In Poortugaal is het j I— aanpakken geblazen Elke dag een maaltje aard appelen schillen PILS Terwijl half Nederland vakantie houdt, werkt de tuinder dubbel hard TUIN VAN EUROPA Goed ontbijten inmiraiiiiig BLOEIEND BEDRIJF UIT DE (SLECHTE) GROND GESTAMPT Verwarming- primeur Nieuwe manier theezetten Koffie direct uit de branderij n deze weken heeft gjen het bijna overal wat kalmer aan gedaan. Dt scholen waren gesloten, op de kantoren ging men er om beurten een paar weken tussen uit en ook veel zakenmensen genoten van een wel verdiende vakantie. Maar er zijn toch ook bedrijven, die juist in deze HOLLANDSE BOWL ...en dan naar school tijd op volle toeren werken. Om duizenden keukenprinsessen tevreden te stellen: Eigen opslag heeft geen sin" OUD BRUIN 3f!es'es pagina A Aller Albert Heiju N.V. - Zaandam SAHO01000067 Allerhande augustus 1961 Zie pagina 5 HOFLEVERANCIER AUGUSTUS 1961 6e jaargang No. 7 (68) Als de tuinder de oogst binnenhaalt, pakt het hele gezin aan, vrienden en vriendinnen incluis. NIEUW! Tuinderijen draaien op toptoeren illllilllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll TVrrE in de zomer jarig is, kan genieten van een goede Bowl! En wel één die speciaal van Ne derlands fruit wordt gemaakt. Laat dat fruit bestaan uit: blokjes geurige meloen, appel in zéér dunne schijfjes gesne den. peren in kleine blokjes, perziken die bijzonder veel geur en aroma geven aan deze bowl. druiven, waarvan men de schillen van tevoren verwijdert (dat is even iets meer werk. maar het smaakt dan ook allemaal zoveel lek kerder! cn om een kleur-con- trast te krijgen voegt u er de inhoud van een blikje kersen op sap bij. TAE KINDEREN gaan weer naar school, geef ze een goed ont bijt! Opgroeiende kinderen heb ben een behoorlijke bodem in de maag nodig, wanneer ze weer naar school gaan en dus hard moeten werken en minder In de buitenlucht komen. Wat geeft ze? Proef het nieuwe, pittige AH Bier! IN de tuinbouw is er in deze weken geen sprake van een slappe tijd geweest. De voorziening met groente en fruit moet doorgaan cn juist in deze tijd met nog ex tra veel toerisme is er zo ontzettend veel nodig. De tuinders zijn dan ook van de vroege morgen tot de late avond met het hele gezin bezig om alle produkten te oogsten en veilklaar te ma ken. Ze zyn er trots op dat zij kwaliteitsartikelen kun nen leveren, die men maar zelden ergens anders in WEN felle Westenwind jaagt de loodgrijze wolken langs de hemel k In de tuinderij van Maarten van Zevenbergen kunnen de vier mannen druk in de weer met verfkwast en menie zich slechts met moeite staande houden. „Die oranje buizen, die u hier ziet, vormen een nieuw verwarmingssysteem voor de krootjes", legt de 38-jarige tuinder Van Zevenbergen ons uit. Meters lange buizen verdelen de grond in vier grote rechthoekige vakken, die naderhand nog met glasramen (344 stuks in totaal) zullen worden afgedekt, waaronder straks de jonge planten zich zullen koesteren zonder dat de winterse kou hun enig kwaad zal kunnen doen. O „Dit, nieuwe centrale verwar mingssysteem is eigenlijk een primeur; in elk geval hier in de omgeving", vertelt de heer Van Zevenbergen niet zonder trots. „Op het idee ben ik gekomen door de proeftuin voor de volle grond in Alkmaar u weet wel: dat is dè proeftuin van ons land. Een dergelijke verwarming geeft heel wat vervroeging van de krootjes. die een zeer gewild exportartikel voor Engeland zijn en ook in ons land bést gaan. Weet u, dat dit verwarmings systeem veel goedkoper is dan bijv. de kasverwarming? Dat komt omdat het op de koude grond gebeurt." ..Kijk", wijst Maarten van Zevenbergen. ..het water wordt hier met geringe druk door een circulatiepomp aangedreven, waarna het onder de grond door naar het ketel huis loopt en verwarmd wordt. We houden een grondtempera- tuur van zon twintig graden aan. ylls het buiten kouder wordt, dan wordt de tempera tuur natuurlijk ook wat hoger." „Het was bovendien nog zo'n slecht stuk", herinnert hij zich, „daarom was het nog te koop. Het heeft ons werkelijk sloten transpiratie gekost de grond produktief te maken. Vooral om dat ik immers niets van dit soort werk afwist. Met de wind molen hebben we eerst het te veel aan water eruit moeten pompen. Alles bij elkaar heeft het zo'n vijf jaar geduurd vóór de grond gedraineerd en omge vormd was en geld begon op te leveren. In totaal bewerken we nu zo'n acht hectaren land met spruitkool. rode en groene kool, knolselderij, yien. sla, andijvie, krootjes en aardbeien. Het hele jaar door dus werk in over vloed." Ja die grond verwarming is met recht de grote trots van tuin- Europa in zo'n grote ver scheidenheid aantreft. Het hele jaar door zijn er vej-se groenten aan de markt en dat is alleen mogelijk door de nimmer aflatende zorg van de kwekers. Er worden in ons land heel wat meer groenten en vruchten geteeld dan door de eigen bevolking kan worden verbruikt. Maar onze tuinbouw- produkten worden ook in hei buitenland graag gekocht. Tol ver over de grenzen kan men Nederlandse sla, bloemkool, tomaten en nog vele andere groenten en vruchten aantref fen. De Nederlandse huisvrouw is en blijft echter de vdbr- naamste koopster en dc tuin der stelt alles in het werk om datgene te leveren, waarnaar haar voorkeur uitgaat en de kwaliteit zo veel mogelijk op te voeren. VEEL TOMATEN Er zijn dit jaar weer veel to maten op de veilingen verhan deld. Dit is de laatste jaren ver uit het belangrijkste tuinbouw- produkt. Tomaat is langzamer hand tot een zeer gewild boter- hambeleg gepromoveerd. Ook in de komende weken zullen er nog veel tomaten worden aangevoerd. De allergrootste aanvoer van komkommers is voorbij maar deze heerlijke groente zal toch nog in ruim voldoende hoeveelheden verschijnen. En dan zijn er in deze weken ook veel prinsesseboon- tjes, waarvan u kunt genieten. De oogst is dit jaar gelukkig heel goed en de prijzen zullen vermoe-1 delijk redelijk zijn. Ongeveer de helft van de bonenoogst wordt vers gegeten, de andere helft wordt door de fabrieken gekocht om in geblikt of ingevroren te worden Ook de conservenindustrie werkt dus op volle toeren. Dat is trou wens niet alleen nu het geval. In het voorjaar is er veel spinazie verwerkt. Daarna kwamen wor teltjes, erwten en tuin- boontjes aan de beurt om ge conserveerd te worden. Er zijn ook veel heerlijke vruch ten zoals aardbeien, fram bozen en bessen door de fa brieken gekocht om er jam en sap van te maken. De blikvruchten en vruchtensappen in blik worden I steeds meer gevraagd. Behalve van prinsessebonen heb ben we nu ook de topaanvoer van snijbonen. Toch zullen er heel i wat meer prinsessebonen dan snij bonen komen omdat de teelt van prinsessebonen nu eenmaal veel groter is. Andere groenten die u op het ogenblik kunt kopen zijn andijvie, worteltjes, bloemkool, de verschillende zomerkooi soorten, prei, bietjes, uitjes en niet te vergeten p a p r i k a's en cham pignons. PAPRIKA'S Er zijn nog veel huisvrouwen die niet goed weten ivat zij met paprika's en champignons moe ten aanvangen. Ze aarzelen om deze produkten eens te kopen. Paprika's zijn bijzonder gezond want er komt heel veel vita mine C in voor. U kunt ze ge snipperd door de sla doen, wat erg lekker is. U kunt ze ook vullen met gehakt of met rijst, even in de oven of de koeke- pan. enfin, u kunt er verschil lende smakelijke gerechten mee bereiden. Pet af voor Maarten van Ze- vennen - mei jongste dochter klaar is, geef dan geroosterde sneetjes brood met gebakken champignons. Heerlijk! Ook een fijne champignonsoep gemaakt van verse champignons is niet te ver smaden. Mocht u niet goed weten hoe u deze smakelijke gerechten I moet klaarmaken, geen nood, uw leverancier zal u niet alleen aan prachtige roomwitte champignons kunnen helpen maar ook recepten verstrekken. APPELOOGST In deze weken zijn er naast veel appelen en peren ook nog pruimen te koop. De appeloogst zal niet zo groot uitvallen als verle den jaar. De totale produktie zal vermoedelijk de 300 miljoen kg niet overschrijden. Vorig jaar wer-1 den er 385 miljoen kg appelen op de veilingen verhandeld. Wat de appelen betreft zal er dus dit seizoen van een matig goede oogst sprake zijn. De voor naamste appelrassen waarnaar u nu kunt vragen zijn: de moesappel Early Victoria en de hand appel Stark Earliest. Be- noni, Beauty of Bath en de James Grieve staan voor de deur. PEREN RUIM De perenoogst zal ongeveer ge lijk zijn aan die van verleden jaar. Mogelijk zal de oogst zelfs nog wat groter uitvallen, omdat er nieuwe percelen in produktie komen. Pe ren die u op het ogenblik kunt be stellen zyn de Précocc de T r v o u x en C 1 a p p's Fa vourite, evenals dc Noordhol landse suikerpeer (een stoof peer). Pruimen zijn er nu ook. De teelt is niet zo uitgebreid als van appelen en peren en pruimen zijn ook veel korter aan de markt. Na half september komen er geen pruimen meer aan. Alle pruime- j bomen zijn dit jaar beladen met heerlijke vruchten en de oogst is dan ook heel goed. Houdt u ge zond door elke dag een ruime por tie groente te gebruiken en maak er een gewoonte van om ook elke dag wat fruit te eten. En denk daarbij aan het En gelse spreekwoord „An apple every day keeps the doctor away", ofwel: eet iedere dag een appel en u zult de dokter niet nodig hebben. Vooral voor het schoonmaken van het kindergebit is het zo belangrijk, dat ze elke dag hun tanden zetten in zo'n brokje ge zondheid! Bij al deze vruchten giet u dan een fles (het mogen er gerust ook meer zijn!) Pfalzer Weinkö- nig. die voortreffelijke droge wijn waarvan de prijs zo buiten gewoon aantrekelijk is nl. slechts .f 1,95. Tot slot gaat er bij de bowl dan nog spuitwater naar smaak om het tikkeltje mousserende te krijgen dat karakteristiek is voor deze zomertraktatie bij een fees telijke verjaarspartij! CISKA VERHEUL Als i te duu pLIKGROENTEN zijn te- L) genwoordig wel bijzonder lekker en ze hebben het voor deel niet duur te zijn plus het gemak van het niét hoe ven schoonmaken en het snelle klaar zijn. Bovendien waarborgt de moderne con serveringsmethode het behoud van de maximale voedings waarde. Blikgroenten kunnen de eventuele duurte van verse groenten opvangen en dat is heel belangrijk! Allereerst is er het goede bord pap, dat kan zijn: Haver mout, gort in karne melk, griesmeelpap, of de roemruchte „lammetjes"- p a p die men van kindermeel maakt. Heerlijk, mits u zorgt dat er nooit of te nimmer klonten in zitten, want dan heeft uw kind voorgoed een afkeer van de pap gekregen! Natuurlijk kunt u ook B rln- t a geven of Corn-flakes met melk, suiker en geraspte ap pel. Dit laatste is bijzonder sma kelijk en past in de moderne voe- dings-methode. Vergeet verder niet te beginnen met een glas vruchtensap, terwijl ook een bordje vruch- tencompóte, speciaal van pruimedanten e.d. zeer gezond is. Daarna kunt u dan verder gaan met boterhammen, eventueel een eitje, kaas, roggebrood en wat maar wenselijk is. Hierop kan het kind dan echt wel voort. Maar een appel voor in het vrije kwartiertje zal toch wel erg gewaardeerd worden! CISKA VERHEUL Perspotjes in allerlei maten der Van Zevenbei'gen. Maar willen wij graag weten wat komt er straks allemaal onder die rode verwarmingsbuizen te zitten? „In de eerste plaats dus kroot jes, en dan verder sla en andijvie hoe vroeger hoe beter Ik ben eigenlijk de vroegste tuinder in de omtrek." „Cor" dit tegen één der knechts „weet jij ergens een bak met perspotjes te liggen?" Cor komt ermee aandragen. „Dit zijn de zogenaamde pers potjes, ziet u? Met een „potje" (Zie vervolg op paq. 3) tussen de komkommers. DE heer Th. P. A. M. R u ij s schilt iedere dag een maal tje aardappelen. Niet thuis, maar tijdens zijn werk en wel om er zeker van te zijn, dat de SuperMarts en zelf bedieningswinkels, waar Albert Heijn aardappelen in het assortiment heeft opgenomen, worden bevoorraad met een eerste kwaliteit. .Iedere dag schillen en koken", vertelt de heer Ruys. „Zodra ik ontdek dat de aardappel niet aan alle eisen voldoet, wordt deze partij door ons niet in de verkoop gebracht. gekweekte Bintjes en Eigenhei mers liggen het best in de smaak, Texel en de geestgronden achter de duinen zijn de gebieden waar de Noorderling en de Surprise vandaan komen. Weinig import Niet alleen wordt altijd gezocht naar een vrij constante kwaliteit, maar zelfs naar een gelijkmati ge aardappel wat grootte betreft. Alleen aardappelen met een ge middelde doorsnede van 40 tot 55 millimeter komen in aanmerking. Geïmporteerd wordt er betrek kelijk weinig, hoewel ook in het buitenland heel goede aardappel rassen worden geteeld. Alleen in de overgangstijd van oude naar nieuwe aardappelen verschijnen er gedurende vier weken Itali aanse, Egyptische en Malta- aardappelen in de winkels. Wat de toekomst aangaat ge looft de heer Ruijs, dat we de aardappel niet alleeivmeer in Ne derlands verband Runnen zien. Door de Enropese Economische Gemeenschap worden de handels mogelijkheden steeds groter en tal van goede buitenlandse soor ten worden, naar de prijs beke- pelen weet, dan is het wel de heer Ruijs, adjunct-directeur vari de N.V. Albert Heijn Groot handel aan de Reedijk in Rotter dam. Bijna dertig jaar zit hij al tussen de aardappelen. De bij ve len bekende Utrechtse aardappel handelaar Jan Oostrum was destijds zijn leermeester, hij weet ook precies waar zo van daan moeten komen. „We beperken ons bij de aan koop tot het zoeken naar de bes- \te partijen in een bepaald ras", zo zegt hij. „En dan kopen we bij voorkeur nog zoveel moge lijk bij één teler. Alleen dan is het mogelijk een constante kwa liteit te waarborgen. Het meest in trek zijn bij ons d e Eigenheimer, het Bin tje en de Noorderling. Volgens de heer Ruijs is om on bekende redenen de vraag naar de aardappel met de rode schil de laatste jaren steeds minder ge worden en gaat de voorkeur uit naar de zogenaamde geelschilli- ligen. Zeeland is naar zijn mening het beste aardappelland. De daar ken, ook voor ons land aantrek kelijk. In ons land zijn we er dit jaar met de aardappelen niet zo best afgekomen. Het slechte weer had daarop een grote invloed. Van de uitwerking der bestrijdingsmidde len tegen ziekten en ongedierte ging door de vele regenval veel verloren. Teelt neemt af Daarnaast bestaat de neiging bij de telers in Nederland om de aardappel minder belangstelling te gunnen. Volgens de thans be kende gegevens is dit jaar reeds 10,8 procent minder aan aardap pels uitgepoot dan in 1960. Illustrerend voor de verminder de aardappelpoot zijn de Zeeuw se cijfers, waar in 1960 nog een oppervlakte van twaalfduizend hectaren werd uitgepoot. Dit jaar bedroeg de oppervlakte uitge- plante aardappelen nog maar tienduizend hectaren. Het grootst is de achteruitgang echter op de zandgronden. „Niet zelf bewaren Over de toekomst van de Ne derlandse aardappel durft de heer Ruijs zich niet uit te laten. „Een prognose op dit terrein is nauwe lijks te maken", zo zegt hij. Wel wil hij iets zeggen over een andere toekomst, nl. de toe komst van de aardappel bij de consument, die voor langere pe riode een partijtje in huis haalt. „Persoonlijk zou ik de opslag bij particulieren wil'en afraden", zo zegt hij. ,Jiet heeft eigen lijk geen zin meer. In de mees te gevallen worden de aardap pelen onoordeelkundig bewaard, waardoor de kwaliteit sterk ach teruitgaat. Bovendien passen particulieren soms tegen kiem bepaalde bestrijdingsmiddelen toe. Indien dat niet op de juiste wijze gebeurt, kan het gevaren voor de gezondheid opleveren." De winst, die vastzit aan het kopen van een partij ineens, gaat naar de mening van de heer Ruijs echter verloren door een aanzienlijk verlies enerzijds aan vitamine C en anderzijds door steeds meer afval en een algeme ne kwaliteitsachteruitgang. AH brengt leven in de brou werij met kittig, pittig bier! Proef het! Keur het! Be dachtzaam! Met iedere teug zal uw waardering stijgen! Fantastisch lekker bier! Fan tastisch lage prijs! Proost! 3 flesjes geen q A*rmaar O 5* GROTE PUL QQ geenjifmaar geenjWmaar 79 GROTE PUL geenjflf maar 36

Allerhande | 1961 | | pagina 1