!8f'67 DE FANT- M WêêÊ$0*ê VIERKLEURENDRUK VOOR ELK WAT WILS Albert Heijn zal jamprijs niet verhogen ch HENKIE HANDIG OPSCHRIJFBOEK VOOR DE HUISVROUW AH introduceert Jeugdblad „Heintje" NIEUW VOOR NEDERLAND! GROOT FORMAAT n\GmwASEHTX9 eerste ^scm^scmiiom Albert Heijn 80 jaar Maar jonger dan ooit le nummer gratis Knackebrod VOL TIPS BINGO albert heijn f albert heijnl nummer Albert Haijns Vrolijk Elkel4 Dagen BIad JH 28^«Sn967 BABS EN BOB Joldm lei&doAe KOEN DAPPER X Albert Heijn gedwongen prijs Tarvo-brood met 2 cent te verhogen Andere statie geldregeling 1 80 jaan voordeliger ff Wanneer All komt TV de op Hert Heijn N.V. - Zaandam Aller Hande H 111. II uii mil ui m ik oil hi 11 SAH001000131 Allerhande januari 1967 HOFLEVERANCIER Januari 1967 Oplaag 1.600.000 12e jaargang no. 1 (131) kOEK), 2E 6EBEUI 'Vo NEE, AU JtABEtó KEU PAT PAKHUIS Niet/*EEB VTDCH WIET/AEEB^V HOEZO SinFfEUP! GOED ZO'.LAAT EEK)S HOREO.'y |u WEET HOE MISTIG HET IKJ DE HAVEK) KAU ZOU. WO ZAGEKJ WEEMS IEMAWD IU HET IWATER VOOR OUS! DE KAPITEIN GOOIDE L HET POER UOG OM gjgl|i|V MAAR WO RAAKTEN T I hem toch wog! J 7IK MOET uu •6AAU e- v. TON* KABELTJE. HEI BAD IS KLAAB KABELTJt .WAAR PAT 15 MVAABlUK 1 JE KLIMT TOCH WIET ECG HOOG. HE F***. MEER POEH JE SPEELT MAAR IU, OWZE TUIkl. JA TOT IU HET TOPJE. Tij HEECT Tl F'JL'E&GDTE BOOM IU PE TOIM, MET EEU (^HELEBOEL KKKZU CM OEFEUEki EU PQUMMEU UAOIDOttESrijj Pit TOOM MAACAIS8IV1G0 WIL500IEua.«T «9 UT METÏSÜ HOOR) VOOBCWEP VALT H>) 2fif OP CE TOOM. I50MMI6E MEUSei) 1AGEU OP 5CMATTEU. I AAIDEPEU ZOALS BEUUIE LEEP-ALIAS KO- PETER BCVÏCS PSOBEOE VEODIEUEAJ POQgWAPEUS' fBUPBUWft AUOt jl SCHIETOUWE JE i rv'iim&Du'izEub 'BUUJEU ZEGTU, I Verborgeu schatten hebben een grote aantrekkingskracht I STEEPS WEER ZOEKT MEN NAAR DE VERLOREN M'JNEN VAN KONING i SALOMON OF PE BEGRAVEN SCHAT MN EEN ZEEROVER MAAR DE BEROEMDSTE SCHAT IS PIE VAN PE FANTOOM, DIE VERBORGEN U&T IN PE SCHEPELGROT. SLECHTS WEINIG MENSEN KENNEN FANTOOM OUWE TE PAKLEVJ 0 OOP TOT ZijU ■■Juicht zich' "IU HET OERWOUD IS EEXI PLEE 'AAAO ZELfS CE KOPPEU SUELLEfiS WET CUOVEVJ «)MEV! PAAR WOUEL DE BAUDAQP EEU PvGMEEEHvqu' WJ UOEMEU PlE PUK LETOlfPE WOOD' SCHAT VAU DE FAlSTDOM r KUWar GOED GEUOEG OC EEU PIEUWE TRUC Jmaac im oea- I WOUD ZDUUGG; 'rauuibaleu i I EU KOPPEN- 0EFEUEU EU DOUMMEU UADIOOttE5ri|| .die TOOM mmbmssiijoo witoooiEua.«T «9 UT METÏii) HOOR) VOOBCWEP VALT H9 2fif OP CE TOOM. Uitgave Albert Heijn NJtZaandam/Prijs 12 cent bi] aankoop van Albert Heij» margariae Mljneen-Siluertjuew -Zllverrtost ritndjti) Een MULTICOLOR JEUGDBLAD OP GROOT FORMAAT vol strips voor de jeugd en voor „jongdenkende ouderen" is zojuist versche nen. De naam van dat blad is „Heintje" en het eerste nummer is, zo lang de voorraad strekt, in alle AH-filialen gratis aan de kassa verkrijg baar. Nederlanders van 6 tot 80 jaar vinden in „Heintje" wat ze zoeken: spannende, avontuurlijke, romantische, humoristische en ook leerzame stripverhalen. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat AH op het beste, dat er aan stripverhalen op de wereldmarkt is, beslag had we ten te leggen. Amerikaanse rotten in het vak zegden hun medewerking toe (als voorbeeld dienden de bekende „Comae-Papers") en wat er thans uit de bus is gekomen is voor Nederland een primeur: een krant van aelit pagina's in vier-kleurendruk! HEINTJE" brengt voor „elck wat wils". De hele kleintjes zullen natuur lijk weg zijn van de avontu ren van Flippie Flink en Felix de dappere kat, maar ze kunnen ook mee doen ^an een wedstrijdje, waarmee ze een prachtig luxe uitgevoerd sprookjes boek van Andersen kunnen winnen. De tieners komen ook ruimschoots aan hun trek ken! „HEINTJE" heeft plaats gereserveerd voor een praatrubriek en daarin kunnen alle tieners zeggen wat ze op het hart hebben Ook vinden ze in „HEIN TJE" steeds een foto van een van hun geliefde sterren 1 van de grammofoonplaat of de televisie! Verder brengtHEINTJE": spanning, avontuur, hobby rubriek. wetenswaardighe den, niet slechts voor de jeugd, maar ook voor vol wassenen. DIJ WIJZE VAN KENNISMAKING kan iedereen, die in een van de ruim 400 filialen van AH een pakje AH-margarine of plantenmargarine koopt het eerste nummer van „Heintje" gratis aan de kassa meenemen vanaf donderdag 26 januari tot zolang de voorraad strekt. Alle volgende nummers van „Heintje" zijn voort aan iedere veertien dagen VOOR HET LUTTELE BEDRAG VAN TWAALF CENT bij de kassa te ver kregen na aankoop van een pakje AH-margarine. QM U EEN INDRUK te geven van wat ,Jieintje" allemaal te bieden heeft, laten wij u al vast kennismaken met een aantal hoofdfiguren uit de collectie stripverhalen. VLEESWAREN vla het varken [ET PITTIGE varkensvlees 1 voorziet ons van beste leeswaren die een zeer goed jnur slaan bij een feestbuffet. eem de volgende soorten: irkensfricandeau, casselerrib, chterham en rauwe ham. Op een grote vleesschotel legt de vleeswaren op elegante fijze uit en u garneert de chaal met zilveruitjes, u g u r k j e s die u waaiervor- iig snijdt en takjes peter- elie Zet er verder een bakje met eerlijke Franse mosterd ij. plus een schaaltje met bo er en een ferme mand iet knappend stokbrood, et een flesje van die heerlijke 'scoffier Cumberland- auce in de buurt en ontdek voortreffelijk die saus maakt met de varkensfrican- eau! Deze vleeswarenschotel, zo emakkelijk klaar te maken, is e'lig een van de succesnum mers van het feestbuffet. RYVITA PAK 227 gram cn albert heijn ALBERT HEIJN doet niet mee met de prijsverhoging van vijf cent op jam, die de jamindustrie, in overleg met de handel, heeft aan gekondigd in verband met de introduktie van de eenmalige jampot. Hoewel de komst van het eenmalige glas extra kosten met zich mee brengt voor het bedrijf, worden deze voor een belangrijk deel opge- geheven door een efficiëntere werkwijze in het distributieproces. Albert Heijn is daarom van mening, dat de meerkosten niet aan de klant doorberekend moeten worden, maar voor rekening van het be drijf moeten komen. De KOI opent voor n nieuwe mogelijkheden in verrukkelijke vakantielanden Per 100 gram Schouderham Nu 59 Casselerrib Achterham .Nu 79 .Nu 79 Gelardeerde Varkenslever Nu 65 Gerookt Vet Spek 500 gram Nu l.29 WEEKAANBIEDIN G (tjm 1 februari) Smeerleverworst stukje 180 gram albert heijn jJE UITSLAG van het kort ge- niet ingegaan op de eis van Vos ding op 6 januari j.l„ waar- de verkoopprijs van Tarvo met bij de president van de Haar lemse rechtbank Albert Heijn N.V. in het ongelijk stelde tegen de Tarvo Meelfabriek M. J. Vos te Haarlem, heeft tot gevolg ge had dat Albert Heijn in haar verkooppunten te Amsterdam, Haarlem en omgeving en in het Gooi de prijs voor Tarvo brood met 2 cent moet verhogen. Albert Heijn spande dezer da gen bij de president van de recht bank te Haarlem een kort ge ding aan tegen de Tarvo meel fabriek M. J. Vos te Haarlem, omdat de firma Vos de levcran-! j tics van meel en verpakkings- I materiaal aan Albert Heijn had gestaakt. Albert Heijn was nJ. verkoopprijs van Tarvo met 2 cent te verhogen (per pak ge sneden brood van 800 gram). Al- bert Heijn achtte deze eis vol ledig onaanvaardbaar omdat deze strijdig is met de belangen van de consument en de verkoop- politiek van het bedrijf. /~\OK VAN DE ingewikkelde en voor de klant onduidelijke sta tiegeldregeling, die de jamindus trie in overleg met de handel, naast de prijsverhoging heeft ingevoerd, heeft Albert Heijn zich gedistan tieerd. Deze regeling houdt in: tien cent vergoeding voor iedere pot (een malig of niet) tot eind maart van dit jaar en vijf cent vergoeding voor dezelfde potten tot 1 augustus. Albert Heijn houdt ook deze mak duidelijker. Tot 1 augustus van dit jaar betaalt men daar het op bij AH gekochte jampotten be taalde statiegeld volledig terug. De statiegeldloze potten kan men thuis laten, want deze worden niet ver goed. Na 1 augustus is de terugbe taling helemaal van de baan en dan niet alleen voor jam- maar ook voor pindakaaspotten. De prij zen voor de verschillende jamsoor ten blijven op het huidige peil ge handhaafd. ALBERT HEIJN wordt dit jaar tach tig, maar is jonger dan ooit. Dat blijkt uit de huidige activiteiten, die, bekend en geroemd, omdat zij afgestemd zijn op de consument, ook in het jubileumjaar ken merkend zullen zijn voor dit bedrijf. Daar tachtig jaren Albert Heijn moei lijk in woorden te vatten zijn, is er een jubileum-embleem ontworpen dat symbo lisch genoemd mag worden voor de zo vertrouwde prijsverlagingen. Het (oude) jaartal 87 is als het ware „afgeprijsd" tot een nieuw, lager getal, dat van het ju bileumjaar. In het motto „80 jaar voordeliger" schuilt de opvallende historie in al haar '/"67 geledingen. In de geschiedenis van Albert Heijn liggen immers vooral omsloten de constant lage prijzen van levensmiddelen, van (met de komst van de SuperMarts) groenten, fruit, vlees, drogisterij- en an dere artikelen en de lage prijzen van duurzame aanschaffingen via de Premie- van-de-Maand Club. Deze tendens wil Albert Heijn, met zijn tachtig jaren nu beland bij de oersterken, handhaven en doorzetten. Ook in dit ju bileumjaar. Het embleem symboliseert dat streven. f)OK IN februari a.s. komt AH, zoals reeds eerder in het kort werd aangekondigd op de TV. Knip onderstaand fydschemaatje even uit. Dan blijft U gemakkelijk op de hoogte met de tijden waarop AH op de T.V. verschijnt. Woensdag 1 februari: Vóór het nieuws van 19.00 uur Nederland I. Vrijdag 10 februari: Vóór het nieuws van 19.00 uur Nederland I. Donderdag 16 februari: Vóór het nieuws van 20.00 uur Nederland I. Donderdag 23 februari: Vóór het nieuws ven 19.00 uur Nederland I. ER ZIJN vrouwen die alles onthouden. De afspraak met de kapper, met mevrouw X, de verjaardag van tante Cobie, het recept van Marietjehet zit allemaal in hun hoofd. Er zün echter ook vrouwen de meesten die er een agenda op na houden, 's Morgens even kijken, wat er die dag aan de orde is en je hoeft nooit in „de zenuwen" te zitten dat je iets vergeet. U weet wel, dat onbestemde gevoel van Jk vergeet iets maar ik weet niet wat". Nu zijn er natuurlijk vele soorten agenda's, maar nooit kocht u er één zo voordelig als bij Albert Heijn. Hebt u het „opschrijfboek" nog niet? Ze zijn er al vanaf 3 januari (in een oplaag van 100.000 stuks); dus misschien hebt u nog geluk er een te bemachtigen! het langwerpige blauwe boekje is overigens dat het niet alleen een kalendarium bevat, maar dat er ook tips in zijn opgenomen. Zo zult u elke maand een aantal tips vinden die speciaal op die periode van toepassing zijn. Natuurlijk zijn daar tussendoor ook algemene tips opge- j nomen, zodat het geheel een speelse j indruk maakt. Achterin de agenda bevindt zich een adreslijst, terwijl er ook ruimte is om op te schrijven waar men b.v. bepaalde belangrijke papieren heeft opgeborgen, zodat deze. wan neer nodig, onmiddellijk vindbaar zijn. Ook het nummer van spaar bankboekje, paspoort èn de num mers van de boekjes van man en kinderen kunnen ingevuld worden. Bij zoekraken kan dan altijd het belangrijke nummer in de huis vrouwenagenda worden terugge vonden. Vanzelfsprekend bezorgt u uw agenda na aanschaf een plaatsje, waar u haar altijd kunt terug vinden. Want wie een agenda bijhoudt, maar deze op een be paald moment kwijt is, leeft vanaf dat ogenblik nog maar half. Reacties gevraagd Waar we heel erg benieuwd naar zijn, dat is naar uw reacties: hoe vindt u de inhoud, hoe de vorm? Vindt u de indeling goed, leest u de tips, hebt aanmerkingen? Daar wij volgend jaar opnieuw een huisvrouwenagenda zouden willen uitgeven, stellen wij uw oordeel heel erg op prijs. Misschien hebt u zelfs wel suggesties -voor be paalde rubrieken of hebt u anders zins ideeën die in deze agenda kunnen worden uitgewerkt. Schrijft u mij eens een briefje met al nw wensen? Ik ben erg benieuwd. Het adres is: Ciska Verheul. Redactie AllerHande, Harstenhoekweg 189. Schevenlngen. Wilt u s.v.p. in de linkerbovenhoek van de enveloppe vermelden: „Huisvrouwenagenda"? CISKA VERHEUL

Allerhande | 1967 | | pagina 1