoond van het be drijf Shubette of London (dat ook in ons land impor teert). Liv droeg hier een luxueus televisiepak in grijs en zilver (plim. ƒ90,en de Panda was gekleed in een zuiver wollen kostuum van zwart en wit dat vooral op merkelijk was vanwege het feit dat het ook het hoofd en het gezicht geheel bedekte. Opval lend vooral zijn de zwarte oor- lapjes en de oog vlekken; heel chic! "DOSTITCH is een befaamde -L* naam die gekoppeld is aan honderden modellen (800 om precies te zijn) nietmachientjes. De deskundige spreekt van „hechtmachine": wij echter spreken over nietmachientjes. Gij kent ze: u kunt er alles, met behulp van naaldscherpe niet-ijzertjes, mee vastnagelen. De Bostitch nietmachine die wij hier afbeelden, is een zeer kleine, handige voor in de zak of de aktentas: men kan het apparaatje als tang gebruiken maar ook als tacker. Zo'n Bos- tisch wordt vijf jaar lang ge waarborgd door de makers. Zo als alle 799 andere modellen dat ook worden. En: Dekker-Verpakking N.V. is de importeur (Willem Fenen- gastraat 21-23, A'dam (tel. 020- 59765). NU WE TOCH over fietsen spreken en de problemen die het parkeren van auto's be geleiden, dan hier de foto van een nieuwe car, de Rambler- Renault 196 7, die een neef je blijkt te zijn van de Ram bler-Rebel van de Ameri can Motors; de Renault-Ram bler is geïnspireerd op het Amerikaanse model. Vanaf deze maand is dit model in ons land verkrijgbaar. De carrosserie is fraai aan gepast aan de modieuze smaak: de breedte is groter dan van een ouder broertje en hij is ook langer (5 m.). Verder: 4 deurs maar ook in sportieve 2-deurs hardtops); veilig (dubbele rem men met gescheiden circuits: stuurkolom die. bij botsing, te- lescopisch in elkaar schuift en zwaar gecapitonneerd dash board en interieur. Sterkere motor: een 6-cilinder in lijn met vierkante boring-slag-verhou- ding, 7 maal gelagerde krukas en wigvormige verbrandings ruimten. Cilinderinhoud: 3.8 liter; maximum vérmogen: 155 pk bij 4400 omw.-min. Topsnel heid 160 km/u. is mooi!) en snel we schoon. Voorts krassen de ken van „Non Stick" niet; vertonen geen schet h o e k e n en zijn roestvrij ih geen nogal wiedes is, daar niet van metaal zijn). Zulke fraaie geriefjes dien voor gebruik in Teflon, Te Hostaion en andere slu bewerkte pannen en natuur ook voor glazen gerief aluminium. Het materiaal is hittebest dig tot 255 graden Celsius en prijs is aantrekkelijk: 4,25 stel. Een vierdelige praktis set, aardig verpakt, kost ƒ8 Kleine liefelijk blauwe blo* motiefjes sieren de stelen voorwerpen. UR ZIJN PERSONEN zweren bij elektriek-i warmde dekens; zij heb vaak om medische red ene dringende behoefte aan zi dekens. Er worden door scheidene fabrieken dergeli behaaglijke, automatische d ken,s geproduceerd en zij zi waarborg voor warm pi* pen (zoals, in bepaalde strek* van ons land, het slapen wor genoemd).. Een der laatste modell wordt geleverd door Genen Electric USA import! is Mijnssen Co N.V.. Keizei gracht 205. A'dam; tel. 0! 64876); het is een vervolmaki (aldus de makers) van de re« in 1948 ontwikkelde „Slee; Guard" ofwel „Slaapi hoeder". Deze nieuwe ..Slee Guard" nu werkt ook met zogeheten signaaldraad, d; onafhankelijk van d verwarmingsdraad, in deken is aangebracht. Won een of ander deel van de dek te warm (door bijv. een defed dan waarschuwt de. naast l verwarmingsdraad aangebradi signaaldraad, het schakelkas! naast het bed en dit slaat i uit. De signaaldraad is nameR door het gehele weefsel aans bracht en geen enkele afwijk? kan zo ontsnappen aan i mechanische aandacht van de draad. Zomers beeld EVEN in de toekomst kijke (daar is januari immers meest geschikte maand voot een zomermodel dat men, ovi enkele maanden alweer, zal ziö het is van Trevira bouclé, g' mengd met katoen en difl tomaatrood met grove korrel structuur. Voor in de tuin. E' elders. Leuk!

Allerhande | 1967 | | pagina 2