in snel-verrijzend Distributiecentrum Bongo Contrasten op de bouwplaats OPVALLEND FRAAIE STOFFENKEUZE RAADPLEEG DIT BOEKJE Mogelijkheid tot abonneren Simpele Sifn Voor warme dagen Om over naar huis te schrijven Wie zit er te springen Nederlandse öreafies Effectvol Tl ET DISTRIBUTIECENTRUM, dat Albert Heijn nabij Zaandam laat bouwen, krijgt langzaam maar zeker gestalte. De 1800 palen, waarop bet geheel zal rusten, zijn geheid, de kelder is uitgegraven en nu is het betonstorten in volle gang. Tussen al the bedrijvigheid heeft de fotograaf de nieuwe zomermode gesnapt en tot welke verrassende resultaten dat beeft geleid tonen de op deze pagina afgedrukte foto's. \\N Vóór u op reis gaat.... Eet) nieuwe naam Een pittige naam «Jeugdig en speels ALEXANDFR- KOFF1E ;7T Succes verzekerd r m wSb? MÉÉS Zie pagina 4 Albert Heijn N.V. - Zaandam Aller Zie pagina 3 HOFLEVERANCIER APRIL 1961 6e jaargang No. 3 (64) NIEUWE ZOMERMODE GESNAPT I DE elegante kleding die de dames dragen stamt van Kamphuis-Govers Couture, die ons ook dit voorjaarsseizocn weer verblijd heeft met een uitmuntende collectie van draagbare creaties die veel allure ver- lonen, terwijl de jeugdige, speelse noot tevens sterk op de voorgrond treedt. En vanzelfsprekend komt deze kleding evenzeer tot haar recht in de verfijnde omgeving van salons of restaurants als in de wat ruigere omstandigheden van het dagelijkse mannenbestaan. Juist de'contrastwerking met het nieuwste grote 'jÊ bouwwerk van Albert Heijnde gigantische moeder-winkelvoor de 370 filialen, en de modieuze creaties zoals die door Kamphuis-Govers Couture worden gebracht, is zeer effectvol. 1 Maar er is ook een overeenkomst: Nederlandse geesten zijn ieder op hun wijze bezield geraakt en hebben iets ontworpen wat door Nederlandse handen i wordt uitgevoerd. LBERT HEIJN heeft dit jaar een zéér volledige camping- prijscourant samengesteld, begin mei in alle AH-winkels ver krijgbaar. Voor deze aantrekke lijke prijscourant, overvloeiende van goede tips. behoeft u niets te betalen. U hoeft er slechts om te vragen en de kampeer- vakantie zal er alleen maar prettiger door worden! Want zg geeft u een goede indruk van alles wat u aan kampcer- etenswaren en wat daarbij hoort in AH-filialen kunt kopen. Bovendien is die prijscourant een handige boodschappenlijst voor de dag waarop u voor de vakantie gaat fourageren. Behalve op een uitgebreid assortiment kampeer-proviand wordt uw aandacht gevestigd op artikelen als waslijnen, wasknijpers, lucifers, spiegel zakkam, thermosfles, schaar tje, nagelgarnituur, zakmes, allemaal dingen die niet mogen ontbreken. Denkt u nog even verder in de richting van dage lijkse nuttigheden en benodigd heden. Kleine zaken die uw vakantie onbezorgder maken. Vakantie-tips Mag ik u in dit verband vooral op het hart drukken dat een zak lantaarn van een behoorlijk kali ber absoluut onontbeerlijk is? Evenals natuurlijk de complete maaltijden in blik, de potten vol zoete broodbelegging, de ontbijt koek en niet te vergeten, de blik jes met haring in tomatensaus, de tonijn, de tubes mayonaise en natuurlijk „lest-best": de gemak kelijke AH-vacuum-koffie. Ook niet te vergeten de „Bongo" poe derkoffie (slechts ƒ1.69 per pot) Deze week. ter kennismaking met 25 ct. reduktie voor ƒ1.44 Voeg daar tenslotte de talrijke vakantietips bij, die door de hele prijscourant zijn „gestrooid" en herinneren aan autopapieren, docu menten en andere praktische zaken, dan zult u begrijpen, dat deze prijscourant bijzonder veelomvat tend is en dat het belang van hen die prettig willen kamperen in alle opzichten er mede gediend wordt. CISKA VERHEUL DONGO is de naam voor de AJ nieuwe AH-oploskoffie, die se dert kort verkrijgbaar is. Bijzonder lang is er gezocht naar een korte en kernachtige naam, die in de AH-koffie-familie een roepnaam zou worden. Een pit tige smaak vroeg om een pitti ge naam. Het werd Bongo", geïnspireerd op een typisch muziekinstru ment, waarvan het pittige rit me weerklinkt in de Zuidamcri- L .anse landen, de leveranciers van de superieure koffiesoorten die in de oploskoffie zijn ver werkt. Een afbeelding van de Bongo, een soort dubbele trom, staat op bet bruine etiket van het gezel lige glazen potje waarin de vijf tig gram oploskoffie is verpakt. Een flinke theelepel Bongo, heet water, suiker en melk of room naar smaak. en in enkele seconden hebt u een geurige kop koffie. Bongo. ^LS we nu de mode eens even beschouwen, dan valt vooral de simpele even géren- de lijn op, een lijn die we te rugvinden zowel in de mantels als in de ensembles. (Moidellen A, B, C, D.) Bij de mantels denken we dan wel aan de pi- ramidelijn (A en B). Cocktail-ensemble Opvallend zijn de prachtige stoffen die verwerkt werden, waarvan er vele van Nederland se oorsprong zijn, zoals bijv. een beeldige katoenen imprimé in verrukkelijke tinten (E) afkom stig van de N.V. R i g t e r s- bleek, terwijl deze firma de vrouwen ook bijzonder verrast heeft met een opvallend fraaie brokaat in donkergroene tinten met Lurex gouddraad doorweven. Van dit rijke materiaal ontstond het elegante cocktail-ensemble (G), een ensemble dat velen van ons zeker gaarne zouden willen bezitten! Het pakje (F) is bijzonder knap bedacht en voortreffelijk uitge voerd: de plooien in de rug van het wijdvallende jasje sluiten nl. precies aan op de plooien in de rok. Uitstekend in stijl passend bij de kleding zijn de hoeden waar Frank Govers voor tekent. En als u zich deze zomer een gekleed toiletje wilt aanschaffen, vergeet dan vooral niet dat u met „Broderie Anglaise", vol komen in de mode bent (D). Preltig-sittend De modefiguren, die op deze pagina in foto's staan weer gegeven, vindt U hier nog eens in silhouet terug. In het be schrijvende artikel wordt naar de letters A t/m G verwezen. U kunt met behulp van deze •ilhouetten de modellen op de foto's gemakkelijk terug vinden. MAAK van de nieuwe, heerlijke en handige „Bongo" oplos koffie, een zeer sterke oplossing en laat deze goed koud worden, om niet te zeggen: Zet ze in de koelkast! En tracteer uzelf en uw 1 gezin eens op een flesje „Crcmc I de Cacao". Neem een wijnglas, doe daar twee eetlepels Crème de Cacao in en vul het glas verder met het ijskoude ,.Bongo"-extract, waarna u deze ingrediënten goed door elkaar roert. Bovenop garneert u de drank met wat niet al té stijf geklopte slagroom. Dit nu is een feestdrank voor grote mensen die eens iets héél bijzonders willen; laat de kinderen van het gezin dan genieten van limonade. CISKA VERHEUL l Dat nl die zaken (370 filia len) in den lande op zo'n goede wijze bevoorraad kunnen wor den is het gevolg van een nauwgezette interne en externe organisatie. Maar nu is Albert Heijn aan het bouwen en wel een van de grootste levensmiddelen-distribu tiecentra in West-Europa. Een absolute noodzaak, nu het be staande apparaat te klein dreigt te worden in verband met de snel groeiende omzet in de Super- Marts en filialen. „T rein"-verkeer Wilt u een paar getallen weten? Het bouwwerk dat uitgevoerd wordt bij het Noordzeekanaal krijgt een oppervlakte van 34.000 m2 met een kelderruimte van 3600 m2. Het rust op een funde ring van 1800 betonpalen, die elk een lengte hebben van 20 meter. Dit centrum zal worden uitge rust met de modernste transport en opslagmiddelen. Kleine elek trische goederentreinen zullen bijv. door de ..straten" van de magazijnen rijden om de duizen den verlangde goederen naar de afleveringspunten te brengen of om ze er te halen. Aan de overdekte laadperrons kunnen 49 vrachtwagens tegelijk laden en lossen. Kaaspakhuis En de slagzin „Doe méér met kaas" wordt door AH nog eens extra onderstreept, want in het complex komt ook een enorm kaaspakhuis. Het personeel hier zal de beschikking krijgen over een rijdende lift, zodat ook de ka zen op de hoogste plank gemak kelijk gekeerd zullen kunnen wor den (u weet kazen dienen regel matig, gekeerd, gecontroleerd en verzorgd te worden). Overigens, I de totale lengte van de kaas planken zal 47 km bedragen!! Het ligt in de bedoeling dit cen trum volgend jaar in gebruik te nemen. Tegen die tijd zal de mode dan wel weer een verandering hebben ondergaan, maar hoe de mode ook zij, met het distribu tiecentrum vormt onder meer ook zij een van de facetten van het moderne leven.' i EEN schotel met verschillende vleeswaren, als bijv. bacon, boeremetworst, schijven Smac, fijne snijworst, Gelderse worst in plakjes en Casselerrib zal op warme dagen met instemming worden begroet. En als u de schaal verder nog garneert met wat uitjes uit het zuur, wat zoetzure augur ken of iets dergelijks, dan zal hot succes nog vollediger zijn. Erbij geven: een flinke schaal met luchtig geklopte aardappel-puree (gloeiend in de schaal doen!) en een bak met gemengde sla. Deze laatste smakelijk aangemaakt met de ver rukkelijke AH-slasaus. een fijn ge snipperd uitje, \yat zout. peper en mosterd en om het helemaal lek ker te maken, (maar het is niet noodzakelijk) een beetje fijn ge hakte peterselie. Een maaltijd om van te smullen en rijk aan vita minen! CISKA VERHEUL Van de gelegenheid om zich op Aller-Hande te abonneren hebben reeds velen gebruik gemaakt. Slechts een briefkaart met ver melding van naam, volledig adres en woonplaats, voorzien van 50 ct. aan extra postzegels voor admi nistratiekosten en gericht aan Albert Heijn N.V. Zaandam, is vol doende om zich gedurende een jaar van toezending te verzekeren. De post bezorgt Aller-Hande aan huis. Wij verzoeken u wel, in verband met de postvoorschriften, deze 50 ct. aan zegels aan de adreszijde van de briefkaart te plakken.

Allerhande | 1961 | | pagina 1